ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lek Utamasil
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 3
2 2541 3
3 2539 2
4 2538 1
5 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 การศึกษาผลิตตัวล่อไฟฟ้า
2 การสำรวจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาทางด้านเซรามิกส์
3 การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Alumina Ceramics
ปี พ.ศ. 2541
4 การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล
5 การจัดตั้งหน่วยวิจัยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกส์
6 การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กลุ่มที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
7 การผลิต Sand Blast Tube โดยใช้วิธี Isostatic-Pressing
8 การศึกษาสถานภาพและเทคโนโลยีของชิ้นส่วน Cutting tool ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
9 การสังเคราะห์เหล็กออกไซด์ r-Fe2O3 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเทปบันทึกเสียง
ปี พ.ศ. 2536
10 การใช้ประโยชน์จากสารประกอบดีบุก/หรือพลาสติกในทางอุตสาหกรรมเคลือบผิวแก้ว