ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kuljira Sujirote
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลจิรา สุจิโรจน์ 18
2 Kannigar Dateraksa 8
3 กรรณิการ์ เดชรักษา 8
4 Nirut Wangmooklang 4
5 พิมพา ลิ้มทองกุล 3
6 Pimpa Limthongkul 3
7 สุพัตรา จินาวัฒน์ 3
8 Praman Tripopglang 3
9 ประมาณ ไตรภพกลาง 3
10 Supatra Jinawath 3
11 Sawai Danchaivijit 2
12 กิตติมา ศิลปษา 2
13 นิรุต หวังหมู่กลาง 2
14 Thanwat Piyadamrong 2
15 Sarawut Rimdusit 2
16 ไสว ด่านชัยวิจิตร 2
17 Sukunthakan Ngernbamrung 2
18 ธนวัฒน์ ปิยะดำรง 2
19 Thanakorn Wasanapiarnpong 2
20 ผกามาศ แซ่หว่อง 2
21 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 2
22 Pakamard Sae-Wong 2
23 นุวงศ์ ชลคุป 1
24 Nuwong Chollacoop 1
25 Kritdipak Goyadoolya 1
26 A.J. Moulson 1
27 ธราธร มงคลศรี 1
28 กฤดิภัค โกยดุลย์ 1
29 Kittima Sillapasa 1
30 สุนันท์ ทิพย์ทิพากร 1
31 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
32 เอ เจ มูลสัน 1
33 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
34 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 1
35 ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช 1
36 Sunan Thiptipakorn 1
37 Pakawan Kamonchaivanich 1
38 นรชัย อมรสุรเดช 1
39 Kriskrai Sitthiseripratip 1
40 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
41 วุฒิพงศ์ เต็มภัทรศักดิ์ 1
42 Nutthita Chuankrerkkul 1
43 สามารถ วัฒนวิจิตร 1
44 สุรศักดิ์ เพ็ชร์ช้าง 1
45 มารุต วงษ์คำช้าง 1
46 Marut Wongcumchang 1
47 บุญชู สุชาติเจริญยิ่ง 1
48 Parkpoom Lorjai 1
49 Boonchoo Suchatjaroenying 1
50 ทศพล จันทร์คีรี 1
51 Tossapol Chunkiri 1
52 ชิเกทากะ วาดะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 5
5 2549 6
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 2
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับแม่พิมพ์คาร์ไบด์
3 การศึกษาวัสดุสำหรับการตัด HGA'stail สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
4 Effects of polyol molecular weight on properties of benzoxazine–urethane polymer alloys
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดผงเซรามิกส์โดยเครื่อง Spray Dryer
6 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบในระดับโรงประลอง
7 Practical Requirements for Alumina Armor Systems
8 Properties of Si3N4 ceramics sintered in an air and nitrogen atmosphere furnaces
9 Gas/solid reaction during sintering of Si3N4 ceramics in an air furnace
ปี พ.ศ. 2549
10 Improvement of mechanical properties of Si[subscript 3]N [subscript 4] using low cost materials and processes
11 การหดตัวในมิติเชิงเรขาคณิตของชิ้นงานเซรามิกส์จากการอัดแบบแนวเดียว
12 การพัฒนาซิลิคอนไนไตรด์เซรามิกส์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ
13 การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะของรีแอ็กชั่นบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
14 การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในระดับโรงประลองโดยใช้เตาก๊าซ LPG
15 Fiber-reinforced PC/ABS composite for light weight ballistic armor
ปี พ.ศ. 2548
16 Effect of Silicon Powder Size on the Processing of Reaction-Bonded Silicon Nitride
17 Effect of Processing Condittions on the Phase and Microstructure of Nano-SiC Produced from Rice Husks
ปี พ.ศ. 2547
18 การสำรวจข้อมูลเพื่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยี structural ceramics ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2546
19 Development of low cost Si3N4 ceramics
20 Corrosion of silicon carbide filter in molten metal
ปี พ.ศ. 2542
21 การผลิตและหาลักษณะเฉพาะของ reaction-bonded silicon nitride