ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kungwan N.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Namuangruk S. 29
2 Jungsuttiwong S. 23
3 Promarak V. 17
4 Hannongbua S. 17
5 Daengngern R. 14
6 Rungrotmongkol T. 14
7 Wolschann P. 11
8 Punyodom W. 11
9 Meepowpan P. 10
10 Meeprasert J. 10
11 Kerdpol K. 9
12 Barbatti M. 7
13 Sattayanon C. 6
14 Surakhot Y. 5
15 Sirithip K. 4
16 Limwanich W. 4
17 Chitpakdee C. 4
18 Lischka H. 4
19 Yakhanthip T. 4
20 Meeprasert A. 3
21 Khuntawee W. 3
22 Nutho B. 3
23 Jansang B. 3
24 Aquino A.J.A. 3
25 Ngaojampa C. 3
26 Tarsang R. 3
27 Salaeh R. 3
28 Wongnongwa Y. 2
29 Shi L. 2
30 Jakmunee J. 2
31 Zhang D. 2
32 Prachumrak N. 2
33 Maitarad P. 2
34 Jitonnom J. 2
35 Norfun P. 2
36 Ounnunkad K. 2
37 Kanlayakan N. 2
38 Rangsriwatananon K. 2
39 Insuwan W. 2
40 Sontising W. 2
41 Parasuk V. 2
42 Lawan N. 2
43 Lee V.S. 2
44 Saengsawang O. 2
45 Tachikawa M. 2
46 Muangpil S. 2
47 Intatue W. 1
48 Kittiwachana S. 1
49 Tan J. 1
50 Daranarong D. 1
51 Foster L. 1
52 Roncali J. 1
53 Arróyave R. 1
54 Inntam C. 1
55 Prangkio P. 1
56 Jetsadawisut W. 1
57 Boonyawan D. 1
58 Molloy R. 1
59 Phongphanphanee S. 1
60 Sudyodsuk T. 1
61 Hirata F. 1
62 Khunchalee J. 1
63 Anuragudom P. 1
64 Poldorn P. 1
65 Rattanatwan R. 1
66 Yoshida N. 1
67 Karpfen A. 1
68 Jumpathong W. 1
69 Chavasiri W. 1
70 Sindhikara D. 1
71 Okumura H. 1
72 Thanasanvorakun S. 1
73 Kruefu V. 1
74 Phanichphant S. 1
75 Carroll D.L. 1
76 Coffin R.C. 1
77 Macneill C.M. 1
78 Plasser F. 1
79 Aquino AJ. 1
80 Kochpradist P. 1
81 Nimmanpipug P. 1
82 Mollaamin F. 1
83 Monajjemi M. 1
84 Pornprasit P. 1
85 Ogata Y. 1
86 Chulapa M. 1
87 Ratanasak M. 1
88 Kowalczyk T. 1
89 Irle S. 1
90 Intagorn S. 1
91 Wongpituk P. 1
92 Suda M. 1
93 Suttisintong K. 1
94 Khongpracha P. 1
95 Yamamoto H. 1
96 Sakurai H. 1
97 Oba Y. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 26
2 2559 24
3 2558 2
4 2557 9
5 2556 7
6 2555 2
7 2554 5
8 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Reaction and free-energy pathways of hydrogen activation on partially promoted metal edge of CoMoS and NiMoS: A DFT and thermodynamics study
2 N-Type Superconductivity in an Organic Mott Insulator Induced by Light-Driven Electron-Doping
3 Structure and electronic properties of deformed single-walled carbon nanotubes: quantum calculations
4 Theoretical Insights on Solvent Control of Intramolecular and Intermolecular Proton Transfer of 2-(2′-Hydroxyphenyl)benzimidazole
5 Theoretical study on influence of geometry controlling over the excited-state intramolecular proton transfer of 10-hydroxybenzo[h]quinoline and its derivatives
6 Heteroatom effect on photophysical properties of 2-(2′-hydroxyphenyl)benzimidazole and its derivatives as fluorescent dyes: A TD-DFT study
7 Structural dynamics and binding free energy of neral-cyclodextrins inclusion complexes: molecular dynamics simulation
8 Ethylene insertion in the presence of new alkoxysilane electron donors for Ziegler-Natta catalyzed polyethylene
9 Theoretical guidance and experimental confirmation on catalytic tendency of M-CeO2 (M = Zr, Mn, Ru or Cu) for NH3-SCR of NO
10 Screening of hepatitis C NS5B polymerase inhibitors containing benzothiadiazine core: a steered molecular dynamics
11 Mechanistic study of CO oxidation by N2O over Ag7Au6 cluster investigated by DFT methods
12 Microporous, Self-Segregated, Graphenal Polymer Nanosheets Prepared by Dehydrogenative Condensation of Aza-PAHs Building Blocks in the Solid State
13 Theoretical rationalization for reduced charge recombination in bulky carbazole-based sensitizers in solar cells
14 Electrochemical Detection of Human Interleukin-15 using a Graphene Oxide-Modified Screen-Printed Carbon Electrode
15 Comparison of Implicit and Explicit Solvation Models for Iota-Cyclodextrin Conformation Analysis from Replica Exchange Molecular Dynamics
16 Modulation of π-spacer of carbazole-carbazole based organic dyes toward high efficient dye-sensitized solar cells
17 TD-DFT Study of Absorption and Emission Spectra of 2-(2′-Aminophenyl)benzothiazole Derivatives in Water
18 Asymmetric hydrogen bonding in formic acid–nitric acid dimer observed by quantum molecular dynamics simulations
19 A DFT study of volatile organic compounds adsorption on transition metal deposited graphene
20 Effects of different proton donor and acceptor groups on excited-state intramolecular proton transfers of amino-type and hydroxy-type hydrogen-bonding molecules: Theoretical insights
21 Influence of molecular weight on the non-isothermal melt crystallization of biodegradable poly(D-Lactide)
22 Mechanistic study of NO oxidation on Cr-phthalocyanine: theoretical insight
23 Combined experimental and theoretical investigation on Fluorescence Resonance Energy Transfer of dye loaded on LTL zeolite
24 The complete reaction mechanism of H2S desulfurization on an anatase TiO2 (001) surface: A density functional theory investigation
25 Significant enhancement in the performance of porphyrin for dye-sensitized solar cells: Aggregation control using chenodeoxycholic acid
26 Anchoring number-performance relationship of zinc-porphyrin sensitizers for dye-sensitized solar cells: A combined experimental and theoretical study
ปี พ.ศ. 2559
27 Kinetic and mechanistic investigation of the ring-opening polymerization of l-lactide initiated by nBu3SnOnBu using 1H-NMR
28 Susceptibility of inhibitors against 3C protease of coxsackievirus A16 and enterovirus A71 causing hand, foot and mouth disease: A molecular dynamics study
29 Effect of surface modification of poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) membranes by low-pressure plasma on support cell biocompatibility
30 Manipulation of Amorphous-to-Crystalline Transformation: Towards the Construction of Covalent Organic Framework Hybrid Microspheres with NIR Photothermal Conversion Ability
31 Role of R292K mutation in influenza H7N9 neuraminidase toward oseltamivir susceptibility: MD and MM/PB(GB)SA study
32 Protein–protein interactions between SWCNT/chitosan/EGF and EGF receptor: a model of drug delivery system
33 Theoretical study of efficiency comparison of Ti (IV) alkoxides as initiators for ring-opening polymerization of ε-caprolactone
34 Theoretical insights into photoinduced proton transfer of 7-hydroxyquinoline via intermolecular hydrogen-bonded wire of mixed methanol and water
35 Theoretical investigation of 2-(iminomethyl)phenol in the gas phase as a prototype of ultrafast excited-state intramolecular proton transfer
36 Complete reaction mechanisms of mercury oxidation on halogenated activated carbon
37 Rapid activity prediction of HIV-1 integrase inhibitors: harnessing docking energetic components for empirical scoring by chemometric and artificial neural network approaches
38 Theoretical design of coumarin derivatives incorporating auxiliary acceptor with D-π-A-π-A configuration for dye-sensitized solar cells
39 Conformation study of ε-cyclodextrin: Replica exchange molecular dynamics simulations
40 How strong is the edge effect in the adsorption of anticancer drugs on a graphene cluster?
41 A DFT study of arsine adsorption on palladium doped graphene: Effects of palladium cluster size
42 Capability of defective graphene-supported Pd13 and Ag13 particles for mercury adsorption
43 Density functional theory study of elemental mercury adsorption on boron doped graphene surface decorated by transition metals
44 Electroanalytical application of screen-printed carbon electrode modified with conductive graphene oxide-poly(acrylic acid) film for label-free detection of human immunoglobulin G
45 Kinetics studies of non-isothermal melt crystallization of poly(ε-caprolactone) and poly(L-lactide)
46 Effect of D168V mutation in NS3/4A HCV protease on susceptibilities of faldaprevir and danoprevir
47 Inclusion complexation of pinostrobin with various cyclodextrin derivatives
48 A Cr-phthalocyanine monolayer as a potential catalyst for NO reduction investigated by DFT calculations
49 A 3D-RISM/RISM study of the oseltamivir binding efficiency with the wild-type and resistance-associated mutant forms of the viral influenza B neuraminidase
50 Coumarin-based donor–π–acceptor organic dyes for a dye-sensitized solar cell: photophysical properties and electron injection mechanism
ปี พ.ศ. 2558
51 Effects of π-linker, anchoring group and capped carbazole at meso-substituted zinc-porphyrins on conversion efficiency of DSSCs
52 Triple bond-modified anthracene sensitizers for dye-sensitized solar cells: A computational study
ปี พ.ศ. 2557
53 Combined experimental and theoretical investigation on photophysical properties of trans-azobenzene confined in LTL zeolite: Effect of cis-isomer forming
54 Organic sensitizers with modified di(thiophen-2-yl)phenylamine donor units for dye-sensitized solar cells: a computational study
55 Theoretical study on the mechanism and kinetics of ring-opening polymerization of cyclic esters initiated by tin(II) n-butoxide
56 Location and reactivity of extra-framework cation in the alkali exchanged LTL zeolites: A periodic density functional study
57 Dynamics simulations of photoinduced proton transfer reactions of 2-(2′-hydroxyphenyl)benzoxazole in the gas phase and its hydrated clusters
58 Theoretical investigation of the charge-transfer properties in different meso-linked zinc porphyrins for highly efficient dye-sensitized solar cells
59 Effects of the second hydration shell on excited-state multiple proton transfer: dynamics simulations of 7-azaindole:(H2O)1-5 clusters in the gas phase
60 Nuclear quantum effect and temperature dependency on the hydrogen-bonded structure of 7-azaindole dimer
61 Effects of alkoxide alteration on the ring-opening polymerization of ε-caprolactone initiated by n-Bu3SnOR: a DFT study
ปี พ.ศ. 2556
62 Synthesis of copolymer thieno[3,4-b]thiophene and benzodithiophene for application in solar cells
63 Dynamics simulations of excited-state triple proton transfer in7-azaindole complexes with water, water-methanol and methanol
64 Theoretical investigation on the mechanism and kinetics of the ring-opening polymerization of ε-caprolactone initiated by tin(II) alkoxides
65 Dynamics simulations of excited-state triple proton transfer in 7-azaindole complexes with water, water-methanol and methanol
66 Tin (IV) alkoxide initiator design for poly (d-lactide) synthesis using DFT calculations
67 Application of the reaction class transition state theory to the kinetics of hydrogen abstraction reactions of alkanes by atomic chlorine
68 Theoretical investigation on the mechanism and kinetics of the ring-opening polymerization of ?-caprolactone initiated by tin(II) alkoxides
ปี พ.ศ. 2555
69 The effect of hydrogen bonding on the excited-state proton transfer in 2-(2′-hydroxyphenyl)benzothiazole: A TDDFT molecular dynamics study
70 The effect of conjugated spacer on novel carbazole derivatives for dye-sensitized solar cells: Density functional theory/time-dependent density functional theory study
ปี พ.ศ. 2554
71 Theoretical investigation of novel carbazole-fluorene based D-π-A conjugated organic dyes as dye-sensitizer in dye-sensitized solar cells (DSCs)
72 Excited-state intermolecular proton transfer reactions of 7-azaindole(MeOH)n (n = 1-3) clusters in the gas phase: On-the-fly dynamics simulation
73 Excited-state intermolecular proton transfer reactions of 7-azaindole(MeOH) n (n = 1-3) clusters in the gas phase: On-the-fly dynamics simulation
74 Excited-state intermolecular proton transfer reactions of 7-azaindole(MeOH)(n) (n = 1-3) clusters in the gas phase: on-the-fly dynamics simulation
75 Theoretical investigation on the electronic and optical properties of poly(fluorenevinylene) derivatives as light-emitting materials
ปี พ.ศ. 2552
76 Investigation of single wall carbon nanotubes electrical properties and normal mode analysis: Dielectric effects