ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Koike T.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Saeung,A. 4
2 Kunaviktikul W. 4
3 Choochote,W. 4
4 Suriya C. 4
5 Kasatpibal N. 4
6 Otsuka,Y. 3
7 Somboon,P. 3
8 Peterson H. 3
9 Marchbanks P. 3
10 Ory H. 3
11 Doll R. 3
12 Reeves G. 3
13 Wingo P. 3
14 Peto R. 3
15 Gonzalez C. 3
16 Boosiri B. 3
17 Tjonneland A. 3
18 Weiderpass E. 3
19 Magnusson C. 3
20 Wongsrichanalai C. 3
21 Virutamasen P. 3
22 Silpisornkosol S. 3
23 Hermon C. 3
24 Jimakorn P. 3
25 Hankinson S. 3
26 Chutivongse S. 3
27 Pardthaisong T. 3
28 Collins R. 3
29 Lee N. 3
30 Rohan T. 3
31 Theetranont C. 3
32 Koetsawang S. 3
33 Green J. 3
34 Baimai,V. 3
35 Thongsahuan,S. 3
36 Calle E. 3
37 Martin N. 3
38 Callaghan K. 3
39 Crossley B. 3
40 Gapstur S. 3
41 Goodill A. 3
42 Beral V. 3
43 Bull D. 3
44 Rachawat D. 3
45 Talamini R. 3
46 Chantarakul N. 3
47 Patel A. 3
48 Vessey M. 2
49 Mosgaard B. 2
50 Byers T. 2
51 Freudenheim J. 2
52 Kaaks R. 2
53 Titus-Ernstoff L. 2
54 Anderson K. 2
55 Yeates D. 2
56 Hirsh-Yechezkel G. 2
57 Thomas D. 2
58 Folsom A. 2
59 Adami H. 2
60 Chetrit A. 2
61 Lubin F. 2
62 Gaitskell K. 2
63 Sadetzki S. 2
64 Moser K. 2
65 Riman T. 2
66 Schouten L. 2
67 Wolk A. 2
68 Negri E. 2
69 van den Brandt P. 2
70 Palli D. 2
71 Webb P. 2
72 Black A. 2
73 La Vecchia C. 2
74 Franceschi S. 2
75 Weiss N. 2
76 Rossing M. 2
77 Riboli E. 2
78 Clavel-Chapelon F. 2
79 Tworoger S. 2
80 Cramer D. 2
81 Robien K. 2
82 Chang-Claude J. 2
83 Tuan T.-C. 2
84 Lo L.-W. 2
85 Lertwattanasakul N. 2
86 Hu Y.-F. 2
87 Chen S.-A. 2
88 Akihisa T. 2
89 Manosroi J. 2
90 Chang S.-L. 2
91 Udyavar A.R. 2
92 Murata M. 2
93 Suprayogi 2
94 Siskind V. 2
95 Rodrussamee N. 2
96 Limtong S. 2
97 Wongcharoen W. 2
98 Yamada M. 2
99 Manosroi A. 2
100 Lin Y.-J. 2
101 Selmer R. 2
102 Graff-Iversen S. 2
103 Hoover R. 2
104 Bain C. 2
105 Green A. 2
106 Purdie D. 2
107 Sitas F. 2
108 Lacey J. 2
109 Schairer C. 2
110 Fukuda,M. 2
111 Hsing A. 2
112 Min,G. 2
113 Brinton L. 2
114 Park,M. 2
115 Freedman D. 2
116 Hartge P. 2
117 Cummings S. 1
118 Gnanashanmugam D. 1
119 Yang P. 1
120 Chakhtoura N. 1
121 Canfell K. 1
122 Browning R. 1
123 Coletti A. 1
124 Weinberg A. 1
125 Rosenberg L. 1
126 Band P. 1
127 Masheto G. 1
128 Brummel S. 1
129 Joao E. 1
130 Coldman A. 1
131 Pierre M. 1
132 Gallagher R. 1
133 Losso M. 1
134 Hislop T. 1
135 Pinto J. 1
136 MacHado E. 1
137 Mao Y. 1
138 Hofer C. 1
139 Menezes J. 1
140 Sidi L. 1
141 Duarte G. 1
142 Ferreira F. 1
143 Palmer J. 1
144 Johnson K. 1
145 Omoz-Oarhe A. 1
146 Bullo M. 1
147 Horn-Ross P. 1
148 Shapiro D. 1
149 John E. 1
150 Ogwu A. 1
151 Ghiasvand R. 1
152 Asmelash A. 1
153 Kolonel L. 1
154 Lissowska J. 1
155 Anekthananon T. 1
156 Yuthavisuthi P. 1
157 Friedenreich C. 1
158 Achalapong J. 1
159 Prommas S. 1
160 Chotivanich N. 1
161 Aurpibul L. 1
162 Coates R. 1
163 Layangool P. 1
164 Bowonwatanuwong C. 1
165 Tajima K. 1
166 Nomura A. 1
167 Tipkantha,W. 1
168 Coutinho C. 1
169 Pongpiachan,P. 1
170 Hamajima N. 1
171 Techapornroong M. 1
172 Hirose K. 1
173 Halue G. 1
174 Liff J. 1
175 Kantipong P. 1
176 Pilotto J. 1
177 Schuman L. 1
178 Ivalo S. 1
179 Stewart W. 1
180 Currier J. 1
181 Coogan P. 1
182 Britto P. 1
183 Szklo M. 1
184 Morabia A. 1
185 Klingman K. 1
186 Marcou Y. 1
187 Tongprasert F. 1
188 Mofenson L. 1
189 Sugandhavesa P. 1
190 Kakouri E. 1
191 Duffy S. 1
192 Santos B. 1
193 Hoffman R. 1
194 Allen N. 1
195 Hopper J. 1
196 Zhang M. 1
197 Nishan P. 1
198 Ness R. 1
199 Eliassen H. 1
200 Gajalakshmi V. 1
201 Maso L. 1
202 Peeters P. 1
203 Binns C. 1
204 Kunde D. 1
205 Urban M. 1
206 Phattanawiboon,B. 1
207 Sumretprasong J. 1
208 Moysich K. 1
209 McCann S. 1
210 Kay C. 1
211 Ebeling K. 1
212 Hannaford P. 1
213 Siriaroonrat,B. 1
214 Berrington de Gonzalez A. 1
215 Persson I. 1
216 Heuch I. 1
217 Cauley J. 1
218 Lee A. 1
219 Dal Maso L. 1
220 Newcomb P. 1
221 Hampton J. 1
222 Banks E. 1
223 Hakansson N. 1
224 Flesch-Janys D. 1
225 Baines C. 1
226 Santella R. 1
227 Neugut A. 1
228 Kreiger N. 1
229 Wall C. 1
230 Pedersen A. 1
231 Stahlberg C. 1
232 Jorgensen T. 1
233 Sor-suwan,S. 1
234 Ohgaki H. 1
235 Aristhomene L. 1
236 Fentiman I. 1
237 De Cassia Alves Lira R. 1
238 De Sanjosé S. 1
239 Bonhomme J. 1
240 Montalban E. 1
241 Rosas F. 1
242 Infante R. 1
243 Bishop T. 1
244 De Melo M. 1
245 Liu B. 1
246 Costamilan S. 1
247 Lindgard I. 1
248 Fernandes L. 1
249 Pirie K. 1
250 Coelho D. 1
251 Kreitchmann R. 1
252 Mpreira L. 1
253 Rios J. 1
254 Chokephaibulkit J. 1
255 Suphakul S. 1
256 Suwonkerd,W. 1
257 Nurcholis M. 1
258 Sochanta,T. 1
259 Damminsek K. 1
260 Jariyapan,N. 1
261 Zen H. 1
262 Intakhan,N. 1
263 Srisuka,W. 1
264 Buschur S. 1
265 Weinman R. 1
266 Cajahuaringa V. 1
267 Rasri W. 1
268 Mattiucci S. 1
269 Kumar P. 1
270 McMullen-Jackson C. 1
271 Timpone J. 1
272 Sperhacke R. 1
273 Majumder P.P. 1
274 Chaurasia A. 1
275 Calacal G.C. 1
276 Brahmachari S.K. 1
277 Chen C.-H. 1
278 Chen Y.-T. 1
279 Suchinda Malaivijitnond 1
280 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
281 Chu J. 1
282 Bhak J. 1
283 Ahmed I. 1
284 Jin L. 1
285 Ukeda H. 1
286 Kangwanpong D. 1
287 Palittapongarnpim P. 1
288 Seielstad M. 1
289 Abdulla M.A. 1
290 Lee S. 1
291 Chen J. 1
292 De Ungria M.C.A. 1
293 Hataitip Trisomboon 1
294 Hoh B.P. 1
295 Matsumoto S. 1
296 Ho S.-F. 1
297 Kongkarnka S. 1
298 Huang W. 1
299 Fukui H. 1
300 Inoko H. 1
301 Uemura M. 1
302 Oobayashi K. 1
303 Han J. 1
304 Edo J. 1
305 Bunyaratavej P. 1
306 Delfin F.C. 1
307 Saito T. 1
308 Ghang H. 1
309 Shimazaki Y. 1
310 Gojobori T. 1
311 Murakami M. 1
312 Shimamura T. 1
313 Kampuansai J. 1
314 Wang H. 1
315 Choopun S. 1
316 Wang E. 1
317 Mangkorntong P. 1
318 Wu J.-Y. 1
319 Mangkorntong N. 1
320 Xiao H. 1
321 Subjareon P. 1
322 Suzuki T. 1
323 Villamor L.P. 1
324 Tabbada K.A. 1
325 Tokuda H. 1
326 Suzuki Y. 1
327 Masters E.T. 1
328 Tan A. 1
329 Tabata K. 1
330 Tokunaga K. 1
331 Akazawa H. 1
332 Xu S. 1
333 Tabata H. 1
334 Srikummool M. 1
335 Zilfalil B.A. 1
336 Jung J. 1
337 Higuchi K. 1
338 Wang Y. 1
339 Moonrungsee N. 1
340 Kim S. 1
341 Jakmunee J. 1
342 Zhao G. 1
343 Niikawa N. 1
344 Shugart Y.Y. 1
345 Assawamakin A. 1
346 Yang J.O. 1
347 Tongsima S. 1
348 Yoo H.-S. 1
349 Yuan W. 1
350 Fuchareon S. 1
351 Jha P. 1
352 Nonomura A. 1
353 Imamura Y. 1
354 Salvador J.M. 1
355 Nakazono Y. 1
356 Sandraling Y. 1
357 Hamada N. 1
358 Sidek M.R. 1
359 Khositsakulchai W. 1
360 Scaria V. 1
361 Sakaki Y. 1
362 Gotoh K. 1
363 Sanchai T. 1
364 Padilla C.D. 1
365 Watanabe H. 1
366 Perdigon H.B. 1
367 Hara K. 1
368 Png E. 1
369 Yahara K. 1
370 Phipps M.E. 1
371 Sinha A. 1
372 Sudoyo H. 1
373 Khonmee,J. 1
374 Thitaram,C. 1
375 Chao P. 1
376 Brown,J.L. 1
377 Punyapornwithaya,V. 1
378 Kongphoemphun,A. 1
379 Hu J. 1
380 Thumasanukul,D. 1
381 Rojanasthien,S. 1
382 Bates,P.A. 1
383 Suryadi H. 1
384 Kojima N. 1
385 Sugano S. 1
386 Yasukawa K. 1
387 Sathanawongs A. 1
388 Oranratnachai A. 1
389 Chanmol,W. 1
390 Ong R. 1
391 Tharavichitkul P. 1
392 Kumar V. 1
393 Kulawonganunchai S. 1
394 Kimura R. 1
395 Tsao H.-M. 1
396 Lai P.S. 1
397 Liu E.T. 1
398 Higa S. 1
399 Lee J.-Y. 1
400 Kimm K. 1
401 Tai C.-T. 1
402 Kennedy G.C. 1
403 Patumanond J. 1
404 Jinam T.A. 1
405 Sukkasem U. 1
406 Khurana P. 1
407 Kim W.-Y. 1
408 Kim K. 1
409 Kim H.-L. 1
410 Ueng K.-C. 1
411 Mandapati K.K. 1
412 Sirisanthana T. 1
413 Oh B. 1
414 Tso H.-W. 1
415 Oh S. 1
416 Khantawa B. 1
417 Oka A. 1
418 Maneekarn N. 1
419 Ohashi J. 1
420 Nishida N. 1
421 Tai C.-. 1
422 Chang C.-J. 1
423 Marzuki S. 1
424 Tsai W.-C. 1
425 Mitchell W. 1
426 Mukerji M. 1
427 Ngamphiw C. 1
428 Naritomi K. 1
429 Miller A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Randomized trial of stopping or continuing ART among postpartum women with pre-ART CD4 ≥ 400 cells/mm3
ปี พ.ศ. 2559
2 Characteristics of kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus
3 Beam Dynamics Investigation for the Compact Seeded THz-FEL Amplifier
4 The goat semen quality after being frozen using albumin and cholesterol substituted for egg yolk in semen extender
ปี พ.ศ. 2557
5 Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological races of Anopheles crawfordi (Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia
6 Exsheathment and midgut invasion of nocturnally subperiodic Brugia malayi microfilariae in a refractory vector, Aedes aegypti (Thailand strain)
7 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
ปี พ.ศ. 2556
8 Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042
9 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand.
10 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand
ปี พ.ศ. 2555
11 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
12 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
13 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
14 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
15 Ovarian cancer and smoking: Individual participant meta-analysis including 28 114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies
16 Ovarian cancer and body size: Individual participant meta-analysis including 25,157 women with ovarian cancer from 47 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
17 3-O-(E)-p-coumaroyl tormentic acid from Eriobotrya japonica leaves induces caspase-dependent apoptotic cell death in human leukemia cell line
18 Clinical study concerning the relationship between community-acquired pneumonia and viral infection in northern Thailand
19 The regional distribution and correlation between complex fractionated atrial electrograms and dominant frequency during atrial fibrillation
20 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
21 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
22 Anti-inflammatory and chemopreventive effects of triterpene cinnamates and acetates from shea fat
ปี พ.ศ. 2552
23 Mapping human genetic diversity in Asia
24 Empirical accuracy of fine needle aspiration cytology (FNAC) for preoperative diagnoses of malignant breast lumps in hospitals with restricted health resources
25 Predicting factors for atrial fibrillation acute termination during catheter ablation procedures: Implications for catheter ablation strategy and long-term outcome
26 Non-alcoholic steatohepatitis in Nara Medical University Hospital between 2003 and 2008; retrospective study with clinicopathologic analysis
ปี พ.ศ. 2548
27 ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน :
ปี พ.ศ. 2547
28 Orthorhombic Molybdenum Trioxide Whiskers by Vapor Transport Method
29 Periodontitis determined by alveolar bone loss may be associated with elevated serum C-reactive protein in Japanese men
ปี พ.ศ. 2546
30 Acute and long-term effects of white kwao krua Pueraria mirifica, Airy Shaw & Suvantabandhu on reproductive system, serum calcium level and related hormones in female cynomolgus monkeys Macaca Fascicularis