ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Dawei
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Dingyuan 14
2 Zhang, Jian 12
3 Yang, Hao 9
4 Xiong, Qihua 9
5 Qin, Xianpeng 8
6 Ma, Jan 8
7 Zhang, Jun 5
8 Yang, Zhaoqi 4
9 Xu, Changwen 4
10 Li, Tianhu 4
11 Ma, J. 3
12 Lin, Hui 3
13 Zhang, J. 3
14 Demir, Hilmi Volkan 3
15 Sun, Xiaowei 3
16 Dai, Haitao 3
17 Zhang, Qing 3
18 Zhang, Qitu 2
19 Chen, Hao 2
20 Hng, H. H. 2
21 Hng, Huey Hoon 2
22 Zhu, Haiyong 2
23 Chen, Renjie 2
24 Qin, X. Y. 2
25 Yang, H. 2
26 Ji, W. 2
27 Yang, H. Z. 2
28 Kong, Ling Bing 2
29 Shen, Zexiang 2
30 Zhou, Guohong 2
31 Wang, Shiwei 2
32 Hu, Hailong 2
33 Huang, M. 1
34 Takeuchi, O. 1
35 Tjin, Swee Chuan 1
36 Goh, Peck Keng 1
37 Mackensen, A. 1
38 Fuss, Franz Konstantin 1
39 Kang, Z.-H. 1
40 Naik, Dinesh K. 1
41 Huo, J. 1
42 Ritchie, A. C. 1
43 Yan, Q. Y. 1
44 Lv, Bei 1
45 Liu, Yu 1
46 Guo, Juanjuan 1
47 Shao, Fangwei 1
48 Yanai, T. 1
49 Lam, K.-P. 1
50 Lee, K.-G. 1
51 Akira, Shizuo 1
52 Pham, Viet T. 1
53 Sharma, P. 1
54 Tan, K. H. 1
55 Yoon, S. F. 1
56 Yang, Yan 1
57 Yang, L. 1
58 Batabyal, Sudip Kumar 1
59 Ho, John C. W. 1
60 Lum, Jiayi 1
61 Loke, W. K. 1
62 Wicaksono, S. 1
63 Shen, De Yuan 1
64 Nigam, R. 1
65 Xu, S. 1
66 Qian, L. J. 1
67 Yuan, P. 1
68 Xie, G. Q. 1
69 Leong, Y. R. 1
70 Gao, W. L. 1
71 Saraswat, R. 1
72 Milakovich, T. 1
73 Lyubartsev, Alexander P. 1
74 Shao, Guodong 1
75 Shen, Deyuan 1
76 Nordenskiöld, Lars 1
77 Korolev, Nikolay 1
78 Du, Q. G. 1
79 Dai, H. T. 1
80 Sun, X. W. 1
81 Rawling, David C. 1
82 Kohlway, Andrew S. 1
83 Panutdaporn, Nantika 1
84 Liu, Chuanfa 1
85 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, 1
86 Yong, Hui Yee 1
87 Zheng, Jie 1
88 Ding, Steve C. 1
89 Pyle, Anna Marie 1
90 Tang, Kai 1
91 Zhang, X. H. 1
92 Phoo, Wint Wint 1
93 Cheng, Fangqin 1
94 Yang, K. 1
95 Wong, Jen It 1
96 Huang, H. 1
97 Song, Huiping 1
98 Zhu, T. J. 1
99 Yang, Fenglin 1
100 Zhao, X. B. 1
101 Wang, Shi Wei 1
102 Li, H. J. 1
103 Bulsara, M. T. 1
104 Fitzgerald, E. A. 1
105 Li, Kuohan 1
106 Wong, Lydia Helena 1
107 Liu, Z. X. 1
108 Wong, Louis Ngai Yuen 1
109 Li, X. B. 1
110 Boey, Freddy Yin Chiang 1
111 Li, Jianfeng 1
112 Wang, Jianbo 1
113 Dodson, Stephanie 1
114 Kajen, R. S. 1
115 Zhang, Yan 1
116 Tan, Joyce Pei Ying 1
117 Li, Guangyuan 1
118 Lin, Vivian Kaixin 1
119 Ling, Xing Yi 1
120 Dolmanan, S. B. 1
121 Bera, L. K. 1
122 Loo, Say Chye Joachim 1
123 Lin, Jingdong 1
124 Ng, Geok Ing 1
125 Hu, Peng 1
126 Arulkumaran, Subramaniam 1
127 Tan, Thatt Yang Timothy 1
128 Teo, S. L. 1
129 He, Ziming 1
130 Kumar, M. Krishna 1
131 Lee, Yih Hong 1
132 Li, H. 1
133 Zhu, Jixin 1
134 Perevezentsev, Evgeny 1
135 Zhou, Wenwen 1
136 Tan, W. D. 1
137 Yan, Qingyu 1
138 Zhang, Hua 1
139 Ma, C. D. 1
140 Xu, C. W. 1
141 Mukhin, Ivan 1
142 Vadimova, Olga 1
143 Mo, W. 1
144 Tripathy, Sudhiranjan 1
145 Peng, Bo 1
146 Lo, Guo-Qiang 1
147 Blaabjerg, Frede 1
148 Palashov, Oleg 1
149 Khazanov, Efim 1
150 Loh, Poh Chiang 1
151 Vicknesh, Sahmuganathan 1
152 Fan, Meiting 1
153 Lee, Jasmine Yiqin 1
154 Xu, Wei 1
155 Wang, Ying 1
156 Liu, Xiaogang 1
157 Hiew, Shu Hui 1
158 Gray, Robert Kenneth 1
159 Jia, Shuangfeng 1
160 Ng, Magdeline Tao Tao 1
161 Xie, Xiaoji 1
162 Wang, Shijie 1
163 Hu, Jun 1
164 Tang, M. 1
165 Tok, Alfred Iing Yoong 1
166 Fu, Songnian 1
167 Zhang, Yi 1
168 Zhao, Yanyuan 1
169 Wong, Nancy 1
170 Shum, Perry Ping 1
171 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
172 Tan, Hong Kee 1
173 Li, S. 1
174 Du, Qing Guo 1
175 Gu, Feng 1
176 Han, S. 1
177 Dong, Zhili 1
178 Todd, Shane 1
179 Ngaw, Chee Keong 1
180 Wang, W. Z. 1
181 Fan, Hong Jin 1
182 Zhang, T. S. 1
183 Que, W. X. 1
184 Zhang, Hao 1
185 Tan, Joel Ming Rui 1
186 Li, Shuzhou 1
187 Wang, S. F. 1
188 Tan, Geoffrey E. B. 1
189 Li, Xianglin 1
190 Pramana, Stevin S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 10
3 2555 26
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Study of a 1 eV GaNAsSb photovoltaic cell grown on a silicon substrate
2 Toward a crystal-clear view of the viral RNA sensing and response by RIG-I-like receptors
3 Functional interplay among the flavivirus NS3 protease, helicase, and cofactors
4 Temperature effect on lasing from Penrose photonic quasicrystal
5 A coarse-grained DNA model parameterized from atomistic simulations by inverse Monte Carlo
6 The RIG-I ATPase core has evolved a functional requirement for allosteric stabilization by the Pincer domain
7 High-resolution HDX-MS reveals distinct mechanisms of RNA recognition and activation by RIG-I and MDA5
ปี พ.ศ. 2556
8 Deglaciation in the tropical Indian Ocean driven by interplay between the regional monsoon and global teleconnections
9 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
10 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
11 Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development
12 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
13 Understanding the photoelectrochemical properties of a reduced graphene oxide–WO3 heterojunction photoanode for efficient solar-light-driven overall water splitting
14 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
15 Optical and optoelectronic properties of one-dimensional CdS nanostructures.
16 Mode-locked Yb : LuAG ceramics laser
17 Optical properties and laser performance of Ho : LuAG ceramics
ปี พ.ศ. 2555
18 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
19 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
20 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
21 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
22 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
23 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
24 Ultrasensitive colorimetric DNA detection using a combination of rolling circle amplification and Nicking Endonuclease-Assisted Nanoparticle Amplification (NEANA)
25 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
26 Yb:LuAG laser ceramics : a promising high power laser gain medium
27 Highly efficient 2 μm Tm:YAG ceramic laser
28 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
29 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
30 Intrinsic curvature in duplex DNA inhibits human Topoisomerase I
31 Observation of backbone self-crossings of organismal DNAs through atomic force microscopy
32 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
33 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
34 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
35 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
36 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
37 Diode pumped highly efficient Yb:Lu3Al5O12 ceramic laser
38 Trans-Z-source neutral point clamped inverter
39 Transparent ceramics : processing, materials and applications
40 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
41 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
42 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes
43 Design, synthesis, characterization and property study of topological structures of DNA.
ปี พ.ศ. 2554
44 A long-reach WDM passive optical network enabling broadcasting service with centralized light source
45 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
46 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
47 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
48 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
49 Thermoelectric properties of p-type CoSb3 nanocomposites with dispersed CoSb3 nanoparticles.
50 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
51 NS3 protein from dengue virus: structure and function.
ปี พ.ศ. 2551
52 Electrical transport and thermoelectric properties of double filled compounds Ca0.1CexCo4Sb12 at low temperatures.
53 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
ปี พ.ศ. 2550
54 Measurement of intrameniscal forces and stresses by two different miniature transducers