ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lai, Liangxue.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ge, Liya 2
2 Lee, Pooi See 2
3 Mandler, Daniel 2
4 Robinson, Robert C. 2
5 Wang, Lin 2
6 Zhao, Lei 2
7 Wang, Jing-Yuan 2
8 Mo, Yu 2
9 Tan, Amy Giin-Yu 2
10 Chen, Chia-Lung 2
11 Wong, Pui San 1
12 Teo, Ziqiang 1
13 Qiu, Huajun. 1
14 Chen, Hui 1
15 Chong, Han Chung 1
16 Ravi, Laxmi Iyer 1
17 Wei, Zhi-Yi 1
18 Sugrue, Richard J. 1
19 Tang, Ding-Yuan 1
20 Ng, Say Yong 1
21 Lu, Yingxi 1
22 Lang, Qiaolin. 1
23 Xu, Rong 1
24 Seet, Ju Ee 1
25 Lim, Teik-Thye 1
26 Choi, Hyung Won 1
27 Choo, Chee Chong 1
28 Tan, Boon Huan 1
29 Kwok, Ka Wai 1
30 Tan, Eddie Han Pin 1
31 Huang, Xirong. 1
32 Zou, Feixue. 1
33 Khandelia, Piyush 1
34 Liao, Meiyong 1
35 Tan, Chaoliang 1
36 Koide, Yasuo 1
37 Radko, Anna 1
38 Chai, Jianwei 1
39 Fang, Xiaosheng 1
40 Zhang, Hua 1
41 Yan, Chaoyi 1
42 Wu, Shixin 1
43 Zhai, Tianyou 1
44 Bando, Yoshio 1
45 Zhang, Jian 1
46 Lin, Qing-Feng 1
47 Makeyev, Eugene V. 1
48 Wang, Zhao-Hua 1
49 Sutejo, Richard 1
50 Chen, Chunping 1
51 Zou, Yu-Wan 1
52 Golberg, Dmitri 1
53 Zhan, Min-Jie 1
54 Juvvuna, Prasanna Kumar 1
55 Han, Hai-Nian 1
56 Tan, Nguan Soon 1
57 Pei, Duanqing. 1
58 Li, Ning. 1
59 Pei, Gang. 1
60 Du, Yutao. 1
61 Yang, Huanming. 1
62 Dolah, Jasni 1
63 Abdul Kadir, Siti Raudah 1
64 Abdul Rasid, Mohamad Hafiz Farhan 1
65 Kok , Onn Kwong 1
66 Arai, Takaomi 1
67 Xiao, Lei. 1
68 Shang, Zhouchun. 1
69 Liu, Kai. 1
70 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
71 Guo, William W. 1
72 Shillcock, Richard 1
73 He, Lixiazi. 1
74 Wu, Lu. 1
75 Dou, Hongwei. 1
76 Ji, Guanghzhen. 1
77 Zou, Qingjian. 1
78 Oliver, Nick 1
79 Pudelko, Markus 1
80 Yao, Lee. 1
81 Narita, Akihiro. 1
82 Hu, Nan. 1
83 Larsson, Mårten. 1
84 Popp, David. 1
85 Liu, Chunhui. 1
86 Wang, Penghua 1
87 Chow, Vincent Tak Kwong 1
88 Liu, Shaomin 1
89 Zhao, Shengli 1
90 Zhou, Qi. 1
91 Popp, David 1
92 Xue, Bo 1
93 Renals, Stephen 1
94 Ghoshal, Arnab 1
95 Zhuang, Yan 1
96 Li, Jing. 1
97 Ghoshdastider, Umesh 1
98 Zhao, Yu. 1
99 Narita, Akihiro 1
100 Liu, Lin. 1
101 Buist, Martin Lindsay 1
102 Ting, Jonathan T. 1
103 Luan, Jing. 1
104 Ng, Li Fang 1
105 Yang, Zhenzhen. 1
106 Dinesh Kumar, Srinivasan 1
107 Peh, Meng Teng 1
108 Wang, Shouqi. 1
109 Zhong, Chongming. 1
110 Qabazard, Bedoor 1
111 Wang, Quanlei. 1
112 Gruber, Jan 1
113 Lu, Chunxia. 1
114 Rose, Peter 1
115 Halliwell, Barry 1
116 Wang, Huayan. 1
117 Stürzenbaum, Stephen R. 1
118 Liu, Zhonghua. 1
119 Ouyang, Hongsheng. 1
120 Swain, Suresh C. 1
121 Vajta, Gabor. 1
122 Dymock, Brian W. 1
123 Li, Ziyi. 1
124 Wei, Feng 1
125 Liu, Zhaoming. 1
126 Liang, Yu. 1
127 Yang, Yang. 1
128 Tan, Swee Ngin 1
129 Wang, Yong. 1
130 Tanaka, Toshitsugu 1
131 Lin, Lin. 1
132 Xu, Ying. 1
133 Srinivasan, Ramanujam 1
134 Liu, Na. 1
135 Balasubramanian, Mohan K. 1
136 Wang, Fang. 1
137 Fan, Nana. 1
138 Zhao, Bentian. 1
139 Li, Yanhong 1
140 Ouyang, Zhen. 1
141 Tan, Choon-Hong 1
142 Razaad, Indah Mutiara Ningtyas 1
143 Yang, Dongshan. 1
144 Chen, Jijun. 1
145 Han, Jianyong. 1
146 Pan, Dengke. 1
147 Moore, Philip K. 1
148 Wei, Hong. 1
149 Nongluk, Sriwilaijaroen 1
150 Mancuso, James 1
151 Hiroaki, Hiramatsu 1
152 Matsuzaki, Masanori 1
153 Lo, Shun Qiang 1
154 Li, Chengjun 1
155 Zhang, Qianyi 1
156 Katarya, Malvika 1
157 Jiang, Yongping 1
158 Kudolo, John 1
159 Yasuo, Suzuki 1
160 Nakajima, Ryuichi 1
161 Goh, Wang Ling 1
162 Tsuda, Sachiko 1
163 Kong, Zhi Hui 1
164 Zhang, Xuying 1
165 Yeo, Kiat Seng 1
166 Tang, Yanxia 1
167 Kawaoka, Yoshihiro 1
168 Tan, Gregory 1
169 Chen, Hualan 1
170 Kasai, Haruo 1
171 Zhang, Guoquan 1
172 Deng, Hongkui. 1
173 Augustine, George J. 1
174 Asrican, Brent 1
175 Berglund, Ken 1
176 Kim, Jinsook 1
177 Esteban, Miguel A. 1
178 Qiu, Li 1
179 Luan, Zhidong. 1
180 Wen, Lei 1
181 Chen, Susu 1
182 Chow, Nick 1
183 Shi, Jianzhong 1
184 Hira, Riichiro 1
185 Luo, Weiyu 1
186 Hoffmann, Carolin 1
187 Gloss, Bernd 1
188 Deng, Guohua 1
189 Deisseroth, Karl 1
190 Wang, Guojun 1
191 Feng, Guoping 1
192 Zhang, Weijia 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 6
7 2554 8
8 2553 2
9 2551 2
10 2548 1
11 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Occurrence and the ecological implication of a tropical anguillid eel Anguilla marmorata from peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2559
2 Preparation And Characterization Of Modified Oil Palm (Elaeis Guineensis) Frond For The Removal Of Rhodamine B In Wastewater
3 Graphic Styles Appearance In Educational Games To Enhance Malaysian Students Learning: A Preliminary Study
ปี พ.ศ. 2558
4 Angiopoietin-like 4 increases pulmonary tissue leakiness and damage during influenza pneumonia
ปี พ.ศ. 2557
5 H6 influenza viruses pose a potential threat to human health
6 Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA) : a review
7 Ti : sapphire pumped passively mode-locked Tm : YAG ceramic laser
8 Chinese subsidiaries in the UK : nature and motives for investment and learning processes
ปี พ.ศ. 2556
9 A systems-based approach to analyse the host response in murine lung macrophages challenged with respiratory syncytial virus
10 A facile synthesis of monodispersed hierarchical layered double hydroxide on silica spheres for efficient removal of pharmaceuticals from water
11 Enhanced gas chromatography-mass spectrometry method for bacterial polyhydroxyalkanoates analysis
12 Hydrogen sulfide is an endogenous regulator of aging in caenorhabditis elegans
13 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
14 Electrochemically “Writing” graphene from graphene oxide
15 High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices
16 Subspace Gaussian mixture models for automatic speech recognition
ปี พ.ศ. 2555
17 Argonaute identity defines the length of mature mammalian microRNAs
18 Retracted article : aligned nanoporous PtNi nanorod-like structures for electrocatalysis and biosensing.
19 Microtubule-like properties of the bacterial actin homolog ParM-R1.
20 Novel actin-like filament structure from Clostridium tetani
21 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
22 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
ปี พ.ศ. 2554
23 MicroRNA trimming in the nervous system
24 Decolorization And COD Reduction Of Methylene Blue Dye Wastewater Through Adsorption Using Raw And Modified Bagasse
25 Human Chromosome 4 Sequencing And Stngle Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis Of An Achondroplasia Individual
26 The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market : an empirical study of China
27 Inter-ocular Facilitation and Suppression in the Reading of Chinese Characters
28 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูน
29 Human Chromosome 4 Sequencing And Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Analysis Of An Achondroplasia Individual
30 Human chromosome 4 sequencing and single nucleotide polymorphism (SNP) analysis of an achondroplasia individual.
ปี พ.ศ. 2553
31 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
33 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
34 Antibiotic delivery across the blood-brain barrier by nanoparticle system.
ปี พ.ศ. 2548
35 陈六使与南洋大学 :荜路篮楼的办学之路 (1950-1964)= Tan Lark Sye and Nanyang University : the hardship in establising Chinese education (1950-1964)
ปี พ.ศ. 2526
36 Perjuangan Isu-Isu Wanita Moden Dalam Majalah Wanita Tempatan