ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lee, Lye Ying
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Chia-Lung 2
2 Mo, Yu 2
3 Wang, Lin 2
4 Ge, Liya 2
5 Tan, Amy Giin-Yu 2
6 Lee, Pooi See 2
7 Mandler, Daniel 2
8 Wang, Jing-Yuan 2
9 Robinson, Robert C. 2
10 Zhao, Lei 2
11 Chow, Vincent Tak Kwong 1
12 Wang, Penghua 1
13 Tan, Nguan Soon 1
14 Buist, Martin Lindsay 1
15 Liu, Shaomin 1
16 Choi, Hyung Won 1
17 Xu, Rong 1
18 Seet, Ju Ee 1
19 Lim, Teik-Thye 1
20 Liu, Chunhui. 1
21 Chen, Chunping 1
22 Narita, Akihiro. 1
23 Popp, David 1
24 Zhao, Yu. 1
25 Narita, Akihiro 1
26 Liu, Lin. 1
27 Zhou, Qi. 1
28 Choo, Chee Chong 1
29 Yao, Lee. 1
30 Hu, Nan. 1
31 Larsson, Mårten. 1
32 Popp, David. 1
33 Ng, Say Yong 1
34 Wei, Zhi-Yi 1
35 Sugrue, Richard J. 1
36 Tang, Ding-Yuan 1
37 Ravi, Laxmi Iyer 1
38 Tan, Boon Huan 1
39 Han, Hai-Nian 1
40 Lin, Qing-Feng 1
41 Makeyev, Eugene V. 1
42 Wang, Zhao-Hua 1
43 Sutejo, Richard 1
44 Lu, Yingxi 1
45 Chen, Hui 1
46 Zou, Feixue. 1
47 Kwok, Ka Wai 1
48 Lang, Qiaolin. 1
49 Tan, Eddie Han Pin 1
50 Ghoshdastider, Umesh 1
51 Qiu, Huajun. 1
52 Teo, Ziqiang 1
53 Wong, Pui San 1
54 Chong, Han Chung 1
55 Huang, Xirong. 1
56 Liu, Na. 1
57 Qabazard, Bedoor 1
58 Du, Yutao. 1
59 Wang, Quanlei. 1
60 Gruber, Jan 1
61 Zhong, Chongming. 1
62 Pei, Gang. 1
63 Tan, Choon-Hong 1
64 Li, Ning. 1
65 Liu, Zhaoming. 1
66 Wei, Feng 1
67 Xiao, Lei. 1
68 Wang, Shouqi. 1
69 Yang, Zhenzhen. 1
70 Dinesh Kumar, Srinivasan 1
71 Ji, Guanghzhen. 1
72 Lu, Chunxia. 1
73 Dou, Hongwei. 1
74 Ng, Li Fang 1
75 Peh, Meng Teng 1
76 Shang, Zhouchun. 1
77 Luan, Jing. 1
78 Ouyang, Zhen. 1
79 Pei, Duanqing. 1
80 Tanaka, Toshitsugu 1
81 Liang, Yu. 1
82 Yang, Yang. 1
83 Tan, Swee Ngin 1
84 Lin, Lin. 1
85 Balasubramanian, Mohan K. 1
86 Xue, Bo 1
87 Xu, Ying. 1
88 Srinivasan, Ramanujam 1
89 Khandelia, Piyush 1
90 Wang, Yong. 1
91 Wang, Fang. 1
92 Razaad, Indah Mutiara Ningtyas 1
93 Yang, Huanming. 1
94 Zhao, Bentian. 1
95 Li, Yanhong 1
96 Yang, Dongshan. 1
97 Pan, Dengke. 1
98 Fan, Nana. 1
99 Chen, Jijun. 1
100 Han, Jianyong. 1
101 Li, Jing. 1
102 Bando, Yoshio 1
103 Asrican, Brent 1
104 Pudelko, Markus 1
105 Berglund, Ken 1
106 Oliver, Nick 1
107 Zhuang, Yan 1
108 Augustine, George J. 1
109 Esteban, Miguel A. 1
110 Kim, Jinsook 1
111 Ghoshal, Arnab 1
112 Deng, Hongkui. 1
113 Chen, Susu 1
114 Abdul Kadir, Siti Raudah 1
115 Feng, Guoping 1
116 Deng, Guohua 1
117 Arai, Takaomi 1
118 Gloss, Bernd 1
119 Kok , Onn Kwong 1
120 Wang, Guojun 1
121 Chow, Nick 1
122 Abdul Rasid, Mohamad Hafiz Farhan 1
123 Deisseroth, Karl 1
124 Renals, Stephen 1
125 Wen, Lei 1
126 Swain, Suresh C. 1
127 He, Lixiazi. 1
128 Ouyang, Hongsheng. 1
129 Halliwell, Barry 1
130 Li, Ziyi. 1
131 Wu, Lu. 1
132 Rose, Peter 1
133 Zou, Qingjian. 1
134 Vajta, Gabor. 1
135 Dymock, Brian W. 1
136 Liu, Kai. 1
137 Wang, Huayan. 1
138 Wei, Hong. 1
139 Qiu, Li 1
140 Shillcock, Richard 1
141 Luan, Zhidong. 1
142 Guo, William W. 1
143 Moore, Philip K. 1
144 Stürzenbaum, Stephen R. 1
145 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
146 Liu, Zhonghua. 1
147 Shi, Jianzhong 1
148 Dolah, Jasni 1
149 Zhao, Shengli 1
150 Zhang, Hua 1
151 Yan, Chaoyi 1
152 Wu, Shixin 1
153 Zhang, Weijia 1
154 Zhang, Xuying 1
155 Ting, Jonathan T. 1
156 Goh, Wang Ling 1
157 Tsuda, Sachiko 1
158 Kong, Zhi Hui 1
159 Zhai, Tianyou 1
160 Fang, Xiaosheng 1
161 Zhang, Jian 1
162 Golberg, Dmitri 1
163 Zhan, Min-Jie 1
164 Juvvuna, Prasanna Kumar 1
165 Radko, Anna 1
166 Koide, Yasuo 1
167 Chai, Jianwei 1
168 Liao, Meiyong 1
169 Tan, Chaoliang 1
170 Yeo, Kiat Seng 1
171 Tang, Yanxia 1
172 Zhang, Qianyi 1
173 Katarya, Malvika 1
174 Jiang, Yongping 1
175 Kudolo, John 1
176 Kasai, Haruo 1
177 Zhang, Guoquan 1
178 Hira, Riichiro 1
179 Luo, Weiyu 1
180 Hoffmann, Carolin 1
181 Li, Chengjun 1
182 Lo, Shun Qiang 1
183 Nakajima, Ryuichi 1
184 Kawaoka, Yoshihiro 1
185 Tan, Gregory 1
186 Chen, Hualan 1
187 Yasuo, Suzuki 1
188 Matsuzaki, Masanori 1
189 Nongluk, Sriwilaijaroen 1
190 Mancuso, James 1
191 Hiroaki, Hiramatsu 1
192 Zou, Yu-Wan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 6
7 2554 8
8 2553 2
9 2551 2
10 2548 1
11 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Occurrence and the ecological implication of a tropical anguillid eel Anguilla marmorata from peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2559
2 Preparation And Characterization Of Modified Oil Palm (Elaeis Guineensis) Frond For The Removal Of Rhodamine B In Wastewater
3 Graphic Styles Appearance In Educational Games To Enhance Malaysian Students Learning: A Preliminary Study
ปี พ.ศ. 2558
4 Angiopoietin-like 4 increases pulmonary tissue leakiness and damage during influenza pneumonia
ปี พ.ศ. 2557
5 H6 influenza viruses pose a potential threat to human health
6 Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA) : a review
7 Ti : sapphire pumped passively mode-locked Tm : YAG ceramic laser
8 Chinese subsidiaries in the UK : nature and motives for investment and learning processes
ปี พ.ศ. 2556
9 A systems-based approach to analyse the host response in murine lung macrophages challenged with respiratory syncytial virus
10 A facile synthesis of monodispersed hierarchical layered double hydroxide on silica spheres for efficient removal of pharmaceuticals from water
11 Enhanced gas chromatography-mass spectrometry method for bacterial polyhydroxyalkanoates analysis
12 Hydrogen sulfide is an endogenous regulator of aging in caenorhabditis elegans
13 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
14 Electrochemically “Writing” graphene from graphene oxide
15 High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices
16 Subspace Gaussian mixture models for automatic speech recognition
ปี พ.ศ. 2555
17 Argonaute identity defines the length of mature mammalian microRNAs
18 Retracted article : aligned nanoporous PtNi nanorod-like structures for electrocatalysis and biosensing.
19 Microtubule-like properties of the bacterial actin homolog ParM-R1.
20 Novel actin-like filament structure from Clostridium tetani
21 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
22 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
ปี พ.ศ. 2554
23 MicroRNA trimming in the nervous system
24 Decolorization And COD Reduction Of Methylene Blue Dye Wastewater Through Adsorption Using Raw And Modified Bagasse
25 Human Chromosome 4 Sequencing And Stngle Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis Of An Achondroplasia Individual
26 The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market : an empirical study of China
27 Inter-ocular Facilitation and Suppression in the Reading of Chinese Characters
28 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูน
29 Human Chromosome 4 Sequencing And Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Analysis Of An Achondroplasia Individual
30 Human chromosome 4 sequencing and single nucleotide polymorphism (SNP) analysis of an achondroplasia individual.
ปี พ.ศ. 2553
31 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
33 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
34 Antibiotic delivery across the blood-brain barrier by nanoparticle system.
ปี พ.ศ. 2548
35 陈六使与南洋大学 :荜路篮楼的办学之路 (1950-1964)= Tan Lark Sye and Nanyang University : the hardship in establising Chinese education (1950-1964)
ปี พ.ศ. 2526
36 Perjuangan Isu-Isu Wanita Moden Dalam Majalah Wanita Tempatan