ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lee C.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Jingxin. 14
2 Mosca, Edoardo. 11
3 Zhang, Cishen. 10
4 Shen Y. 6
5 Lumyong S. 6
6 Taechowisan T. 6
7 Lin N. 5
8 Sirisanthana T. 5
9 Li P. 5
10 Kamarulzaman A. 5
11 Wang S. 4
12 Chuang M. 4
13 Tsay S. 4
14 Sungkanuparph S. 4
15 Kumarasamy N. 4
16 Chantara S. 4
17 Law M. 4
18 Phanuphak P. 4
19 Chen Y. 4
20 Ditangco R. 4
21 Lu L. 4
22 Merati T. 4
23 Srisurapanont M. 4
24 Maneekarn N. 4
25 Udomratn P. 4
26 Fu Y. 4
27 Pujari S. 4
28 Wang Y. 4
29 Sirivichayakul S. 3
30 Kantipong P. 3
31 Ratanasuwan W. 3
32 Choi J. 3
33 Wu Y. 3
34 Zhou J. 3
35 Jiamsakul A. 3
36 Kantor R. 3
37 Zhao W. 3
38 Xia W. 3
39 Hsiao T. 3
40 Feng Y. 3
41 Xia X. 3
42 Pani S. 3
43 Singtoroj T. 3
44 Kung H.F. 3
45 Mok M. 2
46 Sockalingam S. 2
47 Kiertiburanakul S. 2
48 Luo S. 2
49 Morton S. 2
50 An Y. 2
51 Navarra S. 2
52 Saghayam S. 2
53 Lateef A. 2
54 Golder V. 2
55 Li Z. 2
56 Louthrenoo W. 2
57 Tapanya S. 2
58 Cranston R. 2
59 Chan M. 2
60 Zamora L. 2
61 Praparattanapan J. 2
62 Hoi A. 2
63 Kandane-Rathnayake R. 2
64 Huq M. 2
65 Sohn A. 2
66 Cooper D. 2
67 Sriondee R. 2
68 Kambua P. 2
69 Nordin N. 2
70 Suzuki J. 2
71 McGowan I. 2
72 Wong K. 2
73 Champrasert P. 2
74 Bantique R. 2
75 Oka S. 2
76 Goldblatt F. 2
77 O'Neill S. 2
78 Mustafa M. 2
79 Nikpour M. 2
80 Messerschmidt L. 2
81 Yunihastuti E. 2
82 Lim P. 2
83 Saphonn V. 2
84 Hamijoyo L. 2
85 Franklyn K. 2
86 Konishi T. 2
87 Autsavapromporn N. 2
88 Sulaiman A. 2
89 Eurviriyanukul K. 2
90 Chitwarakorn A. 2
91 Chariyalertsak S. 2
92 Marzinke M. 2
93 Carballo-Diéguez A. 2
94 Lama J. 2
95 Zhao, Xiaodong. 2
96 Rush A.J. 2
97 Bae J.N. 2
98 Hong J.P. 2
99 George T. 2
100 Zorrilla C. 2
101 Fang Y. 2
102 Chua H.C. 2
103 Chan E. 2
104 Bautista D. 2
105 Liu S.-I. 2
106 Hendrix C. 2
107 Tian-mei S. 2
108 Yuliana F. 2
109 Joshi K. 2
110 Morand E. 2
111 Lee M. 2
112 Ong L. 2
113 Liu A. 2
114 Mayer K. 2
115 Piper J. 2
116 Janjai S. 2
117 Ekachai Chukeatirote 2
118 Holben B. 2
119 Grossman C. 2
120 Richardson B. 2
121 Holtz T. 2
122 Patterson K. 2
123 Johnson S. 2
124 Gonzales P. 2
125 Bekker L. 2
126 Jacobson C. 2
127 Sheu G. 1
128 Lolli S. 1
129 Chen G. 1
130 Boettiger D. 1
131 Straatsma E. 1
132 Durier N. 1
133 Chaiwarith R. 1
134 Yu J. 1
135 Engling G. 1
136 Chang Y. 1
137 Gebski V. 1
138 Gralla R. 1
139 Hong G. 1
140 Mok T. 1
141 Chou C. 1
142 Chang S. 1
143 Cheewakriangkrai C. 1
144 Chang C. 1
145 Tseng C. 1
146 Sanmeema N. 1
147 Thompson A. 1
148 Patel K. 1
149 Shah S. 1
150 Van Den Eede P. 1
151 Chuang W. 1
152 Peng C. 1
153 Sopajaree K. 1
154 Lin Y. 1
155 Mahachai V. 1
156 Tanwandee T. 1
157 Zhang F. 1
158 Han S. 1
159 Piyavong B. 1
160 Dhompongsa S. 1
161 Khamsemanan N. 1
162 Thongsawat S. 1
163 Brown R. 1
164 Chumla L. 1
165 Low L. 1
166 Di Giunta L. 1
167 Mommersteeg M. 1
168 Alampay L. 1
169 Reynolds W. 1
170 Chein J. 1
171 Al-Hassan S. 1
172 Chung W. 1
173 Chaudhary N. 1
174 Yang J. 1
175 Bacchini D. 1
176 Mefford H. 1
177 Steinberg L. 1
178 Martinez A. 1
179 Nguyen C. 1
180 Nishimura S. 1
181 Tao W. 1
182 Makonkawkeyoon K. 1
183 Bennett J. 1
184 Wynn J. 1
185 Welton E. 1
186 Thongprasert S. 1
187 Fukuoka M. 1
188 Zhou C. 1
189 Skinner A. 1
190 Rosell R. 1
191 Sorbring E. 1
192 Lord S. 1
193 Duell N. 1
194 Marschner I. 1
195 Tirado L. 1
196 Pastorelli C. 1
197 Inoue A. 1
198 Fanti K. 1
199 Nakagawa K. 1
200 Dodge K. 1
201 Davies L. 1
202 Lansford J. 1
203 Oburu P. 1
204 Mitsudomi T. 1
205 Malone P. 1
206 Tu Y. 1
207 Labib M. 1
208 Botes M. 1
209 Conradie F. 1
210 Siwale M. 1
211 Kityo C. 1
212 Abdallah S. 1
213 Ngorima N. 1
214 Van vugt M. 1
215 Derdelinckx I. 1
216 Osibogun A. 1
217 Oyomopito R. 1
218 Hamers R. 1
219 Stevens W. 1
220 Sweedler J. 1
221 Croushore C. 1
222 Schuurman R. 1
223 Wallis C. 1
224 Wong W. 1
225 Sanne I. 1
226 Yang Y. 1
227 Rinke de wit T. 1
228 Njovu C. 1
229 Mugyenyi P. 1
230 Abwola M. 1
231 Kiconco M. 1
232 Ndembiz N. 1
233 Kaleebu P. 1
234 Sigaloff K. 1
235 Wensing A. 1
236 Akanmu S. 1
237 Nakatudde L. 1
238 Namayanja G. 1
239 Hardman M. 1
240 Menke J. 1
241 Berger S. 1
242 Wellington M. 1
243 Luthy R. 1
244 Dolan M. 1
245 Jao I. 1
246 Mandaliya K. 1
247 Supharoek S. 1
248 Yoon B. 1
249 Subramanian G. 1
250 Tani N. 1
251 Pulkstenis E. 1
252 Ng K. 1
253 Norwati M. 1
254 Mchutchison J. 1
255 Niiyama K. 1
256 Han N. 1
257 Masuda S. 1
258 Clark P. 1
259 Ueno S. 1
260 Lee S. 1
261 Pramoolsinsap C. 1
262 Tsumura Y. 1
263 Cho M. 1
264 Kondo T. 1
265 Foster G. 1
266 Pakkad G. 1
267 Han K. 1
268 Li Y. 1
269 Yagihashi T. 1
270 Merican J. 1
271 Frayne J. 1
272 Crimmins D. 1
273 Chen J. 1
274 Misbach J. 1
275 Jakmunee J. 1
276 Navarro J. 1
277 Cameron C. 1
278 Samsudin M. 1
279 Hankey G. 1
280 Chankrachang S. 1
281 Otani T. 1
282 Shinohara Y. 1
283 Numata S. 1
284 Kim J. 1
285 Abd Rahman K. 1
286 Chen C. 1
287 Okuda T. 1
288 Shanmuganathan G. 1
289 Dejkhmaron P. 1
290 Tuntiwachwuttikul P. 1
291 Sheng, Yuxia. 1
292 Taylor W.C. 1
293 Fu, Minyue. 1
294 Han, Qing-Long. 1
295 Han, Qing-Long 1
296 Qiu, Li. 1
297 Zhang, Jingxin 1
298 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 1
299 Lee V.-S. 1
300 Li, Shenpeng. 1
301 Hu, Bocheng. 1
302 Zhang, Cisheng. 1
303 Ren Z. 1
304 Jiang, Peng. 1
305 Wang, Lei. 1
306 Othman A.S. 1
307 He, Qian. 1
308 Yeap B.-K. 1
309 Jones E. 1
310 Khanongnuch C. 1
311 Brown W. 1
312 Lau K.-M. 1
313 Balán I. 1
314 Scolyer R. 1
315 Giguere R. 1
316 Law B.K. 1
317 Dolezal C. 1
318 Karim R.Z. 1
319 Putti T.C. 1
320 Tan P.H. 1
321 Ju W. 1
322 Photinon K. 1
323 Pang K. 1
324 Chalermchart Y. 1
325 Guo S. 1
326 Tse G.M. 1
327 Chaiwun B. 1
328 Wang S.-H. 1
329 Wong J.Y.Y. 1
330 Xue, Anke. 1
331 Law H.-Y. 1
332 Zhan, D. 1
333 Ng I.S.L. 1
334 Rusydi, A. 1
335 Ma E.S.K. 1
336 Dhar, S. 1
337 Xu X. 1
338 Breese, M. B. H. 1
339 Gopinadhan, K. 1
340 Chan A.Y.Y. 1
341 Ding C. 1
342 Shen, Zexiang 1
343 Cantor C.R. 1
344 Chan, T. K. 1
345 Leung T.N. 1
346 Mathew, S. 1
347 Chan L.C. 1
348 Yu, X. J. 1
349 Tan Jin Ai M.A. 1
350 Venkatesan, T. 1
351 Zhao, Duan 1
352 Li, Jinzhu 1
353 Dong, Haibo 1
354 Su, Weizhou. 1
355 Zheng, Wei-Xing. 1
356 Ye Z.-G. 1
357 Promsawat M. 1
358 Sulaiman A.H. 1
359 Luan, Pingshan 1
360 Chen, Jun 1
361 Chen, Xiaodong 1
362 Thong, John T. L. 1
363 Chui D.H.K. 1
364 Shao, Qi 1
365 Niu, Zhiqiang 1
366 Hatim A. 1
367 Xie, Sishen 1
368 Zhou, Weiya 1
369 Lui P.C. 1
370 Nelson K.E. 1
371 Wiriya W. 1
372 Funayama T. 1
373 Hung H. 1
374 Plante I. 1
375 Usami N. 1
376 Yen M. 1
377 Liu X. 1
378 Lee J. 1
379 Azzam E. 1
380 Ye W. 1
381 Suzuki M. 1
382 Ho K. 1
383 Parikh U. 1
384 Galaska B. 1
385 Lucas J. 1
386 Pickett J. 1
387 Chen W. 1
388 Lee A. 1
389 Schwartz J. 1
390 Sayer A. 1
391 Silvilairat S. 1
392 Chuang H. 1
393 Addissie Y. 1
394 Buntoung S. 1
395 Muenke M. 1
396 Gabriel P. 1
397 Crosby K. 1
398 Goodloe C. 1
399 Neas K. 1
400 Kruszka P. 1
401 Maring H. 1
402 Pantina P. 1
403 Sittiwangkul R. 1
404 Christina Hsu N. 1
405 Pongprot Y. 1
406 Loftus A. 1
407 Yu L. 1
408 Nguyen A. 1
409 Tanpaiboon P. 1
410 Liu K. 1
411 Na Ayudhya R. 1
412 Saranyaphat Boonmee 1
413 Hagedorn C.H. 1
414 Murphy D. 1
415 Thida Win Ko Ko 1
416 Kumar P.A. 1
417 Hang Chen 1
418 Kevin D. Hyde 1
419 Kotlyarevska K. 1
420 Pybus O.G. 1
421 Netski D. 1
422 Gomez K. 1
423 Thaikruea L. 1
424 Apichartpiyakul C. 1
425 Horn S. 1
426 Thongswat S. 1
427 Okamoto H. 1
428 Hotta H. 1
429 Kunjara Na Ayudhya R. 1
430 Reddy G.R. 1
431 EHC McKenzie 1
432 Chiu R.W.K. 1
433 Rungtiwa Phookamsak 1
434 Lo Y.M.D. 1
435 Mohamed Moslem 1
436 Lau T.K. 1
437 Sim B. 1
438 Rooney J. 1
439 Kevin. D. Hyde 1
440 Putarak Chomnunti 1
441 Charoenkwan P. 1
442 Menon R.K. 1
443 E.B. Gareth Jones 1
444 Bhojani M.S. 1
445 ศรัญยภัทร บุญมี 1
446 Sanguansermsri T. 1
447 Jian-Kui Liu 1
448 Wanapirak C. 1
449 Gareth Jones 1
450 Lau W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2559 10
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 14
7 2554 2
8 2553 8
9 2552 3
10 2551 5
11 2550 7
12 2549 8
13 2548 6
14 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Impact of co-culturing with fractionated carbon-ion-irradiated cancer cells on bystander normal cells and their progeny
2 The Halosphaeriaceae revisited
3 High levels of adherence to a rectal microbicide gel and to oral Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) achieved in MTN-017 among men who have sex with men (MSM) and transgender women
4 A correlation of long term effects and radiation quality in the progeny of bystander cells after microbeam radiations: The experimental study of radiotherapy for cancer risk mitigation
5 Loss of function in ROBO1 is associated with tetralogy of Fallot and septal defects
6 Gefitinib or Erlotinib vs Chemotherapy for EGFR Mutation-Positive Lung Cancer: Individual Patient Data Meta-Analysis of Overall Survival
7 Integration of data mining classification techniques and ensemble learning to identify risk factors and diagnose ovarian cancer recurrence
8 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
9 MTN-017: A rectal phase 2 extended safety and acceptability study of tenofovir reduced-glycerin 1% gel
ปี พ.ศ. 2559
10 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
11 Radiative effect of springtime biomass-burning aerosols over northern indochina during 7-SEAS/BASELInE 2013 campaign
12 Investigation of the CCN activity, BC and UVBC mass concentrations of biomass burning aerosols during the 2013 BASELInE campaign
13 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
14 Correlates of Disability in Asian Patients With Major Depressive Disorder
15 Interaction of reward seeking and self-regulation in the prediction of risk taking: A cross-national test of the dual systems model
16 Aerosol transport from Chiang Mai, Thailand to Mt. Lulin, Taiwan - Implication of aerosol aging during long-range transport
17 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
18 Comparison of genotypic and virtual phenotypic drug resistance interpretations with laboratory-based phenotypes among CRF01_AE and subtype B HIV-infected individuals
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2558
20 Correlates of Disability in Asian Patients With Major Depressive Disorder
ปี พ.ศ. 2557
21 Enhanced grain growth in lead-free (1-x)(Na0.5Bi 0.5)TiO3 - XAgNbO3 solid solution ceramics
22 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
23 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
24 Corrigendum to " A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199]
ปี พ.ศ. 2555
25 Two new Kirschsteiniothelia species with a Dendryphiopsis anamorph cluster in Kirschsteiniotheliaceae fam. nov.
26 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
27 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
28 Multiscale modeling of homo- and heterogeneous system.
29 On shift variance bounds in multi-channel filter banks
30 Corrigendum to "A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199] (DOI:10.1016/j.jcv.2008.12.009)
31 Self-stabilizable symbiosis for cloud data center applications: A game theoretic perspective
32 Identities as protective processes: Socio-ecological perspectives on youth resilience
33 Microfluidic device for the selective chemical stimulation of neurons and characterization of peptide release with mass spectrometry
34 Comparison of predicted susceptibility between genotype and virtual phenotype HIV drug resistance interpretation systems among treatment-naive HIV-infected patients in Asia: TASER-M cohort analysis
35 Exploring self-optimization and self-stabilization properties in bio-inspired autonomic cloud applications
36 Cohort profile: The PharmAccess African (PASER-M) and the TREAT Asia (TASER-M) monitoring studies to evaluate resistance-HIV drug resistance in sub-Saharan Africa and the Asia-Pacific
37 Failure to prescribe pneumocystis prophylaxis is associated with increased mortality, even in the cART era: Results from the Treat Asia HIV observational database
38 Interior fixed points of unit-sphere-preserving Euclidean maps
ปี พ.ศ. 2554
39 Optimal two-sided diagonal scaling for filter bank frames
40 Insulin resistance is independently associated with significant hepatic fibrosis in Asian chronic hepatitis C genotype 2 or 3 patients
ปี พ.ศ. 2553
41 Phylogeny and morphology of Neodeightonia palmicola sp. nov. from palms
42 Growth Hormone (GH)-dependent expression of a natural antisense transcript induces zinc finger E-box-binding homeobox 2 (ZEB2) in the glomerular podocyte: A novel action of GH with implications for the pathogenesis of diabetic nephropathy
43 Bound ratio minimization of filter bank frames
44 Optimal Zero-Forcing precoding design
45 Infinite horizon LQG control with fixed-rate quantization for scalar systems
46 A thick-film sensor as a novel device for determination of polyphenols and their antioxidant capacity in white wine
47 Trends in CD4 counts in HIV-infected patients with HIV viral load monitoring while on combination antiretroviral treatment: Results from The TREAT Asia HIV Observational Database
48 Management of cholesterol to reduce the burden of stroke in Asia: Consensus statement
ปี พ.ศ. 2552
49 A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences
50 Optimal noise reduction in oversampled PR filter banks
51 Optimal design of oversampled filter banks with lattice structure
ปี พ.ศ. 2551
52 Hankel-norm approximation of IIR by FIR models: A constructive method
53 Distributed state estimation based on quantized observations in a bandwidth constrained sensor network
54 Efficient computation of frame bounds using LMI-based optimization
55 Improving frame-bound-ratio for frames generated by oversampled filter banks
56 The Impact Of Principal's Transformational Democratic Leadership Style On Teachers' Job Satisfaction And Commitment [HD57.7. C514 2008 f rb].
ปี พ.ศ. 2550
57 Anti-inflammatory activity of 4-arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage RAW 264.7 cells
58 4-Arylcoumarin inhibits immediate-type allergy
59 Complete genomes for hepatitis C virus subtypes 6f, 6i, 6j and 6m: Viral genetic diversity among Thai blood donors and infected spouses
60 Frame-theory-based analysis and design of oversampled filter banks : direct computational method
61 Genetic relationship between coptotermes gestroi and coptotermes vastator (Isoptera: Rhinotermitidae)
62 Antitumor activity of 4-Arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
63 Endothelin-1 expression correlates with atypical histological features in mammary phyllodes tumours
ปี พ.ศ. 2549
64 Surface bio-magnetism and its biophysical effects on bacterial cells.
65 Precoder design and blind identification of MIMO channels
66 Multi-objective approximation of IIR by FIR digital filters
67 Sampled data model predictive control for step response models
68 A new frequency response plot of linear SISO systems
69 Construction of tight filter bank frames
70 Noise reduction design of perfect reconstruction oversampled filter banks
71 Anti-inflammatory effects of 4-arylcoumarins in LPS-induced murine macrophage RAW 264.7 cells
ปี พ.ศ. 2548
72 Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
73 Output regulation of linear systems with input constraints
74 From IIR to FIR digital MIMO models : a constructive Hankel norm approximation method
75 On frames with stable oversampled filter banks
76 Multirate periodic systems and constrained analytic function interpolation problems
77 4-Arylcpumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
ปี พ.ศ. 2547
78 MS analysis of single-nucleotide differences in circulating nucleic acids: Application to noninvasive prenatal diagnosis