ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 7
2 Wong, Limsoon 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Rosenberg, Catherine. 5
5 Liu, Ying 5
6 Lin, Lin 5
7 Hubaux, Jean-Pierre. 5
8 Bolund, Lars 5
9 He, Ying 5
10 Yong, Ken-Tye 5
11 Ye, Ling 5
12 Law, Wing-Cheung 5
13 Du, Yutao 4
14 Liu, Jing 4
15 Tan, Yap Peng 4
16 Coyne, Richard 4
17 Lin, Lin. 4
18 Hoi, Steven Chu Hong 3
19 Zhao, Liang 3
20 Xu, Qing-Feng 3
21 Vajta, Gábor 3
22 Tan, Ming-Jen 3
23 Purup, Stig 3
24 Yang, Huanming 3
25 Callesen, Henrik 3
26 Kangwanpong D. 3
27 Kampuansai J. 3
28 Hu, Rui 3
29 Liu, Qian 3
30 Du, Yutao. 3
31 Liu, Liwei 3
32 Roy, Indrajit 3
33 Huang, Likun 3
34 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
35 Cai, Qizhou 2
36 Zhou, Xiuzhuang 2
37 Reynolds, Jessica L. 2
38 Rosenberg, Catherine 2
39 Zhang, Danqing 2
40 Shang, Yuanyuan 2
41 Tai, Xue Cheng 2
42 Lim, Samuel Chao Voon 2
43 Castagne, Sylvie 2
44 Li, Zhenhua 2
45 Li, Chang Ming 2
46 Girard, Andre. 2
47 Lysaker, Marius 2
48 Panagiotis Papadimitratos. 2
49 Schmidt, Mette 2
50 Coe-Sullivan, Seth 2
51 Roh, Kwangdong 2
52 Tang, Chuyang Y. 2
53 Huo, Fengwei 2
54 Prasad, Paras N. 2
55 Chen, Peng 2
56 Nurmikko, Arto 2
57 Dang, Cuong 2
58 Nielsen, Anders Lade 2
59 Gu, Pei-Yang 2
60 Jørgensen, Arne Lund 2
61 Kwoh, Chee Keong 2
62 Zhao, Dan 2
63 Zhang, Qichun 2
64 Kim, Chris H. 2
65 Kuwayama, Masashige 2
66 Kragh, Peter M 2
67 Callesen, Henrik. 2
68 Srikummool M. 2
69 Seielstad M. 2
70 Laidlaw, Ken 2
71 Pain, Helen 2
72 Liu, Ying. 2
73 Purup, Stig. 2
74 Yang, Huanming. 2
75 Swihart, Mark T. 2
76 Zhang, Xiuqing. 2
77 Schmidt, Mette. 2
78 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
79 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
80 Koepping, Elizabeth 2
81 Bolund, Lars. 2
82 Vasilakos, Athanasios V. 2
83 Xiang, Liu 2
84 Li, Feng 2
85 Morris, Paul 2
86 Zhang, Xihe 2
87 Hu, Yazhuo 2
88 Wang, Gang 2
89 Zhu, Jing 2
90 Schwannauer, Matthias 2
91 Xu S. 2
92 Power, Michael 2
93 Han, Kai. 2
94 Liu, Yang. 2
95 Su, Haibin 2
96 Made, Riko I. 1
97 Lin, Guimiao 1
98 Aravind Iyer 1
99 Gan, Chee Lip 1
100 Kwak, Sang Kyu 1
101 Wang, Yucheng 1
102 Kumar, Rajiv 1
103 Chen, Yumin 1
104 Lee, Chengkuo 1
105 Yoon, Seung Wook 1
106 Rui, Hu 1
107 Yan, Li Ling 1
108 Yu, Aibin 1
109 Mahajan, Supriya D. 1
110 Li, Shengyong 1
111 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
112 Xiao, Qijun 1
113 Sun, Ru 1
114 Chu, Jian 1
115 Peng, Haiyang 1
116 You, L. 1
117 Liu, Chaoyin 1
118 Panagopoulos, Christos 1
119 Guo, Jinjun 1
120 Son, Hungsun 1
121 Chia, Elbert E. M. 1
122 Zhou, X. 1
123 Liu, Xiang. 1
124 Balanda, Kevin. 1
125 Zhang, You-Hao 1
126 Liu, Gao-Yan 1
127 Ghosh, Ranadhir. 1
128 Ghosh, Moumita. 1
129 Yang, Gao 1
130 Verma, Brijesh. 1
131 Ge, Jian-Feng 1
132 Luo, Yonglun 1
133 Kang, Jun-Koo 1
134 Zheng, Junwei 1
135 Wang, Jianhua 1
136 Sørensen, Charlotte Brandt 1
137 Chen, Hongyan 1
138 Shin, Choongsoo 1
139 Gillespie, Amaya. 1
140 Tong, Jiarong 1
141 Tan, Clive M. 1
142 Ng, Ching Ging 1
143 Chen, Liguang 1
144 Dong, Zhili 1
145 Xia, Jiazhi 1
146 Lin, Tzer Pin Raymond 1
147 Reaburn, Peter. 1
148 Baek, Jong Dae 1
149 Yoon, Yong-Jin 1
150 Lee, Jian Ming Vernon 1
151 Meng, Min 1
152 Gao, HongMei 1
153 Ping, Yuan 1
154 Lu, Weiqin 1
155 Pelicano, Helene 1
156 Liu, Yaqian 1
157 Dunyaporn Trachootham 1
158 Cai, Hongxing 1
159 Wang, Kai 1
160 Keating, Michael J. 1
161 Huang, Peng 1
162 Burger, Jan A. 1
163 Croce, Carlo M. 1
164 Garcia-Prieto, Celia 1
165 Zhang, Wan 1
166 Chen, Gang 1
167 Lian, Zhichao 1
168 Er, Meng Joo 1
169 Ong, Beng S. 1
170 Deng, Chenwei 1
171 Lin, Weisi 1
172 Zhou, Yuhua 1
173 Lim, Suo Hon 1
174 Pan, Yongzheng 1
175 Bao, Hongqian 1
176 Gan, Leong Huat 1
177 Lin, Juncong 1
178 Li, Shengting 1
179 Zhang, Chi 1
180 Li, Lin 1
181 Plunkett, William 1
182 Hamp, Tobias 1
183 Sydor, John. 1
184 Samat Shabdanov. 1
185 Mitran, Patrick. 1
186 Zhou, J. 1
187 Jarfors, Anders E. W. 1
188 Fong, Kai-Soon 1
189 Wang, Y. 1
190 Miao, Shifeng 1
191 Wu, Tom 1
192 Li, Najun 1
193 Wang, J. 1
194 Li, Hua 1
195 Chen, L. 1
196 Keane, John. 1
197 Grossglauser, Matthias. 1
198 Wong, Colin Hong An 1
199 Ma, Kexin. 1
200 Iyer, Aravind. 1
201 Yang, Yong Sheng 1
202 Lu, Lanyuan 1
203 Shen, Zhi-Liang 1
204 Ravi Mazumdar. 1
205 Loh, Teck-Peng 1
206 Piorkowski, Michal. 1
207 Panchard, Jacques. 1
208 Loo, Wan-Yi 1
209 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
210 Xing, Guozhong 1
211 Magdassi, Shlomo 1
212 Chen, Songtao 1
213 Shan, Wen 1
214 Wang, Yi 1
215 Kumar, Sanjay 1
216 Singh, A.K. 1
217 Wang, Jing 1
218 Steckel, Jonathan S. 1
219 Shenghua, Jin 1
220 Peng, Kaiping 1
221 Girard, André 1
222 Foo, Schubert 1
223 Davis, Hunter Morgan 1
224 Theng, Yin-Leng 1
225 Li, Ruidi 1
226 Guan, Lunhui 1
227 Steekel, Jonathan S. 1
228 Lee, Hangil 1
229 Shin, Taeh 1
230 Breen, Craig 1
231 Shin, Hyeon-Jin 1
232 Xiao, Xiong 1
233 Zhao, Yi 1
234 Xu, Zhichuan 1
235 He, Jian 1
236 Li, Haizhou 1
237 Wu, Wangliang 1
238 Chng, Eng Siong 1
239 Shao, Xiao 1
240 Wu, Youyou 1
241 Veeravalli, Bharadwaj. 1
242 Guo, Mei-Ling 1
243 Tan, Yap-Peng 1
244 Hu, Menglan. 1
245 Sun, Lingling 1
246 Jing, Zhenzhong 1
247 Jiang, Xudong 1
248 Chua, Beng-Wah 1
249 Wang, Liyun 1
250 Vithia, Gunalan 1
251 Ho, Zheng Jie Marc 1
252 Zhang, Chun 1
253 Maurer-Stroh, Sebastian 1
254 Chin, Kek Foo 1
255 Yu, Zhiping 1
256 Qi, Saren 1
257 Zhang, Weiqing 1
258 Yang, Jinhua 1
259 Liu, Xin 1
260 Liu, Shuqing 1
261 Li, Ye 1
262 Qiao, Miao 1
263 Zhao, Qian 1
264 Chen, Wenchao 1
265 Jiang, Zhiyong 1
266 Yu, Hao 1
267 Tan, Choon-Hong 1
268 Jeon, Heonsu 1
269 Lee, Jiyoul 1
270 Zhou, Zhaofeng 1
271 Lim, Sierin 1
272 Sana, Barindra 1
273 Sun, Changqing 1
274 Huang, T. S. 1
275 Wang, Yubo 1
276 Liu, Xinjuan 1
277 Kim, Dong-Hwan 1
278 Ananthanarayanan, Arundithi 1
279 Wang, Wen-Ping 1
280 Xin, Shi-Qing 1
281 Wang, Xuewan 1
282 Ma, Shouzhi 1
283 Xiao, Gaoxi 1
284 Nguyen, Hung 1
285 Zhou, Feng 1
286 Wang, Chengyuan 1
287 Li, Gang 1
288 Gao, Junkuo 1
289 Kim, Jin-Mo 1
290 Yau, Wei-Yun 1
291 Teoh, Eam Khwang 1
292 Pang, John Hock Lye 1
293 Wang, Dong 1
294 Zheng, Lianxi 1
295 Sun, Gengzhi 1
296 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
297 Routh, Parimal 1
298 Lim, Kok-Hwa 1
299 Goh, Lin-Tang 1
300 Long, Yi 1
301 Hu, Junlin 1
302 Tong, Yen Wah 1
303 Song, Zhiwei 1
304 Cao, Xun 1
305 Yang, Yuansheng 1
306 Zhu, Xi 1
307 Seo, Jiwon 1
308 Ahn, Sungmo 1
309 Kim, Hanbit 1
310 Cole, Jacqueline M. 1
311 Lee, Dongwook 1
312 Wang, Ning 1
313 Bardor, Muriel 1
314 Lu, Yunpeng 1
315 Yan, Mi 1
316 Zhao, Junying 1
317 Song, Hongwei 1
318 Huang, Jinghuai 1
319 Yang, Minghui 1
320 Wang, Ningfei 1
321 Ho, Steven C. L. 1
322 Loo, Say Chye Joachim 1
323 Guo, Hua 1
324 Li, Bin 1
325 Jiang, Bin 1
326 Baik, Bok 1
327 Nozdrin M. 1
328 Smith, Tim J 1
329 Huang W. 1
330 Hoh B.P. 1
331 Ho S.-F. 1
332 Han J. 1
333 grant no. 200074/97-0 1
334 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
335 Inoko H. 1
336 Jinam T.A. 1
337 Colton, Simon 1
338 Pease, Alison 1
339 Jha P. 1
340 Smaill, Alan 1
341 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
342 Gojobori T. 1
343 Tang, Tilan 1
344 De Ungria M.C.A. 1
345 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
346 Gao, Huasheng 1
347 Chu J. 1
348 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
349 Delfin F.C. 1
350 Ghang H. 1
351 Robertson, David 1
352 CNPq (Brazilian Research Council) 1
353 Edo J. 1
354 Danupon Ariyasajjakorn 1
355 Kennedy G.C. 1
356 Logie, Robert 1
357 Lee J.-Y. 1
358 Ritchie, Graeme 1
359 McMeel, Dermott 1
360 Lai P.S. 1
361 Collins, David 1
362 Kumar V. 1
363 Liu E.T. 1
364 He, Daqing 1
365 Marzuki S. 1
366 Fergusson, David 1
367 Mandapati K.K. 1
368 Jacucci, Carlo 1
369 Majumder P.P. 1
370 Kulawonganunchai S. 1
371 Nauright, John 1
372 Kim K. 1
373 Wilkinson, Mark 1
374 Kim H.-L. 1
375 Foley, Jennifer A 1
376 Khurana P. 1
377 Kim W.-Y. 1
378 Haszeldine, Stuart 1
379 Sproule, John 1
380 Koike T. 1
381 Kimura R. 1
382 Nash, Christine Scott 1
383 Kimm K. 1
384 Hyttel, Poul. 1
385 Chen Y.-T. 1
386 Molnár, Molnar. 1
387 Shi H. 1
388 Liao S. 1
389 Luo X. 1
390 Samnom H. 1
391 Kutanan W. 1
392 Su B. 1
393 Winther, K. D. 1
394 Zhang, Xiuqing 1
395 Niikawa N. 1
396 Fuchareon S. 1
397 Tongsima S. 1
398 Assawamakin A. 1
399 Aun H.S. 1
400 Kuwayama, Masaabc. 1
401 Zhang X. 1
402 Østrup, Olga 1
403 Johansen, Marianne G. 1
404 Walker, Brigid 1
405 Jakobsen, Jannik E. 1
406 Qi X. 1
407 Yan S. 1
408 Sovannary T. 1
409 Bunnath L. 1
410 Serey B. 1
411 Pribenszky, Csaba. 1
412 Yang Z. 1
413 Gao, Fei. 1
414 Jung J. 1
415 Moldt, Brian 1
416 Brahmachari S.K. 1
417 Bhak J. 1
418 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
419 Jakobsen, Jannik E 1
420 Ahmed I. 1
421 Winther, Kjeld Dahl 1
422 Calacal G.C. 1
423 Chen C.-H. 1
424 Østrup, Olga. 1
425 Holm, Ida E 1
426 Chaurasia A. 1
427 Schyth, Brian Dall 1
428 Abdulla M.A. 1
429 McClenaghan, Kerry 1
430 Nielsen, Anders Lade. 1
431 Kim S. 1
432 Wang Y. 1
433 Li, Shengting. 1
434 Luo, Yonglun. 1
435 Wang, Jun. 1
436 Palittapongarnpim P. 1
437 Estefan, Andrew 1
438 Lee S. 1
439 Chen J. 1
440 Hasking, Penelope 1
441 McAllister, Margaret, RN. 1
442 Mitchell W. 1
443 Thomas, Jonathan 1
444 Paramonov V. 1
445 Kittichok Nithisathian 1
446 Will I. 1
447 Templin I. 1
448 Schlarb H. 1
449 Schreiber S. 1
450 Perdigon H.B. 1
451 Phipps M.E. 1
452 Sandraling Y. 1
453 Liu, HanLong 1
454 Salvador J.M. 1
455 Sakaki Y. 1
456 Png E. 1
457 Lederer S. 1
458 Hoffmann M. 1
459 Richter D. 1
460 Asova G. 1
461 Stephan F. 1
462 Shapovalov A. 1
463 Petrosyan B. 1
464 Grabosch H. 1
465 Groß M. 1
466 Wenndorff R. 1
467 Flöttmann K. 1
468 Weidinger S. 1
469 Köhler W. 1
470 Klemz G. 1
471 Guo, Jun 1
472 Lu, Zhisong 1
473 Tondelier, Denis 1
474 Guo, Yunlong 1
475 Tan, Huei Shuan 1
476 Lescop, Christophe 1
477 Wang, Zisu 1
478 Zhao, Yan 1
479 Geffroy, Bernard 1
480 Di, Chong-An 1
481 Liu, Yunqi 1
482 Réau, Régis 1
483 Hissler, Muriel 1
484 Yu, Gui 1
485 Duan, Zheng 1
486 Wang, Zuoyong 1
487 McGill, Sally Fagerson 1
488 Chen, Hui 1
489 Gong, Cheng 1
490 Qin, Fang 1
491 Bao, Qiaoliang 1
492 Xiang, Liu. 1
493 Mathey, François 1
494 Sieh, Kerry 1
495 Allen, Clarence R. 1
496 Joly, Damien 1
497 Yu, Liujian 1
498 Williams, Patrick L. 1
499 Delaunay, Wylliam 1
500 Otevrel M. 1
501 Oppelt A. 1
502 Padilla C.D. 1
503 Agostino, Cristiano 1
504 Williams, Richard 1
505 Ong R. 1
506 Oka A. 1
507 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
508 Androulaki, Maria 1
509 Raeburn, Alison Somers 1
510 McPaul, Ann 1
511 Scaria V. 1
512 Holm, Ida E. 1
513 McKenzie, Karen 1
514 Bøgh, Ingrid Brück 1
515 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
516 Ohashi J. 1
517 Cowie, Claire 1
518 Ngamphiw C. 1
519 Naritomi K. 1
520 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
521 Mukerji M. 1
522 Gisborne, Nik 1
523 Nishida N. 1
524 Oh S. 1
525 Stanley, Brian 1
526 Wright, Mark 1
527 Oh B. 1
528 Dima, Maria 1
529 Sidek M.R. 1
530 Sinha A. 1
531 Rimjaem S. 1
532 Vashchenko G. 1
533 Zilfalil B.A. 1
534 Zhao G. 1
535 Yoo H.-S. 1
536 Yuan W. 1
537 Hakobyan L. 1
538 Isaev I. 1
539 Mahgoub M. 1
540 Malyutin D. 1
541 Krasilnikov M. 1
542 Khojoyan M. 1
543 Ivanisenko Y. 1
544 Shugart Y.Y. 1
545 Yang J.O. 1
546 Suzuki Y. 1
547 Tabbada K.A. 1
548 Suryadi H. 1
549 Sugano S. 1
550 Sudoyo H. 1
551 Tan A. 1
552 Tokunaga K. 1
553 Wu J.-Y. 1
554 Xiao H. 1
555 Wang H. 1
556 Wang E. 1
557 Villamor L.P. 1
558 Lin, Ming 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 GOAL ORIENTATIONS AND ORGANISATIONAL OUTCOMES
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake