ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lau, Damien
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Xiao, Ni 1
2 Zhu, Jixin 1
3 Shi, Wenhui 1
4 Yan, Qingyu 1
5 Dong, Xiaochen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
ผลงานวิจัย