ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Teck Neng 13
2 Nguyen, Nam-Trung 11
3 Zhang, Qing 9
4 Zhang, Hua 9
5 Verma, Brijesh. 8
6 Yin, Zongyou 8
7 Rerkasem B. 7
8 Prom-U-Thai C. 6
9 Tan, Chuan Seng 6
10 Fukai S. 5
11 Li, Hai 5
12 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 5
13 Liu, Tianxi 4
14 Verma, Brijesh 4
15 Ling, Xing Yi 4
16 Phang, In Yee 4
17 Huang, Xiao 3
18 Miao, Yue-E 3
19 Peng, Lan 3
20 Li Z. 3
21 Lu, Gang 3
22 Zeng, Zhiyuan 3
23 Boon, Chirn Chye 3
24 Tay, Beng Kang 3
25 Boey, Freddy Yin Chiang 3
26 Teo, Edwin Hang Tong 3
27 Li, Michael 2
28 Ding, Feiqing 2
29 William, Ronny 2
30 King, Simon 2
31 Louthrenoo W. 2
32 Tuntiwechapikul W. 2
33 Leow, Min Li 2
34 Dell B. 2
35 Godwin I.D. 2
36 Chen, Bocong 2
37 Cao, Xiehong 2
38 He, Qiyuan 2
39 Taka T. 2
40 Zhu, Xi 2
41 Lee, Yih Hong 2
42 Liu, Xue-Wei 2
43 Dinh, Hai Q. 2
44 Wei, Jiaqi 2
45 Ma, Jimei 2
46 Navarra S. 2
47 Wang, Jiyang 2
48 Franklyn K. 2
49 Lateef A. 2
50 Zamora L. 2
51 O'Neill S. 2
52 Morand E. 2
53 Nikpour M. 2
54 Goldblatt F. 2
55 Mok M. 2
56 Lau C. 2
57 Kandane-Rathnayake R. 2
58 Golder V. 2
59 Chan M. 2
60 Hoi A. 2
61 Huq M. 2
62 Sockalingam S. 2
63 Luo S. 2
64 An Y. 2
65 Wu Y. 2
66 Morton S. 2
67 Ding, Jeak Ling 2
68 Kersten, Sander 2
69 Lam, Ivan Chee Ren 2
70 Tan, Nguan Soon 2
71 Krantz, William B. 2
72 Lim, Dau Fatt 2
73 Mhaisalkar, Subodh Gautam 2
74 Hwang, Sun-Tak. 2
75 Tan, Chek Kun 2
76 Sun, Cheng 2
77 Huang, Royston-Luke 2
78 Zhang, Xinhai 2
79 Zhou, Weijia 2
80 Sow, Chorng Haur 2
81 Lu, Junpeng 2
82 Zhu, Pengcheng 2
83 Zheng, Minrui 2
84 Chong, Han Chung 2
85 Gao, Shan 2
86 Tan, Ming Jie 2
87 Du, Hejun 2
88 Duan, Fei 2
89 Lai, Soak Kuan 2
90 Skote, Martin 2
91 Wei, Yuefan 2
92 Ling, San 2
93 Ke, Lin 2
94 Zhang, Lin 2
95 Yi, Xiang 2
96 Sun, Xiaowei 2
97 Xiao, Jinchong 2
98 Zhang, Qichun 2
99 Made, Riko I. 2
100 Gan, Chee Lip 2
101 Ma, Jan 2
102 Tan, Dunlin 2
103 Brun, Christophe 2
104 Baillargeat, Dominique 2
105 Yap, Chin Chong 2
106 Gené J. 1
107 Escobio V. 1
108 Flores J. 1
109 Esteve-Raventós F. 1
110 Góis J. 1
111 Horta Jung M. 1
112 Hosaka K. 1
113 Ercole E. 1
114 Jung T. 1
115 Held B. 1
116 Wen, Wen 1
117 Yang Z. 1
118 Zhang H. 1
119 Yang, Meng-Meng 1
120 Jurjević 1
121 Li, Xiaolong 1
122 Do T. 1
123 Ozaki M. 1
124 Chu, Ying-Hao 1
125 Aung T. 1
126 He, Qing 1
127 Zhang, Kang 1
128 Pawłowska J. 1
129 Paloi S. 1
130 Normand A. 1
131 Nagy I. 1
132 Morte A. 1
133 Pattison N. 1
134 Wang Y. 1
135 Rodríguez A. 1
136 Roberts A. 1
137 Picillo B. 1
138 Petterson M. 1
139 Merényi Z. 1
140 Mata M. 1
141 Kubátová A. 1
142 Kozanek M. 1
143 Kiyashko A. 1
144 Kautmanova I. 1
145 Lafourcade M. 1
146 La Spada F. 1
147 Martín M. 1
148 Manjón J. 1
149 Malysheva E. 1
150 Madrid H. 1
151 Kautman V. 1
152 Glahn R.P. 1
153 Sang J. 1
154 Chen X. 1
155 Greer W. 1
156 Jamjod S. 1
157 Jia H. 1
158 Sanchai C. 1
159 Zhao B. 1
160 Thomson G. 1
161 Qiao C. 1
162 Jia L. 1
163 Bedard K. 1
164 Hunter, Susan 1
165 Kappelgaard P. 1
166 Bach-Holm D. 1
167 Thompson, John 1
168 Rodríguez-Campo F. 1
169 Liu, Hao 1
170 Wirostko B. 1
171 Gaston D. 1
172 Fraser, Neil 1
173 Thomas S. 1
174 Ge, Mengtian 1
175 Leruez S. 1
176 Kuo J. 1
177 Wongnoppavich A. 1
178 Hu, Chuansheng 1
179 Lee T.R. 1
180 Chen, Lang 1
181 Wang, Haibo 1
182 Tam-Chang S.-W. 1
183 Xu L. 1
184 Yang, Yuanjun 1
185 Liu X. 1
186 Pan, Guoqiang 1
187 Chang S.-W.T. 1
188 Sritharan, Thirumany 1
189 Tabagari S. 1
190 Chichua G. 1
191 Saunders M. 1
192 Reynier P. 1
193 Cheng Z. 1
194 Nachiangmai D. 1
195 Joonlasak K. 1
196 Randall Lee T. 1
197 Bell R. 1
198 Huang, Haoliang 1
199 Guevara-Suarez M. 1
200 Li Y. 1
201 Padamsee M. 1
202 Giunta L. 1
203 Ordoñez M. 1
204 Ryvarden L. 1
205 Khamrin P. 1
206 Mizuguchi M. 1
207 Stchigel A. 1
208 Okitsu S. 1
209 Soares A. 1
210 Zelli A. 1
211 Lira C. 1
212 Uribe Tirado L. 1
213 Guarro J. 1
214 Sorbring E. 1
215 Decock C. 1
216 Ideta R. 1
217 Bornstein M. 1
218 Deater-Deckard K. 1
219 Kolařík M. 1
220 Bombi A. 1
221 Hubka V. 1
222 Sutton D. 1
223 Maneekarn N. 1
224 Butler T. 1
225 Bratek Z. 1
226 Bordallo J. 1
227 Phan T. 1
228 Cano-Canals J. 1
229 Carlavilla J. 1
230 Dutta A. 1
231 Da Silva M. 1
232 Cruz R. 1
233 Chander J. 1
234 Blanchette R. 1
235 Trinh Q. 1
236 Yan H. 1
237 Weir B. 1
238 Ushijima H. 1
239 Vizzini A. 1
240 Acharya K. 1
241 Nguyen T. 1
242 Baseia I. 1
243 Pham N. 1
244 Aloi F. 1
245 Skinner A. 1
246 Crane C. 1
247 Wingfield M. 1
248 Staniaszek-Kik M. 1
249 Latha K. 1
250 Silva V. 1
251 Stielow J. 1
252 Burgess T. 1
253 Barber P. 1
254 Lambrecht W. 1
255 St. J. Hardy G. 1
256 Lee A. 1
257 Raj K. 1
258 Shouche Y. 1
259 Crous P. 1
260 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
261 Sharma R. 1
262 Romański M. 1
263 Scanu B. 1
264 Pereira O. 1
265 Gibertoni T. 1
266 Semelbauer M. 1
267 Manimohan P. 1
268 Schena L. 1
269 Punya Jaroenjittichai A. 1
270 Alvarado P. 1
271 Lansford J. 1
272 Barili A. 1
273 Dodge K. 1
274 Van Der Spuy S. 1
275 Barrett S. 1
276 Malone P. 1
277 Pastorelli C. 1
278 Cano-Lira J. 1
279 Oburu P. 1
280 Cacciola S. 1
281 Chang L. 1
282 Thangavel R. 1
283 Buchanan P. 1
284 Tapanya S. 1
285 Barnes C. 1
286 Skachkov D. 1
287 Alampay L. 1
288 Heykoop M. 1
289 Bacchini D. 1
290 Moreno G. 1
291 Al-Hassan S. 1
292 Cheewangkoon R. 1
293 Kang J. 1
294 Lim, Sierin. 1
295 Guo, Jun 1
296 Peng, Tao. 1
297 Xia, Guangrui 1
298 Cheng, Yu Hua 1
299 Wang, Hao 1
300 Jiang, Changyun 1
301 Wu, Yuechao 1
302 He, Lining 1
303 Huang, Yizhong 1
304 Dong, Yuanwei 1
305 Zhang, Jiye 1
306 Luong, Trung-Dung 1
307 Rowlands, Dewi K. 1
308 Lan, Peng 1
309 Wong, Clarence T. T. 1
310 Wong, Chi-Hang. 1
311 Song, Chaolong 1
312 Ghosh, Kaushik 1
313 Tan, Cher Ming 1
314 Nguyen, Giang K. T. 1
315 Lo, Theodore W. C. 1
316 Lai, Donny 1
317 Rusli 1
318 Leong, Eunice Sok Ping 1
319 Jitman, Somphong 1
320 Teng, Jing Hua 1
321 Ong, Jian Cheng 1
322 Xie, Xiaoli 1
323 Liew, Laura-Lynn 1
324 Fan, Zhanxi 1
325 Asundi, Anand Krishna 1
326 Du, Yaping 1
327 Dominique, Baillargeat 1
328 Lin, Jia Fu 1
329 Chan, Kheng-Sze 1
330 Fan, Ji 1
331 Hu, Hang 1
332 Su, Hao 1
333 Wang, Hong 1
334 Koh, Cheng Gee 1
335 Phan, Van-Tung. 1
336 Lim, Wei Meng 1
337 Wong, Chi-Hang 1
338 Lee, Yoke-Peng 1
339 Tam, James P. 1
340 Kwak, Kyung Sup 1
341 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
342 Tan, Suet Mien 1
343 Jiao, Zhihui 1
344 Leong, David Tai Wei 1
345 Nripan, Mathews 1
346 Chen, Gin Seng 1
347 Ng, S. L. 1
348 Vararattanavech, Ardcharaporn 1
349 Torres, Jaume 1
350 Pervushin, Konstantin 1
351 Kong, Junhua 1
352 Sng, Ming Keat 1
353 Lysaker, Marius 1
354 Chen, Yang 1
355 Tai, Xue Cheng 1
356 Foo, Say Wei 1
357 Chan, Tony F. 1
358 Mathews, Nripan 1
359 Lu, Xuehong 1
360 Tang, Sing Hai 1
361 Lim, Kim Yong 1
362 Teo, Ziqiang 1
363 Parthasarathy, Krupakar 1
364 Abgrall, Patrick 1
365 Tu, K. N. 1
366 Ito, Yoshiaki 1
367 Shao, W. 1
368 Gunaratne, Jayantha 1
369 Pal, Mintu 1
370 Boukamp, Petra 1
371 Cao, Fengming 1
372 Tan, Suat Hoon 1
373 Kong, Lingjun 1
374 Pan, Jiun Yit 1
375 Gusak, A. M. 1
376 Yamada, Ayumi 1
377 Chaudhuri, Siladitya Ray. 1
378 Fung, Wai-To 1
379 Beyzavi, Ali 1
380 Surya, Wahyu 1
381 Chai, John Chee Kiong 1
382 Chuang, Linda Shyue Huey 1
383 Chen, Z. 1
384 Murata-Hori, Maki 1
385 Gan, Zhenghao 1
386 Teoh, Eden Kang Min 1
387 Sreemathy, Parthasarathy 1
388 Hoon, Jing-Ling 1
389 Lamari H. 1
390 Phang, Hui-Qun 1
391 Lerner S. 1
392 Nilgün Y. 1
393 Lai, Soak-Kuan 1
394 Cha S. 1
395 Park K. 1
396 Koh, Cheng-Gee 1
397 Bikbov M. 1
398 Chiam, Keng-Hwee 1
399 Schlottmann P. 1
400 Zhu, Yuanyuan 1
401 Irkec M. 1
402 Shi, Wenhui 1
403 Inoue K. 1
404 Coca-Prados M. 1
405 Gao, Wei 1
406 Zeng, Yukai 1
407 Järvelä I. 1
408 Hobley, Jonathan 1
409 Sugiyama K. 1
410 Zakos, John. 1
411 Yamashiro K. 1
412 Edward D. 1
413 Zhang, Ting 1
414 Vijaya L. 1
415 Low, Joel Jia Wei 1
416 Zelazo, Philip David 1
417 De Juan Marcos L. 1
418 Moghimi S. 1
419 Rotter, J Michael 1
420 Pakravan M. 1
421 Qu, Li 1
422 George R. 1
423 Guo, William 1
424 Kumar R. 1
425 Jonas J. 1
426 Zenteno J. 1
427 Park, Minyeop. 1
428 Perera S. 1
429 Rahman, Ashfaqur 1
430 Kobakhidze N. 1
431 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
432 Chan A. 1
433 Yan, Qingyu 1
434 Zarnowski T. 1
435 Olivier, Aurelien 1
436 Do, Manh Anh 1
437 Yap, Ray Chin Chong 1
438 Yeo, Kiat Seng 1
439 Lee M. 1
440 Gao, Pingqi 1
441 Mizoguchi T. 1
442 Thorleifsson G. 1
443 Zou, Jianping 1
444 Schlötzer-Schrehardt U. 1
445 Chen, Xiaodong 1
446 Jiang, Lin 1
447 Luo, Zhenlin 1
448 Chen, Zuhuang 1
449 Ding, Zijing 1
450 May, Watt Sook 1
451 Fam, Derrick Wen Hui 1
452 Huang, Chuanwei 1
453 Sun, Yinghui 1
454 Shi, Yumeng 1
455 Gao, Chen 1
456 Tok, Alfred Iing Yoong 1
457 Liu, Juqing 1
458 Igo R. 1
459 Fan, Yun 1
460 Bailey J. 1
461 Prakadeeswari G. 1
462 Hauser M. 1
463 Cherecheanu A. 1
464 Nelson S. 1
465 Chew, Wee Shern 1
466 Kazama S. 1
467 Manabe S. 1
468 Hayashi K. 1
469 Abu-Amero K. 1
470 Mori K. 1
471 Yang, Wanlan 1
472 Williams S. 1
473 Haripriya A. 1
474 Wu, Jumiati 1
475 Astakhov Y. 1
476 Mao, Mengda 1
477 Nakano S. 1
478 Burdon K. 1
479 Orr A. 1
480 Laurenson, David 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 29
7 2554 15
8 2553 8
9 2552 8
10 2551 7
11 2550 3
12 2549 1
13 2547 1
14 2544 2
15 2543 2
16 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
2 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 A Simple In Vitro Bioassay Protocol Against Latent Phase Mycobacterial Cells
5 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
6 Native point defects and doping in ZnGeN2
ปี พ.ศ. 2558
7 Graphene liquid marbles as photothermal miniature reactors for reaction kinetics modulation
8 Bilingual advantage in executive control when task demands are considered
ปี พ.ศ. 2557
9 Design of ultra-low phase noise and high power integrated oscillator in 0.25µm GaN-on-SiC HEMT technology
10 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and multiplex ultratrace molecular detection
11 Repeated-root constacyclic codes of length ℓps and their duals
12 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and Multiplex ultratrace molecular detection
13 Matrix product codes over finite commutative Frobenius rings
14 Non-newtonian liquid-gas non-uniform stratified flow with interfacial level gradient through horizontal tubes
15 Collective synthesis of 4-hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
16 Collective synthesis of 4-Hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
17 Catalytic liquid marbles : Ag nanowire-based miniature reactors for highly efficient degradation of methylene blue
18 POPX2 phosphatase regulates the KIF3 kinesin motor complex
19 Cell-based variable-gain amplifiers with accurate dB-linear characteristic in 0.18 µm CMOS technology
20 Repeated-root constacyclic codes of length 2ℓmpn
21 Down-regulation of the human VEGF gene expression by perylene monoimide derivatives
ปี พ.ศ. 2556
22 Effect of direct current stressing to Cu–Cu bond interface imperfection for three dimensional integrated circuits
23 A 57.9-to-68.3GHz 24.6mW frequency synthesizer with in-phase injection-coupled QVCO in 65nm CMOS
24 A simple model for predicting the pressure drop and film thickness of non-Newtonian annular flows in horizontal pipes
25 Abelian codes in principal ideal group algebras
26 The influence of titanium nitride barrier layer on the properties of CNT bundles
27 Synthesis of few-layer MoS2 nanosheet-coated TiO2 nanobelt heterostructures for enhanced photocatalytic activities
28 Stability of two immiscible leaky-dielectric liquids subjected to a radial electric field in an annulus duct
29 Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO3 films
30 Complementary logic gate arrays based on carbon nanotube network transistors
31 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
32 One-step synthesis of Ni3S2 nanorod@Ni(OH)2 nanosheet core-shell nanostructures on a three-dimensional graphene network for high-performance supercapacitors
33 Statistical Parametric Speech Synthesis Using Deep Neural Network
34 Telomere shortening and cell senescence induced by perylene derivatives in A549 human lung cancer cells
ปี พ.ศ. 2555
35 Numerical modeling of tunable optofluidics lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
36 An electrokinetically tunable optofluidic bi-concave lens
37 Instability of pressure driven viscous fluid streams in a microchannel under a normal electric field
38 Carbon nanotube bumps for the flip chip packaging system
39 In vivo FRET imaging revealed a regulatory role of RanGTP in kinetochore-microtubule attachments via Aurora B kinase
40 Enhanced photoelectrochemical performance of bridged ZnO nanorod arrays grown on V-grooved structure
41 Phase shift reflectometry for sub-surface defect detection
42 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
43 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
44 From bulk to monolayer MoS2 : evolution of Raman scattering
45 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
46 Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches.
47 Enhanced photoelectrochemical water-splitting effect with a bent ZnO nanorod photoanode decorated with Ag nanoparticles
48 Optical and electrical applications of ZnSxSe1−x nanowires-network with uniform and controllable stoichiometry
49 Expression and purification of coronavirus envelope proteins using a modified β-barrel construct
50 RUNX3 interactome reveals novel centrosomal targeting of RUNX family of transcription factors
51 Through silicon via fabrication with low-κ dielectric liner and its implications on parasitic capacitance and leakage current
52 Joint tomlinson-harashima source and multi-relay beamforming design in decode-and-forward cooperative relaying systems with relay selection
53 Orally active peptidic bradykinin B1 receptor antagonists engineered from a cyclotide scaffold for inflammatory pain treatment.
54 Integration of low-κ dielectric liner in through silicon via and thermomechanical stress relief
55 Isolating a trimer intermediate in the self-assembly of E2 protein cage.
56 Passivation of Cu surface and its application in Cu-Cu bonding for high density 3D IC realization
57 Degradation of high-frequency noise in nMOSFETs under different modes of hot-carrier stress
58 Three-dimensional wafer stacking using Cu–Cu bonding for simultaneous formation of electrical, mechanical, and hermetic bonds
59 Binary segmentation algorithm for English cursive handwriting recognition
60 Machine learning techniques in handwriting recognition
61 A neural networks-based fitting to high energy stopping power data for heavy ions in solid matter
62 Best effort QoS support routing in mobile ad hoc networks
63 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
64 ANGPTL4 modulates vascular junction integrity by integrin signaling and disruption of intercellular VE-cadherin and claudin-5 clusters
65 Semi-analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven two immiscible fluids with curved interface
66 Microfluidic switch based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
67 Angiopoietin-like 4 protein elevates the prosurvival intracellular O2(-) : H2O2 ratio and confers anoikis resistance to tumors
68 Study of the evolution of Cu-Cu bonding interface imperfection under direct current stressing for three dimensional integrated circuits
69 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
70 Single-layer MoS2 phototransistors
71 Nonbuoyancy density-driven convective mass and heat transfer : scaling analysis and solution methodology.
72 11.3% efficient planar Si-PEDOT : PSS hybrid solar cell with a thin interfacial oxide
73 Performance enhancement of stand-alone DFIG systems with control of rotor and load side converters using resonant controllers.
74 Mixed electroosmotic-pressure driven multi-fluid flow in microchannels.
75 Binary validation as segmentation for cursive handwriting recognition
76 Segment confidence-based binary segmentation (SCBS) for cursive handwritten words
77 Comparative study of carers of older people with dementia in Scotland and Korea
78 Measurement invariance of discipline in different cultural contexts
ปี พ.ศ. 2553
79 Key factors affecting Fe density in Fe-fortified-parboiled rice: Parboiling conditions, storage duration, external Fe-loading rate and genotypic differences
80 A tunable optofluidic lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
81 Microfluidic on-chip fluorescence-activated interface control system
82 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
83 A model for wet-casting polymeric membranes incorporating nonequilibrium interfacial dynamics, vitrification and convection.
84 Over-segmentation and neural binary validation for cursive handwriting recognition
85 A novel approach based on fusion of three neural experts for handwriting recognition
86 Sequence analysis of the VP7 gene of human rotaviruses G2 and G4 isolated in Japan, China, Thailand, and Vietnam during 2001-2003
ปี พ.ศ. 2552
87 Iron fortification and parboiled rice quality: Appearance, cooking quality and sensory attributes
88 Microfluidic platform for controlling the differentiation of embryoid bodies
89 Electroosmotic control of width and position of liquid streams in hydrodynamic focusing
90 Analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
91 Time-dependent model of mixed electroosmotic/pressure-driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
92 An automatic intelligent language classifier
93 Binary segmentation with neural validation for cursive handwriting recognition
94 The bioavailability of iron fortified in whole grain parboiled rice
ปี พ.ศ. 2551
95 Iron-fortified parboiled rice - A novel solution to high iron density in rice-based diets
96 Charge storage and transport in single-walled carbon nanotube field-effect transistors.
97 Use of the Z-DNA binding domain of ADAR1 as a probe for nucleic acids in left-handed conformation.
98 A novel multiple experts and fusion based segmentation algorithm for cursive handwriting recognition
99 Over-segmentation and validation strategy for off-line cursive handwriting recognition
100 Distribution of protein bodies and phytate-rich inclusions in grain tissues of low and high iron rice genotypes
101 A Study Of Poly (3-Hydroxybutyrated)/Epoxidized Natural Rubber Blends : Melt Reaction And Thermal Properties
ปี พ.ศ. 2550
102 Effect of grain morphology on degree of milling and iron loss in rice
103 Level set method for positron emission tomography
104 A segmentation based adaptive approach for cursive handwritten text recognition
ปี พ.ศ. 2549
105 Reservoir effect and the role of low current density regions on electromigration lifetimes in copper interconnects
ปี พ.ศ. 2547
106 Enhanced boron transport into the ear of wheat as a mechanism for boron efficiency
ปี พ.ศ. 2544
107 A high-speed twin-capacitor BiNMOS (TC-BiNMOS) logic circuit for single battery operation
108 Recovery of speech signal from contaminated input
ปี พ.ศ. 2543
109 Effect of informational support on quality of life among renal transplant patients / Liu Hongxia
110 Social support and postpartum depression among primiparas / Lu Hong
ปี พ.ศ. 2537
111 Analysis of steel silo structures on discrete supports