ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 49
2 Boey, Freddy Yin Chiang 15
3 Yin, Zongyou 15
4 Lu, Gang 15
5 Huang, Yizhong 12
6 Huang, Xiao 12
7 He, Qiyuan 11
8 Qi, Xiaoying 10
9 Baek, Jung Woo 10
10 Huang, Wei 9
11 Lee, Se Won 8
12 Wu, Shixin 8
13 Zhou, Xiaozhu 8
14 Venkatraman, Subbu S. 8
15 Wu, Jumiati 7
16 Ma, Maode 7
17 Gan, Chee Lip 5
18 Chen, Peng 5
19 Khor, Khiam Aik. 5
20 Li, Bing 5
21 Zhang, Xiao 5
22 Liu, Juqing 5
23 Zhang, Wei 5
24 Tan, Chuan Seng 5
25 Zhang, Qing 5
26 Li, Hong 5
27 Liusman, Cipto 4
28 Cheang, P. 4
29 Liu, Bin 4
30 Tan, Chaoliang 4
31 Yan, Qingyu 4
32 Zhang, Xiang 4
33 Peng, L. 4
34 Cao, Jin 4
35 Zhang, L. 4
36 Chen, Yi-Chung 4
37 Ahn, Soohan 4
38 Cao, Xiehong 3
39 Tay, B. K. 3
40 Ramakrishna, Seeram 3
41 Pu, Kan-Yi 3
42 Zhao, Yanli 3
43 Li, Shaozhou 3
44 Xia, Yun 3
45 Lv, Chao 3
46 Ma, Jianfeng 3
47 Wei, Jun 3
48 Zeng, Zhiyuan 3
49 Ma, Jan 3
50 Liu, Qing 3
51 Yadian, Boluo 3
52 Fahrenbach, Albert C. 2
53 Stoddart, J. Fraser 2
54 Zhang, X. H. 2
55 Wu, Tom 2
56 Lau, S. P. 2
57 Yu, S. F. 2
58 Kong, Junhua 2
59 Lu, Xuehong 2
60 Kassam S.A. 2
61 Yang, Liping 2
62 Hng, H. H. 2
63 Tong, Shanshan 2
64 Luo, Zhimin 2
65 Xu, Rong 2
66 Xue, Can 2
67 Madhavi, Srinivasan 2
68 Preiser, Peter Rainer 2
69 Shang, Lei 2
70 Thaiupathump T. 2
71 Aravindan, Vanchiappan 2
72 Cai, Ren 2
73 Duong, Hai Minh 2
74 Zhang, Wenyu 2
75 Tan, Huiteng 2
76 Lim, Tuti Mariana 2
77 Wang, Y. G. 2
78 Fan, Zhanxi 2
79 Fan, Ji 2
80 Lim, Dau Fatt 2
81 Niu, Ben 2
82 Kumar, Palaniswamy Suresh 2
83 Wang, Wenhua 2
84 Wu, Xue-Jun 2
85 Wei, Yuefan 2
86 Liu, Zhengdong 2
87 Chen, Wei 2
88 Lin, Jiadan 2
89 Huo, Fengwei 2
90 Zhou, Kun 2
91 Shi, Yumeng 2
92 Yang, Jian 2
93 Chen, Bo 2
94 Lee, Pooi See 2
95 Chen, Junze 2
96 Sun, Yinghui 2
97 Zheng, Bing 2
98 Wu, Junsheng 2
99 Lam, K. Y. 2
100 Wang, Ying 2
101 Cheon, Sahng Hoon 2
102 Chen, Xiaodong 2
103 Tan, Ooi Kiang 2
104 Chow, Chee Lap 2
105 Vale,R. 1
106 Snarr,B.D. 1
107 Xu,W. 1
108 Baker,D.A. 1
109 Pongpom,M. 1
110 Templeton,D.J. 1
111 McCallum,K. 1
112 Ngo-Giang-Huong N. 1
113 Taylor,S.C. 1
114 Gray,C. 1
115 Filler,S.G. 1
116 Jackson,E.K. 1
117 Dijanosic,C. 1
118 Mitchell,A.P. 1
119 Sheppard,D.C. 1
120 Lim,P.L. 1
121 McCann,L. 1
122 Tan,M.T. 1
123 Cunningham,N. 1
124 Jourdain G. 1
125 Agrawal,S. 1
126 Franic,T. 1
127 Wu,P.C. 1
128 Chusut,P. 1
129 Vincent,T. 1
130 Sriondee,R. 1
131 Smith,D.E. 1
132 Little,J.L. 1
133 Kambua,P. 1
134 Chumla,L. 1
135 Allen,D. 1
136 Boettiger,D.E. 1
137 Finlayson,R.J. 1
138 McGrath,C. 1
139 Murphy T. 1
140 McGrath,V. 1
141 Thongsawat S. 1
142 Brown,K.L. 1
143 Shakeshaft,J. 1
144 Decker L. 1
145 Harrison L. 1
146 Halligan,S. 1
147 Siberry G. 1
148 Ku,W.W. 1
149 Read,P.J. 1
150 Salvadori N. 1
151 Cressey T. 1
152 Wray,L. 1
153 Traisathit P. 1
154 Jackson,E. 1
155 Khamduang W. 1
156 Hesse,K. 1
157 Lee,F. 1
158 Puthanakit T. 1
159 Sirirungsi W. 1
160 Carr,A. 1
161 Klinbuayaem V. 1
162 Sinn,K. 1
163 Prone,I. 1
164 Hongsiriwon S. 1
165 Chotivanich N. 1
166 Achalapong J. 1
167 Bowonwatanuwong C. 1
168 Norris,R. 1
169 Cooper,D. 1
170 Bendall,C. 1
171 Ngieng,M. 1
172 Dickson,B.M. 1
173 Russell,D.B. 1
174 Chuah,J. 1
175 Knibbs,P. 1
176 Hao Y. 1
177 Kulatunga,A. 1
178 Downing,S.G. 1
179 Sowden,D. 1
180 Orth,D.N. 1
181 Youds,D. 1
182 McGill,K. 1
183 Johnston,C. 1
184 Broom,J.K. 1
185 Taing,K. 1
186 Boyd,M.A. 1
187 Geng X. 1
188 Pujari,S.N. 1
189 Yunihastuti,E. 1
190 Pacchini, S. 1
191 Ditangco,R.A. 1
192 Zhang,F. 1
193 Brun, C. 1
194 Li,P. 1
195 Kamarulzaman,A.B. 1
196 Gao J. 1
197 Couldwell,D.L. 1
198 McManus,H. 1
199 Fang L. 1
200 Xu, Lin 1
201 Nguyen,V.K. 1
202 Kelly,M.D. 1
203 Gibson,A. 1
204 Robinson,J.O. 1
205 Choi,J.Y. 1
206 Na,S. 1
207 Skett,J. 1
208 Nolan,D. 1
209 Korman,T.M. 1
210 Williams,J. 1
211 Hoy,J.F. 1
212 Lee,C.K.C. 1
213 Ellis,D. 1
214 Wong,W.W. 1
215 Azwa,I. 1
216 Grotowski,M. 1
217 Ponnampalavanar,S.A. 1
218 Syed Omar,S.F. 1
219 Giles,M.L. 1
220 Woolley,I.J. 1
221 Liddle,R. 1
222 Locke,P. 1
223 Edwards,S. 1
224 Moore,R.S. 1
225 Magon,H. 1
226 Donohue,W. 1
227 Roth,N.J. 1
228 Nicolson,J. 1
229 Bryant,M.L. 1
230 Price,S. 1
231 Watson,K.M. 1
232 Zeng,W. 1
233 Read,T.R.H. 1
234 Silvers,J.E. 1
235 Bloch,M.T. 1
236 Vicknesh, Sahmuganathan 1
237 Chen, Jing 1
238 Tan, Meixuan 1
239 Zheng, Yuangang 1
240 Zhang, Yugen 1
241 Xu, Bingshe 1
242 Hao, Yuying 1
243 Pervushin, Konstantin 1
244 Zhu, Jixin 1
245 Gao, Shujun 1
246 Soo, Jianchow 1
247 Agarwal, Shuchi 1
248 Zhang, Qichun 1
249 Zhang, Jing 1
250 Ying, Jackie Y. 1
251 Chen, Chunping 1
252 Mu, Yuguang 1
253 Chen, Liuqing 1
254 Wang, Hua 1
255 Wei, Lei 1
256 Liu, Xue-Wei 1
257 Yan, Fei 1
258 Leong, H. L. 1
259 Chan-Park, Mary B. 1
260 Miao, Yanqin 1
261 Jiang, Ping 1
262 Gao, Zhixiang 1
263 Tang, Kai 1
264 Yan, Liang Yu 1
265 Jing, Shu 1
266 Du, Xiaogang 1
267 Xu, Weixin 1
268 Du, Yaping 1
269 Zeng, Tao 1
270 Ang, Chew Hoe 1
271 Clark, Antony H. 1
272 Calvez, Stephane 1
273 Rome, Leonard H. 1
274 Fan, Wei 1
275 Li, Qiang 1
276 Kickhoefer, Valerie A. 1
277 Huang, Ling 1
278 Sun, Handong 1
279 Rorison, J. M. 1
280 Fan, Qu-Li 1
281 Cai, Hui 1
282 Qiu, Y. N. 1
283 Sudibya, Herry Gunadi 1
284 Dawson, M. D. 1
285 Srinivas, Parisa 1
286 Zhang, Yue Ping 1
287 Zhao, Yuliang 1
288 Yu, L. G. 1
289 Chow, V. 1
290 Peng, Shengjie 1
291 Huang, Xin 1
292 Yang, Hongfen 1
293 Wu, Haichen 1
294 Liu, Daojun 1
295 Ramgopal, Yamini 1
296 Simmons College. Graduate School of Library and Information Science 1
297 Pimrumpai Premsmit 1
298 Stueart, Robert D. 1
299 De Feyter, Steven 1
300 Müllen, Klaus 1
301 Lei, Zhibin 1
302 Thompson, Carl V. 1
303 Koh, Li Buay 1
304 Wang, J. 1
305 Jin, K. X. 1
306 Li, Gong Ping 1
307 Chin, Desmond Wai-Loon 1
308 Bezerra, Paula Porto 1
309 Meng, Qing Rui 1
310 Yang, S. H. 1
311 He, M. 1
312 Ramanujam, Ravikrishna. 1
313 Paxton, Walter F. 1
314 Chen, C. L. 1
315 Kim, Soo Young 1
316 Luo, B. C. 1
317 Wang, J. Y. 1
318 Zhuo, Xiaozhu 1
319 Heng, Boon Chin 1
320 Watson,J. 1
321 Pol S. 1
322 Chung R. 1
323 Furner,V.L. 1
324 Smith,D.J. 1
325 Watts D. 1
326 Lawrence,C. 1
327 Saipanya S. 1
328 Wang, Xiaohong 1
329 Zhang, Juan 1
330 Hopkinson, M. 1
331 Petoumenos,K. 1
332 Mulhall,B.P. 1
333 Liu D. 1
334 Yishi, Xu. 1
335 Naqvi, Naweed Issak. 1
336 Ong, Hock Guan 1
337 Wang, W. Z. 1
338 Cheah, Jun Wei 1
339 Todd, Shane 1
340 Wang, Junling 1
341 Ng, Geok Ing 1
342 Yap, C. C. 1
343 Lee, D. 1
344 Han, S. 1
345 Made, Riko I. 1
346 Nguyen, Son Truong 1
347 Rinaldi, Ali 1
348 Su, Aldwin D. 1
349 Lu, Li 1
350 Pey, Kin Leong 1
351 Sauvage, Jean-Pierre. 1
352 Arulkumaran, Subramaniam 1
353 Tan, Joyce Pei Ying 1
354 Tse, K. Y. 1
355 Dolmanan, S. B. 1
356 Lin, Vivian Kaixin 1
357 Lo, Guo-Qiang 1
358 Tripathy, Sudhiranjan 1
359 Kajen, R. S. 1
360 Botros, Youssry Y. 1
361 Kumar, M. Krishna 1
362 Barin, Gokhan 1
363 Zhu, Zhixue 1
364 Teo, S. L. 1
365 Bera, L. K. 1
366 Coskun, Ali 1
367 Tierney C. 1
368 Wang, Ning 1
369 Ye, Fuxing. 1
370 Ghosh, Kaushik 1
371 Xue, Qunji. 1
372 Tan, Cher Ming 1
373 Yu, Ligen. 1
374 Zhan, Qing. 1
375 Zhang, J. 1
376 Dong, Y. 1
377 Tay, Beng Kang 1
378 Chan, K.-S. 1
379 Fam, Derrick Wen Hui 1
380 Yap, Chin Chong 1
381 Koh, Cheng Gee. 1
382 Xia, Guangrui 1
383 Zhang, Q. 1
384 Chen, Yiran 1
385 Yang, Dan 1
386 Wu, Renbing 1
387 Wang, Liuying 1
388 Lu, Jianmei 1
389 Qian, Xukun 1
390 Rui, Xianhong 1
391 Sun, Ru 1
392 Long, Yi 1
393 Tse, Man Siu 1
394 Hng, Huey Hoon 1
395 Zeng, Jian 1
396 Chen, Xiang 1
397 Jayaraman, Sundaramurthy 1
398 Huang, Hui 1
399 Ang, Wan Chia 1
400 Jensen, Christian S. 1
401 Tok, Alfred Iing Yoong 1
402 Zou, Hua. 1
403 Tang, Xiaohong 1
404 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
405 Gao, Shan 1
406 Rawat, Rajdeep Singh 1
407 Zhu, J. 1
408 Ye, Ting. 1
409 Sundaramurthy, Jayaraman 1
410 Lee,M. 1
411 Sohn,A.H. 1
412 Guo, Zhen 1
413 Zhang, Weina 1
414 Merati,T.P. 1
415 Zhao,H. 1
416 Yang, Yanhui 1
417 Liu, Z. 1
418 Yu, Q. 1
419 Jiang, Lin 1
420 Wen, Yonggang 1
421 Foh, Chuan Heng 1
422 Lai, Chengzhe 1
423 Cao, Xin 1
424 Zhang, Yueyu 1
425 Aung, Khin Mi Mi 1
426 Fang, Shuo 1
427 Kim, Sang-Ahn 1
428 Yu, Y. F. 1
429 Liu, Y. 1
430 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
431 Jeon, Jongwoo 1
432 Chen, Tupei 1
433 Zheng, Junwei 1
434 Li, Najun 1
435 Elgin, Q. 1
436 Samadpour, M. 1
437 Sanford, C. 1
438 Lotfiani, A. 1
439 Sudijono, J. L. 1
440 Goh, L. N. L. 1
441 Karimimaskon, F. 1
442 Yoon, Soon Fatt 1
443 Gao, Shuang 1
444 Mei, T. 1
445 Liu, Keng-Ku 1
446 Su, Ching-Yuan 1
447 Zhang, Dao Hua 1
448 Fan, Weijun 1
449 Li, Lain-Jong 1
450 Molaei, M. 1
451 Tang, Ben Zhong 1
452 Pan, Xiaoyong 1
453 Hu, Linfeng 1
454 Fang, Xiaosheng 1
455 Nguyen, Kim Truc 1
456 Grüner, George 1
457 Yan, Jian 1
458 Li, Shuzhou 1
459 Chen, Yang 1
460 Yuan, Xintong 1
461 Zhang, Yaoyu 1
462 Cui, Jiangtao 1
463 Lam, Jacky Wing Yip 1
464 Sun, Aixin 1
465 Bhowmick, Sourav S. 1
466 Karunasiri, G. 1
467 Zhang, Wenjing 1
468 Wang, Lu 1
469 Wang, Yanlong 1
470 Lo, Guo-Qing 1
471 Kwong, Dim Lee 1
472 Yu, Ting 1
473 Cong, Chunxiao 1
474 Natarajan, Meenubharathi 1
475 Ding, Feng 1
476 Zhang, Sen 1
477 Zhao, Chunwang 1
478 Xu, Qing-Feng 1
479 Miao, Shifeng 1
480 Sun, Linfeng 1
481 Ramanujan, Raju V. 1
482 Li, Chang Ming 1
483 Wang, Yusong 1
484 Lu, Guang 1
485 Fan, Hong Jin 1
486 Chang, Mu-Tung 1
487 Lin, Yu-Chuan 1
488 Chow, K. K. 1
489 Yuan, K. H. 1
490 Lee, Yi-Hsien 1
491 Petnikota, Shaikshavali 1
492 Chang, Chia-Seng 1
493 Lee, Shuit-Tong 1
494 Sun, Baoquan 1
495 Wu, Zhongwei 1
496 Cui, Wei 1
497 Gu, Xing 1
498 Lai, Chao-Sung 1
499 Mean,C.V. 1
500 Vohith,K. 1
501 Zhou, Defeng 1
502 Kunaviktikul,W. 1
503 Li, Yafeng 1
504 Juntasopeepun,P. 1
505 Hou, Ruibin 1
506 Xie, Xiaoyan 1
507 Joomwong A. 1
508 Kim,M. 1
509 Li, Xinyuan 1
510 Ketefian,S. 1
511 Park,S. 1
512 Yee, Wu Aik 1
513 Mckenna,H.P. 1
514 Park,C. 1
515 Nie, Wang 1
516 Uthaibutra J. 1
517 Hu, Jun 1
518 Fleming, R. 1
519 Feng, Xi-Qiao 1
520 Sattar, N. 1
521 Shucksmith, Richard. 1
522 Ashton, Gail. 1
523 Ruiz, Gregory M. 1
524 Harborne, L. 1
525 Chen, Zhong 1
526 Lu, Heng 1
527 Zhu, Xiaofei 1
528 Balaraju, J. N. 1
529 King, Simon 1
530 Norman, J. 1
531 Yang, Ying 1
532 Klopper,H.C. 1
533 Gregg,M.F. 1
534 Li, Jing 1
535 Sirisanthana,T. 1
536 Wang, Lihua 1
537 Chaiwarith,R. 1
538 Boey, Freddy 1
539 Xu, Boxi 1
540 Cooper,D.A. 1
541 Praparattanapan,J. 1
542 Fan, Chunhai 1
543 Kumarasamy,N. 1
544 Franck, P. 1
545 Baillargeat, D. 1
546 Law,M. 1
547 Tanuma,J. 1
548 Chow, W. L. 1
549 Saphonn,V. 1
550 Ye, Ting 1
551 Ang, Jia Ming 1
552 Murashima,S. 1
553 Coetzee,S.K. 1
554 Zhou, Dan 1
555 Phua, Si Lei 1
556 Daly,J. 1
557 Hong, Jindui 1
558 Keeney,S. 1
559 Zhuang, Huaqiang 1
560 Ruxrungtham,K. 1
561 Phanuphak,P.P. 1
562 Pan, Yun-xiang 1
563 Fang, Zheng 1
564 Khan,S. 1
565 Cook, Elizabeth J. 1
566 O'Connor,C.C. 1
567 Kim,J. 1
568 Sun, Gengzhi 1
569 Sim,B.L.H. 1
570 Zhu, Changfeng 1
571 Nishijima,T. 1
572 Oka,S. 1
573 Huang, Ying 1
574 Wang, Xuewan 1
575 David,R.A. 1
576 Zhang, Lihua 1
577 Ng,O. 1
578 Bantique,R.O. 1
579 Chen, Gang 1
580 Yu, Yang 1
581 Uy,E. 1
582 Zhang, Ying 1
583 Widhani,A. 1
584 Joshi,K.S. 1
585 Du, Hejun 1
586 Ezhilarasi,C. 1
587 Saghayam,S. 1
588 Xie, Ling-Hai 1
589 Han,N. 1
590 Makane,A. 1
591 Ke, Lin 1
592 Imran,D. 1
593 Wang, Lianhui 1
594 Sun, Xiao Wei 1
595 Yuliana,F. 1
596 Wirawan,D.N. 1
597 Tan, Hui Ru 1
598 Shao, Yong 1
599 Lee,L.S. 1
600 Sun, Liqun 1
601 Kantipong,P. 1
602 Hewitt, Chad LeRoy, 1960- 1
603 Jiamsakul,A. 1
604 Xie, Haiming 1
605 Xu, Zhichuan 1
606 Petersen,B. 1
607 Ratanasuwan,W. 1
608 Campbell, Marnie L. (Marnie Lyn) 1
609 Wright,S.T. 1
610 Minchin, Dan. 1
611 Gollasch, Stephan. 1
612 Cuong,D.D. 1
613 Avihingsanon,A. 1
614 Coutts, Ashley. 1
615 Durier,N. 1
616 Xie, Linghai 1
617 Yang, Danzhou 1
618 Kotarathititum,W. 1
619 Sanmeema,N. 1
620 Jia, Huan 1
621 Lin, Clement 1
622 Sungkanuparph,S. 1
623 Chan, Chi Chiu 1
624 Bui,V.H. 1
625 Lee, Elizabeth 1
626 Ha,H.L. 1
627 Pham,T.T. 1
628 Yong, Derrick 1
629 Yu, Xia 1
630 Cao,T.T.T. 1
631 Kiertiburanakul,S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 22
4 2556 19
5 2555 50
6 2554 18
7 2553 13
8 2552 7
9 2551 1
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 4
15 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A phase III, placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women with hepatitis B virus
ปี พ.ศ. 2558
2 Black phosphorus quantum dots
3 Quality of nursing doctoral education in seven countries: Survey of faculty and students/graduates
4 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
5 Divergent targets of Aspergillus fumigatus AcuK and AcuM transcription factors during growth in vitro versus invasive disease
ปี พ.ศ. 2557
6 Enhanced stability of dispersion-managed mode-locked fiber lasers with near-zero net cavity dispersion by high-contrast saturable absorbers
7 Electrospun Fe2O3-carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries
8 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
9 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
10 Interface reaction between an electroless Ni–Co–P metallization and Sn–3.5Ag lead-free solder with improved joint reliability
11 A series of interdigitated Cd(ii) coordination polymers based on 4,6-dibenzoylisophthalic acid and flexible triazole ligands
12 Copper-based ternary and quaternary semiconductor nanoplates : templated synthesis, characterization, and photoelectrochemical properties
13 Transition-metal-ion-mediated polymerization of dopamine : Mussel-inspired approach for the facile synthesis of robust transition-metal nanoparticle-graphene hybrids
14 Cadmium sulfide quantum dots supported on gallium and indium oxide for visible-light-driven hydrogen evolution from water
15 Two-dimensional numerical modeling for separation of deformable cells using dielectrophoresis
16 Graphene oxide architectures prepared by molecular combing on hydrophilic-hydrophobic micropatterns
17 An efficient model development and experimental study for the heat transfer in naturally ventilated inclined roofs
18 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
19 Preparation and applications of mechanically exfoliated single-layer and multilayer MoS2 and WSe2 nanosheets
20 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
21 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
22 Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-based nanosensors for rapid, sensitive, and multiplexed detection of DNA
23 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
24 Ordered hybrid nanoneedle arrays for gas sensing
25 Selective lighting up of epiberberine alkaloid fluorescence by fluorophore-switching aptamer and stoichiometric targeting of human telomeric DNA G-quadruplex multimer
26 In-fiber photo-immobilization of a bioactive surface
27 Modeling the thermal performance of passive roofing systems in a tropical climate
ปี พ.ศ. 2556
28 Hierarchical porous nickel oxide–carbon nanotubes as advanced pseudocapacitor materials for supercapacitors
29 Efficient tandem organic light-emitting device based on photovoltaic-type connector with positive cycle
30 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
31 Synthesis of TiO2 hollow nanofibers by co-axial electrospinning and its superior lithium storage capability in full-cell assembly with olivine phosphate
32 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
33 Plasmonic enhancement of photocurrent in MoS2 field-effect-transistor
34 A hybrid nanostructure array for gas sensing with ultralow field ionization voltage
35 A random integral quadrature method for numerical analysis of the second kind of Volterra integral equations.
36 Affinity-driven blog cascade analysis and prediction
37 Synthesis of ZnS:Ni nanocrystals (NCs) using a rapid microwave activated method and investigation of the structural and optical properties.
38 A workload factorization for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
39 A solution-processed hole extraction layer made from ultrathin MoS2 nanosheets for efficient organic solar cells
40 Graphene oxide scrolls on hydrophobic substrates fabricated by molecular combing and their application in gas sensing
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Mechanical exfoliation and characterization of single- and few-layer nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2
43 Towards perfectly ordered novel ZnO/Si nano-heterojunction arrays
44 Carbon-nanotube-based RF components with multiple applications
45 Free vibration of a high-speed rotating truncated spherical shell
46 Polydopamine-assisted decoration of ZnO nanorods with Ag nanoparticles : an improved photoelectrochemical anode
ปี พ.ศ. 2555
47 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
48 Structure-function analysis of rgs1 in magnaporthe oryzae : role of DEP domains in subcellular targeting.
49 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
50 Surface modification of smooth poly (L-lactic acid) films for gelatin immobilization
51 Quantitative evaluation of the decarburization and microstructure evolution of WC–Co during plasma spraying.
52 Fabrication and characterization of carbon nanotube intermolecular p–n junctions
53 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
54 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
55 Gold-nanoparticle-embedded polydimethylsiloxane elastomers for highly sensitive Raman detection
56 A MAP-modulated fluid flow model with multiple vacations
57 Self-organization of a hybrid nanostructure consisting of a nanoneedle and nanodot
58 Fabrication of flexible MoS2 thin-film transistor arrays for practical gas-sensing applications
59 Thin SnO2 nanowires with uniform diameter as excellent field emitters : a stability of more than 2400 minutes
60 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
61 Graphene oxide as a novel nanoplatform for enhancement of aggregation-induced emission of silole fluorophores
62 High-density metallic nanogaps fabricated on solid substrates used for surface enhanced Raman scattering
63 Growth of large-area and highly crystalline MoS2 thin layers on insulating substrates
64 Facile growth of a single-crystal pattern : a case study of HKUST-1
65 Vault protein-templated assemblies of nanoparticles
66 Operating TSV in stable accumulation capacitance region by utilizing Al2O3-induced negative fixed charge
67 An uniform handover authentication between E-UTRAN and non-3GPP access networks
68 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
69 Ultrafine pitch (6-µm) evolution of Cu-Cu bonded interconnects in 3D wafer-on-wafer stacking
70 Effect of annealing temperature on the crystallization and oxygen sensing property of strontium titanate ferrite sol–gel thin films
71 Fine-grained dynamic voltage scaling on OLED display
72 A look up table design with 3D bipolar RRAMs
73 Strategy for TSV scaling with consideration on thermo-mechanical stress and acceptable delay
74 Mitosis-targeted anti-cancer therapies : where they stand.
75 A foundation for efficient indoor distance-aware query processing
76 Non-volatile 3D stacking RRAM-based FPGA
77 A simple and robust handover authentication between HeNB and eNB in LTE networks
78 A group-based authentication and key agreement for MTC in LTE networks
79 Energy optimizations for data center network : formulation and its solution
80 Unified handover authentication between heterogeneous access systems in LTE networks
81 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
82 uBRAM-based run-time reconfigurable FPGA and corresponding reconfiguration methodology
83 Simultaneous formation of electrical connection, mechanical support and hermetic seal with bump-less Cu-Cu bonding for 3D wafer stacking
84 Effect of polymer type on the dynamics of phase inversion and drug release in injectable in situ gelling systems
85 A novel peripheral circuit for RRAM-based LUT
86 Effect of prebonding anneal on the microstructure evolution and Cu–Cu diffusion bonding quality for three-dimensional integration
87 Cosolvent effects on the drug release and depot swelling in injectable in situ depot-forming systems
88 Electrospun TiO2-graphene composite nanofibers as a highly durable insertion anode for lithium ion batteries
89 Phonon energy transfer in graphene–photoacid hybrids
90 Surface-enhanced Raman scattering of Ag–Au nanodisk heterodimers
91 An novel three-party authenticated key exchange protocol using one-time key
92 Computationally efficient and adaptive scalable video coding.
93 Studies of injectable in situ depot-forming systems for drug delivery.
94 iMASON : towards influence-driven multi-level analysis of online social networks.
95 Comparison Of Protein Expression Between Breast And Colorectal Cancers
96 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
97 The prevention of pericarp browning and the maintenance of post-harvest quality in vietnamese longan cv. long, using sodium metabisulfite treatment
98 Degenerate [2]rotaxanes with electrostatic barriers
99 A light-stimulated molecular switch driven by radical–radical interactions in water
100 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
101 Mesoscopic organic nanosheets peeled from stacked 2D covalent frameworks
102 Nanoparticle-coated PDMS elastomers for enhancement of Raman scattering
103 Surface enhanced Raman scattering of Ag or Au nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for detection of aromatic molecules
104 Nanoscale-controlled enzymatic degradation of poly(L-lactic acid) films using dip-pen nanolithography
105 Single-layer MoS2 phototransistors
106 A Markov-modulated fluid flow queueing model under D-policy
107 Analysis of discrete-time MAP/G/1 queue under workload control
108 Transparent, flexible, all-reduced graphene oxide thin film transistors
109 Security enhancement of the communication-efficient AUTHMAC_DH protocols
110 A security enhanced authentication and key distribution protocol for wireless networks
111 A novel interface-tracking method based on Lagrangian particles for deformation analysis of a red blood cell in a capillary.
112 Synthesis of gold square-like plates from ultrathin gold square sheets : the evolution of structure phase and shape
113 A graphene conjugated oligomer hybrid probe for light-up sensing of lectin and escherichia coli
114 Effects of Sodium Metabisulfite on postharvest quality of Vietnamese longan fruit cv. Long = ผลของโซเดียมเมแทไปซัลไฟต์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่อง / Le, Ha Hai
ปี พ.ศ. 2553
115 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
116 Surface immobilized cholera toxin B subunit (CTB) facilitates vesicle docking, trafficking and exocytosis
117 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
118 Immobilization of recombinant vault nanoparticles on solid substrates
119 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
120 Nanolithography of single-layer graphene oxide films by atomic force microscopy
121 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
122 Surface-induced synthesis and self-assembly of metal suprastructures
123 Amphiphilic graphene composites
124 Adhesion, proliferation, and gene expression profile of human umbilical vein endothelial cells cultured on bilayered polyelectrolyte coatings composed of glycosaminoglycans
125 Optimal reset control and disturbance compensation for advanced hard disk drives.
126 Part I : Cascade reaction, Part II : Synthetic studies of cytochalasans.
127 Tpa-zro2-sio2-catalyzed polyesterification of tmp polyester
ปี พ.ศ. 2552
128 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
129 Experimental characterization and modeling of the contact resistance of Cu-Cu bonded interconnects
130 A method for fabrication of graphene oxide nanoribbons from graphene oxide wrinkles
131 Two-class M/G/1 queue under workload control
132 MAP/G/1 queue under workload control and postprocessing
133 Identification of structural damage severity and location using piezo-ceramic transducers.
134 Automated recovery, maintenance and testing of input validation.
ปี พ.ศ. 2551
135 Non-native aquaculture species releases : implications for aquatic ecosystems
ปี พ.ศ. 2550
136 Nanostructural characteristics, mechanical properties, and osteoblast response of spark plasma sintered hydroxyapatite.
137 Performance of the MAP/G/1 queue under the dyadic control of workload and server idleness
138 A factorization property for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
139 Ferroelectric (Ba,Sr)1-xLaxTiO3 thin films electron field emission applications.
ปี พ.ศ. 2549
140 Square contour algorithm for blind equalization of QAM signals
141 A differential CMOS T/R switch for multistandard applications
142 Effect of steam treatment during plasma spraying on the microstructure of hydroxyapatite splats and coatings.
143 Characteristics of the nanostructures in thermal sprayed hydroxyapatite coatings and their influence on coating properties.
144 GaAs/AlGaAs (111)A-based and InGaAsP based quantum well infrared photodetectors.
145 All-fiber acousto-optical tunable filtering technology for optical communication.
ปี พ.ศ. 2548
146 BMAP/G/1 queue under D-policy : queue length analysis
147 Analysis of the MX/G/1 queue under D-policy
148 Growth of p-type GaAs∕AlGaAs(111) quantum well infrared photodetector using solid source molecular-beam epitaxy
149 Blind separation of complex I/Q independent sources with phase recovery
ปี พ.ศ. 2547
150 Optical characteristics of 1.55 μm GaInNAs multi-quantum wells
151 Microstructure modifications and phase transformation in plasma-sprayed WC–Co coatings following post-spray spark plasma sintering.
152 The impact of etch-stop layer for borderless contacts on deep submicron CMOS device performance : a comparative study
ปี พ.ศ. 2546
153 Comprehensive study of ZnO films prepared by filtered cathodic vacuum arc at room temperature.
154 Photoluminescence study of ZnO films prepared by thermal oxidation of Zn metallic films in air.
155 Significance of melt-fraction in HVOF sprayed hydroxyapatite particles, splats and coatings.
156 Metformin or antiandrogen in the treatment of hirsutism in polycystic ovary syndrome
ปี พ.ศ. 2533
157 Electronic dialogue on information literacy