ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lee, Yi-Hsien
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Zhong 19
2 Tang, Yuxin 14
3 Gong, Dangguo 11
4 Lin, Changjian 10
5 Dong, Zhili 7
6 Chen, Tupei 6
7 Xue, Can 6
8 Liu, Yang 6
9 Cao, Shao-Wen 6
10 Huang, Jianying 6
11 Fung, Stevenson Hon Yuen 5
12 Ding, Liang 5
13 Teoh, Swee-Hin 4
14 Tay, Qiuling 4
15 Sun, Lan 4
16 Zhang, Zhenyi 4
17 Jiang, Zhelong 3
18 Wong, Jen It 3
19 Yang, Ming 3
20 Deng, Jiyang 3
21 Ng, Chi Yung 3
22 Lim, Teik-Thye 3
23 Fang, Jun 3
24 Yuan, Yu-Peng 3
25 Kamm, Roger D. 2
26 Yin, Li-Sha 2
27 Chan, Jerry Kok Yen 2
28 Lye, David C. 2
29 Pornsit Jiraporn 2
30 Lin, Zequan 2
31 Trigg, Alastair David 2
32 Thein, Tun-Linn 2
33 Zhuang, Huifang 2
34 Choolani, Mahesh 2
35 Zhou, Huanfu 2
36 Sun, Darren Delai 2
37 Zhang, Yanyan 2
38 Chi, Lifeng 2
39 Huang, Yongxia 2
40 Gong, Jiaojiao 2
41 Chen, Peng 2
42 Li, Lain-Jong 2
43 Dong, Xiaochen 2
44 Goh, Kok Hui 2
45 Whitecross, Richard 1
46 Chan, Jerry K. Y. 1
47 Gu, Quan 1
48 Yuan, Yupeng 1
49 Yong, Ken-Tye 1
50 Tsintjilonis, Dimitri 1
51 Liu, Jing 1
52 Yeow, Chen-Hua 1
53 Liu, Liwei 1
54 Pattama Patpong 1
55 Wilder-Smith, Annelies 1
56 Harper, Ian 1
57 สีตะลา นุ้ยขาว 1
58 Chong, Mark S. K. 1
59 Ye, Ling 1
60 สรรพชัย หุวะนันทน์ 1
61 Ng, Lee-Ching 1
62 Medina, Reinhold J. 1
63 Pok, Kwoon-Yong 1
64 Lye, David C 1
65 Tan, Li-Kiang 1
66 Zhang, Zhi-yong 1
67 Roy, Indrajit 1
68 Gan, Victor C. 1
69 Mok, Shi-Qi 1
70 Fisk, Nicholas M. 1
71 Bausch, Daniel G. 1
72 Binks, Bernard P. 1
73 Yin, Lisha 1
74 Zhang, Keqin 1
75 Ho, Jeffrey Weng Chye 1
76 Zhang, Zheng 1
77 Chua, Rachel Choon-Rong 1
78 Xie, Kunpeng 1
79 Zhang, Hua 1
80 Shi, Yumeng 1
81 Su, Ching-Yuan 1
82 Liu, Keng-Ku 1
83 Randhawa, Nau'shil Kaur 1
84 Cen, Zhan Hong 1
85 Kim, YoungSang 1
86 Li, Hai 1
87 Zhang, Wenjing 1
88 Lin, Yu-Chuan 1
89 Lai, Chao-Sung 1
90 Ho, Weng Chye Jeffrey 1
91 Tan, M. C. 1
92 Zhu, Fu Rong 1
93 Chang, Chia-Seng 1
94 Liu, Zhen 1
95 Chang, Mu-Tung 1
96 Prasad, Paras N. 1
97 Swihart, Mark T. 1
98 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
99 Hao, Ying 1
100 Cai, Hongxing 1
101 Zhu, Jing 1
102 Wong, Joshua G. X. 1
103 Hu, Rui 1
104 Abdullah, Amirul AI-Ashraf 1
105 Yahya, Ahmad Rahim Mohd 1
106 Pang, Junxiong 1
107 Hu, Yazhuo 1
108 Zhang, Xihe 1
109 Wang, Kai 1
110 Liu, Jianwei 1
111 Law, Wing-Cheung 1
112 Omar, Ibrahim Che 1
113 Ahmad, Abdul Latif 1
114 Soh, Siew Hwa 1
115 Kanhere, Pushkar D. 1
116 Wee, Peixin 1
117 Shen, Yiqiang 1
118 Wang, Xiaoping 1
119 Du, Shanyi 1
120 Wang, Rongguo 1
121 Ding, Yujie 1
122 Wang, Zheng 1
123 Huang, Yizhong 1
124 Loo, Say Chye Joachim 1
125 Subramaniam, Vishnu-Priya 1
126 Liu, Xin-Feng 1
127 Chen, Yicong 1
128 Sum, Tze Chien 1
129 Xu, Lin 1
130 Tao, Jie 1
131 Huang, Yinxi 1
132 Wang, Chao 1
133 Lim, Jing 1
134 Tse, Man Siu 1
135 Li, S. 1
136 Zhao, P. 1
137 Cai, Wentong 1
138 Highfield, James George 1
139 Tung, Chih Hang 1
140 Chen, Xiaodong 1
141 Malyi, Oleksandr I. 1
142 Peng, Qingyu 1
143 He, Xiaodong 1
144 Sritharan, Thirumany 1
145 Wang, Chenglin 1
146 Wang, Danping 1
147 Li, Yibin 1
148 Zhang, Hui-Fang 1
149 Huang, Jian-Ying 1
150 Tay, Han Teng 1
151 Ng, Kah Ying 1
152 Joo, Ivor Tan Kian 1
153 Koay, Evelyn 1
154 Pipper, Juergen 1
155 Wee, Sue Yuen 1
156 Tan, Eng Lee 1
157 Yap, Joe Kwan 1
158 Lau, Teck Hua 1
159 Lee, Eddy S. M. 1
160 Ng, Oon Tek 1
161 Inoue, Masafumi 1
162 Chong, Mark Seow Khoon 1
163 Chew, Kuan Kiat 1
164 Tan, Mei Ting 1
165 Khong, Wei Xin 1
166 Kaur, Palvinder 1
167 Fuchs, Harald 1
168 Toh, Chee-Seng 1
169 Yue, Chee Yoon 1
170 Hapuarachchi, Hapuarachchige C. 1
171 Zhang, Ke-Qin 1
172 Sundar, Latha 1
173 Pan, Fei 1
174 Rai, Varun 1
175 Han, Dingzhi 1
176 Wang, Hui 1
177 Kumar, Anil 1
178 Robisson, Agathe 1
179 Musso, Simone 1
180 Ng, Lee Ching 1
181 Qu, Meng 1
182 Mattar, Citra N. Z. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 10
3 2556 9
4 2555 13
5 2554 4
6 2553 10
7 2552 4
8 2551 3
9 2550 3
10 2549 1
11 2548 2
12 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 A discourse analysis of zhuang dialogue folk songs
2 Recognition of Facial Action Unit Based on Spatial-Temporal Bayesian Probabilistic Technique
ปี พ.ศ. 2557
3 How do powerful CEOs affect analyst coverage?
4 Swellable elastomeric HNBR-MgO composite : magnesium oxide as a novel swelling and reinforcement filler
5 Clinical evaluation of a low cost, in-house developed real-time RT-PCR human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) quantitation assay for HIV-1 infected patients
6 Diagnosing dengue at the point-of-care : utility of a rapid combined diagnostic kit in Singapore
7 Dye-sensitized Pt@TiO2 core–shell nanostructures for the efficient photocatalytic generation of hydrogen
8 Efficient CO2 capture and photoreduction by amine-functionalized TiO2
9 Selective photocatalytic decomposition of formic acid over AuPd nanoparticle-decorated TiO2 nanofibers toward high-yield hydrogen production
10 Severe Neutropenia in dengue patients : prevalence and significance
11 Early clinical and laboratory risk factors of intensive care unit requirement during 2004-2008 dengue epidemics in Singapore : a matched case-control study
12 Multifunctional TiO2 -based particles : the effect of fluorination degree and liquid surface tension on wetting behavior
ปี พ.ศ. 2556
13 Red phosphor/g-C3N4 heterojunction with enhanced photocatalytic activities for solar fuels production
14 Review: development of clinically relevant scaffolds for vascularised bone tissue engineering
15 Understanding the role of nanostructures for efficient hydrogen generation on immobilized photocatalysts
16 Tuning the interfacial property of hierarchical composites by changing the grafting density of carbon nanotube using 1,3-propodiamine
17 Au@TiO2–CdS ternary nanostructures for efficient visible-light-driven hydrogen generation
18 Solar-to-fuels conversion over In2O3/g-C3N4 hybrid photocatalysts
19 Bioinspired TiO2 nanostructure films with special wettability and adhesion for droplets manipulation and patterning
20 Consistency-aware scheduling and load balancing in multi-server distributed virtual environments.
21 Contrasting effects of vasculogenic induction upon biaxial bioreactor stimulation of mesenchymal stem cells and endothelial progenitor cells cocultures in three-dimensional scaffolds under in vitro and in vivo paradigms for vascularized bone tissue engine
ปี พ.ศ. 2555
22 Biological and chemical sensors based on graphene materials
23 Ultrasensitive cDNA detection of dengue virus RNA using electrochemical nanoporous membrane-based biosensor
24 Vasculogenic and osteogenesis-enhancing potential of human umbilical cord blood endothelial colony-forming cells
25 Visible-light plasmonic photocatalyst anchored on titanate nanotubes : a novel nanohybrid with synergistic effects of adsorption and degradation
26 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
27 Growth of large-area and highly crystalline MoS2 thin layers on insulating substrates
28 Transparent superhydrophobic/superhydrophilic TiO2-based coatings for self-cleaning and anti-fogging
29 Consistency-aware partitioning algorithm in multi-server distributed virtual environments
30 Membrane fouling mechanism in dead-end microfiltration of denitrifying granular sludge mixed liquors developed in SBRs at different calcium concentrations.
31 Hierarchical TiO2 nanoflakes and nanoparticles hybrid structure for improved photocatalytic activity
32 Review of vascularised bone tissue-engineering strategies with a focus on co-culture systems
33 Investigation of microfiltration performance of denitrifying granular sludge developed in sequencing batch reactors.
34 Minority within a minority: being Bonpo in the Tibetan community in exile
ปี พ.ศ. 2554
35 Graphene-based biosensors for detection of bacteria and their metabolic activities
36 Synthesis of nanostructured silver/silver halides on titanate surfaces and their visible-light photocatalytic performance
37 Silver decorated titanate/titania nanostructures for efficient solar driven photocatalysis
38 Particles size-associated membrane fouling in microfiltration of denitrifying granules supernatant.
ปี พ.ศ. 2553
39 The effect of CEO power on bond ratings and yields
40 Ultrafast synthesis of layered titanate micro-spherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
41 Ultrafast synthesis of layered titanate microspherulite particles by electrochemical spark discharge spallation
42 Hierarchical layered titanate microspherulite : formation by electrochemical spark discharge spallation and application in aqueous pollutant treatment
43 Nitrogen-doped TiO2 nanotube array films with enhanced photocatalytic activity under various light sources
44 Fabrication of patterned CdS/TiO2 heterojunction by wettability template-assisted electrodeposition
45 Selective formation of ordered arrays of octacalcium phosphate ribbons on TiO2 nanotube surface by template-assisted electrodeposition
46 Fabrication of uniform Ag/TiO2 nanotube array structures with enhanced photoelectrochemical performance
47 Controllable construction of ZnO/TiO2 patterning nanostructures by superhydrophilic/superhydrophobic templates
48 Role of microbial aggregation in aerobic granulation.
ปี พ.ศ. 2552
49 Superhydrophilic–superhydrophobic template : a simple approach to micro- and nanostructure patterning of TiO2 films
50 Electrophoretic deposition of titanate nanotube films with extremely large wetting contrast
51 Self-organized TiO2 nanotubes in mixed organic–inorganic electrolytes and their photoelectrochemical performance
52 Performance Of Urban Stormwater Drainage System Through Dry Detention Pond (Case Study: Kota Damansara, Selangor)
ปี พ.ศ. 2551
53 Annealing effect on the optical properties of implanted silicon in a silicon nitride matrix
54 A comparative study on the dielectric functions of isolated Si nanocrystals and densely-stacked Si nanocrystal layer embedded in SiO2 synthesized with Si ion implantation
55 Semantic sensitive satellite image retrieval.
ปี พ.ศ. 2550
56 Influence of nanocrystal size on optical properties of Si nanocrystals embedded in SiO2 synthesized by Si ion implantation
57 Pengolahan P-Nitrofenol Dalam Sistem Reaktor Kelompok Berturutan (SBR) [TD735. L863 2007 f rb].
58 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2549
59 Dielectric functions of densely stacked Si nanocrystal layer embedded in SiO2 thin films
ปี พ.ศ. 2548
60 Thermal annealing effect on the band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix
61 Characterization of structural and optical properties of Zinc Oxide thin films.
ปี พ.ศ. 2547
62 Charging effect on electrical characteristics of MOS structures with Si nanocrystal distribution in gate oxide
63 Organic synthesis of 1,2-O-Isopropylidene-3-acyl glycerol by Amberlite XAD-7 adsorbed lipase of Pseudomonas sp. AK