ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kumwenda J.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Kumwenda J.J.
- Kummanid J.
- Kicuntod J.
- คณิต เจียวก๊ก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Hakim J. 8
2 Kumarasamy N. 8
3 Santos B. 6
4 Hosseinipour M. 6
5 Tripathy S. 6
6 Grinsztejn B. 5
7 Supparatpinyo K. 5
8 Eshleman S. 5
9 Sanne I. 5
10 Campbell T. 5
11 Cohen M. 4
12 La Rosa A. 4
13 Mayer K. 4
14 Walawander A. 4
15 Chen Y. 4
16 Amod F. 4
17 Nair A. 4
18 Gallant J. 3
19 Eron J. 3
20 McCauley M. 3
21 Makhema J. 3
22 Marcus C. 3
23 Pilotto J. 3
24 Hudelson S. 3
25 Kanyama C. 3
26 Berzins B. 3
27 Silva M. 3
28 Firnhaber C. 3
29 Piwowar-Manning E. 3
30 Evans S. 3
31 Robertson K. 3
32 Chariyalertsak S. 3
33 Marra C. 3
34 Montano S. 3
35 Wang L. 2
36 Lama J. 2
37 Lalloo U. 2
38 De Bruyn G. 2
39 Hart S. 2
40 ภมรินทร์ โชคสุทินสกุล 2
41 Saravanan S. 2
42 กฤษณพร แพกุล 2
43 ประทุม มะละเครือ 2
44 ณรงค์ แก้วเฉย 2
45 บุญชู บุตรฉิ้ว 2
46 Taha T. 2
47 Gamble T. 2
48 Godbole S. 2
49 Hoffman I. 2
50 Morgado M. 2
51 Flanigan T. 2
52 Murphy R. 2
53 Jiang H. 2
54 Celentano D. 2
55 Price R. 2
56 Smeaton L. 2
57 Wallis C. 2
58 Hall C. 2
59 Bollinger R. 1
60 Maponga C. 1
61 Martinson F. 1
62 Haas D. 1
63 Fiscus S. 1
64 Nielsen K. 1
65 Andrade A. 1
66 Rassool M. 1
67 Berthaud V. 1
68 van der Horst C. 1
69 Gormley J. 1
70 Putnam B. 1
71 Ntshele S. 1
72 Loeliger E. 1
73 Wanke C. 1
74 Mitsuyasu R. 1
75 Ramratnam B. 1
76 Severe P. 1
77 Solomon S. 1
78 Tabet S. 1
79 Pendame R. 1
80 Barnett R. 1
81 Vardhanabhuti S. 1
82 Cheng A. 1
83 Safren S. 1
84 Moran L. 1
85 Sanchez J. 1
86 Riviere C. 1
87 Pappa K. 1
88 Kantor R. 1
89 Currier J. 1
90 Snowden W. 1
91 Uy J. 1
92 Mellors J. 1
93 Brizz B. 1
94 Halvas E. 1
95 Delph Y. 1
96 Swann E. 1
97 Reitsma M. 1
98 Schooley R. 1
99 Balakrishnan P. 1
100 de Gruttola V. 1
101 Gettinger N. 1
102 Selig E. 1
103 Melo M. 1
104 Ray S. 1
105 Jiang J. 1
106 Masih R. 1
107 Ricklefs S. 1
108 Debes R. 1
109 Porcella S. 1
110 Martens C. 1
111 Quinn T. 1
112 Brouwers P. 1
113 Essex M. 1
114 Havlir D. 1
115 Swindells S. 1
116 Nielsen-Saines K. 1
117 Fleming T. 1
118 Mehendale S. 1
119 Elharrar V. 1
120 Burns D. 1
121 Ribaudo H. 1
122 Mills L. 1
123 Redd A. 1
124 Munshaw S. 1
125 Said F. 1
126 Martin J. 1
127 Bischofberger N. 1
128 Jaffe H. 1
129 Wulfsohn M. 1
130 Steele J. 1
131 Shugarts D. 1
132 Winters M. 1
133 Descallar R. 1
134 Sharma J. 1
135 Poongulali S. 1
136 Kayoyo V. 1
137 Samaneka W. 1
138 Chisada A. 1
139 Hughes J. 1
140 Mngqibisa R. 1
141 Burke K. 1
142 Cardoso S. 1
143 Faria D. 1
144 Berendes S. 1
145 Webb N. 1
146 Fokam J. 1
147 Hamers R.L. 1
148 Ou S. 1
149 De Wit T.F.R. 1
150 Badal-Faesen S. 1
151 Zhang X. 1
152 Sigaloff K.C. 1
153 Rhee S.-Y. 1
154 Bertagnolio S. 1
155 Holmes S. 1
156 Fleury H.J. 1
157 Kanki P.J. 1
158 Hosseinipour M.C. 1
159 Belec L. 1
160 Panchia R. 1
161 Aghokeng A. 1
162 Manosuthi W. 1
163 Van Zyl G.U. 1
164 Hawkins C.A. 1
165 Wallis C.L. 1
166 Stevens W. 1
167 Tang M.W. 1
168 Naini L. 1
169 Flexner C. 1
170 Akimitsu K. 1
171 Gulick R. 1
172 Kazembe P. 1
173 Nalumpang S. 1
174 Cu-Uvin S. 1
175 Bryson Y. 1
176 Chilongozi D. 1
177 Collier A. 1
178 Lawrence J. 1
179 Sacktor N. 1
180 Bunupuradah T. 1
181 Mwafongo A. 1
182 Ruxrungtham K. 1
183 Peeters M. 1
184 Ford N. 1
185 With the 5271 study team 1
186 Ngo-Giang-Huong N. 1
187 Schouten J. 1
188 Lallemant M. 1
189 Burda S. 1
190 Fogel J. 1
191 Allen R. 1
192 Orrell C. 1
193 Housseinipour M. 1
194 Schapiro J.M. 1
195 Nyambi P.N. 1
196 Ndung'U T. 1
197 Margot N.A. 1
198 Faesen S. 1
199 Moussa S. 1
200 Sirisanthana T. 1
201 Schuurman R. 1
202 Klingman K. 1
203 Jordan M.R. 1
204 Martinez A. 1
205 Shafer R.W. 1
206 Zolfo M. 1
207 Smith D. 1
208 Hammer S. 1
209 Sirivichayakul S. 1
210 Rooney J. 1
211 Marconi V.C. 1
212 Lynen L. 1
213 Dagnra A.Y. 1
214 Hovind L. 1
215 Deshpande A.K. 1
216 Wolschann P. 1
217 Akelo V. 1
218 Charpentier C. 1
219 Cane P. 1
220 Cappelli G. 1
221 Sabin D. 1
222 El-Katib Z. 1
223 Kungwan N. 1
224 Katzenstein D. 1
225 Chavasiri W. 1
226 Koyalta D.D. 1
227 Pongsawasdi P. 1
228 Gody J.-C. 1
229 Eshleman S.H. 1
230 Rungrotmongkol T. 1
231 Khuntawee W. 1
232 Kumwenda N. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2558 1
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 3
7 2553 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Mutations of the β-tubulin gene fragments from carbendazim-resistant isolates of Pestalotiopsis sp. causing strawberry leaf blight in Chiang Mai, Thailand
ปี พ.ศ. 2559
2 International neurocognitive normative study: neurocognitive comparison data in diverse resource-limited settings: AIDS Clinical Trials Group A5271
3 Brief Report: HIV Drug Resistance in Adults Failing Early Antiretroviral Treatment: Results from the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
4 Inclusion complexation of pinostrobin with various cyclodextrin derivatives
ปี พ.ศ. 2558
5 Pretreatment HIV Drug Resistance and HIV-1 Subtype C Are Independently Associated with Virologic Failure: Results from the Multinational PEARLS (ACTG A5175) Clinical Trial
ปี พ.ศ. 2556
6 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
ปี พ.ศ. 2555
7 Improved neuropsychological and neurological functioning across three antiretroviral regimens in diverse resource-limited settings: Aids clinical trials group study A5199, the international neurological study
8 Efficacy and Safety of Three Antiretroviral Regimens for Initial Treatment of HIV-1: A Randomized Clinical Trial in Diverse Multinational Settings
ปี พ.ศ. 2554
9 Analysis of genetic linkage of HIV from couples enrolled in the HIV prevention trials network 052 trial
10 A multinational study of neurological performance in antiretroviral therapy-naïve HIV-1-infected persons in diverse resource-constrained settings
11 Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy
ปี พ.ศ. 2553
12 พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน