ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lee S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Kaewjaeng S. 3
5 Sriboonchitta S. 3
6 Wantana N. 3
7 Theera-Umpon N. 3
8 Liu, Chang 3
9 Kaewkhao J. 3
10 Kesavulu C. 3
11 Kothan S. 3
12 Kim H. 3
13 Kim K. 2
14 George T. 2
15 Srisurapanont M. 2
16 Krantz, William B. 2
17 Udomratn P. 2
18 Kim S. 2
19 Hong J.P. 2
20 Morand E. 2
21 Fang, Wangxi 2
22 Chou, Shuren 2
23 Chen J. 2
24 Rush A.J. 2
25 Nikpour M. 2
26 Kampuansai J. 2
27 Kangwanpong D. 2
28 Jin L. 2
29 Chan E. 2
30 Bautista D. 2
31 Bae J.N. 2
32 Fang Y. 2
33 Chua H.C. 2
34 Liu C.-Y. 2
35 Tian-mei S. 2
36 Golder V. 2
37 Kandane-Rathnayake R. 2
38 Hoi A. 2
39 Huq M. 2
40 Chan M. 2
41 Wu Y. 2
42 Lee C. 2
43 Goldblatt F. 2
44 Chen C. 2
45 Louthrenoo W. 2
46 An Y. 2
47 Li Z. 2
48 Morton S. 2
49 Navarra S. 2
50 Hamijoyo L. 2
51 O'Neill S. 2
52 Franklyn K. 2
53 Zamora L. 2
54 Lateef A. 2
55 Mok M. 2
56 Lau C. 2
57 Sockalingam S. 2
58 Pickard, Ben 1
59 Ho S.-F. 1
60 Hoh B.P. 1
61 Huang W. 1
62 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
63 China Scholarship Council 1
64 Inoko H. 1
65 Royal College of Physicians 1
66 Muir, Walter 1
67 Ferreira, Fernanda 1
68 Zheng, Y. J. 1
69 Edo J. 1
70 Jha P. 1
71 Ghang H. 1
72 Qiu, L. 1
73 Blackwood, Douglas 1
74 Gojobori T. 1
75 Han J. 1
76 Kim W.-Y. 1
77 Hama Y. 1
78 Kimm K. 1
79 Sugahara K. 1
80 Kimura R. 1
81 Sumi T. 1
82 Delfin F.C. 1
83 Maskos K. 1
84 Koike T. 1
85 Mizumoto S. 1
86 Kalayanamitra K. 1
87 Kennedy G.C. 1
88 Greaney, Mike 1
89 Jinam T.A. 1
90 ORS 1
91 Khurana P. 1
92 Kim H.-L. 1
93 Nakagawa H. 1
94 Lusby, Paul 1
95 Bah E. 1
96 Srikummool M. 1
97 Jung J. 1
98 Al-Hamdan N. 1
99 Wang Y. 1
100 Palittapongarnpim P. 1
101 Yang, Xing 1
102 Abdulla M.A. 1
103 Seielstad M. 1
104 Kulawonganunchai S. 1
105 Bhurgri Y. 1
106 Jayalekshmi P. 1
107 Nene B. 1
108 Eser S. 1
109 Dikshit R. 1
110 Wabinga H. 1
111 Laudico A. 1
112 Esteban D. 1
113 Ahmed I. 1
114 Debowski, Marcin 1
115 Visage, Catherine Le 1
116 Chen Y.-T. 1
117 Aid, Rachida 1
118 Chu J. 1
119 Rajabzadeh, Saeid 1
120 De Ungria M.C.A. 1
121 Sengupta, Pinaki 1
122 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
123 Chen C.-H. 1
124 Chew, Sing Yian 1
125 Brahmachari S.K. 1
126 Li, Kang 1
127 Bhak J. 1
128 Tang, Chuyang Y. 1
129 Calacal G.C. 1
130 Chaurasia A. 1
131 She, Qianhong 1
132 Wierschem, Keola 1
133 Zhang X. 1
134 Kohrs, D. 1
135 Shi H. 1
136 Kavanagh, C. 1
137 Su B. 1
138 Kovach, B. 1
139 McKenzie E.H.C. 1
140 Lee, C. 1
141 Lumyong S. 1
142 Holm, E. 1
143 Haslbeck, E. 1
144 Conte, E. 1
145 Aun H.S. 1
146 Chia, F.-S. 1
147 Samnom H. 1
148 Cook, A. 1
149 Luo X. 1
150 Hadfield, M. 1
151 Kutanan W. 1
152 Mazzella, L. 1
153 Hyde K.D. 1
154 Tongsima S. 1
155 Terlizzi, A. 1
156 Assawamakin A. 1
157 Wagh, A. 1
158 Fuchareon S. 1
159 Zupo, V. 1
160 Niikawa N. 1
161 Zimmerman, R. 1
162 Smith, C. 1
163 Paulus B. 1
164 Qian, P.-Y. 1
165 Crous P.W. 1
166 Meyer, A.E. 1
167 Bussaban B. 1
168 Schultz, M. 1
169 Sigurdsson, J. 1
170 Photita W. 1
171 Bunnath L. 1
172 Baier, R.E. 1
173 Nishijima F. 1
174 Mandapati K.K. 1
175 Kelly D.J. 1
176 Marzuki S. 1
177 Mitchell W. 1
178 Ngamphiw C. 1
179 Naritomi K. 1
180 Mukerji M. 1
181 Majumder P.P. 1
182 Wang B.H. 1
183 Lai P.S. 1
184 Kumfu S. 1
185 Kumar V. 1
186 Krum H. 1
187 Lee J.-Y. 1
188 Liu E.T. 1
189 Kompa A.R. 1
190 Nishida N. 1
191 Hatim A. 1
192 Anil, A.C. 1
193 Yan S. 1
194 Qi X. 1
195 Yang Z. 1
196 Sawant, S.S. 1
197 Sovannary T. 1
198 Swain, G. 1
199 Serey B. 1
200 Barboza A. 1
201 Sulaiman A.H. 1
202 Ohashi J. 1
203 Oh S. 1
204 Oh B. 1
205 Oka A. 1
206 Ong R. 1
207 Perdigon H.B. 1
208 Padilla C.D. 1
209 Li Y.-T. 1
210 Sinha A. 1
211 Hamilton E. 1
212 Yu X. 1
213 Gaydos C. 1
214 Ryu K. 1
215 Kelly C. 1
216 Sherman S. 1
217 Moore A. 1
218 London A. 1
219 Li M. 1
220 Emel L. 1
221 Dong M. 1
222 Friedman R. 1
223 Limbada M. 1
224 Mimiaga M. 1
225 Denoeux T. 1
226 Cha J. 1
227 Elharrar V. 1
228 Cummings V. 1
229 Waller H. 1
230 Man K. 1
231 Ng K. 1
232 Ueno S. 1
233 Pakkad G. 1
234 Tani N. 1
235 Norwati M. 1
236 Yagihashi T. 1
237 Niiyama K. 1
238 Masuda S. 1
239 Kondo T. 1
240 Tsumura Y. 1
241 Shim H. 1
242 Leach M. 1
243 Lim E. 1
244 An H. 1
245 Lee E. 1
246 Nishimura S. 1
247 Min H. 1
248 Pathak S. 1
249 Ojikutu B. 1
250 Chuang M. 1
251 Wu J.-Y. 1
252 Tsay S. 1
253 Xiao H. 1
254 Yu J. 1
255 Yang J.O. 1
256 Pazos E. 1
257 Xu S. 1
258 Wang H. 1
259 Lin N. 1
260 Tokunaga K. 1
261 Tan A. 1
262 Chantara S. 1
263 Pani S. 1
264 Villamor L.P. 1
265 Wang E. 1
266 Wang S. 1
267 Sleep E. 1
268 Shugart Y.Y. 1
269 Kneale,P.E. 1
270 Hughes J. 1
271 Chaipimonplin,T. 1
272 Celentano D. 1
273 Mayer K. 1
274 Safren S. 1
275 Lucas J. 1
276 Piwowar-Manning E. 1
277 Dai J. 1
278 Zilfalil B.A. 1
279 Tantakitti F. 1
280 Yoo H.-S. 1
281 Pérez C. 1
282 Yuan W. 1
283 Stupp S. 1
284 Srithanaviboonchai K. 1
285 Zhao G. 1
286 Wang Z. 1
287 Otani T. 1
288 Sugano S. 1
289 Dijkstra J. 1
290 Sudoyo H. 1
291 Zheng Y. 1
292 Suryadi H. 1
293 Eggermont J. 1
294 Suzuki Y. 1
295 Kimura T. 1
296 De Winter R. 1
297 Wykrzykowska J. 1
298 Sandraling Y. 1
299 Onuma Y. 1
300 Salvador J.M. 1
301 Serruys P. 1
302 Scaria V. 1
303 Sidek M.R. 1
304 Tateishi H. 1
305 Tabbada K.A. 1
306 Chang G. 1
307 Brenner H. 1
308 Swaminathan R. 1
309 Sankaranarayanan R. 1
310 Chia K. 1
311 Ahn Y. 1
312 Shanta V. 1
313 Yeole B. 1
314 Xiang Y. 1
315 Shin H. 1
316 Suwanrungruang K. 1
317 Radzi A. 1
318 Chou T. 1
319 Au J. 1
320 Chen K. 1
321 Sumitsawan Y. 1
322 Sriplung H. 1
323 Martin N. 1
324 Cavalcante R. 1
325 Sakaki Y. 1
326 Shi Y. 1
327 Sriphetcharawut S. 1
328 Yang J. 1
329 Mackenzie L. 1
330 Thongprasert S. 1
331 Alvarez L. 1
332 Lee J. 1
333 Coppola S. 1
334 Kaewnuam E. 1
335 Samsudin M. 1
336 Farkoush S. 1
337 Numata S. 1
338 Kim C. 1
339 Okuda T. 1
340 Jung H. 1
341 Rhee S. 1
342 Abd Rahman K. 1
343 Kang J. 1
344 Cibule L. 1
345 Suwannasom P. 1
346 Lee A. 1
347 Ledgerd R. 1
348 Sotomi Y. 1
349 Phipps M.E. 1
350 Tenekecioglu E. 1
351 Png E. 1
352 Abdelghani M. 1
353 Baptiste S. 1
354 Pihlar Z. 1
355 Salto-Tellez M. 1
356 Maltsev S. 1
357 Tan S. 1
358 Mlambo T. 1
359 Tsao M. 1
360 Shih J. 1
361 Ikiugu M. 1
362 Woo Z. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.