ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 17
2 Huang, Wei 14
3 Huang, Xiao 7
4 Yin, Zongyou 7
5 Nguyen, Nam-Trung 7
6 Xie, Linghai 6
7 Ng, Kee Woei 5
8 Li, Hai 5
9 Yap, Yit Fatt 5
10 Zeng, Zhiyuan 5
11 Liu, Jianwei 4
12 Miao, Jianmin 4
13 Xing, Bengang 4
14 Law, Wing-Cheung 4
15 Li, Chang Ming 4
16 Ye, Ling 4
17 Fan, Qu-Li 4
18 Zhao, Fei 4
19 Cao, Xiehong 4
20 Yong, Ken-Tye 4
21 Liu, Fang 3
22 Zhu, Jixin 3
23 Zhao, Xinxin 3
24 Liu, Shouping 3
25 Chen, Xiaodong 3
26 Zhang, Xiao 3
27 Kjelleberg, Staffan 3
28 Wong, Tien Yin 3
29 Lakshminarayanan, Rajamani 3
30 Min, Yuanzeng 3
31 Beuerman, Roger W. 3
32 Boey, Freddy Yin Chiang 3
33 Lou, David Xiong Wen 3
34 Fan, Zhanxi 3
35 Ai, Wei 3
36 Hu, Rui 3
37 Liu, Liwei 3
38 Yu, Ting 3
39 Song, Hao 3
40 He, Ziming 3
41 Qiao, Yan 3
42 Zheng, Bing 2
43 Wong, Damon Wing Kee 2
44 Reid-Searl, Kerry. 2
45 McAllister, Margaret, RN. 2
46 McDougald, Diane 2
47 Zhang, Jinsong 2
48 Pervushin, Konstantin 2
49 Rice, Scott A. 2
50 Tan, Timothy Thatt Yang 2
51 Bai, Yang 2
52 Yeow, Edwin K. L. 2
53 Zhang, Qing 2
54 Tang, Charles 2
55 Tan, Chaoliang 2
56 Duan, Kai. 2
57 Zhou, Yi 2
58 Huang, Ling 2
59 Pei, Wenbo 2
60 Yao, Cheng 2
61 Wu, Xue-Jun 2
62 Yan, Qinyu 2
63 Zhang, Qichun 2
64 Chen, Junze 2
65 Tan, Xiaohui 2
66 Fane, Anthony G. 2
67 Zhuang, Guoqiang 2
68 Cohen, Yehuda 2
69 Sun, Xudong. 2
70 Zhao, Yang 2
71 Verma, Chandra 2
72 Chen, Shufen 2
73 Zhu, Jing 2
74 Hu, Yazhuo 2
75 Sieh, Kerry 2
76 Prasad, Paras N. 2
77 Zhang, Xihe 2
78 Lin, Zongqiong 2
79 Roy, Indrajit 2
80 Wang, Lianhui 2
81 Chen, Peng 2
82 Yuan, Changzhou 2
83 Hou, Linrui 2
84 Du, Zhuzhu 2
85 Shen, Laifa 2
86 Tan, Thatt Yang Timothy 2
87 Zhang, Xiaogang 2
88 Niu, Zhiqiang 2
89 Leong, David Tai 2
90 Zhou, Weiya 2
91 Dong, Haibo 2
92 Wu, Jumiati 2
93 Tang, Ben Zhong 2
94 Cheng, Ching Yu 2
95 Xie, Sishen 2
96 Qi, Xiaoying 2
97 Zhang, Jielin 2
98 Wang, Junling 2
99 Cheong, Siew Ann 2
100 Yi, Ming-Dong 2
101 Lu, Gang 2
102 Downer, Teresa 1
103 Nio, Amanda Qing Xia 1
104 Calleja, Pauline. 1
105 Hong, Wanjin 1
106 Levett-Jones, Tracy 1
107 Gao, Yong-Gui 1
108 Chen, Yun 1
109 Lynch, Kathy 1
110 Sun, Lingyi 1
111 Chaunchaiyakul, Rungchai 1
112 Toh, Joel D. W. 1
113 Harvey, Theresa 1
114 Harrison, Penelope 1
115 Harrison, Penelope. 1
116 Kathawala, Mustafa H. 1
117 Downer, Teresa. 1
118 Levett-Jones, Tracy. 1
119 Arthur, Carol 1
120 Ahmed, Sohail 1
121 Khoo, Stella P. K. 1
122 Sudsa-ard, Kriyot 1
123 Chavasit, Visith 1
124 Lynch, Kathy. 1
125 Kijboonchoo, Kallaya 1
126 Harvey, Theresa. 1
127 Arthur, Carol. 1
128 Donn, Gari 1
129 Li, Xiaodong. 1
130 Ross, James 1
131 Gafaranga, Joseph 1
132 Hu, Xiaozhi. 1
133 Reid, Lesley 1
134 Huo, Di. 1
135 China Scholarship Council (CSC) 1
136 Liu, Yi. 1
137 Sudhaharan, Thankiah 1
138 Chen Z. 1
139 Xiu, Zhimeng. 1
140 Gallagher, Ronald 1
141 Wang, Xiaoguang 1
142 Sun, Kewei 1
143 Tang, Colin W. Q. 1
144 Tang, Mingqi. 1
145 Jiang, Zhou. 1
146 Tan, Jackie 1
147 Calleja, Pauline 1
148 Cheong, Eleanor J. Y. 1
149 Tan, Melissa J. H. 1
150 Yao, Yao 1
151 Chen, Lipeng 1
152 Barnes, Robert J. 1
153 Shenai, Prathamesh Mahesh 1
154 Woon, Esther C. Y. 1
155 Lau, Lisa Z. M. 1
156 Putcha, Nirupama 1
157 Dröge, Peter 1
158 Kathawala, Mustafa Hussain 1
159 Mohanty, Anee 1
160 Lin, Guimiao 1
161 Yang, Liang 1
162 Morshedi, Amir 1
163 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
164 Grätzel, Michael 1
165 Xu, Yanwu 1
166 Kwoh, Chee Keong 1
167 Yantara, Natalia 1
168 Ren, Zhonglu 1
169 Reynolds, Jessica L. 1
170 Kumar, Rajiv 1
171 Ophascharoensuk V. 1
172 Yuan, Guoliang 1
173 Wu, Yun-Long 1
174 Leong, David Tai Wei 1
175 Mak, Garvin Kar Hang 1
176 Lim, Chwee Teck 1
177 Chen, Xiaomin 1
178 Liu, Zhiguo 1
179 Chen, William Wei Ning 1
180 Zhang, Jianhua 1
181 Yin, Jiang 1
182 Cao, Bin 1
183 Kulkarni, Sneha A. 1
184 Zhang, Zhuo 1
185 Ji, Guanghzhen. 1
186 Ng, Jonathan WX 1
187 Ang, Wee Hon 1
188 Dou, Hongwei. 1
189 Yu, Yang 1
190 Zou, Qingjian. 1
191 Fan, Priscilla WP 1
192 Nolte, Heinrich W 1
193 Liu, Kai. 1
194 He, Lixiazi. 1
195 Teo, Ya Shi 1
196 Wu, Lu. 1
197 Shang, Zhouchun. 1
198 Wang, Xuewan 1
199 Chen, Bo 1
200 Pei, Gang. 1
201 Li, Ning. 1
202 Guo, Zhen 1
203 Boix, Pablo P. 1
204 Xie, Ling-Hai 1
205 Du, Yutao. 1
206 Lai, Liangxue. 1
207 Sun, Gengzhi 1
208 Xiao, Lei. 1
209 Liu, Zhengdong 1
210 Yeo, Yvonne YW 1
211 Ouyang, Hongsheng. 1
212 Sleight P. 1
213 Young A. 1
214 Simpson D. 1
215 Parish S. 1
216 Knott C. 1
217 Collins R. 1
218 Fu, Xianjun 1
219 Zhang, Fengcong 1
220 Wang, Changyun 1
221 Keng Wong, Keng Wong 1
222 Li, Xuebo 1
223 Song, Xuxia 1
224 Hill M. 1
225 Chen Y. 1
226 Hoi, Steven 1
227 Esteban, Miguel A. 1
228 Luan, Zhidong. 1
229 Wang, Jialei 1
230 Wei, Hong. 1
231 Yang, Yanhui 1
232 Deng, Hongkui. 1
233 Pei, Duanqing. 1
234 Bray C. 1
235 Zhang, Weina 1
236 Yang, Huanming. 1
237 Huo, Fengwei 1
238 Wang, Zhenguo 1
239 สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ 1
240 Herrington W. 1
241 Mafham M. 1
242 Lewis D. 1
243 Dasgupta T. 1
244 Gronhagen-Riska C. 1
245 Majoni W. 1
246 Wallendszus K. 1
247 Armitage J. 1
248 Baxter A. 1
249 Tobert J. 1
250 Pedersen T. 1
251 Grimm R. 1
252 De Zeeuw D. 1
253 Grobbee D. 1
254 Desa, Nasina 1
255 Walker R. 1
256 Mat Desa, Nasina 1
257 Asaari, Muhammad Hasmi Abu Hassan 1
258 Abu Hassan Asaari, Muhammad Hasmi 1
259 Massy Z.A. 1
260 Feldt-Rasmussen B. 1
261 Tesar V. 1
262 Wiecek A. 1
263 Holdaas H. 1
264 Fellstrom B. 1
265 Krairittichai U. 1
266 Zhao, Peilin 1
267 Liu, Zhonghua. 1
268 Liu, Na. 1
269 Craig J. 1
270 Cass A. 1
271 Xu, Ying. 1
272 Krane V. 1
273 Lin, Lin. 1
274 Neal B. 1
275 Levin A. 1
276 Wang, Yong. 1
277 Yang, Yang. 1
278 Hooi L.S. 1
279 Liang, Yu. 1
280 Liu, Lin. 1
281 Wanner C. 1
282 Seo, Youn-Kyung. 1
283 Reith C. 1
284 Landray M.J. 1
285 Ryu, Sook-Young. 1
286 Baigent C. 1
287 Lian, Jingbao. 1
288 Emberson J. 1
289 Tomson C. 1
290 Zhao, Yu. 1
291 Zhou, Qi. 1
292 Wheeler D.C. 1
293 Xiao, Bing. 1
294 Agodoa L. 1
295 Wang, Fang. 1
296 Yang, Zhenzhen. 1
297 Chen, Wangqiao 1
298 Luan, Jing. 1
299 Wang, Chengyuan 1
300 Wang, Shouqi. 1
301 Lu, Chunxia. 1
302 Vajta, Gabor. 1
303 Wang, Huayan. 1
304 Wu, Jiansheng 1
305 Wang, Chenyuan 1
306 Fan, Wai Yip 1
307 Li, Ziyi. 1
308 Wang, Quanlei. 1
309 Zhong, Chongming. 1
310 Chen, Jijun. 1
311 Han, Jianyong. 1
312 Kasiske B. 1
313 Fan, Nana. 1
314 Gaziano M. 1
315 Pan, Dengke. 1
316 Yang, Dongshan. 1
317 Hong, Xun 1
318 Liu, Zhaoming. 1
319 Ouyang, Zhen. 1
320 Zhao, Bentian. 1
321 Kwon, Sung-ho, 1964- 1
322 Wang, Zhihong 1
323 Luo, Kathy Qian 1
324 Koo, Tae Yeong 1
325 Kim, Yong-Bae 1
326 Jang, Byung-Kweon 1
327 Chu, Kanghyun 1
328 Choi, Hong Chul 1
329 Yu, Yong 1
330 Zhao, Zujin 1
331 Peh, Marilyn Hui Ying. 1
332 Yang, Chan-Ho 1
333 Ng, Ka Ming 1
334 Shim, Ji Hoon 1
335 Woo, Chang-Su 1
336 Chen, Lang 1
337 Klinger, Yann 1
338 Yu, Hongyu 1
339 Swihart, Mark T. 1
340 Rubin, Charles M. 1
341 Liang, Kun 1
342 Hauksson, Egill 1
343 Li, Yali 1
344 Yang, Ping 1
345 Lu, Zhisong 1
346 Qi, Yajun 1
347 Tan, Ming-Jen 1
348 Chen, Zuhuang 1
349 Yeo, Kiat Seng 1
350 Nur Hanisah Zelani. 1
351 Chan, La-o-vorakiat 1
352 Cheng, Liang 1
353 Luo, Liyan 1
354 Zou, Xingquan 1
355 Wu, Di 1
356 Liu, Yanpeng 1
357 Loh, Kian Ping 1
358 Fock, Kwong Ming 1
359 Moayyedi, Paul 1
360 Varocha Mahachai 1
361 Castro Neto, A. H. 1
362 Ratha-Korn Vilaichone 1
363 Shang, Jingzhi 1
364 Kwok, Ryan T. K. 1
365 Yeh, Han-Chih 1
366 Wang, Huei 1
367 Liu, Wen 1
368 Rodriguez, Sarah Ann. 1
369 Li, You 1
370 Su, Haibin 1
371 Liu, Bin 1
372 Zhu, Jian-Xin 1
373 Shi, Haibin 1
374 Luo, Zhiqiang 1
375 Chia, Elbert E. M. 1
376 Liu, Yaqian 1
377 Tan, Chong Wei 1
378 Tan, Adeline 1
379 Ling, Qidan 1
380 Jiang, Ting 1
381 Yao-Yeo, Yan Dong 1
382 Lau, Mei Ling 1
383 Darwitan, Andrew 1
384 Wong, Chee Cheong 1
385 Tan, Say-Hwa 1
386 Zhang, Huijuan 1
387 Lin, Jianyi 1
388 Wang, Yu 1
389 Ng, Kaijie 1
390 Lu, Xiangjun 1
391 Au-Yeung, Gigi Chi Ting 1
392 Kim, Nayoung 1
393 Ang, Tiing Leong 1
394 Kim, Jae Gyu 1
395 Uemura, N 1
396 Chiba, Tsutomu 1
397 Mitchell, Hazel M. 1
398 Rani, Abdul Aziz 1
399 Lau, Kin Tak 1
400 Sun, Yaxin 1
401 Yang, Long 1
402 Sollano, Jose D. 1
403 Xiong, Shenglin 1
404 Admar, Agita Sesara 1
405 Ng, Min Yuan 1
406 Hamza, Mohamed Sabry 1
407 Lin, Anping 1
408 Srinivasan, Kandhadayar Gopalan 1
409 Feng, XiaoLing 1
410 Zhu, Hong Shuang 1
411 Zhou, Xiaozhu 1
412 Liu, Tianjun 1
413 Tan, Dunlin 1
414 Wang, Kai 1
415 Li, Xiaocheng 1
416 Tay, Beng Kang 1
417 Cai, Hongxing 1
418 Ky, Nung 1
419 Fu, Pan You 1
420 Li, Shiguang 1
421 Qian, Yan 1
422 Shi, Nai-En 1
423 Yoon, Soon Fatt 1
424 Borgna, Armando 1
425 Fang, Zhong Ping 1
426 Archer, Lynden A. 1
427 Lim, Chuan Bian 1
428 Deng, Da. 1
429 Zhao, Yan 1
430 Ma, Yan-Wen 1
431 Hunt, Richard H. 1
432 Zou, Xi 1
433 Wu, Tao 1
434 He, Qiyuan 1
435 Lu, Cheng-Liang 1
436 Huang, Yunhui 1
437 Li, Hong 1
438 Yan, Qingyu 1
439 Zheng, Lianxi 1
440 Du, Yaping 1
441 Xiong, Sijing 1
442 Das, Gautom Kumar 1
443 Rui, Xianhong 1
444 Sun, Geng Zhi 1
445 Cai, Le 1
446 Zhao, Duan 1
447 Shao, Qi 1
448 Zhang, Xi Xiang 1
449 Khan, Rizwan H. 1
450 Lei, Zhou 1
451 Zehnder, Alexander J. B. 1
452 Zhu, Weiguang 1
453 Wang, Xianbin 1
454 Hng, Huey Hoon 1
455 Zhu, Bowen 1
456 Luan, Pingshan 1
457 Yue, Weisheng 1
458 Chen, Jun 1
459 Zhu, Yuanyuan 1
460 Setyawati, Magdiel Inggrid 1
461 Jia, Hui. 1
462 Steele, Terry W. J. 1
463 Venkatraman, Subbu S. 1
464 Wang, Jianhua 1
465 Yang, Jian 1
466 Yan, Bin 1
467 Kumar, Saranya 1
468 Jiang, Jie 1
469 Zhang, X. X. 1
470 Tan, John J. Z. 1
471 Wang, Xinghui 1
472 Huang, Charlotte L. 1
473 Chen, Hongyan 1
474 Li, Bing 1
475 Shao, Qing 1
476 Costa, Marianne 1
477 Sarawathi, Padmanabhan 1
478 Eng, Bao Hui 1
479 Khoo, Pheng Kian Stella 1
480 Ho, Duncun 1
481 Padmanabhan, Parasuraman 1
482 Nguyen, Thuc-Quyen 1
483 Xue, Jingwen 1
484 Phan, Hung 1
485 Yeow, Edwin 1
486 Lin, Lim Yih 1
487 Abbaspour, Karim 1
488 Lu, Chong 1
489 Aylward, Stephen 1
490 Novak, Carol L. 1
491 Li, Zhen 1
492 Wong, Damon W. K. 1
493 Yong, Yang-Chun 1
494 Zhou, Lei 1
495 Lee, Beng-Hai 1
496 Ede, James D. 1
497 Ong, Kimberly J. 1
498 Cheng, Xiangang 1
499 Wu, Guohua 1
500 Liu, Wanquan 1
501 Yin, Fengshou 1
502 Xiao, Shu Dong 1
503 Lam, Shiu Kum 1
504 Sugano, Kentaro 1
505 Wu, Shixin 1
506 Azuma, Takeshi 1
507 Goh, Khean Lee 1
508 Sun, Pengju 1
509 Baskaran, Mani 1
510 Chen, Xiaoming 1
511 Park, Nam-Gyu 1
512 Saw, Seang-Mei 1
513 Kim, Hui-Seon 1
514 Tan, Ngan Meng 1
515 Stafford, James L. 1
516 Aung, Thet Tun 1
517 Chong, Shan Shang 1
518 Prusty, Manamohan 1
519 Nandhakumar, Muruganantham 1
520 Kottapalli, Ajay G. P. 1
521 Goh, Eunice 1
522 Yang, Hong 1
523 Röckström, Johan 1
524 Safie, Siti Radiah Binte 1
525 Saraswathi, Padhmanaban 1
526 Folberth, Christian 1
527 Chang, Jamie Ya Ting 1
528 Riezman, Howard 1
529 Shen, Zhiyuan 1
530 Howe, Josephine L. C. 1
531 Guo, Chun Xian 1
532 Cheung, Gemmy 1
533 Zhao, Yun 1
534 Goss, Greg G. 1
535 Yu, Zhang 1
536 Lim, Sierin 1
537 Verma, Chandra S. 1
538 Li, Xianglin 1
539 Chu, Justin Jang Hann 1
540 Fan, Hong Jin 1
541 Leong, Weng Kee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 4
4 2557 18
5 2556 23
6 2555 42
7 2554 8
8 2553 11
9 2552 4
10 2551 4
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Phylogenetic Tree Analysis of the Cold-Hot Nature of Traditional Chinese Marine Medicine for Possible Anticancer Activity
ปี พ.ศ. 2559
2 Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict
ปี พ.ศ. 2558
3 A strategy based on nucleotide specificity leads to a subfamily-selective and cell-active inhibitor of N6-methyladenosine demethylase FTO
4 Elucidating the enhancement in optical properties of low band gap polymers by tuning the structure of alkyl side chains
5 Quantifying non-Markovianity for a chromophore-qubit pair in a super-Ohmic bath
6 The application of nitric oxide to control biofouling of membrane bioreactors
ปี พ.ศ. 2557
7 Synthetic multivalent antifungal peptides effective against fungi
8 Near-infrared light-mediated photoactivation of a platinum antitumor prodrug and simultaneous cellular apoptosis imaging by upconversion-luminescent nanoparticles
9 Enzyme-responsive cell-penetrating peptides conjugated mesoporous silica quantum dots nanocarriers for controlled release of nucleus-targeted drug molecules and real-time intracellular fluorescence imaging of tumor cells
10 Recent advance of biological molecular imaging based on lanthanide-doped upconversion-luminescent nanomaterials
11 A metal-catalyst free flexible and free-standing chitosan/vacuum-stripped graphene/polypyrrole three dimensional electrode interface for high performance dopamine sensing
12 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
13 South Korea's air force : does it have a coherent strategy?
14 A universal method for preparation of noble metal nanoparticle-decorated transition metal dichalcogenide nanobelts
15 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
16 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
17 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
18 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
19 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
20 Effects of a carbohydrate-electrolyte solution on cognitive performance following exercise-induced hyperthermia in humans
21 Fluorescence techniques used to measure interactions between hydroxyapatite nanoparticles and epidermal growth factor receptors
22 Lactose-free milk prolonged endurance capacity in lactose intolerant Asian males
23 Characterization of the archaeal community fouling a membrane bioreactor
24 Reprogramming peripheral blood mononuclear cells using an efficient feeder-free, non-integration method to generate iPS cells and the effect of immunophenotype and epigenetic state on HSPC fate
ปี พ.ศ. 2556
25 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
26 Automatic diagnosis of pathological myopia from heterogeneous biomedical data
27 A global and spatially explicit assessment of climate change impacts on crop production and consumptive water use
28 A novel graphene-polysulfide anode material for high-performance lithium-ion batteries
29 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
30 Understanding TiO2 size-dependent electron transport properties of a graphene-TiO2 photoanode in dye-sensitized solar cells using conducting atomic force microscopy
31 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
32 Thermal oxidation of Ni films for p-type thin-film transistors
33 Biogenic tellurium nanorods as a novel antivirulence agent inhibiting pyoverdine production in Pseudomonas aeruginosa
34 High efficiency solid-state sensitized solar cell-based on submicrometer rutile TiO2 nanorod and CH3NH3PbI3 perovskite sensitizer
35 Optic disk localization by a robust fusion method
36 Evaluating the toxicity of hydroxyapatite nanoparticles in catfish cells and zebrafish embryos
37 Exposure to titanium dioxide nanoparticles induces autophagy in primary human keratinocytes
38 Fabrication of flexible, all-reduced graphene oxide non-volatile memory devices
39 Giant flexoelectric polarization in a micromachined ferroelectric diaphragm
40 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Memory devices using a mixture of MoS2 and graphene oxide as the active layer
43 Preparation of weavable, all-carbon fibers for non-volatile memory devices
44 Second order online collaborative filtering
45 Snapshots of simulation : creative strategies used by Australian educators to enhance simulation learning experiences for nursing students
46 Snapshots of simulation:
47 Consecutive Postings in IM: A Case Study of QQ Group Chat
ปี พ.ศ. 2555
48 Mildly reduced graphene oxide-Ag nanoparticle hybrid films for surface-enhanced Raman scattering
49 Growth mechanism of carbon nanotubes : a nano Czochralski model
50 Suppression of mixed-phase areas in highly elongated BiFeO3 thin films on NdAlO3 substrates
51 Is saying sorry good enough? : examining the typologies of apology in organisational response during health crises.
52 Chemoselective photodeoxidization of graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst : synthesis and applications
53 Preparation of MoS2-polyvinylpyrrolidone nanocomposites for flexible nonvolatile rewritable memory devices with reduced graphene oxide electrodes
54 Ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets supported on Ni foam as advanced electrodes for supercapacitors
55 Flexible hybrid paper made of monolayer Co3O4 microsphere arrays on rGO/CNTs and their application in electrochemical capacitors
56 Graphene-based electrodes
57 Improved cyclability of lithium-ion battery anode using encapsulated V2O3 nanostructures in well-graphitized carbon fiber
58 Formation of graphene oxide gel via the π-stacked supramolecular self-assembly
59 NF-κB p65 repression by the sesquiterpene lactone, Helenalin, contributes to the induction of autophagy cell death
60 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
61 Solar energy harnessing in hexagonally arranged Si nanowire arrays and effects of array symmetry on optical characteristics
62 Improved tensile strength of carbon nanotube reinforced aluminum composites processed by powder metallurgy
63 Architecture engineering of hierarchically porous chitosan/vacuum-stripped graphene scaffold as bioanode for high performance microbial fuel cell
64 Facile preparation of non-self-quenching fluorescent DNA strands with the degree of labeling up to the theoretic limit
65 Bidirectional diode-triggered silicon-controlled rectifiers for low-voltage ESD protection
66 Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics
67 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
68 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
69 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
70 Probing into the biological processes influenced by ESC factor and oncoprotein HMGA2 using iPSCs
71 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
72 Activation enhancement of citric acid cycle to promote bioelectrocatalytic activity of arcA knockout Escherichia coli toward high-performance microbial fuel cell
73 Automatic localization of retinal landmarks
74 Graphene/carbon cloth anode for high-performance mediatorless microbial fuel cells
75 Light detection by carbon nanotube circuit with strong intertube conduction
76 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
77 Electric field driven phase transition and possible twining quasi-tetragonal phase in compressively strained BiFeO3 thin films
78 Progressive structuring of a branched antimicrobial peptide on the path to the inner membrane target
79 Finding transcription factor binding motifs for coregulated genes by combining sequence overrepresentation with cross-species conservation.
80 Facile growth of horizontally suspended carbon nanotubes
81 The formation of aldehydes from the photochemically activated reaction of Cp*Ir(CO)(Cl)(CH2R) complexes with water
82 Biophysical responses upon the interaction of nanomaterials with cellular interfaces
83 Molecular dynamics simulations of a new branched antimicrobial peptide : a comparison of force fields
84 Cytotoxic and genotoxic characterization of titanium dioxide, gadolinium oxide, and poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles in human fibroblasts
85 Modulating drug release from poly(lactic-co-glycolic acid) thin films through terminal end-groups and molecular weight
86 Investigation on transport properties in nanowires with contacts.
87 Processing and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminium composites.
88 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
89 Transmission of cultural values in the production of EFL textbooks for the Chinese primary curriculum
ปี พ.ศ. 2554
90 Numerical and experimental investigations of the formation process of ferrofluid droplets
91 Numerical studies of sessile droplet shape with moving contact lines
92 Numerical study of the formation process of ferrofluid droplets
93 Enhance electron transfer and performance of microbial fuel cells by perforating the cell membrane
94 Almost universal cupping and diamond embeddings
95 Stochastic boundary conditions for grand-canonical-like molecular dynamics simulations of open systems
96 Investigation of multiphase liquid systems in microchannels.
97 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised placebo-controlled trial
ปี พ.ศ. 2553
98 Measurement of bovine bone properties through surface indentation technique
99 Planting the green idea : a study of medium effectiveness on behavioural intentions using the theory of planned behaviour
100 Numerical simulation of droplet-based microfluidics
101 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
102 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
103 A rectifying diode with hysteresis effect from an electroactive hybrid of carbazole-functionalized polystyrene with CdTe nanocrystals via electrostatic interaction
104 Design of a power efficient output stage for dc-to-dc converters.
105 Efficient and resilient multimedia streaming on peer-to-peer networks.
106 Degree structures below 0'
107 Characterization and optical properties of (Gd1−x, Prx)2O2S nano-phosphors synthesized using a novel co-precipitation method
108 กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี พ.ศ. 2552
109 Motion of a droplet through microfluidic ratchets
110 Measurement of buried undercut structures in microfluidic devices by laser fluorescent confocal microscopy
111 Ultra-wideband (UWB) microwave imaging for breast cancer detection : UWB experiments on breast phantoms
112 A study on public-sector career intention
ปี พ.ศ. 2551
113 Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention
114 Behavior of microdroplets in diffuser/nozzle structures
115 Preparation of SnO2/carbon composite hollow spheres and their lithium storage properties.
116 Fabrication and properties of hydroxyapatite-ti network composites
ปี พ.ศ. 2549
117 Multiple object tracking by stochastic method.
118 Design and fabrication of MEMS optical switches.
119 Carbon nanotube based field effect transistors.
120 Study on molecular diffusion and release of drugs through hydrogels.
ปี พ.ศ. 2548
121 Effect of electron beam radiation on the degradation of biopolymers
ปี พ.ศ. 2547
122 Six similar sequential ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California
ปี พ.ศ. 2546
123 A structural interpretation of the aftershock "cloud" of the 1992 Mw 7.3 Landers earthquake
ปี พ.ศ. 2545
124 Higher-lifelong cyber learning in Korea : problems and potentials