ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kosachunhanun N.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chetthakul T. 12
2 Ngarmukos C. 12
3 Suwanwalaikorn S. 12
4 Deerochanawong C. 12
5 Benjasuratwong Y. 12
6 Rawdaree P. 12
7 Bunnag P. 11
8 Krittiyawong S. 11
9 Mongkolsomlit S. 10
10 Rerkasem K. 10
11 Plengvidhya N. 10
12 Leelawatana R. 10
13 Pratipanawatr T. 9
14 Tongprasert S. 7
15 Wongthanee A. 7
16 Chimplee K. 5
17 Supindham T. 5
18 Lebel L. 4
19 Mangklabruks A. 4
20 Buranapin S. 4
21 Matanasarawoot A. 4
22 Biermann F. 4
23 Thongchai C. 4
24 Gupta J. 4
25 Zondervan R. 4
26 Schroeder H. 4
27 Liverman D. 4
28 Khwanngern K. 4
29 Betsill M. 4
30 Chaisrisawadisuk S. 4
31 Sugandhavesa P. 4
32 Pornprasert S. 4
33 Saokhieo P. 4
34 Chotirosniramit N. 4
35 Jitwong C. 4
36 Sittiprasert S. 4
37 Sukunthamala K. 4
38 Pattanaporn W. 4
39 Chariyalertsak S. 4
40 Pongsawatkul K. 4
41 Thungkham K. 4
42 Junorse S. 4
43 Sanguansermsri T. 3
44 Prathipanawatr T. 3
45 Laokuldilok T. 3
46 Komoltri C. 3
47 Likitmaskul S. 3
48 Songsupa R. 3
49 Miura T. 3
50 Utaipat U. 3
51 Ruanpeng D. 3
52 Kluvánková-Oravská T. 2
53 Meadowcroft J. 2
54 Jordan A. 2
55 Folke C. 2
56 Clapp J. 2
57 Mitchell R. 2
58 Gupta A. 2
59 Haas P. 2
60 Olsson L. 2
61 Vogel C. 2
62 Young O. 2
63 Brock A. 2
64 Cashore B. 2
65 Sánchez-Rodríguez R. 2
66 Oberthür S. 2
67 Pattberg P. 2
68 Newell P. 2
69 Underdal A. 2
70 Guntawongwan K. 2
71 Sukpan K. 2
72 Kaewpoowat Q. 2
73 Chariyalertsak C. 2
74 Siriaunkgul S. 2
75 Bulkeley H. 2
76 Siebenhüner B. 2
77 Vieira S. 2
78 Aurpibul L. 2
79 Settakorn J. 2
80 Kasinrerk W. 2
81 Bäckstrand K. 2
82 Leelawattana R. 2
83 Abbott K. 2
84 Andresen S. 2
85 Manklabruks A. 2
86 Thetket S. 2
87 Bernstein S. 2
88 Malasit P. 1
89 Puttikhunt C. 1
90 Keelapang P. 1
91 Sittisombut N. 1
92 Pruksakorn D. 1
93 Suparatpinyo K. 1
94 Rojanasthien S. 1
95 Kongtawelert P. 1
96 Pothacharoen P. 1
97 Vannasaeng S. 1
98 Puavilai G. 1
99 Supparatpinyo K. 1
100 Arpornchayanon O. 1
101 Chaiklang K. 1
102 Puthavathana P. 1
103 Sroysuwan P. 1
104 Kaewthip O. 1
105 Wongkulab P. 1
106 Lerdsamran H. 1
107 Akihisa T. 1
108 Masters E.T. 1
109 Tokuda H. 1
110 Yasukawa K. 1
111 Kikuchi T. 1
112 Camargo Vieira S. 1
113 Suree N. 1
114 An D.S. 1
115 Shimizu S. 1
116 Sahakyan A. 1
117 Manosroi A. 1
118 Piyamongkol W. 1
119 Peerapatdit T. 1
120 Koiam W. 1
121 Chongruksut W. 1
122 Thongtang N. 1
123 Khemkha A. 1
124 Manosroi J. 1
125 Viwatwongkasem C. 1
126 Boonyavarakul A. 1
127 Limpijarnkit L. 1
128 Intorasoot S. 1
129 Seesuriyachan P. 1
130 Withaya Sucharithanarugse 1
131 Klaisuwan T. 1
132 Hengjeerajarus N. 1
133 Chulalongkorn University. Graduate School 1
134 Phimolsiripol Y. 1
135 Wangtueai S. 1
136 Potivas T. 1
137 Surawang S. 1
138 Norasetthada L. 1
139 Junrungsee S. 1
140 Navarra S. 1
141 Louthrenoo W. 1
142 Yanda P. 1
143 Jakes R. 1
144 Bae S. 1
145 Visarutratana S. 1
146 Beyrer C. 1
147 Mok C. 1
148 Regenstein J. 1
149 Phrommintikul A. 1
150 Butr-Indr B. 1
151 Anukool U. 1
152 Phunpae P. 1
153 Orrapin S. 1
154 Tharinjaroen C. 1
155 Plengvidhaya N. 1
156 Arunothong S. 1
157 Wacharasindhu S. 1
158 Tragoolpua K. 1
159 Sangboonruang S. 1
160 Sony K. 1
161 Sritara P. 1
162 Arworn S. 1
163 Inpankaew N. 1
164 Chaidaeng B. 1
165 Suntiparadonkul N. 1
166 Smoreda Z. 1
167 Phithakkitnukoon S. 1
168 Chaiyasirinroj B. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 4
3 2558 3
4 2557 1
5 2555 8
6 2554 2
7 2553 7
8 2552 3
9 2551 3
10 2550 2
11 2549 11
12 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Physicochemical, antioxidant, and antimicrobial properties of chitooligosaccharides produced using three different enzyme treatments
2 Microencapsulation of Black Glutinous Rice Anthocyanins Using Maltodextrins Produced from Broken Rice Fraction as Wall Material by Spray Drying and Freeze Drying
3 Underrecognition and undertreatment for peripheral arterial disease in diabetic patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2559
4 Association of cytologic grade of anal “Pap” smears with viral loads of human papillomavirus types 16, 18, and 52 detected in the same specimens from men who have sex with men
5 Visualizing mobile phone usage for exploratory analysis: A case study of Portugal
6 Cytological anal squamous intraepithelial lesions associated with anal high-risk human papillomavirus infections among men Who have sex with men in northern Thailand
7 Novel targeting of the lepB gene using PCR with confronting two-pair primers for simultaneous detection of Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium bovis
ปี พ.ศ. 2558
8 High prevalence and genotype diversity of anal HPV infection among MSM in Northern Thailand
9 Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma with large cell transformation on the background of hashimoto’s thyroiditis: A case report and review literature
10 Effects of processing conditions on powder properties of black glutinous rice (Oryza sativa L.) bran anthocyanins produced by spray drying and freeze drying
ปี พ.ศ. 2557
11 SELF-EMPLOYED MYANMAR LABOR MIGRANTS IN BANGKOK: A CASE STUDY OF ROTI SELLERS FROM CHAREON KRUNG ROAD
ปี พ.ศ. 2555
12 A novel HIV-1 reporter virus with a membrane-bound Gaussia princeps luciferase
13 Diabetic Foot Problems in Tertiary Care Diabetic Clinic in Thailand
14 Semi-nested Taqman real-time quantitative PCR for noninvasive prenatal diagnosis of Bart's hydrops fetalis
15 Correlation of CYP2B6-516G>T polymorphism with plasma efavirenz concentration and depression in HIV-infected adults in Northern Thailand
16 Immune response to 2009 H1N1 vaccine in HIV-infected adults in Northern Thailand
17 Navigating the anthropocene: Improving earth system governance
18 Transforming governance and institutions for global sustainability: Key insights from the Earth System Governance Project
19 Systematic review of the epidemiology of systemic lupus erythematosus in the asia-pacific region: Prevalence, incidence, clinical features, and mortality
ปี พ.ศ. 2554
20 HIV incidence, risk factors, and motivation for biomedical intervention among gay, bisexual men, and transgender persons in Northern Thailand
21 History of foot ulcers increases mortality among patients with diabetes in Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2553
22 Anti-inflammatory and chemopreventive effects of triterpene cinnamates and acetates from shea fat
23 Efficacy and safety of generic and original pioglitazone in type 2 diabetes mellitus: A multicenter, a double-blinded, randomized-controlled study
24 Analysis of real-time PCR cycle threshold of α-thalassemia-1 southeast asian type deletion using fetal cell-free DNA in maternal plasma for noninvasive prenatal diagnosis of bart's hydrops fetalis
25 Analysis of real-time PCR cycle threshold of alpha-thalassemia-1 Southeast Asian type deletion using fetal cell-free DNA in maternal plasma for noninvasive prenatal diagnosis of Bart's hydrops fetalis
26 Analysis of real-time PCR cycle threshold of α-thalassemia-1 southeast asian type deletion using fetal cell-free DNA in maternal plasma for noninvasive prenatal diagnosis of bart's hydrops fetalis
27 Earth system governance: A research framework
28 Navigating the anthropocene: The Earth System Governance Project strategy paper
ปี พ.ศ. 2552
29 Chondrogenic properties of primary human chondrocytes culture in hyaluronic acid treated gelatin scaffold
30 A multidisciplinary diabetic foot protocol at chiang mai university hospital: Cost and quality of life
31 A multidisciplinary diabetic foot protocol at chiang mai university hospital: Cost and quality of life
ปี พ.ศ. 2551
32 Reducing lower extremity amputations due to diabetes: The application of diabetic-foot protocol in Chiang Mai University Hospital
33 Novel anti-dengue monoclonal antibody recognizing conformational structure of the prM-E heterodimeric complex of dengue virus
34 Reducing lower extremity amputations due to diabetes: The application of diabetic-foot protocol in Chiang Mai University Hospital
ปี พ.ศ. 2550
35 The development and application of diabetic foot protocol in Chiang Mai University Hospital with an aim to reduce lower extremity amputation in Thai population: A preliminary communication
36 The development and application of diabetic foot protocol in Chiang Mai University Hospital with an aim to reduce lower extremity amputation in Thai population: A preliminary communication
ปี พ.ศ. 2549
37 Thailand Diabetes Registry Project: Prevalence of vascular complications in long-standing type 2 diabetes
38 Thailand Diabetes Registry Project: Prevalence of hypertension, treatment and control of blood pressure in hypertensive adults with type 2 diabetes
39 Thailand Diabetes Registry Project: Prevalence of diabetic retinopathy and associated factors in type 1 diabetes mellitus
40 Thailand Diabetes Registry Project: Prevalence of diabetic retinopathy and associated factors in type 2 diabetes mellitus
41 Thailand Diabetes Registry Project: Prevalence and risk factors associated with lower extremity amputation in Thai diabetics
42 Thailand Diabetes Registry (TDR) project: Clinical status and long term vascular complications in diabetic patients
43 Thailand Diabetes Registry Project: Glycemic control in Thai type 2 diabetes and its relation to hypoglycemic agent usage
44 Thailand Diabetes Registry Project: Prevalence and risk factors of stroke in Thai diabetic patients
45 Thailand Diabetes Registry Project: Current status of dyslipidemia in Thai diabetic patients
46 Thailand Diabetes Registry Project: Prevalence, characteristics and treatment of patients with diabetic nephropathy
47 Thailand Diabetes Registry Project: Type of diabetes, glycemic control and prevalence of microvascular complications in children and adolescents with diabetes
ปี พ.ศ. 2547
48 A hospital-based survey of risk factors for diabetic foot ulceration in northern Thailand