ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lai, Rongjie
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Liao, Rihong
- Liew, Rong Qi
- Liu, Rong
- Li, Renming.
- Rimsky L.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Saag M. 2
2 Crauwels H. 2
3 Vanveggel S. 2
4 Wong, Teck Neng 2
5 Cahn P. 2
6 Boven K. 2
7 Molina J. 2
8 Ding, Zijing 2
9 Supparatpinyo K. 2
10 Grinsztejn B. 2
11 Johnson M. 1
12 Clotet B. 1
13 Lefebvre E. 1
14 Fourie J. 1
15 Lazzarin A. 1
16 Cohen C. 1
17 Walmsley S. 1
18 Mills A. 1
19 Williams P. 1
20 Tai, Xue Cheng 1
21 Tang, Chuyang Y. 1
22 Wei, Jing 1
23 Ma, Ning 1
24 Chan, Tony F. 1
25 Wu, Yuan 1
26 Xie, Jinlong 1
27 Liu, Qiusheng 1
28 Wu H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 1
5 2549 1