ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lau C.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Jingxin. 14
2 Mosca, Edoardo. 11
3 Zhang, Cishen. 10
4 Shen Y. 6
5 Lumyong S. 6
6 Taechowisan T. 6
7 Li P. 5
8 Lin N. 5
9 Kamarulzaman A. 5
10 Sirisanthana T. 5
11 Chuang M. 4
12 Udomratn P. 4
13 Srisurapanont M. 4
14 Lu L. 4
15 Fu Y. 4
16 Tsay S. 4
17 Law M. 4
18 Wang Y. 4
19 Maneekarn N. 4
20 Chantara S. 4
21 Kumarasamy N. 4
22 Wang S. 4
23 Sungkanuparph S. 4
24 Phanuphak P. 4
25 Chen Y. 4
26 Pujari S. 4
27 Merati T. 4
28 Ditangco R. 4
29 Xia W. 3
30 Xia X. 3
31 Zhao W. 3
32 Choi J. 3
33 Wu Y. 3
34 Zhou J. 3
35 Feng Y. 3
36 Kung H.F. 3
37 Ratanasuwan W. 3
38 Sirivichayakul S. 3
39 Hsiao T. 3
40 Jiamsakul A. 3
41 Kantipong P. 3
42 Pani S. 3
43 Singtoroj T. 3
44 Kantor R. 3
45 Carballo-Diéguez A. 2
46 Lama J. 2
47 Chitwarakorn A. 2
48 Chariyalertsak S. 2
49 Piper J. 2
50 Konishi T. 2
51 Richardson B. 2
52 Grossman C. 2
53 Marzinke M. 2
54 Rush A.J. 2
55 Bautista D. 2
56 Liu S.-I. 2
57 Chua H.C. 2
58 Fang Y. 2
59 Chan E. 2
60 Johnson S. 2
61 Sulaiman A. 2
62 Eurviriyanukul K. 2
63 Zhao, Xiaodong. 2
64 Autsavapromporn N. 2
65 Holtz T. 2
66 Cooper D. 2
67 Sriondee R. 2
68 Kambua P. 2
69 Nordin N. 2
70 Suzuki J. 2
71 Bae J.N. 2
72 Wong K. 2
73 Champrasert P. 2
74 Bantique R. 2
75 Oka S. 2
76 Gonzales P. 2
77 Bekker L. 2
78 Jacobson C. 2
79 Ekachai Chukeatirote 2
80 Messerschmidt L. 2
81 Yunihastuti E. 2
82 Lim P. 2
83 Saphonn V. 2
84 Patterson K. 2
85 Hendrix C. 2
86 Franklyn K. 2
87 Lateef A. 2
88 Mok M. 2
89 Sockalingam S. 2
90 Morton S. 2
91 Navarra S. 2
92 Hamijoyo L. 2
93 Zamora L. 2
94 Saghayam S. 2
95 Luo S. 2
96 Kiertiburanakul S. 2
97 Golder V. 2
98 Li Z. 2
99 Louthrenoo W. 2
100 Tian-mei S. 2
101 Kandane-Rathnayake R. 2
102 Hoi A. 2
103 An Y. 2
104 Huq M. 2
105 Praparattanapan J. 2
106 Mustafa M. 2
107 Chan M. 2
108 Zorrilla C. 2
109 Janjai S. 2
110 Mayer K. 2
111 Holben B. 2
112 McGowan I. 2
113 Cranston R. 2
114 George T. 2
115 O'Neill S. 2
116 Hong J.P. 2
117 Liu A. 2
118 Tapanya S. 2
119 Sohn A. 2
120 Goldblatt F. 2
121 Ong L. 2
122 Lee M. 2
123 Nikpour M. 2
124 Yuliana F. 2
125 Joshi K. 2
126 Morand E. 2
127 Putarak Chomnunti 1
128 Rungtiwa Phookamsak 1
129 Lo Y.M.D. 1
130 Kevin. D. Hyde 1
131 Kaleebu P. 1
132 Lau T.K. 1
133 Mohamed Moslem 1
134 Chiu R.W.K. 1
135 Gareth Jones 1
136 E.B. Gareth Jones 1
137 Bhojani M.S. 1
138 Reddy G.R. 1
139 EHC McKenzie 1
140 Menon R.K. 1
141 ศรัญยภัทร บุญมี 1
142 Jian-Kui Liu 1
143 Wanapirak C. 1
144 Sanguansermsri T. 1
145 Charoenkwan P. 1
146 Dhompongsa S. 1
147 Tanwandee T. 1
148 Thongsawat S. 1
149 Sanmeema N. 1
150 Mahachai V. 1
151 Shah S. 1
152 Thompson A. 1
153 Hang Chen 1
154 Patel K. 1
155 Brown R. 1
156 Chumla L. 1
157 Straatsma E. 1
158 Sigaloff K. 1
159 Wensing A. 1
160 Low L. 1
161 Piyavong B. 1
162 Khamsemanan N. 1
163 Zhang F. 1
164 Han S. 1
165 Akanmu S. 1
166 Law B.K. 1
167 Balán I. 1
168 Putti T.C. 1
169 Tan P.H. 1
170 Tse G.M. 1
171 Lau K.-M. 1
172 Brown W. 1
173 Karim R.Z. 1
174 Giguere R. 1
175 Scolyer R. 1
176 Chaiwun B. 1
177 Wang S.-H. 1
178 Khanongnuch C. 1
179 Jones E. 1
180 Van Den Eede P. 1
181 Pang K. 1
182 Photinon K. 1
183 Guo S. 1
184 Chalermchart Y. 1
185 Ju W. 1
186 Dolezal C. 1
187 Lui P.C. 1
188 Hagedorn C.H. 1
189 Murphy D. 1
190 Pybus O.G. 1
191 Saranyaphat Boonmee 1
192 Thida Win Ko Ko 1
193 Kevin D. Hyde 1
194 Kotlyarevska K. 1
195 Kumar P.A. 1
196 Netski D. 1
197 Okamoto H. 1
198 Thaikruea L. 1
199 Apichartpiyakul C. 1
200 Nelson K.E. 1
201 Gomez K. 1
202 Horn S. 1
203 Hotta H. 1
204 Kunjara Na Ayudhya R. 1
205 Thongswat S. 1
206 Dejkhmaron P. 1
207 Derdelinckx I. 1
208 Oyomopito R. 1
209 Hamers R. 1
210 Wong W. 1
211 Sanne I. 1
212 Kityo C. 1
213 Siwale M. 1
214 Abdallah S. 1
215 Botes M. 1
216 Conradie F. 1
217 Yang Y. 1
218 Wallis C. 1
219 Yoon B. 1
220 Jakmunee J. 1
221 Navarro J. 1
222 Supharoek S. 1
223 Croushore C. 1
224 Schuurman R. 1
225 Stevens W. 1
226 Sweedler J. 1
227 Ngorima N. 1
228 Osibogun A. 1
229 Namayanja G. 1
230 Dolan M. 1
231 Jao I. 1
232 Nakatudde L. 1
233 Kiconco M. 1
234 Ndembiz N. 1
235 Mugyenyi P. 1
236 Abwola M. 1
237 Mandaliya K. 1
238 Luthy R. 1
239 Rinke de wit T. 1
240 Van vugt M. 1
241 Qiu, Li. 1
242 Njovu C. 1
243 Labib M. 1
244 Wellington M. 1
245 Hardman M. 1
246 Menke J. 1
247 Cameron C. 1
248 Misbach J. 1
249 Clark P. 1
250 Ueno S. 1
251 Foster G. 1
252 Pakkad G. 1
253 Ng K. 1
254 Pulkstenis E. 1
255 Norwati M. 1
256 Subramanian G. 1
257 Tani N. 1
258 Han K. 1
259 Kondo T. 1
260 Nishimura S. 1
261 Peng C. 1
262 Lin Y. 1
263 Shanmuganathan G. 1
264 Tsumura Y. 1
265 Cho M. 1
266 Lee S. 1
267 Pramoolsinsap C. 1
268 Mchutchison J. 1
269 Masuda S. 1
270 Hankey G. 1
271 Abd Rahman K. 1
272 Chen C. 1
273 Samsudin M. 1
274 Crimmins D. 1
275 Chen J. 1
276 Merican J. 1
277 Frayne J. 1
278 Okuda T. 1
279 Kim J. 1
280 Li Y. 1
281 Niiyama K. 1
282 Han N. 1
283 Yagihashi T. 1
284 Shinohara Y. 1
285 Numata S. 1
286 Chankrachang S. 1
287 Otani T. 1
288 Chuang W. 1
289 Chang C. 1
290 Tao W. 1
291 Martinez A. 1
292 Nguyen C. 1
293 Berger S. 1
294 Makonkawkeyoon K. 1
295 Welton E. 1
296 Steinberg L. 1
297 Bennett J. 1
298 Wynn J. 1
299 Lau W. 1
300 Crosby K. 1
301 Addissie Y. 1
302 Buntoung S. 1
303 Kruszka P. 1
304 Chuang H. 1
305 Muenke M. 1
306 Goodloe C. 1
307 Neas K. 1
308 Gabriel P. 1
309 Mefford H. 1
310 Chein J. 1
311 Nakagawa K. 1
312 Dodge K. 1
313 Fukuoka M. 1
314 Fanti K. 1
315 Davies L. 1
316 Mitsudomi T. 1
317 Malone P. 1
318 Lansford J. 1
319 Di Giunta L. 1
320 Thongprasert S. 1
321 Mommersteeg M. 1
322 Alampay L. 1
323 Reynolds W. 1
324 Al-Hassan S. 1
325 Chung W. 1
326 Chaudhary N. 1
327 Yang J. 1
328 Bacchini D. 1
329 Maring H. 1
330 Yu L. 1
331 Ho K. 1
332 Parikh U. 1
333 Galaska B. 1
334 Lucas J. 1
335 Pickett J. 1
336 Chen W. 1
337 Lee A. 1
338 Schwartz J. 1
339 Liu K. 1
340 Na Ayudhya R. 1
341 Yu J. 1
342 Lolli S. 1
343 Chen G. 1
344 Chaiwarith R. 1
345 Durier N. 1
346 Sim B. 1
347 Rooney J. 1
348 Boettiger D. 1
349 Suzuki M. 1
350 Ye W. 1
351 Sittiwangkul R. 1
352 Christina Hsu N. 1
353 Silvilairat S. 1
354 Pantina P. 1
355 Pongprot Y. 1
356 Nguyen A. 1
357 Tanpaiboon P. 1
358 Loftus A. 1
359 Sayer A. 1
360 Liu X. 1
361 Funayama T. 1
362 Hung H. 1
363 Plante I. 1
364 Wiriya W. 1
365 Usami N. 1
366 Lee J. 1
367 Azzam E. 1
368 Yen M. 1
369 Oburu P. 1
370 Inoue A. 1
371 Li, Jinzhu 1
372 Dong, Haibo 1
373 Luan, Pingshan 1
374 Chen, Jun 1
375 Zhao, Duan 1
376 Su, Weizhou. 1
377 Promsawat M. 1
378 Sulaiman A.H. 1
379 Zheng, Wei-Xing. 1
380 Hatim A. 1
381 Xie, Sishen 1
382 Chui D.H.K. 1
383 Venkatesan, T. 1
384 Tan Jin Ai M.A. 1
385 Thong, John T. L. 1
386 Chen, Xiaodong 1
387 Zhou, Weiya 1
388 Niu, Zhiqiang 1
389 Shao, Qi 1
390 Ye Z.-G. 1
391 Xue, Anke. 1
392 Taylor W.C. 1
393 Fu, Minyue. 1
394 Lee V.-S. 1
395 Sheng, Yuxia. 1
396 Tuntiwachwuttikul P. 1
397 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 1
398 Han, Qing-Long 1
399 Han, Qing-Long. 1
400 Li, Shenpeng. 1
401 Othman A.S. 1
402 Zhang, Cisheng. 1
403 Ren Z. 1
404 Wong J.Y.Y. 1
405 Hu, Bocheng. 1
406 Jiang, Peng. 1
407 He, Qian. 1
408 Yeap B.-K. 1
409 Wang, Lei. 1
410 Dhar, S. 1
411 Xu X. 1
412 Hong G. 1
413 Gralla R. 1
414 Sopajaree K. 1
415 Gebski V. 1
416 Chang Y. 1
417 Engling G. 1
418 Chou C. 1
419 Mok T. 1
420 Tu Y. 1
421 Duell N. 1
422 Skinner A. 1
423 Rosell R. 1
424 Pastorelli C. 1
425 Zhou C. 1
426 Sorbring E. 1
427 Marschner I. 1
428 Tirado L. 1
429 Lord S. 1
430 Cheewakriangkrai C. 1
431 Chang S. 1
432 Ng I.S.L. 1
433 Gopinadhan, K. 1
434 Chan A.Y.Y. 1
435 Zhan, D. 1
436 Law H.-Y. 1
437 Breese, M. B. H. 1
438 Ma E.S.K. 1
439 Rusydi, A. 1
440 Mathew, S. 1
441 Chan L.C. 1
442 Cantor C.R. 1
443 Sheu G. 1
444 Tseng C. 1
445 Shen, Zexiang 1
446 Ding C. 1
447 Yu, X. J. 1
448 Leung T.N. 1
449 Chan, T. K. 1
450 Zhang, Jingxin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2559 10
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 14
7 2554 2
8 2553 8
9 2552 3
10 2551 5
11 2550 7
12 2549 8
13 2548 6
14 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Impact of co-culturing with fractionated carbon-ion-irradiated cancer cells on bystander normal cells and their progeny
2 The Halosphaeriaceae revisited
3 High levels of adherence to a rectal microbicide gel and to oral Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) achieved in MTN-017 among men who have sex with men (MSM) and transgender women
4 A correlation of long term effects and radiation quality in the progeny of bystander cells after microbeam radiations: The experimental study of radiotherapy for cancer risk mitigation
5 Loss of function in ROBO1 is associated with tetralogy of Fallot and septal defects
6 Gefitinib or Erlotinib vs Chemotherapy for EGFR Mutation-Positive Lung Cancer: Individual Patient Data Meta-Analysis of Overall Survival
7 Integration of data mining classification techniques and ensemble learning to identify risk factors and diagnose ovarian cancer recurrence
8 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
9 MTN-017: A rectal phase 2 extended safety and acceptability study of tenofovir reduced-glycerin 1% gel
ปี พ.ศ. 2559
10 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
11 Radiative effect of springtime biomass-burning aerosols over northern indochina during 7-SEAS/BASELInE 2013 campaign
12 Investigation of the CCN activity, BC and UVBC mass concentrations of biomass burning aerosols during the 2013 BASELInE campaign
13 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
14 Correlates of Disability in Asian Patients With Major Depressive Disorder
15 Interaction of reward seeking and self-regulation in the prediction of risk taking: A cross-national test of the dual systems model
16 Aerosol transport from Chiang Mai, Thailand to Mt. Lulin, Taiwan - Implication of aerosol aging during long-range transport
17 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
18 Comparison of genotypic and virtual phenotypic drug resistance interpretations with laboratory-based phenotypes among CRF01_AE and subtype B HIV-infected individuals
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2558
20 Correlates of Disability in Asian Patients With Major Depressive Disorder
ปี พ.ศ. 2557
21 Enhanced grain growth in lead-free (1-x)(Na0.5Bi 0.5)TiO3 - XAgNbO3 solid solution ceramics
22 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
23 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
24 Corrigendum to " A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199]
ปี พ.ศ. 2555
25 Two new Kirschsteiniothelia species with a Dendryphiopsis anamorph cluster in Kirschsteiniotheliaceae fam. nov.
26 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
27 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
28 Multiscale modeling of homo- and heterogeneous system.
29 On shift variance bounds in multi-channel filter banks
30 Corrigendum to "A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199] (DOI:10.1016/j.jcv.2008.12.009)
31 Self-stabilizable symbiosis for cloud data center applications: A game theoretic perspective
32 Identities as protective processes: Socio-ecological perspectives on youth resilience
33 Microfluidic device for the selective chemical stimulation of neurons and characterization of peptide release with mass spectrometry
34 Comparison of predicted susceptibility between genotype and virtual phenotype HIV drug resistance interpretation systems among treatment-naive HIV-infected patients in Asia: TASER-M cohort analysis
35 Exploring self-optimization and self-stabilization properties in bio-inspired autonomic cloud applications
36 Cohort profile: The PharmAccess African (PASER-M) and the TREAT Asia (TASER-M) monitoring studies to evaluate resistance-HIV drug resistance in sub-Saharan Africa and the Asia-Pacific
37 Failure to prescribe pneumocystis prophylaxis is associated with increased mortality, even in the cART era: Results from the Treat Asia HIV observational database
38 Interior fixed points of unit-sphere-preserving Euclidean maps
ปี พ.ศ. 2554
39 Optimal two-sided diagonal scaling for filter bank frames
40 Insulin resistance is independently associated with significant hepatic fibrosis in Asian chronic hepatitis C genotype 2 or 3 patients
ปี พ.ศ. 2553
41 Phylogeny and morphology of Neodeightonia palmicola sp. nov. from palms
42 Growth Hormone (GH)-dependent expression of a natural antisense transcript induces zinc finger E-box-binding homeobox 2 (ZEB2) in the glomerular podocyte: A novel action of GH with implications for the pathogenesis of diabetic nephropathy
43 Bound ratio minimization of filter bank frames
44 Optimal Zero-Forcing precoding design
45 Infinite horizon LQG control with fixed-rate quantization for scalar systems
46 A thick-film sensor as a novel device for determination of polyphenols and their antioxidant capacity in white wine
47 Trends in CD4 counts in HIV-infected patients with HIV viral load monitoring while on combination antiretroviral treatment: Results from The TREAT Asia HIV Observational Database
48 Management of cholesterol to reduce the burden of stroke in Asia: Consensus statement
ปี พ.ศ. 2552
49 A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences
50 Optimal noise reduction in oversampled PR filter banks
51 Optimal design of oversampled filter banks with lattice structure
ปี พ.ศ. 2551
52 Hankel-norm approximation of IIR by FIR models: A constructive method
53 Distributed state estimation based on quantized observations in a bandwidth constrained sensor network
54 Efficient computation of frame bounds using LMI-based optimization
55 Improving frame-bound-ratio for frames generated by oversampled filter banks
56 The Impact Of Principal's Transformational Democratic Leadership Style On Teachers' Job Satisfaction And Commitment [HD57.7. C514 2008 f rb].
ปี พ.ศ. 2550
57 Anti-inflammatory activity of 4-arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage RAW 264.7 cells
58 4-Arylcoumarin inhibits immediate-type allergy
59 Complete genomes for hepatitis C virus subtypes 6f, 6i, 6j and 6m: Viral genetic diversity among Thai blood donors and infected spouses
60 Frame-theory-based analysis and design of oversampled filter banks : direct computational method
61 Genetic relationship between coptotermes gestroi and coptotermes vastator (Isoptera: Rhinotermitidae)
62 Antitumor activity of 4-Arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
63 Endothelin-1 expression correlates with atypical histological features in mammary phyllodes tumours
ปี พ.ศ. 2549
64 Surface bio-magnetism and its biophysical effects on bacterial cells.
65 Precoder design and blind identification of MIMO channels
66 Multi-objective approximation of IIR by FIR digital filters
67 Sampled data model predictive control for step response models
68 A new frequency response plot of linear SISO systems
69 Construction of tight filter bank frames
70 Noise reduction design of perfect reconstruction oversampled filter banks
71 Anti-inflammatory effects of 4-arylcoumarins in LPS-induced murine macrophage RAW 264.7 cells
ปี พ.ศ. 2548
72 Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
73 Output regulation of linear systems with input constraints
74 From IIR to FIR digital MIMO models : a constructive Hankel norm approximation method
75 On frames with stable oversampled filter banks
76 Multirate periodic systems and constrained analytic function interpolation problems
77 4-Arylcpumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
ปี พ.ศ. 2547
78 MS analysis of single-nucleotide differences in circulating nucleic acids: Application to noninvasive prenatal diagnosis