ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Chao
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Hongyu 5
2 Chiew, Sing Ping 5
3 Ditangco,R.A. 4
4 Yunihastuti,E. 4
5 Kamarulzaman,A.B. 4
6 Zhang,F. 4
7 Pujari,S.N. 4
8 Kiertiburanakul,S. 4
9 Chaiwarith,R. 4
10 Law,M. 4
11 Kumarasamy,N. 4
12 Chen, Xiaodong 3
13 He, Jiating 3
14 Li, Shuzhou 3
15 Chong, Wen Han 3
16 Lie, S. T. 3
17 Ng,O. 3
18 Oka,S. 3
19 Merati,T.P. 3
20 Yoon, Soon Fatt 3
21 Phanuphak,P.P. 3
22 Ling, San 3
23 Fan, Weijun 3
24 Tanuma,J. 3
25 Nguyen,V.K. 3
26 Li,P. 3
27 Choi,J. 3
28 Uy,E. 2
29 Fan, S. C. 2
30 Bantique,R.O. 2
31 Lee,L.S. 2
32 David,R.A. 2
33 Wong,W. 2
34 Sungkanuparph,S. 2
35 Widhani,A. 2
36 Yuliana,F. 2
37 Sanmeema,N. 2
38 Imran,D. 2
39 Nishijima,T. 2
40 Wang, Xiaotian 2
41 Kim,J. 2
42 Sim,B.L.H. 2
43 Hyde K.D. 2
44 Yin, X. G. 2
45 Wang, Hong 2
46 Guan, X. W. 2
47 Niyomdham C. 2
48 Wirawan,D.N. 2
49 Tateishi Y. 2
50 Jiamsakul,A. 2
51 Petersen,B. 2
52 Jiang, Jin 2
53 Cao,T.T.T. 2
54 Pham,T.T. 2
55 Ha,H.L. 2
56 Durier,N. 2
57 Bui,V.H. 2
58 Kotarathititum,W. 2
59 Ratanasuwan,W. 2
60 Nguyen, Nam-Trung 2
61 Wee, A. T. S. 2
62 Zhang, Dao Hua 2
63 Saphonn,V. 2
64 Ruxrungtham,K. 2
65 Kantipong,P. 2
66 Huang, Xiaoyang 2
67 Makane,A. 2
68 Batchelor, M. T. 2
69 Buranapanichpan S. 2
70 Tuda M. 2
71 Wang, S. Z. 2
72 Vonthanak,S. 2
73 Cooper,D.A. 2
74 Zhou,J. 2
75 Wang, Yawen 2
76 Mean,C.V. 2
77 Han,N. 2
78 Saghayam,S. 2
79 Joshi,K.S. 2
80 Ezhilarasi,C. 2
81 Sohn,A.H. 2
82 Vohith,K. 2
83 Xu, Jun 2
84 Sirisanthana,T. 2
85 Lee,M. 2
86 Li, Qiang 2
87 Qu, Longjiang 2
88 Zhao,H. 2
89 Wang C.-P. 1
90 El Beshlawy,A. 1
91 Choi,J.Y. 1
92 Wu W.-J. 1
93 Na,S. 1
94 Elalfy,M.S. 1
95 Zhang Y.-C. 1
96 Fillet,G. 1
97 Azwa,I. 1
98 Zhu H.-Y. 1
99 Syed Omar,S.F. 1
100 Enggaard,L. 1
101 Chen Z.-Q. 1
102 Nolan,D. 1
103 Dombret,H. 1
104 Williams,J. 1
105 Korman,T.M. 1
106 Dölken,G. 1
107 Filosa,A. 1
108 Lumyong P. 1
109 Zhang K. 1
110 Duyster,J. 1
111 Morimoto K. 1
112 Ehninger,G.E. 1
113 Skett,J. 1
114 Economopoulos,T.H. 1
115 Giles,M.L. 1
116 Wu L.-H. 1
117 Robinson,J.O. 1
118 Chusut,P. 1
119 Kambua,P. 1
120 Maggio A. 1
121 Gümrük,F.U. 1
122 Phrommintikul A. 1
123 Grigg,A.P. 1
124 Chumla,L. 1
125 Ha,S.Y. 1
126 Sriondee,R. 1
127 Heinrich,B. 1
128 Delforge,M. 1
129 Calvaruso G. 1
130 Boettiger,D.E. 1
131 Vitrano A. 1
132 Haase,D. 1
133 Chattipakorn N. 1
134 Goldfarb,A.W. 1
135 Galanello,R. 1
136 Wu,P.C. 1
137 Johnson C.D. 1
138 Ku,W.W. 1
139 Murugan K. 1
140 Forni,G.L. 1
141 To-Anun C. 1
142 Gastl,G.A. 1
143 Tan,M.T. 1
144 Abd-Elsalam K.A. 1
145 Giraudier,S. 1
146 Wulandari N.F. 1
147 Lim,P.L. 1
148 Wong,W.W. 1
149 Bowden,D.K. 1
150 Magon,H. 1
151 Shah,H.N. 1
152 Bowen,D.T. 1
153 Shah,F.T. 1
154 Autsavapromporn,N. 1
155 Gibson,A. 1
156 Bron,D.G. 1
157 Donohue,W. 1
158 Slama,B. 1
159 Capra,M.E.Z. 1
160 Moore,R.S. 1
161 Cappellini,M.D.O. 1
162 Shen,Z. 1
163 Seymour,J.F. 1
164 Kelly,M.D. 1
165 Hong,J. 1
166 Schmugge,M. 1
167 Yao, Lin 1
168 Yoon,S. 1
169 Song, Xiaohui 1
170 Chua,H. 1
171 Borgna-Pignatti,C. 1
172 Orth,D.N. 1
173 Secchi,G. 1
174 Bouabdallah,K. 1
175 Youds,D. 1
176 Bosly,A.E. 1
177 Schots,H. 1
178 Edwards,S. 1
179 Sutcharitchan,P. 1
180 Chasapopoulou,E. 1
181 Zeng,W. 1
182 Silvers,J.E. 1
183 Charoenkwan,P. 1
184 Chapman,C.S. 1
185 Read,T.R.H. 1
186 Chèze,S. 1
187 Watson,K.M. 1
188 Price,S. 1
189 Dauriac,C. 1
190 Cianciulli,P. 1
191 Bryant,M.L. 1
192 Chuansumrit,A. 1
193 Troncy,J. 1
194 Lau,H. 1
195 Locke,P. 1
196 Tamary,H. 1
197 Cazzola,M. 1
198 Taher,A.T. 1
199 Cartron,G. 1
200 Liddle,R. 1
201 Chalkias,C. 1
202 Roth,N.J. 1
203 Thein,S.L. 1
204 Chancharunee,S. 1
205 Nicolson,J. 1
206 Chan,L. 1
207 Tesch,H.J. 1
208 Woolley,I.J. 1
209 Lai,M. 1
210 Bendall,C. 1
211 Petrini,M.T. 1
212 Alonso,D. 1
213 Perrotta,S. 1
214 Papadopoulos,N.T. 1
215 Alimena,G. 1
216 Amé,S. 1
217 Boyd,M.A. 1
218 Arrizabalaga,B. 1
219 Knibbs,P. 1
220 Piga,A.M. 1
221 Kulatunga,A. 1
222 Pfeilstöcker,M. 1
223 Angelucci,E. 1
224 Aǧaoǧlu,L. 1
225 Nobile,F. 1
226 Vassilieff,D. 1
227 Lutz,D. 1
228 Lübbert,M. 1
229 Taylor,K.M. 1
230 Schmid,M.L. 1
231 Linkesch,W.M. 1
232 Habr,D. 1
233 Mohamed Thalha,A.J. 1
234 Muus,P.K. 1
235 Rose,C.S. 1
236 Roubert,B. 1
237 Mufti,G.J. 1
238 Domokos,G. 1
239 Poole,J.E. 1
240 Athanasiou-Metaxa,M. 1
241 Roy,L. 1
242 Beyne-Rauzy,O. 1
243 Broom,J.K. 1
244 Béris,P.H. 1
245 Sowden,D. 1
246 Remacha,A.F. 1
247 Taing,K. 1
248 Saglio,G.G. 1
249 B́ordessoule,D. 1
250 McGill,K. 1
251 Sanz,G.F. 1
252 Johnston,C. 1
253 Birgens,H.S. 1
254 Beck,J.T. 1
255 Jolimont Lobbes,H.H. 1
256 Pungolino,E.M. 1
257 Aydınok,Y. 1
258 Ngieng,M. 1
259 Augustson,B.M. 1
260 Chuah,J. 1
261 Porter,J.B. 1
262 Dickson,B.M. 1
263 Quarta,G. 1
264 Baccarani,M. 1
265 Downing,S.G. 1
266 Ravoet,C. 1
267 Russell,D.B. 1
268 Baba,A.A. 1
269 Lin,K. 1
270 Guerci-Bresler,A. 1
271 Suzuki,M. 1
272 Caruso V. 1
273 Jaulmes,D. 1
274 Filosa A. 1
275 Inusa,B.P.D. 1
276 Murakami,T. 1
277 Jensen,J.M. 1
278 Nakkiew,W. 1
279 Campisi S. 1
280 Kilinç,Y. 1
281 Jiang,W. 1
282 Kattamis,A.C. 1
283 Gerardi C. 1
284 Prossomariti L. 1
285 Azzam,E.I. 1
286 Konishi,T. 1
287 Mancuso L. 1
288 Ho,J. 1
289 Rigano P. 1
290 Hertzberg,M.S. 1
291 Plante,I.L. 1
292 Hsu,H. 1
293 Usami,N. 1
294 Pitrolo L. 1
295 Hunault-Berger,M. 1
296 Funayama,T. 1
297 Huang,S. 1
298 Capra M. 1
299 Lumyong S. 1
300 Cianciulli P. 1
301 Tan, Mou Leong 1
302 Finelli,C. 1
303 Lee,J. 1
304 Gattermann,N. 1
305 Lai,Y. 1
306 Ghani, Aminuddin Ab 1
307 Lee,K. 1
308 Della Porta,M. 1
309 Ganser,A.G. 1
310 Li,Q. 1
311 Legros,L. 1
312 Fénaux,P. 1
313 Lee,S. 1
314 Walker J.M. 1
315 Chan, Ngai Weng 1
316 Douds D. 1
317 Angastiniotis M. 1
318 Kinsey,S.E. 1
319 Elefteriou A. 1
320 Kim,K. 1
321 Chaiyasen A. 1
322 Kjeldsen,L. 1
323 Roy, Ranjan 1
324 Telfer P. 1
325 Yeh,S. 1
326 Samat, Narimah 1
327 Koren,A. 1
328 Hamza H. 1
329 Barone R. 1
330 Kee, Jack Sheng 1
331 Agrawal,S. 1
332 Nguyen, T. B. N. 1
333 Teo, Edwin Hang Tong 1
334 Omar,S.F.S. 1
335 Loh, G. C. 1
336 Franic,T. 1
337 Phanuphak,N. 1
338 Shakerzadeh, Maziar 1
339 Xu, N. 1
340 Vincent,T. 1
341 Zhang, Hua 1
342 Cunningham,N. 1
343 McCann,L. 1
344 Tan, Dunlin 1
345 Chen,Y.M.A. 1
346 Bloch,M.T. 1
347 Jin, K. X. 1
348 Ponnampalavanar,S.A. 1
349 Hoy,J.F. 1
350 Ramam, A. 1
351 O'Connor,C.C. 1
352 Wu, T. 1
353 Chen, C. L. 1
354 Han,S. 1
355 Lin, H. Q. 1
356 Tay, Beng Kang 1
357 Ellis,D. 1
358 Foerster, A. 1
359 Grotowski,M. 1
360 Chow, W. L. 1
361 Allen,D. 1
362 Dijanosic,C. 1
363 Tang, Yuxin 1
364 Yauw, O. 1
365 Templeton,D.J. 1
366 Pujari,S.S. 1
367 Lim, A. B. Y. 1
368 Chylak, B. 1
369 Jackson,E.K. 1
370 Zhang, Kang 1
371 Taylor,S.C. 1
372 Jiang, Yueyue 1
373 McCallum,K. 1
374 Zhang, Qing 1
375 Jiang, Lin 1
376 Vale,R. 1
377 Yap, Ray Chin Chong 1
378 Smith,D.E. 1
379 Zhao,H.X. 1
380 Little,J.L. 1
381 Qi, Xiaoying 1
382 Tan, C. W. 1
383 Tsang, Siu Hon 1
384 Gray,C. 1
385 Sun, Yinghui 1
386 Chang, A. C. K. 1
387 Baker,D.A. 1
388 Chen, Z. 1
389 Dong, Zhili 1
390 Li, J. H. 1
391 Dai, Qingping 1
392 Bao, Shu Juan 1
393 Free, Andrew 1
394 He,Y. 1
395 French, Chris 1
396 George,T.I. 1
397 Guo, Jun 1
398 Rush,A.J. 1
399 Zhang, Ping 1
400 Srisurapanont,M. 1
401 Cai, Chang-Jun 1
402 Chen,Y. 1
403 Hu, Guo-Xin 1
404 Si,T. 1
405 Bisht, Ankit 1
406 Lin, Ziyu 1
407 Zweegman,S. 1
408 Tang, Tang 1
409 Yu, Jun 1
410 Bae,J. 1
411 Zoumbos,N.C. 1
412 Chen, Liyong 1
413 Chang,S. 1
414 Seah, Hock Soon 1
415 Liu, Xinfeng 1
416 Fang,Y. 1
417 Lin, Feng 1
418 Chen,C. 1
419 Sum, Tze Chien 1
420 Wang,G. 1
421 Jia, Dian-Zeng 1
422 Wang, Youyi 1
423 Avihingsanon,A. 1
424 Thuy Pham,T.T. 1
425 Yuan, S. 1
426 Teo, Ronnie J. W. 1
427 Praparattanapan,J. 1
428 Liu, W. 1
429 Lim,P. 1
430 Jin, Y. J. 1
431 Wright,S.T. 1
432 Huang, Z. M. 1
433 Cuong,D.D. 1
434 Chen, X. Z. 1
435 Sohn,A. 1
436 Yuan, Shu 1
437 Li,C.K.P. 1
438 Banlue Srisuchinwong 1
439 Pham,T.T.T. 1
440 Boettiger,D.C. 1
441 Kerr,S.J. 1
442 Wang, Rui-Ying 1
443 Van Kinh,N. 1
444 Ng, S. T. 1
445 Ma, S. G. 1
446 Zhang, Sam 1
447 Mustafa,M.Y. 1
448 Qu, Yi 1
449 Parwati Merati,T. 1
450 Dravid, Vinayak P. 1
451 Marzari, Nicola 1
452 Wang, Dong-An 1
453 Tu, Xiaoguang 1
454 Han, Kyungsup 1
455 Cuong,D.D.U. 1
456 McManus,H. 1
457 Zhang, Jingjing 1
458 Yang, Zheng 1
459 Fang, Qing 1
460 Yu, Mingbin 1
461 Thote, Tanushree 1
462 Li, Yijiang 1
463 Jia, Lianxi 1
464 Dou, Yana 1
465 Petoumenos,K. 1
466 Song, Junfeng 1
467 Zhang, Huijuan 1
468 Watson,J. 1
469 Kamyshny, A. 1
470 Furner,V.L. 1
471 Magdassi, S. 1
472 Liow, Tsung-Yang 1
473 Yu, Q. J. 1
474 Park, Mi Kyoung 1
475 Mulhall,B.P. 1
476 Cai, Y. Q. 1
477 Luo, Xianshu 1
478 Jin, Y. F. 1
479 Lawrence,C. 1
480 Lim,A. 1
481 Xu, Rong 1
482 Savalani, M. M. 1
483 Will,A.M. 1
484 Udomratn,P. 1
485 Chi, B. Q. 1
486 Tai, K. 1
487 Wettervald,M. 1
488 Gong, Y. Y. 1
489 Bautista,D.C.T. 1
490 Huang, J.-H. 1
491 Wright,J.G. 1
492 Chan,S. 1
493 Wörmann,B.J. 1
494 Wang, M.-S. 1
495 Jeon,H. 1
496 Fu, C. X. 1
497 Viprakasit,V. 1
498 Sun, C. Q. 1
499 Wang, K. 1
500 Lee,A. 1
501 Villegas,A.M. 1
502 Ge, Zigang 1
503 Hatim,A. 1
504 Song, X. 1
505 Garg, A. 1
506 Waßmann,B. 1
507 Tian-mei,S. 1
508 Zhao, Y. F. 1
509 Wainwright,L. 1
510 Smith,D.J. 1
511 Yoon, Yong-Jin 1
512 Leow, Wan Ru 1
513 Chen, Cheng 1
514 Finlayson,R.J. 1
515 Guan, Bai-ou 1
516 Wai, P. K. A. 1
517 Norris,R. 1
518 Prone,I. 1
519 Liu, X. 1
520 Ditangco,R. 1
521 Sun, Hua Yang 1
522 Jackson,E. 1
523 Xu, Qiang 1
524 Kajindran,A. 1
525 Zhu, Bowen 1
526 Sinn,K. 1
527 Xue, Can 1
528 Tang, Dingyuan 1
529 Carr,A. 1
530 Stellacci, Francesco 1
531 Cooper,D. 1
532 Wu, Jinsong 1
533 Lee,F. 1
534 Wang, Hua 1
535 Choi,J.Y.O. 1
536 Tam, H. Y. 1
537 Qi, Dianpeng 1
538 Hesse,K. 1
539 Feng, Xinhuan 1
540 Shakeshaft,J. 1
541 Lee, Y. K. 1
542 Long, Y. 1
543 Feng, Zhe Chuan 1
544 Read,P.J. 1
545 Wu, Zhengyun 1
546 Lok, B. K. 1
547 Chua,A. 1
548 Lu,H. 1
549 Law, J. Y. 1
550 Cao, X. 1
551 Khongphattanayothin,M. 1
552 Couldwell,D.L. 1
553 Lo, Guo-Qiang 1
554 Loh,A. 1
555 Wray,L. 1
556 Qiu, Zhi Ren 1
557 McGrath,C. 1
558 Nguyen, Q. M. P. 1
559 E. Rusli 1
560 Wong, S. M. 1
561 Jang, Ling-Yun 1
562 Brown,K.L. 1
563 Mendis, Suwan P. 1
564 McGrath,V. 1
565 Halligan,S. 1
566 Yeo, L. P 1
567 Tin, Chin Che 1
568 Kuo,L.H. 1
569 Lam, Y. C. 1
570 Liu,S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 6
6 2557 13
7 2556 13
8 2555 10
9 2554 2
10 2553 2
11 2552 6
12 2551 1
13 2550 3
14 2549 1
15 2548 3
16 2547 1
17 2546 2
18 2545 3
19 2544 2
20 2541 1
21 2537 1
22 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 A Critical Evaluation of River Management Models in Malaysia
ปี พ.ศ. 2561
2 Brain response to different message content of pictorial health warnings from tobacco packages: comparison between smokers and non-smokers using fMRI
ปี พ.ศ. 2560
3 Influence of host plants and soil diluents on arbuscular mycorrhizal fungus propagation for on-farm inoculum production using leaf litter compost and agrowastes
ปี พ.ศ. 2559
4 A Comparative Study Of Issues And Challenges In Reducing Non Revenue Water Rates In Pulau Pinang And Perlis, Malaysia
ปี พ.ศ. 2558
5 Understanding local news consumption and community participation via the lens of information repertoires and media multiplexity
6 Thermodynamics versus kinetics in nanosynthesis
7 Engineering interfacial photo-induced charge transfer based on nanobamboo array architecture for efficient solar-to-chemical energy conversion
8 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
9 Genetic changes in progeny of bystander human fibroblasts after microbeam irradiation with X-rays, protons or carbon ions: The relevance to cancer risk
10 Debates Over Liberalising Dual Citizenship: Prospects And Limits In Taiwan And The People's Republic Of China
ปี พ.ศ. 2557
11 Programmable photo-electrochemical hydrogen evolution based on multi-segmented CdS-Au nanorod arrays
12 Selective surface modification of PET substrate for inkjet printing
13 Simulation of fracture/breakup of concrete magazine using cohesive element
14 Impact of structural eurocodes on steel and composite structures
15 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 2 : numerical study
16 The effects of surface bond relaxation on electronic structure of Sb2Te3 nano-films by first-principles calculation
17 Homo- and co-polymerization of polysytrene-block-poly(acrylic acid)-coated metal nanoparticles
18 Understanding the phase emergence of mesoporous silica
19 Fabrication of hybrid nanostructures based on the block copolymer self-assemblies.
20 Encapsulation of Au nanoparticles by poly(4-Vinylpyridine)-block-polystyrene-block-poly(4-Vinylpyridine) for controlled chain assembly
21 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
22 Clinical and sociodemographic correlates of suicidality in patients with major depressive disorder from six Asian countries
23 Trends in first-line antiretroviral therapy in Asia: Results from the treat Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2556
24 Palladium-coated and bare copper wire study for ultra-fine pitch wire bonding.
25 Silicon-based optoelectronic integrated circuit for label-free bio/chemical sensor
26 A hybrid M5 ′ -genetic programming approach for ensuring greater trustworthiness of prediction ability in modelling of FDM process.
27 Universal local pair correlations of Lieb-Liniger bosons at quantum criticality.
28 On the balanced elementary symmetric Boolean functions
29 Suppression of photovoltaic effect by magnetic field in Pr0.65(Ca0.75Sr0.25)0.35MnO3/Nb:SrTiO3 heterostructure.
30 Wilson ratio of fermi gases in one dimension.
31 Preservation of lattice orientation in coalescing imperfectly aligned gold nanowires by a zipper mechanism
32 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
33 VO2/Si–Al gel nanocomposite thermochromic smart foils : largely enhanced luminous transmittance and solar modulation
34 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 1 : experimental study
35 Cells behave distinctly within sponges and hydrogels due to differences of internal structure
36 Serial echocardiographic left ventricular ejection fraction measurements: A tool for detecting thalassemia major patients at risk of cardiac death
ปี พ.ศ. 2555
37 Bonding and diffusion of nitrogen in the InSbN alloys fabricated by two-step ion implantation
38 Re-ordering chaotic carbon : origins and application of textured carbon
39 Diameter effect on the sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes by addition of dichlorocarbene
40 4H-SiC wafers studied by X-ray absorption and Raman scattering
41 Molecular-ion-imprinted chitosan hydrogels for the selective adsorption of silver(I) in aqueous solution
42 Image classification by multimodal subspace learning
43 One step microwave synthesis and magnetic properties of Co3O4 octahedrons
44 Cellulose degradation system of Cytophaga hutchinsonii
45 Loss to followup in HIV-infected patients from Asia-pacific region: Results from TAHOD
46 Information Technology Infrastructure Library (Itil): An Approach To Optimize Best Practices In It Service Delivery
ปี พ.ศ. 2554
47 Mechanism for stable, ultra-flat multiwavelength operation in erbium-doped fiber lasers employing intensity-dependent loss
48 Size effects of nana-to-micro particles of cBN coated with tin matrix on WC substrate for hard turning applications
ปี พ.ศ. 2553
49 Guignardia/Phyllosticta species on banana
50 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
51 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
52 On the constructions of constant-composition codes from perfect nonlinear functions
53 Properties and applications of preimage distributions of perfect nonlinear functions
54 On the covering structures of two classes of linear codes from perfect nonlinear functions
55 Adaptive mesh generation procedures for thin-walled tubular structures
56 Research on tubular joints at Nanyang Technological University
ปี พ.ศ. 2551
57 Device building blocks for photonic integration : design and process.
ปี พ.ศ. 2550
58 High frequency implementation of Sprott's chaotic oscillators using current-feedback op amps
59 Generation of shock-free pressure waves in shaped resonators by boundary driving
60 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
ปี พ.ศ. 2549
61 Adaptive control of robot manipulators with uncertain kinematics and actuator dynamics.
ปี พ.ศ. 2548
62 Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): High host specificity of non-pests to Cajaninae (Fabaceae)
63 Effect of resonator dimensions on nonlinear standing waves
64 Low threshold current density and high characteristic temperature narrow-stripe native oxide-confined 1.3-μm InGaAsN triple quantum well lasers
ปี พ.ศ. 2547
65 Investigation of the optical properties of InGaAsN∕GaAs∕GaAsP multiple-quantum-well laser with 8-band and 10-band k[middle dot]p model
ปี พ.ศ. 2546
66 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 1 : construction of underlying geometrical model
67 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 2 : mesh generation algorithm and examples
ปี พ.ศ. 2545
68 On using enriched cover function in the partition-of-unity method for singular boundary-value problems
69 Automatic generation of anisotropic quadrilateral meshes on three-dimensional surfaces using metric specifications
70 New species of Annulatascus and Saccardoella from the Philippines
ปี พ.ศ. 2544
71 On curvature element-size control in metric surface mesh generation
72 On increasing the order and density of 3D finite element meshes
ปี พ.ศ. 2541
73 AMIC-CBA-SCS/NTU Conference on Public Service Broadcasting : Thriving in a Diverse Broadcasting Environment, Singapore, Feb 20-21, 1998 : [inaugural speech]
ปี พ.ศ. 2537
74 Malaysian values and organizational commitment : a study of differences amongst various races
ปี พ.ศ. 2530
75 Kajian Pembentukan Hidrokarbon Polinukleur Aromatik Dalam Pemanggang/Penggorengan Beberapa Makanan Tempatan