ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Dawei
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Dingyuan 14
2 Zhang, Jian 12
3 Yang, Hao 9
4 Xiong, Qihua 9
5 Ma, Jan 8
6 Qin, Xianpeng 8
7 Zhang, Jun 5
8 Yang, Zhaoqi 4
9 Xu, Changwen 4
10 Li, Tianhu 4
11 Demir, Hilmi Volkan 3
12 Sun, Xiaowei 3
13 Dai, Haitao 3
14 Lin, Hui 3
15 Zhang, Qing 3
16 Ma, J. 3
17 Zhang, J. 3
18 Hng, Huey Hoon 2
19 Chen, Renjie 2
20 Yang, H. Z. 2
21 Kong, Ling Bing 2
22 Hng, H. H. 2
23 Shen, Zexiang 2
24 Ji, W. 2
25 Qin, X. Y. 2
26 Zhou, Guohong 2
27 Hu, Hailong 2
28 Zhu, Haiyong 2
29 Wang, Shiwei 2
30 Chen, Hao 2
31 Zhang, Qitu 2
32 Yang, H. 2
33 Lin, Vivian Kaixin 1
34 Dolmanan, S. B. 1
35 Lee, Yih Hong 1
36 Ling, Xing Yi 1
37 Mo, W. 1
38 Li, Guangyuan 1
39 Tripathy, Sudhiranjan 1
40 Peng, Bo 1
41 Li, H. 1
42 Zhang, Yan 1
43 Teo, S. L. 1
44 He, Ziming 1
45 Kumar, M. Krishna 1
46 Loo, Say Chye Joachim 1
47 Bera, L. K. 1
48 Dodson, Stephanie 1
49 Kajen, R. S. 1
50 Lo, Guo-Qiang 1
51 Tan, Joyce Pei Ying 1
52 Boey, Freddy Yin Chiang 1
53 Zhang, Hua 1
54 Ma, C. D. 1
55 Xu, C. W. 1
56 Liu, Z. X. 1
57 Tan, Thatt Yang Timothy 1
58 Li, H. J. 1
59 Wong, Louis Ngai Yuen 1
60 Li, X. B. 1
61 Yan, Qingyu 1
62 Tan, W. D. 1
63 Palashov, Oleg 1
64 Khazanov, Efim 1
65 Loh, Poh Chiang 1
66 Vadimova, Olga 1
67 Mukhin, Ivan 1
68 Zhu, Jixin 1
69 Perevezentsev, Evgeny 1
70 Zhou, Wenwen 1
71 Blaabjerg, Frede 1
72 Shen, Deyuan 1
73 Milakovich, T. 1
74 Bulsara, M. T. 1
75 Fitzgerald, E. A. 1
76 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, 1
77 Liu, Chuanfa 1
78 Zheng, Jie 1
79 Yong, Hui Yee 1
80 Panutdaporn, Nantika 1
81 Li, Kuohan 1
82 Phoo, Wint Wint 1
83 Nordenskiöld, Lars 1
84 Lyubartsev, Alexander P. 1
85 Shao, Guodong 1
86 Korolev, Nikolay 1
87 Sun, X. W. 1
88 Zhang, X. H. 1
89 Du, Q. G. 1
90 Dai, H. T. 1
91 Tang, Kai 1
92 Pyle, Anna Marie 1
93 Todd, Shane 1
94 Ngaw, Chee Keong 1
95 Wang, W. Z. 1
96 Fan, Meiting 1
97 Vicknesh, Sahmuganathan 1
98 Lin, Jingdong 1
99 Ng, Geok Ing 1
100 Hu, Peng 1
101 Dong, Zhili 1
102 Han, S. 1
103 Rawling, David C. 1
104 Kohlway, Andrew S. 1
105 Ding, Steve C. 1
106 Wang, Shi Wei 1
107 Fan, Hong Jin 1
108 Li, S. 1
109 Du, Qing Guo 1
110 Gu, Feng 1
111 Arulkumaran, Subramaniam 1
112 Lam, K.-P. 1
113 Fu, Songnian 1
114 Hu, Jun 1
115 Tang, M. 1
116 Zhang, Yi 1
117 Shum, Perry Ping 1
118 Wang, Shijie 1
119 Zhao, Yanyuan 1
120 Wong, Nancy 1
121 Tok, Alfred Iing Yoong 1
122 Pramana, Stevin S. 1
123 Yang, Yan 1
124 Sharma, P. 1
125 Tan, K. H. 1
126 Pham, Viet T. 1
127 Lum, Jiayi 1
128 Wong, Lydia Helena 1
129 Batabyal, Sudip Kumar 1
130 Ho, John C. W. 1
131 Xie, Xiaoji 1
132 Wang, Ying 1
133 Que, W. X. 1
134 Zhang, Hao 1
135 Tan, Joel Ming Rui 1
136 Li, Shuzhou 1
137 Wang, S. F. 1
138 Zhang, T. S. 1
139 Tan, Geoffrey E. B. 1
140 Li, Xianglin 1
141 Tan, Hong Kee 1
142 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
143 Liu, Xiaogang 1
144 Lee, Jasmine Yiqin 1
145 Xu, Wei 1
146 Hiew, Shu Hui 1
147 Wang, Jianbo 1
148 Gray, Robert Kenneth 1
149 Jia, Shuangfeng 1
150 Ng, Magdeline Tao Tao 1
151 Yoon, S. F. 1
152 Loke, W. K. 1
153 Guo, Juanjuan 1
154 Yan, Q. Y. 1
155 Lv, Bei 1
156 Shao, Fangwei 1
157 Ritchie, A. C. 1
158 Fuss, Franz Konstantin 1
159 Akira, Shizuo 1
160 Yanai, T. 1
161 Liu, Yu 1
162 Yang, L. 1
163 Huang, H. 1
164 Cheng, Fangqin 1
165 Yang, K. 1
166 Song, Huiping 1
167 Zhao, X. B. 1
168 Li, Jianfeng 1
169 Zhu, T. J. 1
170 Yang, Fenglin 1
171 Takeuchi, O. 1
172 Goh, Peck Keng 1
173 Qian, L. J. 1
174 Shen, De Yuan 1
175 Nigam, R. 1
176 Yuan, P. 1
177 Gao, W. L. 1
178 Wicaksono, S. 1
179 Xie, G. Q. 1
180 Leong, Y. R. 1
181 Xu, S. 1
182 Saraswat, R. 1
183 Huo, J. 1
184 Tjin, Swee Chuan 1
185 Huang, M. 1
186 Naik, Dinesh K. 1
187 Kang, Z.-H. 1
188 Lee, K.-G. 1
189 Mackensen, A. 1
190 Wong, Jen It 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 10
3 2555 26
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Study of a 1 eV GaNAsSb photovoltaic cell grown on a silicon substrate
2 Toward a crystal-clear view of the viral RNA sensing and response by RIG-I-like receptors
3 Functional interplay among the flavivirus NS3 protease, helicase, and cofactors
4 Temperature effect on lasing from Penrose photonic quasicrystal
5 A coarse-grained DNA model parameterized from atomistic simulations by inverse Monte Carlo
6 The RIG-I ATPase core has evolved a functional requirement for allosteric stabilization by the Pincer domain
7 High-resolution HDX-MS reveals distinct mechanisms of RNA recognition and activation by RIG-I and MDA5
ปี พ.ศ. 2556
8 Deglaciation in the tropical Indian Ocean driven by interplay between the regional monsoon and global teleconnections
9 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
10 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
11 Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development
12 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
13 Understanding the photoelectrochemical properties of a reduced graphene oxide–WO3 heterojunction photoanode for efficient solar-light-driven overall water splitting
14 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
15 Optical and optoelectronic properties of one-dimensional CdS nanostructures.
16 Mode-locked Yb : LuAG ceramics laser
17 Optical properties and laser performance of Ho : LuAG ceramics
ปี พ.ศ. 2555
18 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
19 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
20 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
21 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
22 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
23 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
24 Ultrasensitive colorimetric DNA detection using a combination of rolling circle amplification and Nicking Endonuclease-Assisted Nanoparticle Amplification (NEANA)
25 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
26 Yb:LuAG laser ceramics : a promising high power laser gain medium
27 Highly efficient 2 μm Tm:YAG ceramic laser
28 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
29 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
30 Intrinsic curvature in duplex DNA inhibits human Topoisomerase I
31 Observation of backbone self-crossings of organismal DNAs through atomic force microscopy
32 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
33 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
34 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
35 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
36 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
37 Diode pumped highly efficient Yb:Lu3Al5O12 ceramic laser
38 Trans-Z-source neutral point clamped inverter
39 Transparent ceramics : processing, materials and applications
40 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
41 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
42 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes
43 Design, synthesis, characterization and property study of topological structures of DNA.
ปี พ.ศ. 2554
44 A long-reach WDM passive optical network enabling broadcasting service with centralized light source
45 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
46 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
47 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
48 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
49 Thermoelectric properties of p-type CoSb3 nanocomposites with dispersed CoSb3 nanoparticles.
50 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
51 NS3 protein from dengue virus: structure and function.
ปี พ.ศ. 2551
52 Electrical transport and thermoelectric properties of double filled compounds Ca0.1CexCo4Sb12 at low temperatures.
53 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
ปี พ.ศ. 2550
54 Measurement of intrameniscal forces and stresses by two different miniature transducers