ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Bin
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 9
2 Miao, Jianwei 6
3 Zhao, Yang 5
4 Wang, Hsin-Yi 5
5 Ye, Jun 4
6 Xiao, Fang-Xing 4
7 Xing, Bengang 3
8 Tang, Ben Zhong 3
9 Chen, Jiazang 3
10 Pu, Kan-Yi 3
11 Gurzadyan, Gagik G. 3
12 Yang, Hongbin 3
13 Huang, Wei 3
14 Zhang, Hua 3
15 Qi, Xiaoying 3
16 Yang, Yanhui 2
17 Zhou, Xiaozhu 2
18 Boey, Freddy Yin Chiang 2
19 Tan, Nguan Soon 2
20 Tao, Hua Bing 2
21 Raewadee Wisedpanichkij 2
22 Ma, Lin 2
23 Choong, Cleo Swee Neo 2
24 Hung, Sung-Fu 2
25 Tomczak, Nikodem 2
26 Takeda, Kazuhisa 2
27 Zhuang, Huaqiang 2
28 Feng, Guangxue 2
29 Liu, Rongrong 2
30 Soisungwan Satarug 2
31 Moore, Michael R. 2
32 Shibahara, Shigeki 2
33 Shen, Zhi-Liang 1
34 Wong, Marcus Thien Chong 1
35 Zhang, Tianfu 1
36 MacColl, John 1
37 Macpherson, Ewen 1
38 Ho, Steven C. L. 1
39 Mueller, Markus 1
40 Foo, Selin Ee Min 1
41 Wong, Yiu-Hang 1
42 Fergusson, David 1
43 Zhao, Yujun 1
44 Webster, Richard David 1
45 Lee, Jae Ho 1
46 Kwok, Ryan T. K. 1
47 Shi, Haibin 1
48 Kim, Myung Hee 1
49 Bardor, Muriel 1
50 Seliktar, Dror 1
51 Ke, Lin 1
52 Choong, Cleo 1
53 Fang, Zhen 1
54 Yuan, Shaojun 1
55 Zhu, Donghui 1
56 Chellappan, Vijila 1
57 Liu, Jia. 1
58 Qin, Wei 1
59 Geng, Junlong 1
60 Cho, Nam-Joon 1
61 Wu, Jiani. 1
62 Guo, Shengnan. 1
63 Zhao, Yanli 1
64 Ma, Xing 1
65 Zhao, Qiang 1
66 Shi, Huifang 1
67 Qu, Qiuyu 1
68 An, Zhongfu 1
69 Xu, Huanfang. 1
70 Zhao, Peilin 1
71 Goh, Lin-Tang 1
72 Yang, Yuansheng 1
73 Tong, Yen Wah 1
74 Young, David 1
75 Song, Zhiwei 1
76 Guan, Yong Liang 1
77 Huang, Jun 1
78 Gopalkrishnan, Vivekanand 1
79 Hoi, Steven C. H. 1
80 Leow, Yan Hao 1
81 Ng, Bing Qiang 1
82 Science and Engineering Research Council 1
83 Ye, Kaiqi 1
84 Gao, Meng 1
85 Hu, Qinglian 1
86 Ma, Chunmei 1
87 Zhu, Jinqi 1
88 Hirayama, Kenji 1
89 Xu, Qing-Hua 1
90 Sun, Jin 1
91 Rajab, Muhammad Shafiq 1
92 Guan, Chengbo 1
93 Mu, Jing 1
94 Li, Shuang 1
95 Wen, Yonggang 1
96 Wang, Lihua 1
97 Fang, Zheng 1
98 Hong, Jindui 1
99 Huang, Yizhong 1
100 Xu, Rong 1
101 Pan, Yun-xiang 1
102 Liu, Jie 1
103 Kikuchi, Mihoko 1
104 Li, Jing 1
105 Yu, Le 1
106 Lou, David Xiong Wen 1
107 Shi, Meng 1
108 Goh, Chiching 1
109 Parker, Emily M. 1
110 Long, Jinlin 1
111 Chen, Hao Ming 1
112 Griffiths, Jon-Paul 1
113 Chan, Ting-Shan 1
114 Bora, Meghali 1
115 Wang, Xuxu 1
116 Liang, Jing 1
117 Zhang, Yingguang 1
118 Huang, Haowei 1
119 Moloney, Mark G. 1
120 Foord, J. S. 1
121 Hsu, Ying-Ya 1
122 Fan, Qu-Li 1
123 Dai, Yihu 1
124 Wang, Ye 1
125 Ng, Lai Guan 1
126 Zhang, Yuyu 1
127 Zhang, Qichun 1
128 Xiong, Wei-Wei 1
129 Huang, Charlotte Liwen 1
130 Tan, Eddie H. 1
131 Wang, Yue 1
132 He, Sha 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 12
3 2556 5
4 2555 12
5 2554 2
6 2553 5
7 2551 2
8 2550 2
9 2544 1
10 2531 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 One-dimensional hybrid nanostructures for heterogeneous photocatalysis and photoelectrocatalysis
2 Threading chalcogenide layers with polymer chains
3 Ni3+-induced formation of active NiOOH on the spinel Ni-Co oxide surface for efficient oxygen evolution reaction
4 Interim anatase coating layer stabilizes rutile@CrxOy photoanode for visible-light-driven water oxidation
5 Modulation of Huh7.5 spheroid formation and functionality using modified PEG-based hydrogels of different stiffness
6 Factors Influencing Consumers’ Behavioural Intention To Choose Organic Foods
ปี พ.ศ. 2557
7 Biomolecule-assisted synthesis of carbon nitride and sulfur-doped carbon nitride heterojunction nanosheets : an efficient heterojunction photocatalyst for photoelectrochemical applications
8 Ultrasmall phosphorescent polymer dots for ratiometric oxygen sensing and photodynamic cancer therapy
9 Cadmium sulfide quantum dots supported on gallium and indium oxide for visible-light-driven hydrogen evolution from water
10 Bright quantum-dot-sized single-chain conjugated polyelectrolyte nanoparticles: Synthesis, characterization and application for specific extracellular labeling and imaging
11 Hierarchical α-MnO 2 nanowires@Ni1-xMnxOy nanoflakes core-shell nanostructures for supercapacitors
12 Parking backbone : toward efficient overlay routing in VANETs
13 Electrochemical construction of hierarchically ordered CdSe-sensitized TiO2 nanotube arrays : towards versatile photoelectrochemical water splitting and photoredox applications
14 A multifunctional probe with aggregation-induced emission characteristics for selective fluorescence imaging and photodynamic killing of bacteria over mammalian cells
15 A small-molecule FRET reporter for the real-time visualization of cell-surface proteolytic enzyme functions
16 Metallic nanocatalysis : an accelerating seamless integration with nanotechnology
17 Metal-cluster-decorated TiO2 nanotube arrays : a composite heterostructure toward versatile photocatalytic and photoelectrochemical applications
18 From flab to fab : transforming surgical waste into an effective bioactive coating material
ปี พ.ศ. 2556
19 SMAD3 deficiency promotes inflammatory aortic aneurysms in angiotensin II–infused mice via activation of iNOS
20 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
21 Anatase TiO2 microspheres with reactive {001} facets for improved photocatalytic activity.
22 Prevalence and correlates of discomfort and acceptability of acupuncture among outpatients in chinese acupuncture and moxibustion departments : a cross-sectional study.
23 Eccentric loading of fluorogen with aggregation-induced emission in PLGA matrix increases nanoparticle fluorescence quantum yield for targeted cellular imaging
ปี พ.ศ. 2555
24 Dynamics of a Holstein polaron with off-diagonal coupling
25 One-dimensional copper hydroxide nitrate nanorods and nanobelts for radiochemical applications.
26 Post-polymerisation modification of surface chemical functionality and its effect on protein binding
27 Silver nanocube-enhanced far-red/near-infrared fluorescence of conjugated polyelectrolyte for cellular imaging
28 Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics
29 Bridged-triarylamine starburst oligomers as hole transporting materials for electroluminescent devices
30 Asymmetric syntheses of 8-oxabicyclo[3,2,1]octanes : a cationic cascade cyclization
31 Synthesis of 3-Oxaterpenoids and its application in the total synthesis of (±)-moluccanic acid methyl ester
32 Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems
33 PAMR : passive aggressive mean reversion strategy for portfolio selection
34 Bio-inspired acetal induced polyene cyclization : the development and applications.
35 Reaction force control implementation of a linear generator in irregular waves for a wave power system
ปี พ.ศ. 2554
36 Variational study of polaron dynamics with the Davydov Ansätze
37 A graphene conjugated oligomer hybrid probe for light-up sensing of lectin and escherichia coli
ปี พ.ศ. 2553
38 Dynamics of a one-dimensional Holstein polaron with Davydov Ansatze
39 Validity of time-dependent trial states for the Holstein Polaron
40 Dynamics of the Davydov D-squared Ansatz with off-diagonal coupling
41 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
42 Amphiphilic graphene composites
ปี พ.ศ. 2551
43 Prevention of cadmium accumulation in retinal pigment epithelium with manganese and zinc
44 Prostaglandin D2 induces heme oxygenase-1 mRNA expression through the DP2 receptor
ปี พ.ศ. 2550
45 Structural and mechanistic studies of two enzymes : SARS-associated coronavirus helicase and porcine pancreatic elastase.
46 Resource Discovery Services for Grid Computing Training
ปี พ.ศ. 2544
47 ธรรมนูญกว๊านพะเยา สู่การพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2531
48 Hydrothermal stability of high silica zeolites