ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lei, Zhou
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liu, Y. 11
2 Goh, Dion Hoe-Lian 9
3 Lim, Ee Peng 9
4 Qian S.-B. 8
5 Chen, Tupei 7
6 He J.-J. 7
7 Soonthornthum B. 6
8 Yuan J.-Z. 6
9 Yu, Q. 6
10 Chen, T. P. 5
11 Liu, P. 5
12 Theng, Yin-Leng 5
13 Yin, Y. 5
14 Hu, S. G. 5
15 Zheng, Z. G. 4
16 Yang Y.-G. 4
17 Leong, K. C. 4
18 Li, X. D. 4
19 Deng, L. J. 4
20 Hosaka, Sumio 4
21 Wong, J. I. 4
22 Lin, Miao 3
23 Boonrucksar S. 3
24 Zeng, D. C. 3
25 Hsu, Wen-Jing 3
26 Ramanujan, Raju V. 3
27 Yin, Ming 3
28 Ng, Wee Keong 3
29 Zhang, Hua 3
30 Phan, Anh Tuân 2
31 Shukla, S. 2
32 Chen, Xiaomin 2
33 Lech, Christopher Jacques 2
34 Xiang F.-Y. 2
35 Yuan, Guoliang 2
36 Qian S.B. 2
37 Duan, Liwei 2
38 Zhao, Yang 2
39 Yin, Jiang 2
40 Tsai, J. 2
41 Liu, A. Q. 2
42 Zhang, J. B. 2
43 Wang, Junling 2
44 Mirkin, Chad A. 2
45 Ohl, C. D. 2
46 Wu, Tom 2
47 Zhong, X. C. 2
48 Yu, Hongyu 2
49 Ariando 1
50 Kida D. 1
51 Ishiguro N. 1
52 Iwata H. 1
53 Ng, Wun Jern 1
54 Liu, Yu 1
55 Kimata K. 1
56 Morgelin M. 1
57 Yingsung W. 1
58 Chen, Wei 1
59 Watanabe H. 1
60 Loh, Kian Ping 1
61 Maszenan, Abdul Majid 1
62 Yoneda M. 1
63 Lin, Aigu L. 1
64 Su, Chenliang 1
65 Thongsawat S. 1
66 O'Brien A. 1
67 Selvaraj, S. L. 1
68 Pantip C. 1
69 Egawa, T. 1
70 Jilg N. 1
71 Wee, Andrew T. S. 1
72 Ramanujan, R.V. 1
73 Ng, G. I. 1
74 Chusri P. 1
75 Maneekarn N. 1
76 Kong, Ling Bing 1
77 Yang, Z. H. 1
78 Arulkumaran, Subramaniam 1
79 Vicknesh, S. 1
80 Kumthip K. 1
81 Zhang L. 1
82 Ji, Guanghzhen. 1
83 Szolnoki, Attila 1
84 Fusco D.N. 1
85 Khan, Rizwan H. 1
86 Zou, Qingjian. 1
87 Wu, Lu. 1
88 He, Lixiazi. 1
89 Chen, Yuanzheng 1
90 Dou, Hongwei. 1
91 Lin, Lim Yih 1
92 Xiao, Lei. 1
93 Du, Yutao. 1
94 Saraswathi, Padhmanaban 1
95 Lai, Liangxue. 1
96 Shang, Zhouchun. 1
97 Safie, Siti Radiah Binte 1
98 Men, Zhiwei 1
99 Liu, Kai. 1
100 Zhou, Mi 1
101 Huang, C. C. 1
102 Gao, Shuqin 1
103 Al-Saab, F. 1
104 Yeo, Jing Jie 1
105 Peng, Haiyang 1
106 Burstall, Rod 1
107 Mailis, S. 1
108 Sun, Chengling 1
109 Hewak, D. W. 1
110 Li, Juntao 1
111 Li, Zhanlong 1
112 Shen, Z. X. 1
113 Papasimakis, N. 1
114 Sun, Shengnan 1
115 Goguen, Healfdene 1
116 Liu L. 1
117 Pim, Chau Dam 1
118 Chen, Jijun. 1
119 Foo, Phiaw Chong 1
120 Han, Jianyong. 1
121 K. D. Hyde 1
122 J. K. Liu 1
123 Pan, Dengke. 1
124 Fan, Nana. 1
125 Guee, Cher Ching 1
126 Yang, Yang. 1
127 Tan, Zi Ning 1
128 Wong, Weng Kin 1
129 Wang, Yong. 1
130 Wang, Fang. 1
131 Anaqi Azham, Siti Shafiqah 1
132 Yang, Dongshan. 1
133 D. J. Bhat 1
134 Yang, Zhenzhen. 1
135 Luan, Jing. 1
136 Wang, Shouqi. 1
137 Lu, Chunxia. 1
138 Vajta, Gabor. 1
139 Wang, Huayan. 1
140 Ouyang, Hongsheng. 1
141 Wang, Quanlei. 1
142 Zhong, Chongming. 1
143 D. F. Bao 1
144 Zhao, Bentian. 1
145 Ouyang, Zhen. 1
146 W. L. Li 1
147 Hong Yan Su 1
148 Liu, Zhaoming. 1
149 Liang, Yu. 1
150 Alfonso, Olivos Garcia 1
151 Chung R.T. 1
152 Qian, D. Y. 1
153 Peng L.F. 1
154 Zhao, L. Z. 1
155 Lin W. 1
156 Hosako, Sumio 1
157 Gao, X. X. 1
158 Ramanujan, R. V. 1
159 Schaefer E.A. 1
160 He, M.H. 1
161 Zhao H. 1
162 Goto K. 1
163 Zeng, Q. 1
164 Jiao, D.L. 1
165 Cheng D. 1
166 Zhu, W. 1
167 Yang, H. Y. 1
168 Xu, Ying. 1
169 Boonruksar S. 1
170 Li, Jing. 1
171 Noordin, Rahmah 1
172 Liu, Na. 1
173 Lin, Lin. 1
174 Lim, Boon Huat 1
175 He J.J. 1
176 Liu, Lin. 1
177 Tay, Y. Y. 1
178 Yang, M. 1
179 Li, H. K. 1
180 Zhou, Qi. 1
181 Pei, Gang. 1
182 Zhao, Yu. 1
183 Meng, Y.Y. 1
184 Guo, J. Y. 1
185 Higgins, Susan Ellen 1
186 Zhu, J. 1
187 Khoo, Christopher S. G. 1
188 Yuan, Junsong 1
189 Ang, Rebecca P. 1
190 Chua, Lian Heong 1
191 Wu, Ying 1
192 Lei, H. W. 1
193 Wong, Patricia Bao Bao 1
194 Yu, Hai 1
195 Li, X. B. 1
196 Ma, C. D. 1
197 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
198 Yu, Y. F. 1
199 Pang, Natalie 1
200 Zhao, Gangqiang 1
201 Lee, Chu Keong 1
202 Zheng, Chuguang. 1
203 Yan, Rong. 1
204 Lee, Ki-Bum 1
205 He, Mi 1
206 Zhang, Qichun 1
207 Huo, Fengwei 1
208 Tang, P. F. 1
209 Zheng, Ying. 1
210 Zhao, Haibo. 1
211 Patra, Jagdish Chandra 1
212 Fu, Yun 1
213 Katsaggelos, Aggelos K. 1
214 Das, Amitabha 1
215 Zhou, Jianying 1
216 Wang, Baowen. 1
217 Li, D. Y. 1
218 Teh, Tiong Sa 1
219 Liu, Chengcheng 1
220 Riezman, Howard 1
221 Li, Yabin 1
222 Nandhakumar, Muruganantham 1
223 Ya, Jing 1
224 Goh, Eunice 1
225 Aung, Thet Tun 1
226 Tang, Charles 1
227 Peng, Xinli 1
228 Liu, Shouping 1
229 Huang, Yizhong 1
230 Liu, Zhifeng 1
231 Li, Jianguo 1
232 Lakshminarayanan, Rajamani 1
233 Wang, Yun 1
234 Chang, Jamie Ya Ting 1
235 Ma, Wang Jing. 1
236 Wu, H. T. 1
237 D.J. Carlson 1
238 M. Hakim 1
239 Hedberg, John 1
240 Sun, Aixin 1
241 Wong, Louis Ngai Yuen 1
242 Chang, Chew Hung 1
243 H. Sheardown 1
244 M. Griffith 1
245 Shi, Yao. 1
246 Yang, Xin Min. 1
247 Li, Yuanqing. 1
248 Siriporn Tanodekaew 1
249 F. Li 1
250 สิริพร โตนดแก้ว 1
251 Liu, Xiaogang 1
252 Wang, Yue 1
253 Sheng, F. Y. 1
254 Chun, S. R. 1
255 Chim, W. K. 1
256 Song, Haiwei 1
257 Shi, Z. L. 1
258 Dai, J. 1
259 Lai, Tingfeng 1
260 Xu, C. X. 1
261 Pan, J. S. 1
262 Min, J. X. 1
263 Liu, Q. 1
264 Ng, C. M. 1
265 Yao, Yao 1
266 Wu, Chang-Qin 1
267 Chiam, Sing Yang 1
268 Cho, Hana 1
269 Xiao, Hu 1
270 Luan, Zhidong. 1
271 Wei, Hong. 1
272 Liu, Zhonghua. 1
273 Esteban, Miguel A. 1
274 Deng, Hongkui. 1
275 Pei, Duanqing. 1
276 Yang, Huanming. 1
277 Verma, Chandra S. 1
278 Kim, Yoon Ki 1
279 Liu, Pan 1
280 Bowler, Matthew W. 1
281 Piao, Shunfu 1
282 Chen, Tu Pei 1
283 Beuerman, Roger W. 1
284 Parker, Roy 1
285 Ramanujan, Raju Vijayaraghavan 1
286 Franco, V. 1
287 Dai, H. C. 1
288 Liu, Lei 1
289 Meng, Y. Y. 1
290 Zhan, Da 1
291 Yan, Jiaxu 1
292 Sun, Chenglin 1
293 Li, Dongfei 1
294 Ni, Zhenhua 1
295 Shen, Zexiang 1
296 Gao, Junkuo 1
297 Qiu, W. Q. 1
298 Ye, Kaiqi 1
299 Xiong, Wei-Wei 1
300 Cao, Wenfang 1
301 Sun, Chen 1
302 Heddi, Brahim 1
303 Chen, Wei Ping 1
304 Tan, B. H. 1
305 Chen, C. 1
306 Wu, Di 1
307 Li, Xin 1
308 Shenai, Prathamesh M. 1
309 Liu, Junming 1
310 Chua, E. K. 1
311 Shen, Pei Kang 1
312 Zhou, Li Wei 1
313 Li, Lin 1
314 Lu, Jin Lin 1
315 Li, Wen Hui 1
316 See, Kye Yak 1
317 Jiang, San Ping 1
318 Li, Ning. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 14
4 2556 14
5 2555 20
6 2554 7
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 6
10 2549 2
11 2548 5
12 2547 3
13 2546 3
14 2545 7
15 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2558
2 Strain engineering in graphene by laser irradiation
ปี พ.ศ. 2557
3 Realization of write-once-read-many-times memory device with O2 plasma-treated indium gallium zinc oxide thin film
4 Synthetic multivalent antifungal peptides effective against fungi
5 Estimating mean first passage time of biased random walks with short relaxation time on complex networks
6 A study on the evolution of dielectric function of ZnO thin films with decreasing film thickness
7 Anharmonic coupling between fundamental modes in tetramethylurea
8 Molecular dynamics analysis of the thermal conductivity of graphene and silicene monolayers of different lengths
9 Room temperature magnetic graphene oxide- iron oxide nanocomposite based magnetoresistive random access memory devices via spin-dependent trapping of electrons
10 A brief review on possible approaches towards controlling sulfate-reducing bacteria (SRB) in wastewater treatment systems
11 Enhancing the coercivity, thermal stability and exchange coupling of nano-composite (Nd,Dy,Y)–Fe–B alloys with reduced Dy content by Zr addition
12 Synaptic long-term potentiation realized in Pavlov's dog model based on a NiOx-based memristor
13 Al content-dependent resistive switching in Al-rich AlOxNy thin films
14 An experimental study of lateral charge transfer in silicon nanocrystal layer embedded in SiO2 thin film
15 Influence of the excess Al content on memory behaviors of Worm devices based on sputtered Al-rich aluminum oxide thin films
16 Entamoeba histolytica acetyl-CoA synthetase: biomarker of acute amoebic liver abscess
ปี พ.ศ. 2556
17 Effects of F’, F-ANA and LNA modification on the stability of DNA G-quadruplex
18 Design of an electronic synapse with spike time dependent plasticity based on resistive memory device
19 Effect of exposure to ultraviolet-activated oxygen on the electrical characteristics of amorphous indium gallium zinc oxide thin film transistors
20 Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media
21 Thermal analysis of solidification process and mechanical properties in heavy section ductile iron casting
22 Emulating the Ebbinghaus forgetting curve of the human brain with a NiO-based memristor
23 Sub-Ohmic spin-boson model with off-diagonal coupling : ground state properties
24 Emulating the paired-pulse facilitation of a biological synapse with a NiOx-based memristor
25 Low hysteresis and large room temperature magnetocaloric effect of Gd5 Si2.05−x Ge1.95−x Ni2x (2x = 0.08, 0.1) alloys
26 Recovery from ultraviolet-induced threshold voltage shift in indium gallium zinc oxide thin film transistors by positive gate bias
27 Dynamics of the sub-Ohmic spin-boson model : a comparison of three numerical approaches
28 Sugar-modified G-quadruplexes : effects of LNA-, 2'F-RNA- and 2'F-ANA-guanosine chemistries on G-quadruplex structure and stability
29 High-frequency properties and electromagnetic wave attenuation for hexaferrite composites
30 Synthesis of barium ferrite ultrafine powders by a sol–gel combustion method using glycine gels
ปี พ.ศ. 2555
31 Hepatitis C virus NS5A disrupts STAT1 phosphorylation and suppresses type I interferon signaling
32 Large magnetocaloric effect and refrigerant capacity in Gd–Co–Ni metallic glasses
33 Structure and piezoelectric properties of BiFeO3 and Bi0.92Dy0.08FeO3 multiferroics at high temperature
34 Structure and magnetic properties of Mn(Zn)Fe2−xRExO4 ferrite nano-powders synthesized by co-precipitation and refluxing method
35 2′-F-ANA-guanosine and 2′-F-guanosine as powerful tools for structural manipulation of G-quadruplexes
36 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
37 Predictability of individuals' mobility with high-resolution positioning data
38 Interfacial-layer-free growth of yttrium oxide on germanium by understanding initial surface reactions
39 Structural basis of the PNRC2-mediated Link between mRNA surveillance and decapping
40 Photoinduced superhydrophilicity of TiO2 thin film with hierarchical Cu doping
41 Fast localized single cell membrane poration by bubble-induced jetting flow.
42 Fast localized single cell membrane poration by bubble-induced jetting flow.
43 Realization of transient memory-loss with NiO-based resistive switching device
44 How well-connected individuals help spread influences -- analyses based on preferential voter model
45 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
46 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
47 Thickness and stacking geometry effects on high frequency overtone and combination Raman modes of graphene
48 Simulation on initial growth stages of graphene on Pt (111) surface
49 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
50 The Appropriate forecasting models and dependence measurement : real estate sector stock and Shenzhen index in peoples Republic of China = การวิเคราะห์แบบจำลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมและการวัดความเป็นอิสระ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และดัชนีเสิ่นเจิ้นในสายธารณรัฐปร
ปี พ.ศ. 2554
51 Effects of LNA modification on the stability and structure of DNA G-quadruplex
52 Nanostructured tungsten carbide/carbon composites synthesized by a microwave heating method as supports of platinum catalysts for methanol oxidation
53 Phase transitions and hard magnetic properties for rapidly solidified MnAl alloys doped with C, B, and rare earth elements.
54 Cooperative sensitization on silver bromoiodide (AgBr/I) grains emulsion by oxalate and sulfur-plus-gold.
55 Discovering thematic objects in image collections and videos
56 Chemical looping combustion of a Chinese anthracite with Fe2O3-based and CuO-based oxygen carriers.
57 High vertical breakdown strength in with low specific on-resistance AlGaN/AlN/GaN HEMTs on silicon
ปี พ.ศ. 2552
58 Accurate and efficient evaluation method of moments matrix based on a generalized analytical approach
ปี พ.ศ. 2551
59 Recruitment of multiple cell lines by collagen-synthetic copolymer matrices in corneal regeneration
60 Variable-length signatures for intrusion detection
ปี พ.ศ. 2550
61 CCD photometric study of the contact binary TX Cnc in the young open cluster NGC 2632
62 Framework for systematic design, analysis and evaluation of intrusion detection systems.
63 Semi-automatic wrapper generation for web information extraction.
64 A photometric study of the near contact binary UU Lyncis
65 Ternarity, activity, and evolutionary state of the W UMa-type binary UX Eridani
66 AD Cancri: A shallow contact solar-type eclipsing binary and evidence for a dwarf third component and a 16 year magnetic cycle
ปี พ.ศ. 2549
67 Optimization and application of broadband fiber Raman amplifiers.
68 Information concierge for the world wide web.
ปี พ.ศ. 2548
69 Deep, low mass ratio overcontact binaries. II. IK Persei
70 Deep, low mass ratio overcontact binary systems. III. CU Tauri and TV Muscae
71 Deep, low mass ratio overcontact binary systems. v. the lowest mass ratio binary V857 herculis
72 Applying scenario-based design and claims analysis to the design of a digital library of geography examination resources
73 On organizing and accessing geospatial and georeferenced web resources using the G-portal system
ปี พ.ศ. 2547
74 Supporting field study with personalized project spaces in a geographical digital library
75 Java-based digital library portal for geography education
76 On the period variation of the neglected W UMa-type binary system V714 monocerotis
ปี พ.ศ. 2546
77 A period investigation of two chromospherically active binary stars: RT Coronae Borealis and PW Herculis
78 Molecular heterogeneity of the SHAP-hyaluronan complex: Isolation and characterization of the complex in synovial fluid from patients with rheumatoid arthritis
79 Biofunctionalized nanoarrays of inorganic structures prepared by dip-pen nanolithography
ปี พ.ศ. 2545
80 Interior structura variations in the secondary components of two algol-type eclipsing binary systems: SW Cygni and RR Draconis
81 Resource annotation framework in a georeferenced and geospatial digital library
82 G-­Portal : a map-­based digital library for distributed geospatial and georeferenced resources
83 A digital library for geography examination resources
84 A flexible classification scheme for metadata resources
85 Digital libraries to knowledge portals : towards a global knowledge portal for secondary schools in Singapore
86 Dip-pen nanolithography-based methodology for preparing arrays of nanostructures functionalized with oligonucleotides
ปี พ.ศ. 2537
87 A Typed Operational Semantics for Type Theory