ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lai, Liangxue.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Chia-Lung 2
2 Mo, Yu 2
3 Wang, Lin 2
4 Ge, Liya 2
5 Tan, Amy Giin-Yu 2
6 Lee, Pooi See 2
7 Mandler, Daniel 2
8 Wang, Jing-Yuan 2
9 Robinson, Robert C. 2
10 Zhao, Lei 2
11 Xu, Ying. 1
12 Xue, Bo 1
13 Liu, Na. 1
14 Li, Jing. 1
15 Srinivasan, Ramanujam 1
16 Liu, Lin. 1
17 Popp, David 1
18 Zhao, Yu. 1
19 Narita, Akihiro 1
20 Balasubramanian, Mohan K. 1
21 Ghoshdastider, Umesh 1
22 Liang, Yu. 1
23 Wang, Fang. 1
24 Fan, Nana. 1
25 Chen, Jijun. 1
26 Han, Jianyong. 1
27 Wang, Yong. 1
28 Zhou, Qi. 1
29 Tanaka, Toshitsugu 1
30 Yang, Yang. 1
31 Tan, Swee Ngin 1
32 Lin, Lin. 1
33 Liu, Chunhui. 1
34 Xu, Rong 1
35 Seet, Ju Ee 1
36 Lim, Teik-Thye 1
37 Choi, Hyung Won 1
38 Choo, Chee Chong 1
39 Huang, Xirong. 1
40 Zou, Feixue. 1
41 Kwok, Ka Wai 1
42 Lang, Qiaolin. 1
43 Tan, Eddie Han Pin 1
44 Chen, Chunping 1
45 Buist, Martin Lindsay 1
46 Popp, David. 1
47 Yao, Lee. 1
48 Narita, Akihiro. 1
49 Hu, Nan. 1
50 Pan, Dengke. 1
51 Tan, Nguan Soon 1
52 Wang, Penghua 1
53 Chow, Vincent Tak Kwong 1
54 Liu, Shaomin 1
55 Larsson, Mårten. 1
56 Ouyang, Zhen. 1
57 He, Lixiazi. 1
58 Liu, Kai. 1
59 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
60 Guo, William W. 1
61 Wu, Lu. 1
62 Zou, Qingjian. 1
63 Xiao, Lei. 1
64 Shang, Zhouchun. 1
65 Dou, Hongwei. 1
66 Ji, Guanghzhen. 1
67 Shillcock, Richard 1
68 Renals, Stephen 1
69 Abdul Rasid, Mohamad Hafiz Farhan 1
70 Kok , Onn Kwong 1
71 Arai, Takaomi 1
72 Dolah, Jasni 1
73 Abdul Kadir, Siti Raudah 1
74 Oliver, Nick 1
75 Ghoshal, Arnab 1
76 Zhuang, Yan 1
77 Pudelko, Markus 1
78 Du, Yutao. 1
79 Pei, Gang. 1
80 Wei, Feng 1
81 Zhong, Chongming. 1
82 Qabazard, Bedoor 1
83 Wang, Quanlei. 1
84 Liu, Zhaoming. 1
85 Tan, Choon-Hong 1
86 Razaad, Indah Mutiara Ningtyas 1
87 Zhao, Bentian. 1
88 Li, Yanhong 1
89 Ng, Say Yong 1
90 Gruber, Jan 1
91 Wang, Shouqi. 1
92 Lu, Chunxia. 1
93 Yang, Huanming. 1
94 Pei, Duanqing. 1
95 Li, Ning. 1
96 Dinesh Kumar, Srinivasan 1
97 Yang, Zhenzhen. 1
98 Peh, Meng Teng 1
99 Luan, Jing. 1
100 Ng, Li Fang 1
101 Yang, Dongshan. 1
102 Lu, Yingxi 1
103 Hira, Riichiro 1
104 Luo, Weiyu 1
105 Hoffmann, Carolin 1
106 Zhang, Guoquan 1
107 Shi, Jianzhong 1
108 Gloss, Bernd 1
109 Deisseroth, Karl 1
110 Wang, Guojun 1
111 Feng, Guoping 1
112 Deng, Guohua 1
113 Kasai, Haruo 1
114 Zhang, Qianyi 1
115 Nongluk, Sriwilaijaroen 1
116 Mancuso, James 1
117 Hiroaki, Hiramatsu 1
118 Matsuzaki, Masanori 1
119 Lo, Shun Qiang 1
120 Li, Chengjun 1
121 Katarya, Malvika 1
122 Jiang, Yongping 1
123 Kudolo, John 1
124 Chow, Nick 1
125 Chen, Susu 1
126 Halliwell, Barry 1
127 Wang, Huayan. 1
128 Stürzenbaum, Stephen R. 1
129 Liu, Zhonghua. 1
130 Ouyang, Hongsheng. 1
131 Swain, Suresh C. 1
132 Rose, Peter 1
133 Vajta, Gabor. 1
134 Dymock, Brian W. 1
135 Li, Ziyi. 1
136 Moore, Philip K. 1
137 Wei, Hong. 1
138 Deng, Hongkui. 1
139 Augustine, George J. 1
140 Asrican, Brent 1
141 Berglund, Ken 1
142 Kim, Jinsook 1
143 Esteban, Miguel A. 1
144 Qiu, Li 1
145 Luan, Zhidong. 1
146 Wen, Lei 1
147 Yasuo, Suzuki 1
148 Nakajima, Ryuichi 1
149 Khandelia, Piyush 1
150 Lin, Qing-Feng 1
151 Makeyev, Eugene V. 1
152 Wang, Zhao-Hua 1
153 Zou, Yu-Wan 1
154 Juvvuna, Prasanna Kumar 1
155 Bando, Yoshio 1
156 Zhang, Jian 1
157 Golberg, Dmitri 1
158 Zhan, Min-Jie 1
159 Sutejo, Richard 1
160 Han, Hai-Nian 1
161 Chen, Hui 1
162 Teo, Ziqiang 1
163 Wong, Pui San 1
164 Chong, Han Chung 1
165 Ravi, Laxmi Iyer 1
166 Tang, Ding-Yuan 1
167 Tan, Boon Huan 1
168 Wei, Zhi-Yi 1
169 Sugrue, Richard J. 1
170 Radko, Anna 1
171 Koide, Yasuo 1
172 Ting, Jonathan T. 1
173 Goh, Wang Ling 1
174 Tsuda, Sachiko 1
175 Kong, Zhi Hui 1
176 Yeo, Kiat Seng 1
177 Tang, Yanxia 1
178 Kawaoka, Yoshihiro 1
179 Tan, Gregory 1
180 Chen, Hualan 1
181 Zhang, Xuying 1
182 Zhang, Weijia 1
183 Fang, Xiaosheng 1
184 Chai, Jianwei 1
185 Liao, Meiyong 1
186 Tan, Chaoliang 1
187 Zhai, Tianyou 1
188 Wu, Shixin 1
189 Zhao, Shengli 1
190 Zhang, Hua 1
191 Yan, Chaoyi 1
192 Qiu, Huajun. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 6
7 2554 8
8 2553 2
9 2551 2
10 2548 1
11 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Occurrence and the ecological implication of a tropical anguillid eel Anguilla marmorata from peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2559
2 Preparation And Characterization Of Modified Oil Palm (Elaeis Guineensis) Frond For The Removal Of Rhodamine B In Wastewater
3 Graphic Styles Appearance In Educational Games To Enhance Malaysian Students Learning: A Preliminary Study
ปี พ.ศ. 2558
4 Angiopoietin-like 4 increases pulmonary tissue leakiness and damage during influenza pneumonia
ปี พ.ศ. 2557
5 H6 influenza viruses pose a potential threat to human health
6 Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA) : a review
7 Ti : sapphire pumped passively mode-locked Tm : YAG ceramic laser
8 Chinese subsidiaries in the UK : nature and motives for investment and learning processes
ปี พ.ศ. 2556
9 A systems-based approach to analyse the host response in murine lung macrophages challenged with respiratory syncytial virus
10 A facile synthesis of monodispersed hierarchical layered double hydroxide on silica spheres for efficient removal of pharmaceuticals from water
11 Enhanced gas chromatography-mass spectrometry method for bacterial polyhydroxyalkanoates analysis
12 Hydrogen sulfide is an endogenous regulator of aging in caenorhabditis elegans
13 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
14 Electrochemically “Writing” graphene from graphene oxide
15 High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices
16 Subspace Gaussian mixture models for automatic speech recognition
ปี พ.ศ. 2555
17 Argonaute identity defines the length of mature mammalian microRNAs
18 Retracted article : aligned nanoporous PtNi nanorod-like structures for electrocatalysis and biosensing.
19 Microtubule-like properties of the bacterial actin homolog ParM-R1.
20 Novel actin-like filament structure from Clostridium tetani
21 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
22 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
ปี พ.ศ. 2554
23 MicroRNA trimming in the nervous system
24 Decolorization And COD Reduction Of Methylene Blue Dye Wastewater Through Adsorption Using Raw And Modified Bagasse
25 Human Chromosome 4 Sequencing And Stngle Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis Of An Achondroplasia Individual
26 The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market : an empirical study of China
27 Inter-ocular Facilitation and Suppression in the Reading of Chinese Characters
28 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูน
29 Human Chromosome 4 Sequencing And Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Analysis Of An Achondroplasia Individual
30 Human chromosome 4 sequencing and single nucleotide polymorphism (SNP) analysis of an achondroplasia individual.
ปี พ.ศ. 2553
31 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
33 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
34 Antibiotic delivery across the blood-brain barrier by nanoparticle system.
ปี พ.ศ. 2548
35 陈六使与南洋大学 :荜路篮楼的办学之路 (1950-1964)= Tan Lark Sye and Nanyang University : the hardship in establising Chinese education (1950-1964)
ปี พ.ศ. 2526
36 Perjuangan Isu-Isu Wanita Moden Dalam Majalah Wanita Tempatan