ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Koo, Rosena
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Rerkasem K.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rothwell P.M. 14
2 Wongthanee A. 8
3 Mangklabruks A. 8
4 Laohapensang K. 7
5 Tongprasert S. 7
6 Rerkasem B. 7
7 Yimyam N. 6
8 Chimplee K. 5
9 Rerkasem A. 4
10 Chaisrisawadisuk S. 4
11 Buranapin S. 4
12 Chotirosniramit N. 4
13 Khwanngern K. 4
14 Matanasarawoot A. 4
15 Arworn S. 3
16 Pruenglampoo S. 3
17 Shearman C.P. 3
18 Calder P.C. 3
19 Orrapin S. 3
20 Bond R. 3
21 Gallagher P.J. 3
22 Chongruksut W. 2
23 Charoenkwan K. 2
24 Grimble R.F. 2
25 Wongmo J. 2
26 Kattipattanapong V. 2
27 Youpensuk S. 2
28 Guntawongwan K. 2
29 Tantiprabha W. 1
30 Tongsong T. 1
31 Yipintsoi T. 1
32 Morgan A.R. 1
33 Benyakorn T. 1
34 Koiam W. 1
35 Kuanprasert S. 1
36 Jittawatanarak K. 1
37 Khorana J. 1
38 Apichartpiyakul C. 1
39 Watcharasakslip W. 1
40 Waniyapong T. 1
41 Thepmalai K. 1
42 Norasethtada T. 1
43 Limpijarnkit L. 1
44 Brown M.M. 1
45 Meliksetyan G. 1
46 Bonati L.H. 1
47 Ringleb P.A. 1
48 Mas J.-L. 1
49 Rungruengthanakit K. 1
50 Naylor A.R. 1
51 Felgueiras R. 1
52 Trinquart L. 1
53 Grirable R.F. 1
54 Morris G.E. 1
55 Eriksson P. 1
56 McPheat W.L. 1
57 Touze E. 1
58 Srisuwan T. 1
59 Zhang B. 1
60 Baharuddin 1
61 Chariyalertsak C. 1
62 Lau, Stephen S. Y. 1
63 Chau, Kwokwing Wing 1
64 Inpankaew N. 1
65 Chaiwong U. 1
66 Rachadaporn Kanitpun 1
67 Phrommintikul A. 1
68 Garcia, Renato 1
69 Rattanatanyong P. 1
70 Mutirangura A. 1
71 Chotirosniramit A. 1
72 Himakalasa W. 1
73 Kulprachakarn K. 1
74 Pongtam O. 1
75 Shimatsu, Yoichi 1
76 Junrungsee S. 1
77 Pusadee T. 1
78 Jamjod S. 1
79 Oupkaew P. 1
80 Sirabanchongkran A. 1
81 Supabandhu J. 1
82 Vanittanakom N. 1
83 Bruun T.B. 1
84 Schmidt-Vogt D. 1
85 Korsamphan C. 1
86 Grunder, Peter 1
87 Thong-Ngam C. 1
88 Ziegler A.D. 1
89 Padoch C. 1
90 Lawrence D. 1
91 Cuffe R. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 4
3 2558 2
4 2556 3
5 2555 8
6 2554 7
7 2553 7
8 2552 12
9 2551 7
10 2550 2
11 2549 2
12 2548 9
13 2547 3
14 2546 1
15 2545 1
16 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Unmet Needs in Wound Healing
2 Predictive factors to determine post-operative mortality in patients with peripheral arterial disease
3 Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis
4 A Randomized Controlled Trial on the Outcome in Comparing an Alginate Silver Dressing with a Conventional Treatment of a Necrotizing Fasciitis Wound
5 Seeking Answers
6 Underrecognition and undertreatment for peripheral arterial disease in diabetic patients in Thailand
7 Who will deliver innovations in wound care to the patient?
ปี พ.ศ. 2559
8 Nutritional Needs of Patients with Chronic Wounds?
9 WUWHS 2016 : What Promises for the Future?
10 Why Is Wound Healing so Variable? Does Technology Help?
11 Is There a Need for Change in Managing Mixed Arteriovenous Leg Ulcers?
ปี พ.ศ. 2558
12 Higher Alu methylation levels in catch-up growth in twenty-year-old offsprings
13 IJLEW in Its Teens
ปี พ.ศ. 2556
14 A clinical rule (sex, contralateral occlusion, age, and restenosis) to select patients for stenting versus carotid endarterectomy: Systematic review of observational studies with validation in randomized trials
15 Case series of isolated primary persistent sciatic vein
16 Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy.
ปี พ.ศ. 2555
17 Scalpel versus electrosurgery for abdominal incisions
18 Intrauterine nutrition and carotid intimal media thickness in young Thai adults.
19 A Correlation Study Between Ankle Brachial Pressure Index and the Severity of Coronary Artery Disease
20 Intrauterine nutrition and carotid intimal media thickness in young Thai adults
21 The risk factors of low birth weight infants in the Northern part of Thailand
22 Diabetic Foot Problems in Tertiary Care Diabetic Clinic in Thailand
23 Scalpel versus electrosurgery for abdominal incisions.
24 Green manures for highland paddy in a mountainous area
ปี พ.ศ. 2554
25 Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis.
26 Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis
27 Systematic review of randomized controlled trials of patch angioplasty versus primary closure and different types of patch materials during carotid endarterectomy
28 Sociocultural practices and epidemiology of diabetic foot problem: Lessons from a study in Chiang Mai University Hospital, Thailand
29 Complexity and adaptability of a traditional agricultural system: Case study of a gall midge resistant rice landrace from northern Thailand
30 A systematic review of randomized controlled trials of carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis
31 History of foot ulcers increases mortality among patients with diabetes in Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2553
32 Patches of different types for carotid patch angioplasty
33 Sex difference in composition of plaques of patients undergoing carotid endarterectomy
34 Patches of different types for carotid patch angioplasty.
35 A systematic review of randomized controlled trials of different types of patch materials during carotid endarterectomy: An updated systematic review
36 Meta-analysis of small randomized controlled trials in surgery may be unreliable
37 Routine or selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy and different methods of monitoring in selective shunting
38 Systematic review of randomized controlled trials of patch angioplasty versus primary closure during carotid endarterectomy
ปี พ.ศ. 2552
39 Temporal trends in the risks of stroke and death due to endarterectomy for symptomatic carotid stenosis: an updated systematic review
40 A multidisciplinary diabetic foot protocol at chiang mai university hospital: Cost and quality of life
41 Systematic review of the operative risks of carotid endarterectomy for recently symptomatic stenosis in relation to the timing of surgery
42 Patch angioplasty versus primary closure for carotid endarterectomy.
43 Routine or selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy (and different methods of monitoring in selective shunting).
44 Routine or selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy (and different methods of monitoring in selective shunting)
45 A multidisciplinary diabetic foot protocol at chiang mai university hospital: Cost and quality of life
46 Consequences of swidden transitions for crop and fallow biodiversity in southeast asia
47 Land use transformation in the mountainous mainland Southeast Asia region and the role of indigenous knowledge and skills in forest management
48 Patch angioplasty versus primary closure for carotid endarterectomy
49 Immunonutrition and cytokine response in patients with head injury
50 Local versus general anesthetic for carotid endarterectomy
ปี พ.ศ. 2551
51 Arbuscular mycorrhizal fungi - An underground resource for sustainable upland agriculture
52 Reducing lower extremity amputations due to diabetes: The application of diabetic-foot protocol in Chiang Mai University Hospital
53 Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy.
54 Reducing lower extremity amputations due to diabetes: The application of diabetic-foot protocol in Chiang Mai University Hospital
55 Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy
56 Managing hypercholesterolemia and its correlation with carotid plaque morphology in patients undergoing carotid endarterectomy
57 Arbuscular mycorrhizal fungi - An underground resource for sustainable upland agriculture
ปี พ.ศ. 2550
58 The development and application of diabetic foot protocol in Chiang Mai University Hospital with an aim to reduce lower extremity amputation in Thai population: A preliminary communication
59 The development and application of diabetic foot protocol in Chiang Mai University Hospital with an aim to reduce lower extremity amputation in Thai population: A preliminary communication
ปี พ.ศ. 2549
60 Sustainable resorts : learning from the 2004 Tsunami
61 Prognostic factors of leg amputation in patients with vascular injury: a systematic review
ปี พ.ศ. 2548
62 Left retroperitoneal versus midline transperitoneal approach for abdominal aortic aneurysms (AAAs) repair
63 A systematic review of randomized controlled trials of different types of patch materials during carotid endarterectomy
64 A systematic review of the associations between age and sex and the operative risks of carotid endarterectomy
65 Local versus general anaesthetic for carotid endarterectomy
66 Minimal incision approach for abdominal aortic aneurysm (AAA) repair
67 Necrotizing arteritis due to emerging Pythium insidiosum infection in patients with thalassemia: Rapid diagnosis with PCR and serological tests - Case reports
68 Mini-laparotomy for repair of infrarenal abdominal aortic aneurysm
69 Decrease in the incidence of buerger's disease recurrence in northern Thailand
70 Venous insufficiency due to chronic traumatic arteriovenous fistula: Two case reports
ปี พ.ศ. 2547
71 Differences in matrix metalloproteinase-1 and matrix metalloproteinase-12 transcript levels among carotid atherosclerotic plaques with different histopathological characteristics
72 A hospital-based survey of risk factors for diabetic foot ulceration in northern Thailand
73 Seasonal variation of Buerger's disease in Northern part of Thailand
ปี พ.ศ. 2546
74 Fallow enrichment with pada (Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg.) trees in rotational shifting cultivation in northern Thailand
ปี พ.ศ. 2545
75 Agrodiversity lessons in mountain land management
ปี พ.ศ. 2540
76 The retroperitoneal approach for abdominal aortic aneurysms