ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Teck Neng 13
2 Nguyen, Nam-Trung 11
3 Zhang, Qing 9
4 Zhang, Hua 9
5 Verma, Brijesh. 8
6 Yin, Zongyou 8
7 Rerkasem B. 7
8 Prom-U-Thai C. 6
9 Tan, Chuan Seng 6
10 Fukai S. 5
11 Li, Hai 5
12 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 5
13 Ling, Xing Yi 4
14 Liu, Tianxi 4
15 Phang, In Yee 4
16 Verma, Brijesh 4
17 Zeng, Zhiyuan 3
18 Miao, Yue-E 3
19 Lu, Gang 3
20 Li Z. 3
21 Huang, Xiao 3
22 Boey, Freddy Yin Chiang 3
23 Peng, Lan 3
24 Teo, Edwin Hang Tong 3
25 Tay, Beng Kang 3
26 Boon, Chirn Chye 3
27 Chen, Bocong 2
28 Lee, Yih Hong 2
29 Wei, Jiaqi 2
30 Dinh, Hai Q. 2
31 Leow, Min Li 2
32 Ding, Feiqing 2
33 Zhu, Xi 2
34 Ma, Jimei 2
35 Liu, Xue-Wei 2
36 Louthrenoo W. 2
37 Li, Michael 2
38 Tan, Nguan Soon 2
39 William, Ronny 2
40 King, Simon 2
41 Godwin I.D. 2
42 Taka T. 2
43 Tuntiwechapikul W. 2
44 Dell B. 2
45 Cao, Xiehong 2
46 O'Neill S. 2
47 Ding, Jeak Ling 2
48 Navarra S. 2
49 Morton S. 2
50 Goldblatt F. 2
51 Nikpour M. 2
52 Chan M. 2
53 Wu Y. 2
54 Morand E. 2
55 Franklyn K. 2
56 Lateef A. 2
57 Huq M. 2
58 Hoi A. 2
59 Kandane-Rathnayake R. 2
60 An Y. 2
61 Luo S. 2
62 Mok M. 2
63 Lau C. 2
64 Sockalingam S. 2
65 Golder V. 2
66 Zamora L. 2
67 Yap, Chin Chong 2
68 Tan, Dunlin 2
69 Ma, Jan 2
70 Brun, Christophe 2
71 Baillargeat, Dominique 2
72 Sun, Xiaowei 2
73 Lai, Soak Kuan 2
74 Yi, Xiang 2
75 Xiao, Jinchong 2
76 Made, Riko I. 2
77 Hwang, Sun-Tak. 2
78 Krantz, William B. 2
79 Kersten, Sander 2
80 Mhaisalkar, Subodh Gautam 2
81 Lim, Dau Fatt 2
82 Gan, Chee Lip 2
83 Zhang, Lin 2
84 Gao, Shan 2
85 Duan, Fei 2
86 Zhang, Qichun 2
87 Zhu, Pengcheng 2
88 Zheng, Minrui 2
89 Lu, Junpeng 2
90 Sun, Cheng 2
91 Tan, Ming Jie 2
92 Tan, Chek Kun 2
93 Lam, Ivan Chee Ren 2
94 Du, Hejun 2
95 Sow, Chorng Haur 2
96 Chong, Han Chung 2
97 Ke, Lin 2
98 Ling, San 2
99 Wei, Yuefan 2
100 Skote, Martin 2
101 Zhou, Weijia 2
102 Wang, Jiyang 2
103 Zhang, Xinhai 2
104 Huang, Royston-Luke 2
105 He, Qiyuan 2
106 Martín M. 1
107 Madrid H. 1
108 Manjón J. 1
109 Malysheva E. 1
110 Mata M. 1
111 Morte A. 1
112 Nagy I. 1
113 La Spada F. 1
114 Normand A. 1
115 Merényi Z. 1
116 Hauser M. 1
117 Prakadeeswari G. 1
118 Abu-Amero K. 1
119 Mori K. 1
120 Paloi S. 1
121 Bailey J. 1
122 Fan, Yun 1
123 Hayashi K. 1
124 Nelson S. 1
125 Kang J. 1
126 Cherecheanu A. 1
127 Manabe S. 1
128 Shouche Y. 1
129 Semelbauer M. 1
130 Manimohan P. 1
131 Schena L. 1
132 Pereira O. 1
133 Gibertoni T. 1
134 Nakano S. 1
135 Staniaszek-Kik M. 1
136 Latha K. 1
137 Silva V. 1
138 Raj K. 1
139 Scanu B. 1
140 Crous P. 1
141 Roberts A. 1
142 Picillo B. 1
143 Petterson M. 1
144 Pawłowska J. 1
145 Rodríguez A. 1
146 Rodríguez-Campo F. 1
147 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
148 Sharma R. 1
149 Romański M. 1
150 Cheewangkoon R. 1
151 Pattison N. 1
152 Aung T. 1
153 Liu X. 1
154 Pan, Guoqiang 1
155 Tam-Chang S.-W. 1
156 Wang, Haibo 1
157 Yang, Yuanjun 1
158 Xu L. 1
159 Zhang H. 1
160 Yang, Meng-Meng 1
161 Wang Y. 1
162 Huang, Haoliang 1
163 Wongnoppavich A. 1
164 Hu, Chuansheng 1
165 Bell R. 1
166 Nachiangmai D. 1
167 Cheng Z. 1
168 Wingfield M. 1
169 Randall Lee T. 1
170 Joonlasak K. 1
171 Lee T.R. 1
172 Chen, Lang 1
173 Chang S.-W.T. 1
174 Sritharan, Thirumany 1
175 Wen, Wen 1
176 Yang Z. 1
177 Wu, Jumiati 1
178 Igo R. 1
179 Liu, Juqing 1
180 Mizoguchi T. 1
181 Haripriya A. 1
182 Williams S. 1
183 Orr A. 1
184 Mao, Mengda 1
185 Astakhov Y. 1
186 Yang, Wanlan 1
187 Thorleifsson G. 1
188 Zou, Jianping 1
189 Chu, Ying-Hao 1
190 He, Qing 1
191 Do T. 1
192 Li, Xiaolong 1
193 Ozaki M. 1
194 Zhang, Kang 1
195 Schlötzer-Schrehardt U. 1
196 Gao, Pingqi 1
197 Lee M. 1
198 Burdon K. 1
199 Mizuguchi M. 1
200 Baseia I. 1
201 Pham N. 1
202 Aloi F. 1
203 Nguyen T. 1
204 Trinh Q. 1
205 Blanchette R. 1
206 Butler T. 1
207 Bratek Z. 1
208 Bordallo J. 1
209 Phan T. 1
210 Acharya K. 1
211 Yan H. 1
212 Stchigel A. 1
213 Okitsu S. 1
214 Soares A. 1
215 Khamrin P. 1
216 Tabagari S. 1
217 Sutton D. 1
218 Weir B. 1
219 Ushijima H. 1
220 Vizzini A. 1
221 Maneekarn N. 1
222 Cano-Canals J. 1
223 Carlavilla J. 1
224 Jurjević 1
225 Jung T. 1
226 Hosaka K. 1
227 Horta Jung M. 1
228 Kautman V. 1
229 Kautmanova I. 1
230 Lafourcade M. 1
231 Kubátová A. 1
232 Kozanek M. 1
233 Kiyashko A. 1
234 Held B. 1
235 Góis J. 1
236 Dutta A. 1
237 Da Silva M. 1
238 Cruz R. 1
239 Chander J. 1
240 Ercole E. 1
241 Escobio V. 1
242 Gené J. 1
243 Flores J. 1
244 Esteve-Raventós F. 1
245 Ryvarden L. 1
246 Li Y. 1
247 Bacchini D. 1
248 Moreno G. 1
249 Al-Hassan S. 1
250 Heykoop M. 1
251 Thangavel R. 1
252 Chang L. 1
253 Lansford J. 1
254 Barili A. 1
255 Dodge K. 1
256 Van Der Spuy S. 1
257 Alampay L. 1
258 Buchanan P. 1
259 Lambrecht W. 1
260 St. J. Hardy G. 1
261 Lee A. 1
262 Burgess T. 1
263 Barber P. 1
264 Punya Jaroenjittichai A. 1
265 Tapanya S. 1
266 Barnes C. 1
267 Skachkov D. 1
268 Alvarado P. 1
269 Barrett S. 1
270 Malone P. 1
271 Kolařík M. 1
272 Bombi A. 1
273 Hubka V. 1
274 Bornstein M. 1
275 Deater-Deckard K. 1
276 Lira C. 1
277 Padamsee M. 1
278 Giunta L. 1
279 Ordoñez M. 1
280 Zelli A. 1
281 Guevara-Suarez M. 1
282 Uribe Tirado L. 1
283 Pastorelli C. 1
284 Cano-Lira J. 1
285 Oburu P. 1
286 Cacciola S. 1
287 Crane C. 1
288 Skinner A. 1
289 Guarro J. 1
290 Sorbring E. 1
291 Decock C. 1
292 Stielow J. 1
293 Park K. 1
294 Lin, Jia Fu 1
295 Chan, Kheng-Sze 1
296 Lim, Wei Meng 1
297 Wong, Chi-Hang 1
298 Ong, Jian Cheng 1
299 Teng, Jing Hua 1
300 Liew, Laura-Lynn 1
301 Xie, Xiaoli 1
302 Leong, Eunice Sok Ping 1
303 Jitman, Somphong 1
304 Lee, Yoke-Peng 1
305 Phan, Van-Tung. 1
306 Lai, Donny 1
307 Jiang, Changyun 1
308 Wu, Yuechao 1
309 He, Lining 1
310 Rusli 1
311 Wang, Hong 1
312 Koh, Cheng Gee 1
313 Fan, Ji 1
314 Hu, Hang 1
315 Su, Hao 1
316 Dominique, Baillargeat 1
317 Du, Yaping 1
318 Jiang, Lin 1
319 Sun, Yinghui 1
320 Shi, Yumeng 1
321 Gao, Chen 1
322 Chen, Xiaodong 1
323 Yeo, Kiat Seng 1
324 Foo, Say Wei 1
325 Olivier, Aurelien 1
326 Do, Manh Anh 1
327 Yap, Ray Chin Chong 1
328 Tok, Alfred Iing Yoong 1
329 Huang, Chuanwei 1
330 Sreemathy, Parthasarathy 1
331 Teoh, Eden Kang Min 1
332 Fan, Zhanxi 1
333 Asundi, Anand Krishna 1
334 May, Watt Sook 1
335 Ding, Zijing 1
336 Fam, Derrick Wen Hui 1
337 Luo, Zhenlin 1
338 Chen, Zuhuang 1
339 Huang, Yizhong 1
340 Wang, Hao 1
341 Gusak, A. M. 1
342 Yamada, Ayumi 1
343 Chen, Z. 1
344 Murata-Hori, Maki 1
345 Gunaratne, Jayantha 1
346 Shao, W. 1
347 Boukamp, Petra 1
348 Pal, Mintu 1
349 Tu, K. N. 1
350 Ito, Yoshiaki 1
351 Gan, Zhenghao 1
352 Chuang, Linda Shyue Huey 1
353 Parthasarathy, Krupakar 1
354 Ng, S. L. 1
355 Vararattanavech, Ardcharaporn 1
356 Torres, Jaume 1
357 Abgrall, Patrick 1
358 Surya, Wahyu 1
359 Chai, John Chee Kiong 1
360 Chaudhuri, Siladitya Ray. 1
361 Fung, Wai-To 1
362 Beyzavi, Ali 1
363 Pan, Jiun Yit 1
364 Kong, Lingjun 1
365 Zhang, Jiye 1
366 Ghosh, Kaushik 1
367 Tan, Cher Ming 1
368 Nguyen, Giang K. T. 1
369 Dong, Yuanwei 1
370 Xia, Guangrui 1
371 Cheng, Yu Hua 1
372 Lim, Sierin. 1
373 Guo, Jun 1
374 Peng, Tao. 1
375 Lo, Theodore W. C. 1
376 Song, Chaolong 1
377 Tam, James P. 1
378 Kwak, Kyung Sup 1
379 Cao, Fengming 1
380 Tan, Suat Hoon 1
381 Wong, Clarence T. T. 1
382 Lan, Peng 1
383 Wong, Chi-Hang. 1
384 Luong, Trung-Dung 1
385 Rowlands, Dewi K. 1
386 Tai, Xue Cheng 1
387 Chen, Yang 1
388 Rotter, J Michael 1
389 Pakravan M. 1
390 Qu, Li 1
391 De Juan Marcos L. 1
392 Moghimi S. 1
393 Laurenson, David 1
394 Kappelgaard P. 1
395 Bach-Holm D. 1
396 Thompson, John 1
397 Ideta R. 1
398 Zelazo, Philip David 1
399 Edward D. 1
400 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
401 Chan A. 1
402 Rahman, Ashfaqur 1
403 Perera S. 1
404 Kobakhidze N. 1
405 Guo, William 1
406 Zhang, Ting 1
407 Vijaya L. 1
408 Low, Joel Jia Wei 1
409 George R. 1
410 Liu, Hao 1
411 Wirostko B. 1
412 Thomson G. 1
413 Qiao C. 1
414 Jia L. 1
415 Sanchai C. 1
416 Zhao B. 1
417 Leruez S. 1
418 Chichua G. 1
419 Saunders M. 1
420 Reynier P. 1
421 Kuo J. 1
422 Jia H. 1
423 Sang J. 1
424 Gaston D. 1
425 Fraser, Neil 1
426 Thomas S. 1
427 Ge, Mengtian 1
428 Hunter, Susan 1
429 Bedard K. 1
430 Chen X. 1
431 Greer W. 1
432 Jamjod S. 1
433 Kumar R. 1
434 Jonas J. 1
435 Pervushin, Konstantin 1
436 Chen, Gin Seng 1
437 Nripan, Mathews 1
438 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
439 Kazama S. 1
440 Chew, Wee Shern 1
441 Shi, Wenhui 1
442 Inoue K. 1
443 Yan, Qingyu 1
444 Zarnowski T. 1
445 Tan, Suet Mien 1
446 Jiao, Zhihui 1
447 Teo, Ziqiang 1
448 Mathews, Nripan 1
449 Chan, Tony F. 1
450 Lysaker, Marius 1
451 Lim, Kim Yong 1
452 Tang, Sing Hai 1
453 Leong, David Tai Wei 1
454 Kong, Junhua 1
455 Sng, Ming Keat 1
456 Lu, Xuehong 1
457 Irkec M. 1
458 Zhu, Yuanyuan 1
459 Bikbov M. 1
460 Lai, Soak-Kuan 1
461 Nilgün Y. 1
462 Hoon, Jing-Ling 1
463 Koh, Cheng-Gee 1
464 Cha S. 1
465 Zenteno J. 1
466 Park, Minyeop. 1
467 Yamashiro K. 1
468 Zakos, John. 1
469 Lamari H. 1
470 Phang, Hui-Qun 1
471 Hobley, Jonathan 1
472 Sugiyama K. 1
473 Gao, Wei 1
474 Coca-Prados M. 1
475 Järvelä I. 1
476 Zeng, Yukai 1
477 Lerner S. 1
478 Chiam, Keng-Hwee 1
479 Schlottmann P. 1
480 Glahn R.P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 29
7 2554 15
8 2553 8
9 2552 8
10 2551 7
11 2550 3
12 2549 1
13 2547 1
14 2544 2
15 2543 2
16 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
2 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 A Simple In Vitro Bioassay Protocol Against Latent Phase Mycobacterial Cells
5 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
6 Native point defects and doping in ZnGeN2
ปี พ.ศ. 2558
7 Graphene liquid marbles as photothermal miniature reactors for reaction kinetics modulation
8 Bilingual advantage in executive control when task demands are considered
ปี พ.ศ. 2557
9 Design of ultra-low phase noise and high power integrated oscillator in 0.25µm GaN-on-SiC HEMT technology
10 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and multiplex ultratrace molecular detection
11 Repeated-root constacyclic codes of length ℓps and their duals
12 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and Multiplex ultratrace molecular detection
13 Matrix product codes over finite commutative Frobenius rings
14 Non-newtonian liquid-gas non-uniform stratified flow with interfacial level gradient through horizontal tubes
15 Collective synthesis of 4-hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
16 Collective synthesis of 4-Hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
17 Catalytic liquid marbles : Ag nanowire-based miniature reactors for highly efficient degradation of methylene blue
18 POPX2 phosphatase regulates the KIF3 kinesin motor complex
19 Cell-based variable-gain amplifiers with accurate dB-linear characteristic in 0.18 µm CMOS technology
20 Repeated-root constacyclic codes of length 2ℓmpn
21 Down-regulation of the human VEGF gene expression by perylene monoimide derivatives
ปี พ.ศ. 2556
22 Effect of direct current stressing to Cu–Cu bond interface imperfection for three dimensional integrated circuits
23 A 57.9-to-68.3GHz 24.6mW frequency synthesizer with in-phase injection-coupled QVCO in 65nm CMOS
24 A simple model for predicting the pressure drop and film thickness of non-Newtonian annular flows in horizontal pipes
25 Abelian codes in principal ideal group algebras
26 The influence of titanium nitride barrier layer on the properties of CNT bundles
27 Synthesis of few-layer MoS2 nanosheet-coated TiO2 nanobelt heterostructures for enhanced photocatalytic activities
28 Stability of two immiscible leaky-dielectric liquids subjected to a radial electric field in an annulus duct
29 Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO3 films
30 Complementary logic gate arrays based on carbon nanotube network transistors
31 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
32 One-step synthesis of Ni3S2 nanorod@Ni(OH)2 nanosheet core-shell nanostructures on a three-dimensional graphene network for high-performance supercapacitors
33 Statistical Parametric Speech Synthesis Using Deep Neural Network
34 Telomere shortening and cell senescence induced by perylene derivatives in A549 human lung cancer cells
ปี พ.ศ. 2555
35 Numerical modeling of tunable optofluidics lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
36 An electrokinetically tunable optofluidic bi-concave lens
37 Instability of pressure driven viscous fluid streams in a microchannel under a normal electric field
38 Carbon nanotube bumps for the flip chip packaging system
39 In vivo FRET imaging revealed a regulatory role of RanGTP in kinetochore-microtubule attachments via Aurora B kinase
40 Enhanced photoelectrochemical performance of bridged ZnO nanorod arrays grown on V-grooved structure
41 Phase shift reflectometry for sub-surface defect detection
42 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
43 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
44 From bulk to monolayer MoS2 : evolution of Raman scattering
45 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
46 Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches.
47 Enhanced photoelectrochemical water-splitting effect with a bent ZnO nanorod photoanode decorated with Ag nanoparticles
48 Optical and electrical applications of ZnSxSe1−x nanowires-network with uniform and controllable stoichiometry
49 Expression and purification of coronavirus envelope proteins using a modified β-barrel construct
50 RUNX3 interactome reveals novel centrosomal targeting of RUNX family of transcription factors
51 Through silicon via fabrication with low-κ dielectric liner and its implications on parasitic capacitance and leakage current
52 Joint tomlinson-harashima source and multi-relay beamforming design in decode-and-forward cooperative relaying systems with relay selection
53 Orally active peptidic bradykinin B1 receptor antagonists engineered from a cyclotide scaffold for inflammatory pain treatment.
54 Integration of low-κ dielectric liner in through silicon via and thermomechanical stress relief
55 Isolating a trimer intermediate in the self-assembly of E2 protein cage.
56 Passivation of Cu surface and its application in Cu-Cu bonding for high density 3D IC realization
57 Degradation of high-frequency noise in nMOSFETs under different modes of hot-carrier stress
58 Three-dimensional wafer stacking using Cu–Cu bonding for simultaneous formation of electrical, mechanical, and hermetic bonds
59 Binary segmentation algorithm for English cursive handwriting recognition
60 Machine learning techniques in handwriting recognition
61 A neural networks-based fitting to high energy stopping power data for heavy ions in solid matter
62 Best effort QoS support routing in mobile ad hoc networks
63 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
64 ANGPTL4 modulates vascular junction integrity by integrin signaling and disruption of intercellular VE-cadherin and claudin-5 clusters
65 Semi-analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven two immiscible fluids with curved interface
66 Microfluidic switch based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
67 Angiopoietin-like 4 protein elevates the prosurvival intracellular O2(-) : H2O2 ratio and confers anoikis resistance to tumors
68 Study of the evolution of Cu-Cu bonding interface imperfection under direct current stressing for three dimensional integrated circuits
69 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
70 Single-layer MoS2 phototransistors
71 Nonbuoyancy density-driven convective mass and heat transfer : scaling analysis and solution methodology.
72 11.3% efficient planar Si-PEDOT : PSS hybrid solar cell with a thin interfacial oxide
73 Performance enhancement of stand-alone DFIG systems with control of rotor and load side converters using resonant controllers.
74 Mixed electroosmotic-pressure driven multi-fluid flow in microchannels.
75 Binary validation as segmentation for cursive handwriting recognition
76 Segment confidence-based binary segmentation (SCBS) for cursive handwritten words
77 Comparative study of carers of older people with dementia in Scotland and Korea
78 Measurement invariance of discipline in different cultural contexts
ปี พ.ศ. 2553
79 Key factors affecting Fe density in Fe-fortified-parboiled rice: Parboiling conditions, storage duration, external Fe-loading rate and genotypic differences
80 A tunable optofluidic lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
81 Microfluidic on-chip fluorescence-activated interface control system
82 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
83 A model for wet-casting polymeric membranes incorporating nonequilibrium interfacial dynamics, vitrification and convection.
84 Over-segmentation and neural binary validation for cursive handwriting recognition
85 A novel approach based on fusion of three neural experts for handwriting recognition
86 Sequence analysis of the VP7 gene of human rotaviruses G2 and G4 isolated in Japan, China, Thailand, and Vietnam during 2001-2003
ปี พ.ศ. 2552
87 Iron fortification and parboiled rice quality: Appearance, cooking quality and sensory attributes
88 Microfluidic platform for controlling the differentiation of embryoid bodies
89 Electroosmotic control of width and position of liquid streams in hydrodynamic focusing
90 Analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
91 Time-dependent model of mixed electroosmotic/pressure-driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
92 An automatic intelligent language classifier
93 Binary segmentation with neural validation for cursive handwriting recognition
94 The bioavailability of iron fortified in whole grain parboiled rice
ปี พ.ศ. 2551
95 Iron-fortified parboiled rice - A novel solution to high iron density in rice-based diets
96 Charge storage and transport in single-walled carbon nanotube field-effect transistors.
97 Use of the Z-DNA binding domain of ADAR1 as a probe for nucleic acids in left-handed conformation.
98 A novel multiple experts and fusion based segmentation algorithm for cursive handwriting recognition
99 Over-segmentation and validation strategy for off-line cursive handwriting recognition
100 Distribution of protein bodies and phytate-rich inclusions in grain tissues of low and high iron rice genotypes
101 A Study Of Poly (3-Hydroxybutyrated)/Epoxidized Natural Rubber Blends : Melt Reaction And Thermal Properties
ปี พ.ศ. 2550
102 Effect of grain morphology on degree of milling and iron loss in rice
103 Level set method for positron emission tomography
104 A segmentation based adaptive approach for cursive handwritten text recognition
ปี พ.ศ. 2549
105 Reservoir effect and the role of low current density regions on electromigration lifetimes in copper interconnects
ปี พ.ศ. 2547
106 Enhanced boron transport into the ear of wheat as a mechanism for boron efficiency
ปี พ.ศ. 2544
107 A high-speed twin-capacitor BiNMOS (TC-BiNMOS) logic circuit for single battery operation
108 Recovery of speech signal from contaminated input
ปี พ.ศ. 2543
109 Effect of informational support on quality of life among renal transplant patients / Liu Hongxia
110 Social support and postpartum depression among primiparas / Lu Hong
ปี พ.ศ. 2537
111 Analysis of steel silo structures on discrete supports