ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Teck Neng 13
2 Nguyen, Nam-Trung 11
3 Zhang, Qing 9
4 Zhang, Hua 9
5 Verma, Brijesh. 8
6 Yin, Zongyou 8
7 Rerkasem B. 7
8 Prom-U-Thai C. 6
9 Tan, Chuan Seng 6
10 Fukai S. 5
11 Li, Hai 5
12 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 5
13 Liu, Tianxi 4
14 Verma, Brijesh 4
15 Ling, Xing Yi 4
16 Phang, In Yee 4
17 Boey, Freddy Yin Chiang 3
18 Miao, Yue-E 3
19 Huang, Xiao 3
20 Li Z. 3
21 Zeng, Zhiyuan 3
22 Tay, Beng Kang 3
23 Lu, Gang 3
24 Boon, Chirn Chye 3
25 Teo, Edwin Hang Tong 3
26 Peng, Lan 3
27 Lee, Yih Hong 2
28 Sockalingam S. 2
29 Lau C. 2
30 Mok M. 2
31 Morton S. 2
32 Wei, Jiaqi 2
33 Luo S. 2
34 Franklyn K. 2
35 Lateef A. 2
36 Hoi A. 2
37 Chan M. 2
38 Ma, Jan 2
39 Navarra S. 2
40 Golder V. 2
41 Kandane-Rathnayake R. 2
42 An Y. 2
43 Huq M. 2
44 Cao, Xiehong 2
45 Zhu, Xi 2
46 Godwin I.D. 2
47 Xiao, Jinchong 2
48 Li, Michael 2
49 William, Ronny 2
50 Dell B. 2
51 Louthrenoo W. 2
52 Wu Y. 2
53 Taka T. 2
54 Tuntiwechapikul W. 2
55 Ding, Feiqing 2
56 Leow, Min Li 2
57 Dinh, Hai Q. 2
58 O'Neill S. 2
59 Chen, Bocong 2
60 Goldblatt F. 2
61 Nikpour M. 2
62 Ma, Jimei 2
63 Morand E. 2
64 Liu, Xue-Wei 2
65 Zamora L. 2
66 King, Simon 2
67 Ke, Lin 2
68 Ling, San 2
69 Wei, Yuefan 2
70 Zhou, Weijia 2
71 Wang, Jiyang 2
72 Huang, Royston-Luke 2
73 Zhang, Xinhai 2
74 He, Qiyuan 2
75 Skote, Martin 2
76 Duan, Fei 2
77 Yap, Chin Chong 2
78 Tan, Dunlin 2
79 Zhang, Qichun 2
80 Brun, Christophe 2
81 Baillargeat, Dominique 2
82 Sun, Xiaowei 2
83 Lai, Soak Kuan 2
84 Yi, Xiang 2
85 Sow, Chorng Haur 2
86 Du, Hejun 2
87 Lim, Dau Fatt 2
88 Mhaisalkar, Subodh Gautam 2
89 Krantz, William B. 2
90 Gao, Shan 2
91 Zhang, Lin 2
92 Gan, Chee Lip 2
93 Made, Riko I. 2
94 Lu, Junpeng 2
95 Tan, Nguan Soon 2
96 Hwang, Sun-Tak. 2
97 Sun, Cheng 2
98 Zhu, Pengcheng 2
99 Zheng, Minrui 2
100 Chong, Han Chung 2
101 Tan, Ming Jie 2
102 Tan, Chek Kun 2
103 Kersten, Sander 2
104 Ding, Jeak Ling 2
105 Lam, Ivan Chee Ren 2
106 Guevara-Suarez M. 1
107 Vijaya L. 1
108 Uribe Tirado L. 1
109 Zhang, Ting 1
110 Edward D. 1
111 Bornstein M. 1
112 Hubka V. 1
113 Guarro J. 1
114 De Juan Marcos L. 1
115 Zelazo, Philip David 1
116 Pastorelli C. 1
117 Crane C. 1
118 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
119 Chan A. 1
120 Qu, Li 1
121 Kobakhidze N. 1
122 Guo, William 1
123 Low, Joel Jia Wei 1
124 George R. 1
125 Decock C. 1
126 Skinner A. 1
127 Sorbring E. 1
128 Liu, Hao 1
129 Ryvarden L. 1
130 Li Y. 1
131 Bach-Holm D. 1
132 Padamsee M. 1
133 Kappelgaard P. 1
134 Cano-Lira J. 1
135 Ge, Mengtian 1
136 Wirostko B. 1
137 Soares A. 1
138 Khamrin P. 1
139 Giunta L. 1
140 Thompson, John 1
141 Deater-Deckard K. 1
142 Rotter, J Michael 1
143 Pakravan M. 1
144 Kolařík M. 1
145 Lira C. 1
146 Moghimi S. 1
147 Ideta R. 1
148 Ordoñez M. 1
149 Zelli A. 1
150 Laurenson, David 1
151 Bombi A. 1
152 Cha S. 1
153 Barnes C. 1
154 Skachkov D. 1
155 Hoon, Jing-Ling 1
156 Lamari H. 1
157 Nilgün Y. 1
158 Lai, Soak-Kuan 1
159 Koh, Cheng-Gee 1
160 Bikbov M. 1
161 Buchanan P. 1
162 Tapanya S. 1
163 Alvarado P. 1
164 Punya Jaroenjittichai A. 1
165 St. J. Hardy G. 1
166 Lee A. 1
167 Zeng, Yukai 1
168 Okitsu S. 1
169 Schlottmann P. 1
170 Chiam, Keng-Hwee 1
171 Phang, Hui-Qun 1
172 Lerner S. 1
173 Barber P. 1
174 Lambrecht W. 1
175 Alampay L. 1
176 Heykoop M. 1
177 Lansford J. 1
178 Jonas J. 1
179 Barili A. 1
180 Dodge K. 1
181 Barrett S. 1
182 Kumar R. 1
183 Rahman, Ashfaqur 1
184 Perera S. 1
185 Cacciola S. 1
186 Malone P. 1
187 Zenteno J. 1
188 Van Der Spuy S. 1
189 Zakos, John. 1
190 Moreno G. 1
191 Al-Hassan S. 1
192 Park K. 1
193 Bacchini D. 1
194 Thangavel R. 1
195 Chang L. 1
196 Park, Minyeop. 1
197 Yamashiro K. 1
198 Oburu P. 1
199 Randall Lee T. 1
200 Wongnoppavich A. 1
201 Góis J. 1
202 Hu, Chuansheng 1
203 Lee T.R. 1
204 Wang, Haibo 1
205 Held B. 1
206 Liu X. 1
207 Horta Jung M. 1
208 Pan, Guoqiang 1
209 Tam-Chang S.-W. 1
210 Gené J. 1
211 Chen, Lang 1
212 Escobio V. 1
213 Ercole E. 1
214 Dutta A. 1
215 Bell R. 1
216 Järvelä I. 1
217 Esteve-Raventós F. 1
218 Chang S.-W.T. 1
219 Flores J. 1
220 Sritharan, Thirumany 1
221 Joonlasak K. 1
222 Yang, Yuanjun 1
223 Hosaka K. 1
224 Kiyashko A. 1
225 He, Qing 1
226 Do T. 1
227 Kautmanova I. 1
228 Aung T. 1
229 Chu, Ying-Hao 1
230 Kubátová A. 1
231 Zhang, Kang 1
232 Ozaki M. 1
233 Kozanek M. 1
234 Li, Xiaolong 1
235 Yang Z. 1
236 Wang Y. 1
237 Jung T. 1
238 Huang, Haoliang 1
239 Xu L. 1
240 Yang, Meng-Meng 1
241 Jurjević 1
242 Kautman V. 1
243 Wen, Wen 1
244 Zhang H. 1
245 Da Silva M. 1
246 Nachiangmai D. 1
247 Chen X. 1
248 Acharya K. 1
249 Yan H. 1
250 Greer W. 1
251 Nguyen T. 1
252 Aloi F. 1
253 Jia H. 1
254 Baseia I. 1
255 Pham N. 1
256 Sang J. 1
257 Weir B. 1
258 Ushijima H. 1
259 Sutton D. 1
260 Mizuguchi M. 1
261 Fraser, Neil 1
262 Thomas S. 1
263 Gaston D. 1
264 Hunter, Susan 1
265 Jamjod S. 1
266 Bedard K. 1
267 Vizzini A. 1
268 Maneekarn N. 1
269 Sanchai C. 1
270 Trinh Q. 1
271 Carlavilla J. 1
272 Saunders M. 1
273 Reynier P. 1
274 Cano-Canals J. 1
275 Chichua G. 1
276 Glahn R.P. 1
277 Cruz R. 1
278 Cheng Z. 1
279 Tabagari S. 1
280 Chander J. 1
281 Kuo J. 1
282 Leruez S. 1
283 Bordallo J. 1
284 Phan T. 1
285 Jia L. 1
286 Blanchette R. 1
287 Qiao C. 1
288 Thomson G. 1
289 Butler T. 1
290 Zhao B. 1
291 Bratek Z. 1
292 Stchigel A. 1
293 Burdon K. 1
294 Nripan, Mathews 1
295 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
296 Tan, Suet Mien 1
297 Jiao, Zhihui 1
298 Chen, Gin Seng 1
299 Pervushin, Konstantin 1
300 Parthasarathy, Krupakar 1
301 Ng, S. L. 1
302 Vararattanavech, Ardcharaporn 1
303 Torres, Jaume 1
304 Leong, David Tai Wei 1
305 Kong, Junhua 1
306 Chan, Tony F. 1
307 Lysaker, Marius 1
308 Chen, Yang 1
309 Tai, Xue Cheng 1
310 Mathews, Nripan 1
311 Teo, Ziqiang 1
312 Sng, Ming Keat 1
313 Lu, Xuehong 1
314 Tang, Sing Hai 1
315 Lim, Kim Yong 1
316 Abgrall, Patrick 1
317 Surya, Wahyu 1
318 Pal, Mintu 1
319 Tu, K. N. 1
320 Ito, Yoshiaki 1
321 Shao, W. 1
322 Boukamp, Petra 1
323 Pan, Jiun Yit 1
324 Kwak, Kyung Sup 1
325 Cao, Fengming 1
326 Tan, Suat Hoon 1
327 Kong, Lingjun 1
328 Gunaratne, Jayantha 1
329 Gusak, A. M. 1
330 Chai, John Chee Kiong 1
331 Chaudhuri, Siladitya Ray. 1
332 Fung, Wai-To 1
333 Beyzavi, Ali 1
334 Chuang, Linda Shyue Huey 1
335 Gan, Zhenghao 1
336 Yamada, Ayumi 1
337 Chen, Z. 1
338 Murata-Hori, Maki 1
339 Foo, Say Wei 1
340 Olivier, Aurelien 1
341 Lim, Wei Meng 1
342 Wong, Chi-Hang 1
343 Lee, Yoke-Peng 1
344 Phan, Van-Tung. 1
345 Chan, Kheng-Sze 1
346 Lin, Jia Fu 1
347 Leong, Eunice Sok Ping 1
348 Jitman, Somphong 1
349 Teng, Jing Hua 1
350 Ong, Jian Cheng 1
351 Koh, Cheng Gee 1
352 Fan, Ji 1
353 Wu, Yuechao 1
354 He, Lining 1
355 Huang, Yizhong 1
356 Wang, Hao 1
357 Jiang, Changyun 1
358 Lai, Donny 1
359 Hu, Hang 1
360 Su, Hao 1
361 Wang, Hong 1
362 Rusli 1
363 Xie, Xiaoli 1
364 Liew, Laura-Lynn 1
365 Shi, Yumeng 1
366 Gao, Chen 1
367 Tok, Alfred Iing Yoong 1
368 Huang, Chuanwei 1
369 Sun, Yinghui 1
370 Jiang, Lin 1
371 Do, Manh Anh 1
372 Yap, Ray Chin Chong 1
373 Yeo, Kiat Seng 1
374 Chen, Xiaodong 1
375 Fam, Derrick Wen Hui 1
376 Luo, Zhenlin 1
377 Fan, Zhanxi 1
378 Asundi, Anand Krishna 1
379 Du, Yaping 1
380 Dominique, Baillargeat 1
381 Teoh, Eden Kang Min 1
382 Sreemathy, Parthasarathy 1
383 Chen, Zuhuang 1
384 Ding, Zijing 1
385 May, Watt Sook 1
386 Tam, James P. 1
387 Wong, Clarence T. T. 1
388 Sharma R. 1
389 Romański M. 1
390 Nelson S. 1
391 Cheewangkoon R. 1
392 Hayashi K. 1
393 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
394 Pereira O. 1
395 Scanu B. 1
396 Manabe S. 1
397 Crous P. 1
398 Rodríguez-Campo F. 1
399 Kang J. 1
400 Prakadeeswari G. 1
401 Petterson M. 1
402 Pawłowska J. 1
403 Hauser M. 1
404 Picillo B. 1
405 Bailey J. 1
406 Rodríguez A. 1
407 Cherecheanu A. 1
408 Roberts A. 1
409 Fan, Yun 1
410 Kazama S. 1
411 Chew, Wee Shern 1
412 Coca-Prados M. 1
413 Latha K. 1
414 Silva V. 1
415 Zhu, Yuanyuan 1
416 Gao, Wei 1
417 Staniaszek-Kik M. 1
418 Stielow J. 1
419 Hobley, Jonathan 1
420 Sugiyama K. 1
421 Wingfield M. 1
422 Irkec M. 1
423 Raj K. 1
424 Yan, Qingyu 1
425 Zarnowski T. 1
426 Manimohan P. 1
427 Schena L. 1
428 Semelbauer M. 1
429 Gibertoni T. 1
430 Shouche Y. 1
431 Shi, Wenhui 1
432 Inoue K. 1
433 Pattison N. 1
434 Abu-Amero K. 1
435 Cheng, Yu Hua 1
436 Lim, Sierin. 1
437 Guo, Jun 1
438 Peng, Tao. 1
439 Lee M. 1
440 Gao, Pingqi 1
441 La Spada F. 1
442 Zou, Jianping 1
443 Schlötzer-Schrehardt U. 1
444 Lafourcade M. 1
445 Xia, Guangrui 1
446 Dong, Yuanwei 1
447 Wong, Chi-Hang. 1
448 Luong, Trung-Dung 1
449 Rowlands, Dewi K. 1
450 Lan, Peng 1
451 Song, Chaolong 1
452 Lo, Theodore W. C. 1
453 Zhang, Jiye 1
454 Ghosh, Kaushik 1
455 Tan, Cher Ming 1
456 Nguyen, Giang K. T. 1
457 Thorleifsson G. 1
458 Madrid H. 1
459 Orr A. 1
460 Merényi Z. 1
461 Mao, Mengda 1
462 Astakhov Y. 1
463 Morte A. 1
464 Nagy I. 1
465 Paloi S. 1
466 Mori K. 1
467 Normand A. 1
468 Nakano S. 1
469 Mata M. 1
470 Yang, Wanlan 1
471 Igo R. 1
472 Malysheva E. 1
473 Liu, Juqing 1
474 Mizoguchi T. 1
475 Wu, Jumiati 1
476 Manjón J. 1
477 Williams S. 1
478 Martín M. 1
479 Haripriya A. 1
480 Burgess T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 29
7 2554 15
8 2553 8
9 2552 8
10 2551 7
11 2550 3
12 2549 1
13 2547 1
14 2544 2
15 2543 2
16 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
2 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 A Simple In Vitro Bioassay Protocol Against Latent Phase Mycobacterial Cells
5 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
6 Native point defects and doping in ZnGeN2
ปี พ.ศ. 2558
7 Graphene liquid marbles as photothermal miniature reactors for reaction kinetics modulation
8 Bilingual advantage in executive control when task demands are considered
ปี พ.ศ. 2557
9 Design of ultra-low phase noise and high power integrated oscillator in 0.25µm GaN-on-SiC HEMT technology
10 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and multiplex ultratrace molecular detection
11 Repeated-root constacyclic codes of length ℓps and their duals
12 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and Multiplex ultratrace molecular detection
13 Matrix product codes over finite commutative Frobenius rings
14 Non-newtonian liquid-gas non-uniform stratified flow with interfacial level gradient through horizontal tubes
15 Collective synthesis of 4-hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
16 Collective synthesis of 4-Hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
17 Catalytic liquid marbles : Ag nanowire-based miniature reactors for highly efficient degradation of methylene blue
18 POPX2 phosphatase regulates the KIF3 kinesin motor complex
19 Cell-based variable-gain amplifiers with accurate dB-linear characteristic in 0.18 µm CMOS technology
20 Repeated-root constacyclic codes of length 2ℓmpn
21 Down-regulation of the human VEGF gene expression by perylene monoimide derivatives
ปี พ.ศ. 2556
22 Effect of direct current stressing to Cu–Cu bond interface imperfection for three dimensional integrated circuits
23 A 57.9-to-68.3GHz 24.6mW frequency synthesizer with in-phase injection-coupled QVCO in 65nm CMOS
24 A simple model for predicting the pressure drop and film thickness of non-Newtonian annular flows in horizontal pipes
25 Abelian codes in principal ideal group algebras
26 The influence of titanium nitride barrier layer on the properties of CNT bundles
27 Synthesis of few-layer MoS2 nanosheet-coated TiO2 nanobelt heterostructures for enhanced photocatalytic activities
28 Stability of two immiscible leaky-dielectric liquids subjected to a radial electric field in an annulus duct
29 Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO3 films
30 Complementary logic gate arrays based on carbon nanotube network transistors
31 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
32 One-step synthesis of Ni3S2 nanorod@Ni(OH)2 nanosheet core-shell nanostructures on a three-dimensional graphene network for high-performance supercapacitors
33 Statistical Parametric Speech Synthesis Using Deep Neural Network
34 Telomere shortening and cell senescence induced by perylene derivatives in A549 human lung cancer cells
ปี พ.ศ. 2555
35 Numerical modeling of tunable optofluidics lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
36 An electrokinetically tunable optofluidic bi-concave lens
37 Instability of pressure driven viscous fluid streams in a microchannel under a normal electric field
38 Carbon nanotube bumps for the flip chip packaging system
39 In vivo FRET imaging revealed a regulatory role of RanGTP in kinetochore-microtubule attachments via Aurora B kinase
40 Enhanced photoelectrochemical performance of bridged ZnO nanorod arrays grown on V-grooved structure
41 Phase shift reflectometry for sub-surface defect detection
42 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
43 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
44 From bulk to monolayer MoS2 : evolution of Raman scattering
45 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
46 Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches.
47 Enhanced photoelectrochemical water-splitting effect with a bent ZnO nanorod photoanode decorated with Ag nanoparticles
48 Optical and electrical applications of ZnSxSe1−x nanowires-network with uniform and controllable stoichiometry
49 Expression and purification of coronavirus envelope proteins using a modified β-barrel construct
50 RUNX3 interactome reveals novel centrosomal targeting of RUNX family of transcription factors
51 Through silicon via fabrication with low-κ dielectric liner and its implications on parasitic capacitance and leakage current
52 Joint tomlinson-harashima source and multi-relay beamforming design in decode-and-forward cooperative relaying systems with relay selection
53 Orally active peptidic bradykinin B1 receptor antagonists engineered from a cyclotide scaffold for inflammatory pain treatment.
54 Integration of low-κ dielectric liner in through silicon via and thermomechanical stress relief
55 Isolating a trimer intermediate in the self-assembly of E2 protein cage.
56 Passivation of Cu surface and its application in Cu-Cu bonding for high density 3D IC realization
57 Degradation of high-frequency noise in nMOSFETs under different modes of hot-carrier stress
58 Three-dimensional wafer stacking using Cu–Cu bonding for simultaneous formation of electrical, mechanical, and hermetic bonds
59 Binary segmentation algorithm for English cursive handwriting recognition
60 Machine learning techniques in handwriting recognition
61 A neural networks-based fitting to high energy stopping power data for heavy ions in solid matter
62 Best effort QoS support routing in mobile ad hoc networks
63 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
64 ANGPTL4 modulates vascular junction integrity by integrin signaling and disruption of intercellular VE-cadherin and claudin-5 clusters
65 Semi-analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven two immiscible fluids with curved interface
66 Microfluidic switch based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
67 Angiopoietin-like 4 protein elevates the prosurvival intracellular O2(-) : H2O2 ratio and confers anoikis resistance to tumors
68 Study of the evolution of Cu-Cu bonding interface imperfection under direct current stressing for three dimensional integrated circuits
69 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
70 Single-layer MoS2 phototransistors
71 Nonbuoyancy density-driven convective mass and heat transfer : scaling analysis and solution methodology.
72 11.3% efficient planar Si-PEDOT : PSS hybrid solar cell with a thin interfacial oxide
73 Performance enhancement of stand-alone DFIG systems with control of rotor and load side converters using resonant controllers.
74 Mixed electroosmotic-pressure driven multi-fluid flow in microchannels.
75 Binary validation as segmentation for cursive handwriting recognition
76 Segment confidence-based binary segmentation (SCBS) for cursive handwritten words
77 Comparative study of carers of older people with dementia in Scotland and Korea
78 Measurement invariance of discipline in different cultural contexts
ปี พ.ศ. 2553
79 Key factors affecting Fe density in Fe-fortified-parboiled rice: Parboiling conditions, storage duration, external Fe-loading rate and genotypic differences
80 A tunable optofluidic lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
81 Microfluidic on-chip fluorescence-activated interface control system
82 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
83 A model for wet-casting polymeric membranes incorporating nonequilibrium interfacial dynamics, vitrification and convection.
84 Over-segmentation and neural binary validation for cursive handwriting recognition
85 A novel approach based on fusion of three neural experts for handwriting recognition
86 Sequence analysis of the VP7 gene of human rotaviruses G2 and G4 isolated in Japan, China, Thailand, and Vietnam during 2001-2003
ปี พ.ศ. 2552
87 Iron fortification and parboiled rice quality: Appearance, cooking quality and sensory attributes
88 Microfluidic platform for controlling the differentiation of embryoid bodies
89 Electroosmotic control of width and position of liquid streams in hydrodynamic focusing
90 Analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
91 Time-dependent model of mixed electroosmotic/pressure-driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
92 An automatic intelligent language classifier
93 Binary segmentation with neural validation for cursive handwriting recognition
94 The bioavailability of iron fortified in whole grain parboiled rice
ปี พ.ศ. 2551
95 Iron-fortified parboiled rice - A novel solution to high iron density in rice-based diets
96 Charge storage and transport in single-walled carbon nanotube field-effect transistors.
97 Use of the Z-DNA binding domain of ADAR1 as a probe for nucleic acids in left-handed conformation.
98 A novel multiple experts and fusion based segmentation algorithm for cursive handwriting recognition
99 Over-segmentation and validation strategy for off-line cursive handwriting recognition
100 Distribution of protein bodies and phytate-rich inclusions in grain tissues of low and high iron rice genotypes
101 A Study Of Poly (3-Hydroxybutyrated)/Epoxidized Natural Rubber Blends : Melt Reaction And Thermal Properties
ปี พ.ศ. 2550
102 Effect of grain morphology on degree of milling and iron loss in rice
103 Level set method for positron emission tomography
104 A segmentation based adaptive approach for cursive handwritten text recognition
ปี พ.ศ. 2549
105 Reservoir effect and the role of low current density regions on electromigration lifetimes in copper interconnects
ปี พ.ศ. 2547
106 Enhanced boron transport into the ear of wheat as a mechanism for boron efficiency
ปี พ.ศ. 2544
107 A high-speed twin-capacitor BiNMOS (TC-BiNMOS) logic circuit for single battery operation
108 Recovery of speech signal from contaminated input
ปี พ.ศ. 2543
109 Effect of informational support on quality of life among renal transplant patients / Liu Hongxia
110 Social support and postpartum depression among primiparas / Lu Hong
ปี พ.ศ. 2537
111 Analysis of steel silo structures on discrete supports