ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lee, Li Ming
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ge, Liya 2
2 Lee, Pooi See 2
3 Mandler, Daniel 2
4 Robinson, Robert C. 2
5 Wang, Lin 2
6 Zhao, Lei 2
7 Wang, Jing-Yuan 2
8 Mo, Yu 2
9 Tan, Amy Giin-Yu 2
10 Chen, Chia-Lung 2
11 Han, Hai-Nian 1
12 Sutejo, Richard 1
13 Wei, Zhi-Yi 1
14 Wang, Zhao-Hua 1
15 Tan, Boon Huan 1
16 Lin, Qing-Feng 1
17 Juvvuna, Prasanna Kumar 1
18 Zou, Yu-Wan 1
19 Khandelia, Piyush 1
20 Sugrue, Richard J. 1
21 Makeyev, Eugene V. 1
22 Lu, Yingxi 1
23 Chong, Han Chung 1
24 Qiu, Huajun. 1
25 Ng, Say Yong 1
26 Zou, Feixue. 1
27 Wong, Pui San 1
28 Zhan, Min-Jie 1
29 Ravi, Laxmi Iyer 1
30 Chen, Hui 1
31 Teo, Ziqiang 1
32 Tang, Ding-Yuan 1
33 Tan, Chaoliang 1
34 Zhang, Xuying 1
35 Zhang, Weijia 1
36 Zhao, Shengli 1
37 Zhang, Hua 1
38 Kong, Zhi Hui 1
39 Tsuda, Sachiko 1
40 Tang, Yanxia 1
41 Yeo, Kiat Seng 1
42 Ting, Jonathan T. 1
43 Goh, Wang Ling 1
44 Yan, Chaoyi 1
45 Wu, Shixin 1
46 Koide, Yasuo 1
47 Radko, Anna 1
48 Bando, Yoshio 1
49 Zhang, Jian 1
50 Kwok, Ka Wai 1
51 Liao, Meiyong 1
52 Zhai, Tianyou 1
53 Fang, Xiaosheng 1
54 Chai, Jianwei 1
55 Golberg, Dmitri 1
56 Xu, Rong 1
57 He, Lixiazi. 1
58 Liu, Kai. 1
59 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
60 Guo, William W. 1
61 Wu, Lu. 1
62 Zou, Qingjian. 1
63 Xiao, Lei. 1
64 Shang, Zhouchun. 1
65 Dou, Hongwei. 1
66 Ji, Guanghzhen. 1
67 Shillcock, Richard 1
68 Renals, Stephen 1
69 Abdul Rasid, Mohamad Hafiz Farhan 1
70 Kok , Onn Kwong 1
71 Arai, Takaomi 1
72 Dolah, Jasni 1
73 Abdul Kadir, Siti Raudah 1
74 Oliver, Nick 1
75 Ghoshal, Arnab 1
76 Zhuang, Yan 1
77 Pudelko, Markus 1
78 Du, Yutao. 1
79 Pei, Gang. 1
80 Choi, Hyung Won 1
81 Chen, Chunping 1
82 Buist, Martin Lindsay 1
83 Wang, Penghua 1
84 Lim, Teik-Thye 1
85 Seet, Ju Ee 1
86 Tan, Eddie Han Pin 1
87 Huang, Xirong. 1
88 Choo, Chee Chong 1
89 Chen, Hualan 1
90 Chow, Vincent Tak Kwong 1
91 Liu, Shaomin 1
92 Hu, Nan. 1
93 Yang, Huanming. 1
94 Pei, Duanqing. 1
95 Li, Ning. 1
96 Narita, Akihiro. 1
97 Yao, Lee. 1
98 Tan, Nguan Soon 1
99 Liu, Chunhui. 1
100 Popp, David. 1
101 Lang, Qiaolin. 1
102 Hiroaki, Hiramatsu 1
103 Tan, Choon-Hong 1
104 Liu, Zhaoming. 1
105 Wei, Feng 1
106 Zhong, Chongming. 1
107 Ouyang, Zhen. 1
108 Li, Yanhong 1
109 Pan, Dengke. 1
110 Yang, Dongshan. 1
111 Razaad, Indah Mutiara Ningtyas 1
112 Zhao, Bentian. 1
113 Qabazard, Bedoor 1
114 Wang, Quanlei. 1
115 Yang, Zhenzhen. 1
116 Dinesh Kumar, Srinivasan 1
117 Lu, Chunxia. 1
118 Rose, Peter 1
119 Ng, Li Fang 1
120 Luan, Jing. 1
121 Gruber, Jan 1
122 Wang, Shouqi. 1
123 Peh, Meng Teng 1
124 Han, Jianyong. 1
125 Chen, Jijun. 1
126 Ghoshdastider, Umesh 1
127 Li, Jing. 1
128 Xue, Bo 1
129 Xu, Ying. 1
130 Liu, Lin. 1
131 Narita, Akihiro 1
132 Larsson, Mårten. 1
133 Zhou, Qi. 1
134 Popp, David 1
135 Zhao, Yu. 1
136 Srinivasan, Ramanujam 1
137 Liu, Na. 1
138 Tan, Swee Ngin 1
139 Wang, Yong. 1
140 Wang, Fang. 1
141 Fan, Nana. 1
142 Yang, Yang. 1
143 Liang, Yu. 1
144 Balasubramanian, Mohan K. 1
145 Lin, Lin. 1
146 Tanaka, Toshitsugu 1
147 Vajta, Gabor. 1
148 Dymock, Brian W. 1
149 Hoffmann, Carolin 1
150 Zhang, Guoquan 1
151 Kasai, Haruo 1
152 Zhang, Qianyi 1
153 Luo, Weiyu 1
154 Hira, Riichiro 1
155 Feng, Guoping 1
156 Deng, Guohua 1
157 Gloss, Bernd 1
158 Shi, Jianzhong 1
159 Katarya, Malvika 1
160 Jiang, Yongping 1
161 Matsuzaki, Masanori 1
162 Yasuo, Suzuki 1
163 Nakajima, Ryuichi 1
164 Kawaoka, Yoshihiro 1
165 Mancuso, James 1
166 Nongluk, Sriwilaijaroen 1
167 Kudolo, John 1
168 Li, Chengjun 1
169 Lo, Shun Qiang 1
170 Wang, Guojun 1
171 Deisseroth, Karl 1
172 Stürzenbaum, Stephen R. 1
173 Liu, Zhonghua. 1
174 Moore, Philip K. 1
175 Wei, Hong. 1
176 Wang, Huayan. 1
177 Halliwell, Barry 1
178 Li, Ziyi. 1
179 Swain, Suresh C. 1
180 Ouyang, Hongsheng. 1
181 Qiu, Li 1
182 Luan, Zhidong. 1
183 Asrican, Brent 1
184 Berglund, Ken 1
185 Chen, Susu 1
186 Chow, Nick 1
187 Augustine, George J. 1
188 Deng, Hongkui. 1
189 Wen, Lei 1
190 Esteban, Miguel A. 1
191 Kim, Jinsook 1
192 Tan, Gregory 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 6
7 2554 8
8 2553 2
9 2551 2
10 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Occurrence and the ecological implication of a tropical anguillid eel Anguilla marmorata from peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2559
2 Preparation And Characterization Of Modified Oil Palm (Elaeis Guineensis) Frond For The Removal Of Rhodamine B In Wastewater
3 Graphic Styles Appearance In Educational Games To Enhance Malaysian Students Learning: A Preliminary Study
ปี พ.ศ. 2558
4 Angiopoietin-like 4 increases pulmonary tissue leakiness and damage during influenza pneumonia
ปี พ.ศ. 2557
5 H6 influenza viruses pose a potential threat to human health
6 Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA) : a review
7 Ti : sapphire pumped passively mode-locked Tm : YAG ceramic laser
8 Chinese subsidiaries in the UK : nature and motives for investment and learning processes
ปี พ.ศ. 2556
9 A systems-based approach to analyse the host response in murine lung macrophages challenged with respiratory syncytial virus
10 A facile synthesis of monodispersed hierarchical layered double hydroxide on silica spheres for efficient removal of pharmaceuticals from water
11 Enhanced gas chromatography-mass spectrometry method for bacterial polyhydroxyalkanoates analysis
12 Hydrogen sulfide is an endogenous regulator of aging in caenorhabditis elegans
13 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
14 Electrochemically “Writing” graphene from graphene oxide
15 High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices
16 Subspace Gaussian mixture models for automatic speech recognition
ปี พ.ศ. 2555
17 Argonaute identity defines the length of mature mammalian microRNAs
18 Retracted article : aligned nanoporous PtNi nanorod-like structures for electrocatalysis and biosensing.
19 Microtubule-like properties of the bacterial actin homolog ParM-R1.
20 Novel actin-like filament structure from Clostridium tetani
21 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
22 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
ปี พ.ศ. 2554
23 MicroRNA trimming in the nervous system
24 Decolorization And COD Reduction Of Methylene Blue Dye Wastewater Through Adsorption Using Raw And Modified Bagasse
25 Human Chromosome 4 Sequencing And Stngle Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis Of An Achondroplasia Individual
26 The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market : an empirical study of China
27 Inter-ocular Facilitation and Suppression in the Reading of Chinese Characters
28 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูน
29 Human Chromosome 4 Sequencing And Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Analysis Of An Achondroplasia Individual
30 Human chromosome 4 sequencing and single nucleotide polymorphism (SNP) analysis of an achondroplasia individual.
ปี พ.ศ. 2553
31 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
33 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
34 Antibiotic delivery across the blood-brain barrier by nanoparticle system.
ปี พ.ศ. 2548
35 陈六使与南洋大学 :荜路篮楼的办学之路 (1950-1964)= Tan Lark Sye and Nanyang University : the hardship in establising Chinese education (1950-1964)