ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Dawei
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Dingyuan 14
2 Zhang, Jian 12
3 Yang, Hao 9
4 Xiong, Qihua 9
5 Qin, Xianpeng 8
6 Ma, Jan 8
7 Zhang, Jun 5
8 Yang, Zhaoqi 4
9 Xu, Changwen 4
10 Li, Tianhu 4
11 Dai, Haitao 3
12 Demir, Hilmi Volkan 3
13 Zhang, Qing 3
14 Ma, J. 3
15 Lin, Hui 3
16 Zhang, J. 3
17 Sun, Xiaowei 3
18 Ji, W. 2
19 Yang, H. Z. 2
20 Shen, Zexiang 2
21 Zhou, Guohong 2
22 Chen, Renjie 2
23 Hu, Hailong 2
24 Kong, Ling Bing 2
25 Hng, Huey Hoon 2
26 Zhu, Haiyong 2
27 Wang, Shiwei 2
28 Chen, Hao 2
29 Yang, H. 2
30 Hng, H. H. 2
31 Qin, X. Y. 2
32 Zhang, Qitu 2
33 Kumar, M. Krishna 1
34 Arulkumaran, Subramaniam 1
35 He, Ziming 1
36 Tan, Thatt Yang Timothy 1
37 Zhang, Yan 1
38 Lin, Jingdong 1
39 Bera, L. K. 1
40 Loo, Say Chye Joachim 1
41 Teo, S. L. 1
42 Fan, Meiting 1
43 Wang, W. Z. 1
44 Dong, Zhili 1
45 Han, S. 1
46 Ngaw, Chee Keong 1
47 Todd, Shane 1
48 Hu, Peng 1
49 Vicknesh, Sahmuganathan 1
50 Kajen, R. S. 1
51 Ng, Geok Ing 1
52 Khazanov, Efim 1
53 Loh, Poh Chiang 1
54 Blaabjerg, Frede 1
55 Lo, Guo-Qiang 1
56 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, 1
57 Li, S. 1
58 Panutdaporn, Nantika 1
59 Palashov, Oleg 1
60 Liu, Chuanfa 1
61 Mo, W. 1
62 Tripathy, Sudhiranjan 1
63 Dolmanan, S. B. 1
64 Li, Guangyuan 1
65 Tan, Joyce Pei Ying 1
66 Ling, Xing Yi 1
67 Lin, Vivian Kaixin 1
68 Peng, Bo 1
69 Li, H. 1
70 Lee, Yih Hong 1
71 Dodson, Stephanie 1
72 Ng, Magdeline Tao Tao 1
73 Shum, Perry Ping 1
74 Zhang, Yi 1
75 Fu, Songnian 1
76 Wong, Nancy 1
77 Zhao, Yanyuan 1
78 Wang, Ying 1
79 Xie, Xiaoji 1
80 Wang, Shijie 1
81 Hu, Jun 1
82 Tang, M. 1
83 Lum, Jiayi 1
84 Pham, Viet T. 1
85 Yang, Yan 1
86 Ho, John C. W. 1
87 Batabyal, Sudip Kumar 1
88 Tok, Alfred Iing Yoong 1
89 Pramana, Stevin S. 1
90 Wong, Lydia Helena 1
91 Xu, Wei 1
92 Lee, Jasmine Yiqin 1
93 Wang, S. F. 1
94 Li, Shuzhou 1
95 Que, W. X. 1
96 Li, Xianglin 1
97 Tan, Geoffrey E. B. 1
98 Gu, Feng 1
99 Fan, Hong Jin 1
100 Zhang, T. S. 1
101 Zhang, Hao 1
102 Tan, Joel Ming Rui 1
103 Wang, Jianbo 1
104 Hiew, Shu Hui 1
105 Liu, Xiaogang 1
106 Vadimova, Olga 1
107 Jia, Shuangfeng 1
108 Tan, Hong Kee 1
109 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
110 Gray, Robert Kenneth 1
111 Du, Qing Guo 1
112 Boey, Freddy Yin Chiang 1
113 Milakovich, T. 1
114 Yanai, T. 1
115 Lam, K.-P. 1
116 Akira, Shizuo 1
117 Fuss, Franz Konstantin 1
118 Huang, M. 1
119 Goh, Peck Keng 1
120 Takeuchi, O. 1
121 Bulsara, M. T. 1
122 Ritchie, A. C. 1
123 Lv, Bei 1
124 Phoo, Wint Wint 1
125 Liu, Yu 1
126 Yan, Q. Y. 1
127 Li, Kuohan 1
128 Shao, Fangwei 1
129 Fitzgerald, E. A. 1
130 Guo, Juanjuan 1
131 Tjin, Swee Chuan 1
132 Huo, J. 1
133 Xie, G. Q. 1
134 Leong, Y. R. 1
135 Gao, W. L. 1
136 Wicaksono, S. 1
137 Loke, W. K. 1
138 Sharma, P. 1
139 Tan, K. H. 1
140 Yoon, S. F. 1
141 Yuan, P. 1
142 Qian, L. J. 1
143 Mackensen, A. 1
144 Kang, Z.-H. 1
145 Naik, Dinesh K. 1
146 Lee, K.-G. 1
147 Saraswat, R. 1
148 Shen, De Yuan 1
149 Nigam, R. 1
150 Xu, S. 1
151 Zhang, X. H. 1
152 Yang, L. 1
153 Zhang, Hua 1
154 Ma, C. D. 1
155 Ding, Steve C. 1
156 Kohlway, Andrew S. 1
157 Liu, Z. X. 1
158 Shen, Deyuan 1
159 Li, X. B. 1
160 Rawling, David C. 1
161 Xu, C. W. 1
162 Pyle, Anna Marie 1
163 Zheng, Jie 1
164 Zhou, Wenwen 1
165 Mukhin, Ivan 1
166 Perevezentsev, Evgeny 1
167 Zhu, Jixin 1
168 Yan, Qingyu 1
169 Tan, W. D. 1
170 Tang, Kai 1
171 Wong, Louis Ngai Yuen 1
172 Li, H. J. 1
173 Zhao, X. B. 1
174 Song, Huiping 1
175 Sun, X. W. 1
176 Dai, H. T. 1
177 Yang, Fenglin 1
178 Li, Jianfeng 1
179 Du, Q. G. 1
180 Zhu, T. J. 1
181 Huang, H. 1
182 Cheng, Fangqin 1
183 Wang, Shi Wei 1
184 Lyubartsev, Alexander P. 1
185 Shao, Guodong 1
186 Nordenskiöld, Lars 1
187 Wong, Jen It 1
188 Korolev, Nikolay 1
189 Yang, K. 1
190 Yong, Hui Yee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 10
3 2555 26
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Study of a 1 eV GaNAsSb photovoltaic cell grown on a silicon substrate
2 Toward a crystal-clear view of the viral RNA sensing and response by RIG-I-like receptors
3 Functional interplay among the flavivirus NS3 protease, helicase, and cofactors
4 Temperature effect on lasing from Penrose photonic quasicrystal
5 A coarse-grained DNA model parameterized from atomistic simulations by inverse Monte Carlo
6 The RIG-I ATPase core has evolved a functional requirement for allosteric stabilization by the Pincer domain
7 High-resolution HDX-MS reveals distinct mechanisms of RNA recognition and activation by RIG-I and MDA5
ปี พ.ศ. 2556
8 Deglaciation in the tropical Indian Ocean driven by interplay between the regional monsoon and global teleconnections
9 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
10 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
11 Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development
12 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
13 Understanding the photoelectrochemical properties of a reduced graphene oxide–WO3 heterojunction photoanode for efficient solar-light-driven overall water splitting
14 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
15 Optical and optoelectronic properties of one-dimensional CdS nanostructures.
16 Mode-locked Yb : LuAG ceramics laser
17 Optical properties and laser performance of Ho : LuAG ceramics
ปี พ.ศ. 2555
18 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
19 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
20 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
21 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
22 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
23 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
24 Ultrasensitive colorimetric DNA detection using a combination of rolling circle amplification and Nicking Endonuclease-Assisted Nanoparticle Amplification (NEANA)
25 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
26 Yb:LuAG laser ceramics : a promising high power laser gain medium
27 Highly efficient 2 μm Tm:YAG ceramic laser
28 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
29 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
30 Intrinsic curvature in duplex DNA inhibits human Topoisomerase I
31 Observation of backbone self-crossings of organismal DNAs through atomic force microscopy
32 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
33 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
34 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
35 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
36 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
37 Diode pumped highly efficient Yb:Lu3Al5O12 ceramic laser
38 Trans-Z-source neutral point clamped inverter
39 Transparent ceramics : processing, materials and applications
40 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
41 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
42 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes
43 Design, synthesis, characterization and property study of topological structures of DNA.
ปี พ.ศ. 2554
44 A long-reach WDM passive optical network enabling broadcasting service with centralized light source
45 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
46 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
47 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
48 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
49 Thermoelectric properties of p-type CoSb3 nanocomposites with dispersed CoSb3 nanoparticles.
50 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
51 NS3 protein from dengue virus: structure and function.
ปี พ.ศ. 2551
52 Electrical transport and thermoelectric properties of double filled compounds Ca0.1CexCo4Sb12 at low temperatures.
53 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
ปี พ.ศ. 2550
54 Measurement of intrameniscal forces and stresses by two different miniature transducers