ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kotarathititum,W.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Kotarathitithum,W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirisanthana,T. 6
2 Chaiwarith,R. 6
3 Praparattanapan,J. 4
4 Yuliana,F. 3
5 Bantique,R.O. 3
6 Wirawan,D.N. 3
7 Sohn,A.H. 3
8 Sungkanuparph,S. 3
9 Han,N. 3
10 Bui,V.H. 3
11 Durier,N. 3
12 Ha,H.L. 3
13 Pham,T.T. 3
14 Merati,T.P. 3
15 Sanmeema,N. 3
16 Uy,E. 3
17 Supparatpinyo,K. 3
18 Phanuphak,P.P. 3
19 Nuntachit,N. 3
20 Jiamsakul,A. 3
21 Nguyen,V.K. 3
22 Ruxrungtham,K. 3
23 Petersen,B. 3
24 Ditangco,R.A. 3
25 Cooper,D.A. 3
26 Kiertiburanakul,S. 3
27 Yunihastuti,E. 3
28 Law,M. 3
29 Oka,S. 2
30 Nishijima,T. 2
31 Widhani,A. 2
32 Imran,D. 2
33 Kim,J. 2
34 Makane,A. 2
35 Joshi,K.S. 2
36 Avihingsanon,A. 2
37 Lee,L.S. 2
38 Ezhilarasi,C. 2
39 Cuong,D.D. 2
40 Ng,O. 2
41 David,R.A. 2
42 Sim,B.L.H. 2
43 Cao,T.T.T. 2
44 Kumarasamy,N. 2
45 Zhang,F. 2
46 Tanuma,J. 2
47 Saphonn,V. 2
48 Tragoolpua,Y. 2
49 Saghayam,S. 2
50 Pujari,S.N. 2
51 Wongtrakul,J. 2
52 Vohith,K. 2
53 Zhao,H.X. 2
54 Li,P. 2
55 Mean,C.V. 2
56 Zhao,H. 2
57 Kamarulzaman,A.B. 2
58 Lee,M. 2
59 Mulhall,B.P. 1
60 Gonsan,J.M. 1
61 Gilbert,C. 1
62 Watson,J. 1
63 Lawrence,C. 1
64 Karcher,S. 1
65 McManus,H. 1
66 Nchot,C. 1
67 Bohossou,F. 1
68 Bendall,C. 1
69 Lenaud,S. 1
70 Le Carrou,J. 1
71 Petoumenos,K. 1
72 Amani,D. 1
73 Wray,L. 1
74 Sasco,A.J. 1
75 Jaquet,A. 1
76 Halligan,S. 1
77 McGrath,V. 1
78 Ékouévi,D.K. 1
79 Read,P.J. 1
80 Lu,H. 1
81 Smith,D.J. 1
82 Bessekon,S. 1
83 Balestre,E. 1
84 Couldwell,D.L. 1
85 Azani,J.C. 1
86 Furner,V.L. 1
87 Clouet,G. 1
88 Du,T.Q. 1
89 Tharnprisan,P. 1
90 Lumbiganon,P. 1
91 Truong,H.K. 1
92 Loan,N.T. 1
93 Mofenson,L.M. 1
94 Chau,N.H. 1
95 Boettiger,D.C. 1
96 Ballif,M. 1
97 Coffié,P.A. 1
98 Ha,M. 1
99 Sohn,A. 1
100 Do,C.V. 1
101 Chokephaibulkit,K. 1
102 An,P.N. 1
103 Siloué,B. 1
104 Chuah,J. 1
105 Knibbs,P. 1
106 Yao,A.R. 1
107 Malateste,K. 1
108 Kulatunga,A. 1
109 Ngieng,M. 1
110 Dosso,M. 1
111 Lam,N.V. 1
112 Kosalaraksa,P. 1
113 Dung,K.T.K. 1
114 Doring,A. 1
115 Dickson,B.M. 1
116 Boyd,M.A. 1
117 Jackson,E.K. 1
118 Gray,C. 1
119 Faye,M. 1
120 Dior,H. 1
121 Smith,D.E. 1
122 Little,J.L. 1
123 Diagne,A. 1
124 Baker,D.A. 1
125 Gueye,R.D. 1
126 Patassi,A. 1
127 Dijanosic,C. 1
128 Templeton,D.J. 1
129 Mbaye,A.D. 1
130 Vale,R. 1
131 Ba,A. 1
132 Allen,D. 1
133 Diop,B. 1
134 Agrawal,S. 1
135 Franic,T. 1
136 Sow,P.S. 1
137 Bloch,M.T. 1
138 Manga,N.M. 1
139 McCann,L. 1
140 Vincent,T. 1
141 Sy,H.S. 1
142 Bassabi,C.C. 1
143 Cunningham,N. 1
144 Tine,J.M. 1
145 Kotosso,A. 1
146 Nhandu,V. 1
147 Ephoévi-Gah,A. 1
148 Prone,I. 1
149 Finlayson,R.J. 1
150 Djeha,A. 1
151 Takassi,E. 1
152 Norris,R. 1
153 El-Hadj Djibril,S. 1
154 Jackson,E. 1
155 Brown,K.L. 1
156 Arrivé,E. 1
157 Bissagnéné,E. 1
158 Shakeshaft,J. 1
159 Dabis,F. 1
160 Sinn,K. 1
161 Atakouma,Y.D. 1
162 Taylor,S.C. 1
163 Komi,A. 1
164 Gbadamassi,G. 1
165 McCallum,K. 1
166 Kariyare,B.G. 1
167 Cooper,D. 1
168 Mensah-Zukong,K.E. 1
169 Koko Lawson-Evi,A. 1
170 Hesse,K. 1
171 Lee,F. 1
172 Pakpame,P. 1
173 Carr,A. 1
174 McGrath,C. 1
175 Carriquiry,G. 1
176 Phiri,S.J.P. 1
177 Prasitsuebsai,W. 1
178 Okwara,B. 1
179 Pujari,S.S. 1
180 McKaig,R. 1
181 Mpoudi-Etame,M. 1
182 Petit,A. 1
183 Prozesky,H. 1
184 Vo,Q. 1
185 Choi,J.Y.O. 1
186 Reubenson,G. 1
187 Renner,L. 1
188 Reid,S.E. 1
189 Maskew,M. 1
190 Mandalakas,A.M. 1
191 Kim,P. 1
192 Chumla,L. 1
193 Chusut,P. 1
194 Phanuphak,N. 1
195 Tan,M.T. 1
196 Kancheya,N.G. 1
197 Lameck,D. 1
198 Kambua,P. 1
199 Boettiger,D.E. 1
200 Lindegren,M.L. 1
201 Lewden,C. 1
202 Sriondee,R. 1
203 Leroy,V. 1
204 Walker,D. 1
205 Wehbe,F.H. 1
206 Atmikasari,L.P.P. 1
207 Malino,I.Y. 1
208 Wati,D.K.U. 1
209 Khongphattanayothin,M. 1
210 Loh,A. 1
211 Law,M.G. 1
212 Nallusamy,R. 1
213 Chan,K.C. 1
214 Phongsamart,W. 1
215 Wittawatmongkol,O. 1
216 Lapphra,K. 1
217 Cuong,D.D.U. 1
218 Udomphanit,T. 1
219 Cao,T.T. 1
220 Chua,A. 1
221 Williams,C. 1
222 Ditangco,R. 1
223 Kajindran,A. 1
224 Wester,W. 1
225 Wejse,C. 1
226 Wood,R.W. 1
227 Wools-Kaloustian,K.K. 1
228 Kuo,L.H. 1
229 Mengthaisong,T. 1
230 Zhang,F.J. 1
231 Wong,W. 1
232 Yao,Z. 1
233 Omar,S.F.S. 1
234 Huebner,R. 1
235 Bashi,J. 1
236 Price,S. 1
237 Bryant,M.L. 1
238 Zhou,J. 1
239 Watson,K.M. 1
240 Anastos,K. 1
241 Bishai,W.R. 1
242 Lee,C. 1
243 Braitstein,P.K.A. 1
244 Korman,T.M. 1
245 Giles,M.L. 1
246 Boulle,A. 1
247 Woolley,I.J. 1
248 Ajayi,S.O. 1
249 Zeng,W. 1
250 McGowan,C.C. 1
251 Diero,L.O. 1
252 Cortes,C.P. 1
253 Carter,E.J. 1
254 Dusingize,J.C. 1
255 Graber,C. 1
256 Renner,L.A. 1
257 Egger,M. 1
258 Fenner,L. 1
259 Sterling,T.R. 1
260 Du,Q.T. 1
261 Hawerlander,D. 1
262 Seydi,M. 1
263 Williams,J. 1
264 Han,S. 1
265 Wong,W.W. 1
266 Gasser,A. 1
267 Azwa,I. 1
268 Syed Omar,S.F. 1
269 Eboua,T.F. 1
270 Geng,E. 1
271 Ku,W.W. 1
272 Chen,Y.M.A. 1
273 Lim,P.L. 1
274 Hoffmann,C. 1
275 Wu,P.C. 1
276 Hardwicke,L. 1
277 Duda,S. 1
278 Lee,C.K.C. 1
279 Skett,J. 1
280 Chimbetete,C. 1
281 Cegielski,P.J. 1
282 Nolan,D. 1
283 Carter,J.E. 1
284 Robinson,J.O. 1
285 Conrad,J. 1
286 Na,S. 1
287 Diero,L. 1
288 Davies,M.A. 1
289 Choi,J.Y. 1
290 Choi,J. 1
291 Wood,R. 1
292 Tchounga,B.K. 1
293 Lewis-Kulzer,J. 1
294 Aka,E.A. 1
295 Guehi,C. 1
296 Bukusi,E.A. 1
297 Ayaya,S.O. 1
298 Anzan,K.C. 1
299 Somi,G.R. 1
300 Issouf,K.L. 1
301 N'Gbeche,M.S. 1
302 Ssali,J.C. 1
303 Ngonyani,K. 1
304 Kouakou,J.C. 1
305 Lyamuya,R.E. 1
306 Koule,S.O. 1
307 Yiannoutsos,C.T. 1
308 Amego,M.D.N. 1
309 Edmonds,A. 1
310 Baramperanye,E. 1
311 Eholié,S.P.A. 1
312 Yoboue,J.M. 1
313 Twizere,C. 1
314 Andavi,V. 1
315 Yotebieng,M. 1
316 Ayangma,L. 1
317 Tanon,A.K. 1
318 Ello,F. 1
319 Azinyue,I. 1
320 Diallo,Z. 1
321 Pety,T. 1
322 Ssemuwemba,H. 1
323 Zobo,N. 1
324 Giddy,J. 1
325 Garone,D. 1
326 Oka-Bérété,G. 1
327 Méa-Assande,V.T. 1
328 Fritz,C. 1
329 Acquah,P. 1
330 Hoffmann,C.J. 1
331 Moultrie,H. 1
332 Diecket Ahoussou,L. 1
333 Timité-Konan,M. 1
334 MacPhail,P. 1
335 Kokora,M.B. 1
336 Eley,B.S. 1
337 Kouakou,C. 1
338 Kambugu,A.D. 1
339 Moh,M. 1
340 Kouakou,K.D. 1
341 Mwebesa,B.B. 1
342 Avit-Edi,D. 1
343 Hermans,S. 1
344 Yao,V.A. 1
345 Dainguy,M.E. 1
346 Dickinsonn,D. 1
347 Jjingo,K. 1
348 Folquet,M.A. 1
349 Nalugoda,F.K. 1
350 Niyongabo,T. 1
351 Abo,Y. 1
352 Berthé,A. 1
353 Zoungrana,J. 1
354 Sawadogo,A.B. 1
355 Sylla,M. 1
356 Dicko,F.T. 1
357 Zerbo,B. 1
358 Traoré,H.C. 1
359 Héma,A.I. 1
360 Bado,G. 1
361 N'Diaye,C. 1
362 Koné,N. 1
363 Soré,I. 1
364 Koïta,A. 1
365 Zoungrana,L.A. 1
366 Traoré,A.M. 1
367 Adjide,H. 1
368 Dembélé,M.S. 1
369 Cissé,T. 1
370 Tossa-Bagnan,L. 1
371 Minta,D. 1
372 Drabo,J.Y. 1
373 Doumbia,M. 1
374 Kaya,A.S. 1
375 Traore,E. 1
376 Diendéré,A.E. 1
377 Fomba,M. 1
378 Bognounou,R. 1
379 Tapsoba,A. 1
380 Coulibaly,S.T. 1
381 Mutimura,E. 1
382 Assi,A.I. 1
383 Brou,K. 1
384 Kariminia,A. 1
385 Nipathakosol,P. 1
386 Bosse,C.A. 1
387 Gitembagara,A. 1
388 Chenal,H. 1
389 Minga,A.K. 1
390 Izabelle,I. 1
391 Tatwangire,J. 1
392 Soppi,F. 1
393 Anastos,K.M. 1
394 Kouakou,G.M. 1
395 Koné,M. 1
396 Traoré,N. 1
397 Ouedraogo,S. 1
398 Kouéta,F. 1
399 Traoré,M. 1
400 Yé,D. 1
401 Charurat,M.E. 1
402 Ouédraogo,R. 1
403 Messou,E. 1
404 Gnokoro,J.C. 1
405 Gansonré,M. 1
406 Hiembo,W. 1
407 Ajayi,S. 1
408 Ndirangu,J. 1
409 Assouan,J.K. 1
410 Malvy,D. 1
411 Edwards,S. 1
412 Moore,R.S. 1
413 Kangah,S.N. 1
414 Horo,A.G. 1
415 Donohue,W. 1
416 Meless,D. 1
417 Liddle,R. 1
418 Roth,N.J. 1
419 Shiboski,C. 1
420 Ndondoki,C. 1
421 Locke,P. 1
422 Mounkaila-Harouna,A. 1
423 Magon,H. 1
424 Gottlieb.,G.S. 1
425 McGill,K. 1
426 Ciaranello,A.L. 1
427 Essanin,J.B. 1
428 Johnston,C. 1
429 Ba,B. 1
430 Orth,D.N. 1
431 Datté,S. 1
432 Elvis Diby,J.S. 1
433 Gibson,A. 1
434 Kelly,M.D. 1
435 Desmonde,S. 1
436 Youds,D. 1
437 Nicolson,J. 1
438 Lau,H. 1
439 Adebamowo,C.A. 1
440 O'Connor,C.C. 1
441 Wright,S.T. 1
442 Benson,O. 1
443 Igbinoba,F. 1
444 Ratanasuwan,W. 1
445 James,J. 1
446 Hoy,J.F. 1
447 Grotowski,M. 1
448 Olasode,J. 1
449 Osakede,P. 1
450 Ponnampalavanar,S.A. 1
451 Obaseki, 1
452 Kantipong,P. 1
453 Dapiap,S.B. 1
454 Silvers,J.E. 1
455 Cahn,P. 1
456 Wandeler,G. 1
457 Read,T.R.H. 1
458 Thiébaut,R. 1
459 Gotuzzo,E.H. 1
460 Wolff,M. 1
461 Alim,G. 1
462 Madero,J.S. 1
463 Padgett,D. 1
464 Pape,J.W. 1
465 Grinsztejn,B.G.J. 1
466 Taing,K. 1
467 Anglaret,X. 1
468 Cornell,M. 1
469 Da Silva,D. 1
470 Rodrigues,A. 1
471 Boulle,A.M. 1
472 Keiser,O. 1
473 Paulo,J. 1
474 Maxwell,N. 1
475 Medina,C. 1
476 Östergaard,L.J. 1
477 Akakpo,J. 1
478 Ahouada,C. 1
479 Oliviera-Souto,I. 1
480 Zannou,D.M. 1
481 Da Silva,Z.J.D. 1
482 Kaeser,F. 1
483 Kouadio,S.C. 1
484 Prozesky,H.W. 1
485 Phiri,S. 1
486 Sami,M.F. 1
487 Pestilli,S. 1
488 Goka,B. 1
489 Rabie,H. 1
490 Technau,K.G. 1
491 Owiafe,S.N. 1
492 Sackey,A. 1
493 Stringer,J.S.A. 1
494 Welbeck,J.E. 1
495 Laursen,A.L. 1
496 Ahomadegbé,C. 1
497 Traore,H.A. 1
498 Sagbo,G. 1
499 Hounhoui,G. 1
500 Katile,D. 1
501 Kalle,A. 1
502 Hodonou,I. 1
503 Russell,D.B. 1
504 Kouakou,A. 1
505 Rivenc,J. 1
506 Broom,J.K. 1
507 Sowden,D. 1
508 Rabourdin,E. 1
509 Downing,S.G. 1
510 , 1
511 Diakité,F.F. 1
512 Azon-Kouanou,A. 1
513 Fomsgaard,A. 1
514 Aaby,P.P. 1
515 Gougounon-Houéto,A. 1
516 Sodemann,M. 1
517 Houngbè,F. 1
518 Erikstrup,C. 1
519 Maïga,M.Y. 1
520 Alihonou,F. 1
521 Koumakpaï,S. 1
522 Eugen-Olsen,J. 1
523 Séhonou,J.J. 1
524 Ellis,D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2