ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskrai Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskra Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 Samroeng Inglam 4
8 Wichit Tharanon 4
9 วิจิตร ธรานนท์ 4
10 Philip Oris 4
11 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
12 Danu Prommin 3
13 Siriwan Suebnukarn 3
14 Trongtum Tongdee 3
15 ดนุ พรหมมินทร์ 3
16 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
17 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
18 ตรงธรรม ทองดี 3
19 มารุต วงษ์คำช้าง 3
20 Natapoom Vatanapatimakul 3
21 Marut Wongcumchang 3
22 Rung-Arun Chumnanklang 2
23 Suthasinee Kasemsarn 2
24 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
25 Pongwit Siribodhi 2
26 Tratat Apatananon 2
27 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
28 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
29 ฟิลิป โอริส 2
30 ยุพาพร แก้วพรม 2
31 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
32 Yupaporn Kaewprom 2
33 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
34 Pattarawit Rukkul 2
35 Surasith Piyasin 2
36 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
37 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
38 ศุภชัย จันฝาก 1
39 ปฐวี คงขุนเทียน 1
40 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
41 สมภพ อมาตยกุล 1
42 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
43 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
44 รัตนา วรปัสสุ 1
45 E.L.J. Bohez 1
46 Jaturong Jitsaard 1
47 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
48 Pitak Laoratanakul 1
49 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
50 H. Van Oosterwyck 1
51 J. Vander Sloten 1
52 P. Oris 1
53 R. Van Audekercke 1
54 Pathawee Khongkhunthian 1
55 จรัญ ธรานนท์ 1
56 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
57 Peerapun Chivapornthip 1
58 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
59 Bohez, Erik L. J. 1
60 Kitti Aroonjarattham 1
61 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
62 Ead Lorprayoon 1
63 Puttisak Puttawibul 1
64 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
65 Boonlom Thavornyutikarn 1
66 Suebsak Nanthavanij 1
67 Thanya Kiatiwat 1
68 สำเริง อินกล่ำ 1
69 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
70 Ekkarut Viyanit 1
71 Ekachai Chaichanasiri 1
72 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
73 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
74 Panya Aroonjarattham 1
75 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
76 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
77 Chalermchon Visayadamrong 1
78 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
79 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
80 Kuljira Sujirote 1
81 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
82 Kannigar Dateraksa 1
83 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
84 Tossapol Chunkiri 1
85 Sukunthakan Ngernbamrung 1
86 Worawut Wisutmethangoon 1
87 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
88 เจษฎา สุวิกรม 1
89 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
90 Chumpon Wilasrusmee 1
91 Jackrit Suthakorn 1
92 Jesada Suvikrom 1
93 Panuwat Lertsithichai 1
94 จุมพล วิลาศรัศมี 1
95 Dilip S Kittur 1
96 Napaphat Proprom 1
97 ทศพล จันทร์คีรี 1
98 Supakit Rooppakhun 1
99 สิริพร โตนดแก้ว 1
100 Somruethai Channasanon 1
101 Wanida Janvikul 1
102 Siriporn Tanodekaew 1
103 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
104 วนิดา จันทร์วิกูล 1
105 Paweena Uppanan 1
106 ปวีณา อุปนันต์ 1
107 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
108 Rung-Arun Sanngam 1
109 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
110 Pruettha Nanakorn 1
111 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
112 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
113 Bancha Chernchujit 1
114 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
115 Ir.Erik Bohez 1
116 อีริค โบเฮ็น 1
117 Jos VANDER SLOTEN 1
118 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture