ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 7
2 Wong, Limsoon 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Rosenberg, Catherine. 5
5 Liu, Ying 5
6 Lin, Lin 5
7 Hubaux, Jean-Pierre. 5
8 Bolund, Lars 5
9 He, Ying 5
10 Yong, Ken-Tye 5
11 Ye, Ling 5
12 Law, Wing-Cheung 5
13 Lin, Lin. 4
14 Du, Yutao 4
15 Coyne, Richard 4
16 Tan, Yap Peng 4
17 Liu, Jing 4
18 Vajta, Gábor 3
19 Yang, Huanming 3
20 Callesen, Henrik 3
21 Kangwanpong D. 3
22 Xu, Qing-Feng 3
23 Du, Yutao. 3
24 Purup, Stig 3
25 Kampuansai J. 3
26 Huang, Likun 3
27 Liu, Qian 3
28 Hoi, Steven Chu Hong 3
29 Roy, Indrajit 3
30 Liu, Liwei 3
31 Hu, Rui 3
32 Zhao, Liang 3
33 Tan, Ming-Jen 3
34 Zhao, Dan 2
35 Wang, Gang 2
36 Purup, Stig. 2
37 Callesen, Henrik. 2
38 Kragh, Peter M 2
39 Kwoh, Chee Keong 2
40 Liu, Ying. 2
41 Nielsen, Anders Lade 2
42 Han, Kai. 2
43 Li, Chang Ming 2
44 Liu, Yang. 2
45 Kuwayama, Masashige 2
46 Schmidt, Mette 2
47 Jørgensen, Arne Lund 2
48 Su, Haibin 2
49 Koepping, Elizabeth 2
50 Bolund, Lars. 2
51 Zhang, Xiuqing. 2
52 Schmidt, Mette. 2
53 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
54 Rosenberg, Catherine 2
55 Xu S. 2
56 Yang, Huanming. 2
57 Power, Michael 2
58 Pain, Helen 2
59 Seielstad M. 2
60 Laidlaw, Ken 2
61 Morris, Paul 2
62 Schwannauer, Matthias 2
63 Srikummool M. 2
64 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
65 Coe-Sullivan, Seth 2
66 Swihart, Mark T. 2
67 Zhang, Xihe 2
68 Prasad, Paras N. 2
69 Castagne, Sylvie 2
70 Li, Zhenhua 2
71 Lim, Samuel Chao Voon 2
72 Hu, Yazhuo 2
73 Roh, Kwangdong 2
74 Xiang, Liu 2
75 Reynolds, Jessica L. 2
76 Vasilakos, Athanasios V. 2
77 Dang, Cuong 2
78 Nurmikko, Arto 2
79 Zhu, Jing 2
80 Tai, Xue Cheng 2
81 Li, Feng 2
82 Zhou, Xiuzhuang 2
83 Kim, Chris H. 2
84 Chen, Peng 2
85 Lysaker, Marius 2
86 Gu, Pei-Yang 2
87 Zhang, Qichun 2
88 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
89 Shang, Yuanyuan 2
90 Girard, Andre. 2
91 Huo, Fengwei 2
92 Tang, Chuyang Y. 2
93 Panagiotis Papadimitratos. 2
94 Zhang, Danqing 2
95 Cai, Qizhou 2
96 De Ungria M.C.A. 1
97 Gao, Huasheng 1
98 Chu J. 1
99 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
100 Tang, Tilan 1
101 Danupon Ariyasajjakorn 1
102 Hyttel, Poul. 1
103 Robertson, David 1
104 Gojobori T. 1
105 Ghang H. 1
106 CNPq (Brazilian Research Council) 1
107 Delfin F.C. 1
108 Edo J. 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
110 Schyth, Brian Dall 1
111 Bhak J. 1
112 Moldt, Brian 1
113 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
114 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
115 Ahmed I. 1
116 Brahmachari S.K. 1
117 Winther, Kjeld Dahl 1
118 Chen C.-H. 1
119 Østrup, Olga. 1
120 Holm, Ida E 1
121 Chaurasia A. 1
122 Calacal G.C. 1
123 Chen Y.-T. 1
124 Khurana P. 1
125 Kim W.-Y. 1
126 Haszeldine, Stuart 1
127 Wilkinson, Mark 1
128 Kim K. 1
129 Foley, Jennifer A 1
130 Kim H.-L. 1
131 Kimm K. 1
132 Nash, Christine Scott 1
133 Nauright, John 1
134 Jakobsen, Jannik E 1
135 Koike T. 1
136 Sproule, John 1
137 Kimura R. 1
138 Logie, Robert 1
139 Kennedy G.C. 1
140 Smith, Tim J 1
141 Huang W. 1
142 Hoh B.P. 1
143 Ho S.-F. 1
144 grant no. 200074/97-0 1
145 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
146 Inoko H. 1
147 Jinam T.A. 1
148 Colton, Simon 1
149 Pease, Alison 1
150 Jha P. 1
151 Smaill, Alan 1
152 Han J. 1
153 Liu, Xinjuan 1
154 Hu, Junlin 1
155 Lim, Suo Hon 1
156 Xin, Shi-Qing 1
157 Wang, Xuewan 1
158 Réau, Régis 1
159 Lin, Ming 1
160 Ananthanarayanan, Arundithi 1
161 Wang, Wen-Ping 1
162 Ong, Beng S. 1
163 Lim, Kok-Hwa 1
164 Lin, Weisi 1
165 Routh, Parimal 1
166 Zhou, Yuhua 1
167 Ma, Shouzhi 1
168 Kim, Dong-Hwan 1
169 Di, Chong-An 1
170 Sana, Barindra 1
171 Geffroy, Bernard 1
172 Sun, Changqing 1
173 Wang, Yubo 1
174 Zhou, Zhaofeng 1
175 Duan, Zheng 1
176 Hissler, Muriel 1
177 Liu, Yunqi 1
178 Kulawonganunchai S. 1
179 Lim, Sierin 1
180 Yu, Gui 1
181 Huang, Jinghuai 1
182 Deng, Chenwei 1
183 Kim S. 1
184 Wang, Jun. 1
185 Nielsen, Anders Lade. 1
186 Wang Y. 1
187 Luo, Yonglun. 1
188 Li, Shengting. 1
189 Palittapongarnpim P. 1
190 McAllister, Margaret, RN. 1
191 Lee S. 1
192 McClenaghan, Kerry 1
193 Estefan, Andrew 1
194 Chen J. 1
195 Hasking, Penelope 1
196 Jung J. 1
197 Gao, Fei. 1
198 Molnár, Molnar. 1
199 Shi H. 1
200 Liao S. 1
201 Luo X. 1
202 Kutanan W. 1
203 Su B. 1
204 Winther, K. D. 1
205 Zhang, Xiuqing 1
206 Niikawa N. 1
207 Fuchareon S. 1
208 Tongsima S. 1
209 Assawamakin A. 1
210 Abdulla M.A. 1
211 Yan S. 1
212 Petrosyan B. 1
213 Shapovalov A. 1
214 Otevrel M. 1
215 Oppelt A. 1
216 Mahgoub M. 1
217 Malyutin D. 1
218 Stephan F. 1
219 Richter D. 1
220 Klemz G. 1
221 Köhler W. 1
222 Groß M. 1
223 Grabosch H. 1
224 Asova G. 1
225 Krasilnikov M. 1
226 Khojoyan M. 1
227 Yoo H.-S. 1
228 Yuan W. 1
229 Shugart Y.Y. 1
230 Yang J.O. 1
231 Xiao H. 1
232 Zhao G. 1
233 Zilfalil B.A. 1
234 Isaev I. 1
235 Ivanisenko Y. 1
236 Hakobyan L. 1
237 Vashchenko G. 1
238 Rimjaem S. 1
239 Nozdrin M. 1
240 Weidinger S. 1
241 Sinha A. 1
242 Sudoyo H. 1
243 Sidek M.R. 1
244 Scaria V. 1
245 Salvador J.M. 1
246 Sandraling Y. 1
247 Sugano S. 1
248 Suryadi H. 1
249 Tokunaga K. 1
250 Villamor L.P. 1
251 Tan A. 1
252 Tabbada K.A. 1
253 Suzuki Y. 1
254 Sakaki Y. 1
255 Png E. 1
256 Lederer S. 1
257 Schlarb H. 1
258 Hoffmann M. 1
259 Flöttmann K. 1
260 Wenndorff R. 1
261 Schreiber S. 1
262 Templin I. 1
263 Perdigon H.B. 1
264 Phipps M.E. 1
265 Kittichok Nithisathian 1
266 Paramonov V. 1
267 Will I. 1
268 Wu J.-Y. 1
269 Wang H. 1
270 Ngamphiw C. 1
271 Gisborne, Nik 1
272 Cowie, Claire 1
273 Naritomi K. 1
274 Mukerji M. 1
275 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
276 Nishida N. 1
277 Dima, Maria 1
278 Stanley, Brian 1
279 Ohashi J. 1
280 Oh S. 1
281 Wright, Mark 1
282 Oh B. 1
283 Thomas, Jonathan 1
284 Mitchell W. 1
285 Lee J.-Y. 1
286 Ritchie, Graeme 1
287 McMeel, Dermott 1
288 Lai P.S. 1
289 Kumar V. 1
290 Liu E.T. 1
291 He, Daqing 1
292 Marzuki S. 1
293 Fergusson, David 1
294 Mandapati K.K. 1
295 Jacucci, Carlo 1
296 Majumder P.P. 1
297 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
298 Oka A. 1
299 Yang Z. 1
300 Pribenszky, Csaba. 1
301 Guo, Yunlong 1
302 Qi X. 1
303 Zhang X. 1
304 Østrup, Olga 1
305 Serey B. 1
306 Sovannary T. 1
307 Samnom H. 1
308 Wang E. 1
309 Aun H.S. 1
310 Kuwayama, Masaabc. 1
311 Bunnath L. 1
312 Johansen, Marianne G. 1
313 Walker, Brigid 1
314 Padilla C.D. 1
315 Agostino, Cristiano 1
316 Williams, Richard 1
317 Ong R. 1
318 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
319 Androulaki, Maria 1
320 Raeburn, Alison Somers 1
321 McPaul, Ann 1
322 Jakobsen, Jannik E. 1
323 Holm, Ida E. 1
324 McKenzie, Karen 1
325 Bøgh, Ingrid Brück 1
326 Collins, David 1
327 Wang, Yucheng 1
328 Foo, Schubert 1
329 Peng, Kaiping 1
330 Hamp, Tobias 1
331 Davis, Hunter Morgan 1
332 Shenghua, Jin 1
333 Theng, Yin-Leng 1
334 Lu, Lanyuan 1
335 Girard, André 1
336 Wu, Youyou 1
337 Wong, Colin Hong An 1
338 Iyer, Aravind. 1
339 Yang, Yong Sheng 1
340 Shao, Xiao 1
341 Steckel, Jonathan S. 1
342 Shan, Wen 1
343 Burger, Jan A. 1
344 Li, Ruidi 1
345 Guan, Lunhui 1
346 He, Jian 1
347 Garcia-Prieto, Celia 1
348 Singh, A.K. 1
349 Croce, Carlo M. 1
350 Wang, Yi 1
351 Chen, Songtao 1
352 Plunkett, William 1
353 Kumar, Sanjay 1
354 Wang, Jing 1
355 Ma, Kexin. 1
356 Liu, Shuqing 1
357 Chen, Wenchao 1
358 Keane, John. 1
359 Zhao, Qian 1
360 Grossglauser, Matthias. 1
361 Yu, Hao 1
362 Jiang, Zhiyong 1
363 Yu, Zhiping 1
364 Jarfors, Anders E. W. 1
365 Jing, Zhenzhong 1
366 Hu, Menglan. 1
367 Fong, Kai-Soon 1
368 Sun, Lingling 1
369 Chin, Kek Foo 1
370 Piorkowski, Michal. 1
371 Tan, Choon-Hong 1
372 Yang, Jinhua 1
373 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
374 Ravi Mazumdar. 1
375 Liu, Xin 1
376 Shen, Zhi-Liang 1
377 Qi, Saren 1
378 Zhang, Weiqing 1
379 Qiao, Miao 1
380 Loh, Teck-Peng 1
381 Panchard, Jacques. 1
382 Li, Ye 1
383 Loo, Wan-Yi 1
384 Xu, Zhichuan 1
385 Li, Haizhou 1
386 Bardor, Muriel 1
387 Wang, Ning 1
388 Loo, Say Chye Joachim 1
389 Lin, Juncong 1
390 Guo, Hua 1
391 Ho, Steven C. L. 1
392 Song, Zhiwei 1
393 Er, Meng Joo 1
394 Magdassi, Shlomo 1
395 Goh, Lin-Tang 1
396 Lian, Zhichao 1
397 Tong, Yen Wah 1
398 Cao, Xun 1
399 Gan, Leong Huat 1
400 Li, Bin 1
401 Bao, Hongqian 1
402 Lu, Yunpeng 1
403 Zhao, Junying 1
404 Song, Hongwei 1
405 Pan, Yongzheng 1
406 Yan, Mi 1
407 Li, Lin 1
408 Ping, Yuan 1
409 Jiang, Bin 1
410 Zhang, Chi 1
411 Wang, Ningfei 1
412 Yang, Minghui 1
413 Long, Yi 1
414 Yang, Yuansheng 1
415 Keating, Michael J. 1
416 Lee, Hangil 1
417 Steekel, Jonathan S. 1
418 Shin, Taeh 1
419 Breen, Craig 1
420 Pelicano, Helene 1
421 Huang, Peng 1
422 Xiao, Xiong 1
423 Wu, Wangliang 1
424 Zhang, Wan 1
425 Chng, Eng Siong 1
426 Chen, Gang 1
427 Zhao, Yi 1
428 Shin, Hyeon-Jin 1
429 Lu, Weiqin 1
430 Cole, Jacqueline M. 1
431 Kim, Hanbit 1
432 Cai, Hongxing 1
433 Lee, Dongwook 1
434 Zhu, Xi 1
435 Seo, Jiwon 1
436 Wang, Kai 1
437 Liu, Yaqian 1
438 Jeon, Heonsu 1
439 Lee, Jiyoul 1
440 Dunyaporn Trachootham 1
441 Ahn, Sungmo 1
442 Zhou, J. 1
443 Tan, Yap-Peng 1
444 Chu, Jian 1
445 Gao, Junkuo 1
446 Kim, Jin-Mo 1
447 Lee, Chengkuo 1
448 Baik, Bok 1
449 Chen, Yumin 1
450 Gao, HongMei 1
451 Dong, Zhili 1
452 Zhou, Feng 1
453 Lu, Zhisong 1
454 Guo, Jun 1
455 Liu, HanLong 1
456 Li, Gang 1
457 Yoon, Seung Wook 1
458 Li, Shengting 1
459 Made, Riko I. 1
460 Chen, Hongyan 1
461 Luo, Yonglun 1
462 Kwak, Sang Kyu 1
463 Ge, Jian-Feng 1
464 Mahajan, Supriya D. 1
465 Sørensen, Charlotte Brandt 1
466 Kang, Jun-Koo 1
467 Rui, Hu 1
468 Yu, Aibin 1
469 Wang, Jianhua 1
470 Yan, Li Ling 1
471 Wang, Chengyuan 1
472 Xiang, Liu. 1
473 Wang, Dong 1
474 Wang, Zuoyong 1
475 McGill, Sally Fagerson 1
476 Joly, Damien 1
477 Allen, Clarence R. 1
478 Pang, John Hock Lye 1
479 Wang, Zisu 1
480 Zhao, Yan 1
481 Xiao, Gaoxi 1
482 Huang, T. S. 1
483 Tan, Huei Shuan 1
484 Lescop, Christophe 1
485 Nguyen, Hung 1
486 Yu, Liujian 1
487 Zheng, Lianxi 1
488 Teoh, Eam Khwang 1
489 Chen, Hui 1
490 Qin, Fang 1
491 Yau, Wei-Yun 1
492 Bao, Qiaoliang 1
493 Gong, Cheng 1
494 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
495 Delaunay, Wylliam 1
496 Williams, Patrick L. 1
497 Sun, Gengzhi 1
498 Sieh, Kerry 1
499 Mathey, François 1
500 Gan, Chee Lip 1
501 Lin, Guimiao 1
502 Ng, Ching Ging 1
503 Wu, Tom 1
504 Chen, Liguang 1
505 Wang, J. 1
506 Li, Hua 1
507 Vithia, Gunalan 1
508 Tong, Jiarong 1
509 Li, Najun 1
510 Zheng, Junwei 1
511 Lin, Tzer Pin Raymond 1
512 Xia, Jiazhi 1
513 Xing, Guozhong 1
514 Tan, Clive M. 1
515 Wang, Liyun 1
516 Chen, L. 1
517 Sydor, John. 1
518 Jiang, Xudong 1
519 Guo, Mei-Ling 1
520 Veeravalli, Bharadwaj. 1
521 Mitran, Patrick. 1
522 Chua, Beng-Wah 1
523 Samat Shabdanov. 1
524 Miao, Shifeng 1
525 Ho, Zheng Jie Marc 1
526 Zhang, Chun 1
527 Wang, Y. 1
528 Maurer-Stroh, Sebastian 1
529 Peng, Haiyang 1
530 Meng, Min 1
531 Panagopoulos, Christos 1
532 Guo, Jinjun 1
533 Verma, Brijesh. 1
534 Son, Hungsun 1
535 Chia, Elbert E. M. 1
536 Yang, Gao 1
537 Ghosh, Moumita. 1
538 Liu, Xiang. 1
539 Zhang, You-Hao 1
540 Liu, Gao-Yan 1
541 Aravind Iyer 1
542 Ghosh, Ranadhir. 1
543 Kumar, Rajiv 1
544 Balanda, Kevin. 1
545 Li, Shengyong 1
546 Yoon, Yong-Jin 1
547 Xiao, Qijun 1
548 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
549 Lee, Jian Ming Vernon 1
550 Sun, Ru 1
551 Reaburn, Peter. 1
552 You, L. 1
553 Zhou, X. 1
554 Shin, Choongsoo 1
555 Gillespie, Amaya. 1
556 Liu, Chaoyin 1
557 Baek, Jong Dae 1
558 Tondelier, Denis 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 Goal Orientations And Organisational Outcomes
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake