ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Da
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Dingyuan 14
2 Zhang, Jian 12
3 Yang, Hao 9
4 Xiong, Qihua 9
5 Ma, Jan 8
6 Qin, Xianpeng 8
7 Zhang, Jun 5
8 Yang, Zhaoqi 4
9 Xu, Changwen 4
10 Li, Tianhu 4
11 Ma, J. 3
12 Lin, Hui 3
13 Zhang, J. 3
14 Demir, Hilmi Volkan 3
15 Sun, Xiaowei 3
16 Dai, Haitao 3
17 Zhang, Qing 3
18 Zhang, Qitu 2
19 Chen, Hao 2
20 Hng, H. H. 2
21 Hng, Huey Hoon 2
22 Zhu, Haiyong 2
23 Chen, Renjie 2
24 Qin, X. Y. 2
25 Yang, H. 2
26 Ji, W. 2
27 Yang, H. Z. 2
28 Kong, Ling Bing 2
29 Shen, Zexiang 2
30 Zhou, Guohong 2
31 Wang, Shiwei 2
32 Hu, Hailong 2
33 Lam, K.-P. 1
34 Shao, Fangwei 1
35 Yanai, T. 1
36 Ritchie, A. C. 1
37 Goh, Peck Keng 1
38 Guo, Juanjuan 1
39 Takeuchi, O. 1
40 Fuss, Franz Konstantin 1
41 Akira, Shizuo 1
42 Yang, L. 1
43 Yang, Fenglin 1
44 Zhao, X. B. 1
45 Song, Huiping 1
46 Zhu, T. J. 1
47 Li, Jianfeng 1
48 Lv, Bei 1
49 Liu, Yu 1
50 Huang, M. 1
51 Yan, Q. Y. 1
52 Wicaksono, S. 1
53 Leong, Y. R. 1
54 Gao, W. L. 1
55 Yuan, P. 1
56 Xie, G. Q. 1
57 Huang, H. 1
58 Tan, K. H. 1
59 Yoon, S. F. 1
60 Loke, W. K. 1
61 Qian, L. J. 1
62 Shen, De Yuan 1
63 Kang, Z.-H. 1
64 Naik, Dinesh K. 1
65 Huo, J. 1
66 Mackensen, A. 1
67 Lee, K.-G. 1
68 Nigam, R. 1
69 Xu, S. 1
70 Saraswat, R. 1
71 Tjin, Swee Chuan 1
72 Milakovich, T. 1
73 Lyubartsev, Alexander P. 1
74 Shao, Guodong 1
75 Shen, Deyuan 1
76 Nordenskiöld, Lars 1
77 Korolev, Nikolay 1
78 Du, Q. G. 1
79 Dai, H. T. 1
80 Sun, X. W. 1
81 Rawling, David C. 1
82 Kohlway, Andrew S. 1
83 Panutdaporn, Nantika 1
84 Liu, Chuanfa 1
85 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, 1
86 Yong, Hui Yee 1
87 Zheng, Jie 1
88 Ding, Steve C. 1
89 Pyle, Anna Marie 1
90 Tang, Kai 1
91 Zhang, X. H. 1
92 Phoo, Wint Wint 1
93 Li, X. B. 1
94 Boey, Freddy Yin Chiang 1
95 Liu, Z. X. 1
96 Wong, Louis Ngai Yuen 1
97 Li, H. J. 1
98 Yang, K. 1
99 Wong, Jen It 1
100 Wang, Shi Wei 1
101 Zhang, Hua 1
102 Ma, C. D. 1
103 Bulsara, M. T. 1
104 Fitzgerald, E. A. 1
105 Li, Kuohan 1
106 Sharma, P. 1
107 Zhu, Jixin 1
108 Xu, C. W. 1
109 Yan, Qingyu 1
110 Tan, W. D. 1
111 Cheng, Fangqin 1
112 Xie, Xiaoji 1
113 He, Ziming 1
114 Kumar, M. Krishna 1
115 Tan, Thatt Yang Timothy 1
116 Teo, S. L. 1
117 Loo, Say Chye Joachim 1
118 Kajen, R. S. 1
119 Zhang, Yan 1
120 Bera, L. K. 1
121 Arulkumaran, Subramaniam 1
122 Lin, Jingdong 1
123 Ngaw, Chee Keong 1
124 Wang, W. Z. 1
125 Dong, Zhili 1
126 Todd, Shane 1
127 Fan, Meiting 1
128 Ng, Geok Ing 1
129 Hu, Peng 1
130 Vicknesh, Sahmuganathan 1
131 Dodson, Stephanie 1
132 Tan, Joyce Pei Ying 1
133 Khazanov, Efim 1
134 Loh, Poh Chiang 1
135 Blaabjerg, Frede 1
136 Palashov, Oleg 1
137 Vadimova, Olga 1
138 Perevezentsev, Evgeny 1
139 Zhou, Wenwen 1
140 Mukhin, Ivan 1
141 Lo, Guo-Qiang 1
142 Mo, W. 1
143 Ling, Xing Yi 1
144 Dolmanan, S. B. 1
145 Li, Guangyuan 1
146 Lin, Vivian Kaixin 1
147 Lee, Yih Hong 1
148 Tripathy, Sudhiranjan 1
149 Peng, Bo 1
150 Li, H. 1
151 Han, S. 1
152 Li, S. 1
153 Wong, Nancy 1
154 Shum, Perry Ping 1
155 Zhang, Yi 1
156 Zhao, Yanyuan 1
157 Wang, Shijie 1
158 Lee, Jasmine Yiqin 1
159 Xu, Wei 1
160 Wang, Ying 1
161 Fu, Songnian 1
162 Hu, Jun 1
163 Ho, John C. W. 1
164 Lum, Jiayi 1
165 Pham, Viet T. 1
166 Batabyal, Sudip Kumar 1
167 Wong, Lydia Helena 1
168 Tang, M. 1
169 Tok, Alfred Iing Yoong 1
170 Pramana, Stevin S. 1
171 Liu, Xiaogang 1
172 Hiew, Shu Hui 1
173 Li, Xianglin 1
174 Wang, S. F. 1
175 Li, Shuzhou 1
176 Tan, Geoffrey E. B. 1
177 Zhang, T. S. 1
178 Du, Qing Guo 1
179 Gu, Feng 1
180 Fan, Hong Jin 1
181 Que, W. X. 1
182 Zhang, Hao 1
183 Jia, Shuangfeng 1
184 Ng, Magdeline Tao Tao 1
185 Wang, Jianbo 1
186 Gray, Robert Kenneth 1
187 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
188 Tan, Joel Ming Rui 1
189 Tan, Hong Kee 1
190 Yang, Yan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 10
3 2555 26
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Study of a 1 eV GaNAsSb photovoltaic cell grown on a silicon substrate
2 Toward a crystal-clear view of the viral RNA sensing and response by RIG-I-like receptors
3 Functional interplay among the flavivirus NS3 protease, helicase, and cofactors
4 Temperature effect on lasing from Penrose photonic quasicrystal
5 A coarse-grained DNA model parameterized from atomistic simulations by inverse Monte Carlo
6 The RIG-I ATPase core has evolved a functional requirement for allosteric stabilization by the Pincer domain
7 High-resolution HDX-MS reveals distinct mechanisms of RNA recognition and activation by RIG-I and MDA5
ปี พ.ศ. 2556
8 Deglaciation in the tropical Indian Ocean driven by interplay between the regional monsoon and global teleconnections
9 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
10 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
11 Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development
12 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
13 Understanding the photoelectrochemical properties of a reduced graphene oxide–WO3 heterojunction photoanode for efficient solar-light-driven overall water splitting
14 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
15 Optical and optoelectronic properties of one-dimensional CdS nanostructures.
16 Mode-locked Yb : LuAG ceramics laser
17 Optical properties and laser performance of Ho : LuAG ceramics
ปี พ.ศ. 2555
18 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
19 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
20 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
21 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
22 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
23 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
24 Ultrasensitive colorimetric DNA detection using a combination of rolling circle amplification and Nicking Endonuclease-Assisted Nanoparticle Amplification (NEANA)
25 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
26 Yb:LuAG laser ceramics : a promising high power laser gain medium
27 Highly efficient 2 μm Tm:YAG ceramic laser
28 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
29 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
30 Intrinsic curvature in duplex DNA inhibits human Topoisomerase I
31 Observation of backbone self-crossings of organismal DNAs through atomic force microscopy
32 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
33 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
34 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
35 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
36 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
37 Diode pumped highly efficient Yb:Lu3Al5O12 ceramic laser
38 Trans-Z-source neutral point clamped inverter
39 Transparent ceramics : processing, materials and applications
40 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
41 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
42 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes
43 Design, synthesis, characterization and property study of topological structures of DNA.
ปี พ.ศ. 2554
44 A long-reach WDM passive optical network enabling broadcasting service with centralized light source
45 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
46 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
47 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
48 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
49 Thermoelectric properties of p-type CoSb3 nanocomposites with dispersed CoSb3 nanoparticles.
50 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
51 NS3 protein from dengue virus: structure and function.
ปี พ.ศ. 2551
52 Electrical transport and thermoelectric properties of double filled compounds Ca0.1CexCo4Sb12 at low temperatures.
53 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
ปี พ.ศ. 2550
54 Measurement of intrameniscal forces and stresses by two different miniature transducers