ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskrai Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskra Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 Samroeng Inglam 4
8 Wichit Tharanon 4
9 วิจิตร ธรานนท์ 4
10 Philip Oris 4
11 Natapoom Vatanapatimakul 3
12 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
13 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
14 Siriwan Suebnukarn 3
15 มารุต วงษ์คำช้าง 3
16 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
17 ตรงธรรม ทองดี 3
18 ดนุ พรหมมินทร์ 3
19 Trongtum Tongdee 3
20 Marut Wongcumchang 3
21 Danu Prommin 3
22 Tratat Apatananon 2
23 Pongwit Siribodhi 2
24 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
25 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
26 Yupaporn Kaewprom 2
27 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
28 ยุพาพร แก้วพรม 2
29 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
30 Pattarawit Rukkul 2
31 Surasith Piyasin 2
32 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
33 ฟิลิป โอริส 2
34 Rung-Arun Chumnanklang 2
35 Suthasinee Kasemsarn 2
36 Suebsak Nanthavanij 1
37 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
38 Kitti Aroonjarattham 1
39 Thanya Kiatiwat 1
40 Peerapun Chivapornthip 1
41 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
42 Panya Aroonjarattham 1
43 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
44 Bohez, Erik L. J. 1
45 สำเริง อินกล่ำ 1
46 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
47 Pathawee Khongkhunthian 1
48 สมภพ อมาตยกุล 1
49 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
50 Ekkarut Viyanit 1
51 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
52 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
53 Ekachai Chaichanasiri 1
54 Ead Lorprayoon 1
55 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
56 Kannigar Dateraksa 1
57 Kuljira Sujirote 1
58 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
59 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
60 เจษฎา สุวิกรม 1
61 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
62 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
63 Worawut Wisutmethangoon 1
64 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
65 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
66 จุมพล วิลาศรัศมี 1
67 Dilip S Kittur 1
68 Jackrit Suthakorn 1
69 Puttisak Puttawibul 1
70 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
71 Chumpon Wilasrusmee 1
72 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
73 Napaphat Proprom 1
74 Panuwat Lertsithichai 1
75 Jesada Suvikrom 1
76 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
77 Paweena Uppanan 1
78 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
79 Ir.Erik Bohez 1
80 อีริค โบเฮ็น 1
81 Jos VANDER SLOTEN 1
82 Rung-Arun Sanngam 1
83 Siriporn Tanodekaew 1
84 สิริพร โตนดแก้ว 1
85 Somruethai Channasanon 1
86 Wanida Janvikul 1
87 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
88 Bancha Chernchujit 1
89 ทศพล จันทร์คีรี 1
90 Tossapol Chunkiri 1
91 Sukunthakan Ngernbamrung 1
92 Supakit Rooppakhun 1
93 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
94 Pruettha Nanakorn 1
95 Chalermchon Visayadamrong 1
96 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
97 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
98 วนิดา จันทร์วิกูล 1
99 จรัญ ธรานนท์ 1
100 P. Oris 1
101 R. Van Audekercke 1
102 E.L.J. Bohez 1
103 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
104 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
105 ศุภชัย จันฝาก 1
106 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
107 ปฐวี คงขุนเทียน 1
108 J. Vander Sloten 1
109 H. Van Oosterwyck 1
110 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
111 ปวีณา อุปนันต์ 1
112 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
113 Boonlom Thavornyutikarn 1
114 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
115 Jaturong Jitsaard 1
116 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
117 Pitak Laoratanakul 1
118 รัตนา วรปัสสุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture