ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lee, Jenn Shiun
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fan, Hong Jin 14
2 Zhang, Hua 8
3 Wang, Xin 7
4 Yu, Ting 6
5 Luo, Yongsong 5
6 Xia, Xinhui 4
7 Guan, Cao 4
8 Qi, Xiaoying 4
9 Ng, Chin Fan 4
10 Su, Liap Tat 3
11 Liu, Lijun 3
12 Tok, Alfred Iing Yoong 3
13 Cheng, Chuanwei 3
14 Karuturi, Siva Krishna 3
15 Lim, Kok Hwa 3
16 Kwak, Sang Kyu 3
17 Xue, Tong 3
18 Chen, Zhengjian 3
19 Dam, Duc Tai 3
20 Zhou, Weiwei 3
21 Zeng, Zhiyuan 3
22 Leong, Susanna Su Jan 3
23 Jiang, Jian 3
24 Yang, Huanping 3
25 Liu, Jilei 3
26 Weerachanchai, Piyarat 3
27 Sum, Tze Chien 3
28 Li, Chang Ming 3
29 Yu, Denis Yau Wai 3
30 Liu, Xinfeng 3
31 Li, Hongxing 2
32 Wu, Bo 2
33 Zhang, Yongqi 2
34 Tu, Jiangping 2
35 Yoon, Yong-Jin 2
36 Huan, Alfred Cheng Hon 2
37 Xing, Guichuan 2
38 Chang, Matthew Wook 2
39 Shen, Zexiang 2
40 Lin, Jianyi 2
41 Xing, Chaoping 2
42 Ling, San 2
43 Basu, Anindya 1
44 Mishra, Biswajit 1
45 Deng, Renren 1
46 Saravanan, Rathi 1
47 Zhu, Changrong 1
48 Bhattacharjya, Surajit 1
49 Zhang, Meng 1
50 Peng, Li 1
51 Yu, Feng 1
52 Ge, Shenguang 1
53 Lim, Kaiyang 1
54 Mohanram, Harini 1
55 Liu, Xiaogang 1
56 Li, Xiang 1
57 Ma, Lingjie 1
58 Gray, Robert Kenneth 1
59 Ng, Magdeline Tao Tao 1
60 Tan, Hong Kee 1
61 Tan, Joel Ming Rui 1
62 Yang, Zhaoqi 1
63 Li, Tianhu 1
64 Hiew, Shu Hui 1
65 Sun, Handong 1
66 Wang, Yanlong 1
67 Xi, Hong-Wei 1
68 Ma, Lin 1
69 He, Tingchao 1
70 Wang, Shijie 1
71 Guo, Jun 1
72 Chia, Elbert E. M. 1
73 Li, Dawei 1
74 Suwargadi, Bambang 1
75 Meltzner, Aron 1
76 Cheong, Siew Ann 1
77 Chen, Jiao 1
78 Pfeiffer, Miriam 1
79 Nair, Saritha K. 1
80 Fan, Zhanxi 1
81 Zhu, Jianhui 1
82 Springer, Daniel 1
83 Zou, Xingquan 1
84 Huang, Xintang 1
85 Lee, Dongwook 1
86 Nurhati, Intan Suci 1
87 Gu, Changdong 1
88 Yang, Yaping 1
89 Yu, Shilin 1
90 Song, Xianrang 1
91 Ren, Weina 1
92 Kong, Dezhi 1
93 Yu, Jinghua 1
94 Sk, Mahasin Alam 1
95 Lim, Rern Jern 1
96 Wang, Xiuli 1
97 Boyle, Edward A. 1
98 Fisher, Adrian 1
99 Park, Taezoon 1
100 Xie, Mingshi 1
101 Yan, Mei 1
102 Kelly, Megan J. 1
103 Ching, Chi Bun 1
104 Shen, Chuan-Chou 1
105 Dong, Yucheng 1
106 Wang, Man 1
107 Tan, Kang Hai 1
108 Ma, Ruguang 1
109 Edwards, R. Lawrence 1
110 Patel, Divia Dinesh 1
111 Singh, Jayant K. 1
112 Cai, Yanjun 1
113 Wang, Xianfeng 1
114 Huang, Huan Cong 1
115 Cheng, Hai 1
116 Moon, Seung Ki 1
117 Nam, Kyung-Don 1
118 Palani, Kalpana 1
119 Wang, Jing-Yuan 1
120 Ge, Xiaoming 1
121 Li, Lu 1
122 Sun, Zhipeng 1
123 Bates, Roderick W. 1
124 Phetsang, Wanida 1
125 Zhang, Lan 1
126 Song, Hao 1
127 Chen, Yu 1
128 Wong, Yuewen 1
129 Xiao, Peng 1
130 Tan, Timothy Thatt Yang 1
131 Yang, Yanhui 1
132 An, Zhisheng 1
133 Wang, Daoliang 1
134 Chen, Mingming 1
135 Xu, Lu 1
136 Huang, Youju 1
137 Zhu, Junting. 1
138 Tai Dam, Duc 1
139 Shu, Jian Jun 1
140 Tao, Jiaojiao 1
141 Huang, Ningdong 1
142 Li, Liangbin 1
143 Jin, Lingfei 1
144 Pan, Guoqiang 1
145 Cui, Kunpeng 1
146 Hua, Hang. 1
147 Liu, Yang. 1
148 Day, Jesse A. 1
149 Yeow, Edwin Kok Lee 1
150 Wu, Xiangyang 1
151 Fung, Inez Y. 1
152 Nguyen, Son Truong 1
153 Tan, Liangcheng 1
154 Zhou, Weijian 1
155 Sahoo, Nanda Gopal 1
156 Zhen, Saw Giek 1
157 Chaurasia, Alok 1
158 Poh, Chee Kok 1
159 Schleef, Erik 1
160 Chiang, John C. H. 1
161 Zhang, Hao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2556 15
4 2555 21
5 2554 2
6 2553 2
7 2550 2
8 2548 2
9 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Halide-ion-assisted synthesis of different α-Fe2O3 hollow structures and their lithium-ion storage properties
2 Variability of stalagmite-inferred Indian monsoon precipitation over the past 252,000 y
ปี พ.ศ. 2557
3 Three-dimensional Co3O4@MnO2 hierarchical nanoneedle arrays : morphology control and electrochemical energy storage
4 Coral-based history of lead and lead isotopes of the surface Indian Ocean since the mid-20th century
5 3D carbon/cobalt-nickel mixed-oxide hybrid nanostructured arrays for asymmetric supercapacitors
6 Synthesis of the tetrahydropyran fragment of bistramide D
7 Determination of solubility parameters of ionic liquids and ionic liquid/solvent mixtures from intrinsic viscosity
ปี พ.ศ. 2556
8 Ultrafast exciton dynamics and two-photon pumped lasing from ZnSe nanowires
9 Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage
10 A green approach to the synthesis of high-quality graphene oxide flakes via electrochemical exfoliation of pencil core
11 A new impulsive synchronization criterion for T–S fuzzy model and its applications.
12 Ultrahigh pseudocapacitance of mesoporous Ni-doped Co(OH)2/ITO nanowires
13 A new three-dimensional (3D) multilayer organic material : synthesis, swelling, exfoliation, and application
14 Synthesis of mesoporous polyaniline (PANI)-Se 0.5 Te 0.5 dual-layer film from lyotropic liquid crystalline template
15 Three-dimensional graphene foam supported Fe3O4 lithium battery anodes with long cycle life and high rate capability
16 Distillable ionic liquids : reversible amide O alkylation
17 Photon upconversion in hetero-nanostructured photoanodes for enhanced near-infrared light harvesting
18 Rationally designed hierarchical TiO2@Fe2O3 hollow nanostructures for improved lithium ion storage
19 Synthesis of free-standing metal sulfide nanoarrays via anion exchange reaction and their electrochemical energy storage application
20 Design of short membrane selective antimicrobial peptides containing tryptophan and arginine residues for improved activity, salt-resistance, and biocompatibility
21 Exciton dynamics : ultrafast exciton dynamics and two-photon pumped lasing from ZnSe nanowires
22 A review on the electrochemical reduction of CO2 in fuel cells, metal electrodes and molecular catalysts
ปี พ.ศ. 2555
23 Integrated photoelectrochemical energy storage : solar hydrogen generation and supercapacitor
24 Homogeneous photosensitization of complex TiO2 nanostructures for efficient solar energy conversion
25 A novel photoanode with three-dimensionally, hierarchically ordered nanobushes for highly efficient photoelectrochemical cells
26 Fabrication of a mesoporous Co(OH)2/ITO nanowire composite electrode and its application in supercapacitors
27 What causes the low viscosity of ether-functionalized ionic liquids? Its dependence on the increase of free volume
28 Estimation of the free energy of hard-sphere crystals via a free-volume approach
29 Porous hydroxide nanosheets on preformed nanowires by electrodeposition : branched nanoarrays for electrochemical energy storage
30 Temperature-dependent terahertz conductivity of tin oxide nanowire films
31 Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors
32 H2 and CH4 oxidation on Gd0.2Ce0.8O1.9 infiltrated SrMoO3–yttria-stabilized zirconia anode for solid oxide fuel cells
33 Partially oxidized titanium carbonitride as a non-noble catalyst for oxygen reduction reactions
34 Three-stage approach for unrestrained simply supported RC slabs under uniformly distributed load
35 Improvement of biomass properties by pretreatment with ionic liquids for bioconversion process
36 Hildebrand solubility parameters of ionic liquids : effects of ionic liquid type, temperature and DMA fraction in ionic liquid
37 Applications of ionic liquids
38 Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO2@α-Fe2O3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications
39 Confining effect of carbon-nanotube configuration on phase behavior of hard-sphere fluid
40 Extraction of noble metal ions from aqueous solution by ionic liquids
41 Excellent durability of substoichiometric titanium oxide as a catalyst support for Pd in alkaline direct ethanol fuel cells
42 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
43 TiO2/(CdS, CdSe, CdSeS) nanorod heterostructures and photoelectrochemical properties
ปี พ.ศ. 2554
44 Electrochemical biosensor based on graphene oxide–Au nanoclusters composites for l-cysteine analysis
45 Dual-template synthesis of Co(OH)2 with mesoporous nanowire structure and its application in supercapacitor
ปี พ.ศ. 2553
46 Application of classical Hermitian self-orthogonal MDS codes to quantum MDS codes
47 Generalization of Steane’s enlargement construction of quantum codes and applications
ปี พ.ศ. 2550
48 Fundamental solutions for micropolar fluids
49 An Investigation on Intercultural Communication among Chinese Postgraduate Students at the University of Edinburgh
ปี พ.ศ. 2548
50 Modeling of holey fiber using boundary element method.
51 On micropolar fluid theory.
ปี พ.ศ. 2534
52 Radio, television and film in the People's Republic Of China.