ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kobkul Laoteng
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Kobkul Laotent
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กอบกุล เหล่าเท้ง 23
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 14
3 มรกต ตันติเจริญ 10
4 Morakot Tanticharoen 10
5 Rawisara Ruenwai 5
6 รวิสรา รื่นไวย์ 4
7 Supaporn Cheevadhanarak 4
8 Anan Tongta 3
9 อนันต์ ทองทา 3
10 Asawin Meechai 2
11 อัศวิน มีชัย 2
12 Milan Certik 2
13 Intawat Nookaew 2
14 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 2
15 Wanwipa Vongsangnak 2
16 Jens Nielsen 2
17 Yuwapin Dandusitapunth 2
18 Chinae Thammarongtham 2
19 อินทวัฒน์ หนูแก้ว 2
20 Bhimabol Khongto 2
21 Bruno Maresca 2
22 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
23 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
24 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 2
25 Sompit Jitsue 2
26 สมพิศ จิตต์ซื่อ 2
27 S. Na-Ranong 2
28 Sansanalak Rachdawong 2
29 Adamechová, Zuzana 1
30 Tang, Xin 1
31 Hu, Xinjie 1
32 Zhang, Hao 1
33 Anuwat Tachaleat 1
34 Shen, Bairong 1
35 Juntira Punya 1
36 จันทิรา ปัญญา 1
37 Suranat Phonghanpot 1
38 Vanida Bhavakul 1
39 Čertík, Milan 1
40 J. Nielsen 1
41 Arastoo Badoei Dalfard 1
42 Dina Petranovic 1
43 วรรณวิภา วงศ์แสงนาค 1
44 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 1
45 Andrea Neiss 1
46 Michael C. Jewett 1
47 วศิมน เรืองเล็ก 1
48 Vasimon Ruanglek 1
49 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
50 Song, Yuanda 1
51 วัฒนา เจียมตน 1
52 M Nopharatana 1
53 Sukanya Jeennor 1
54 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
55 Wattana Jeamton 1
56 P Jangbua 1
57 Panit Kitsubun 1
58 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
59 Supapon Cheevadhanark 1
60 พนิต กิจสุบรรณ 1
61 Sudarat Dulsawat 1
62 P. Kittakoop 1
63 กาญจนา ฤกษ์สมถวิล 1
64 สุภาพร ภัสสร 1
65 Kanchana Rueksomtawin 1
66 Supapon Passorn 1
67 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
68 Prasat Kittakoop 1
69 Sakda Khoomrung 1
70 ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง 1
71 Sukunya Jeennor 1
72 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 6
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 1
11 2544 1
12 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Genome-scale analysis of the metabolic networks of oleaginous Zygomycete fungi
ปี พ.ศ. 2555
2 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
3 Microbial production of γ-linolenic acid: Submerged versus solid-state fermentations
ปี พ.ศ. 2554
4 Enhancing the production of gamma-linolenic acid in Hansenula polymorpha by fed-batch fermentation using response surface methodology
5 Mechanisms controlling lipid accumulation and polyunsaturated fatty acid synthesis in oleaginous fungi.
ปี พ.ศ. 2553
6 BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTION AND APPLICATION OF HIGH-VALUE MICROBIAL OILS
7 Heterologous production of polyunsaturated fatty acids in Saccharomyces cerevisiae causes a global transcriptional response resulting in reduced proteasomal activity and increased oxidative stress
8 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
9 Fermentation process development of recombinant Hansenula polymorpha for gamma-linolenic acid production
10 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
11 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2552
12 Gamma-linolenic acid production of Mucor rouxii by solid-state fermentation using agricultural substrates
13 Overexpression of Acetyl-CoA carboxylase gene of Mucor rouxii enhanced fatty acid content in Hansenula polymorpha
ปี พ.ศ. 2551
14 The genome-scale metabolic model iIN800 of Saccharomyces cerevisiae and its validation: a scaffold to query lipid metabolism
15 Significance of fatty acid supplementation on profiles of cell growth, fatty acid and gene expression of three desaturases in Mucor rouxii
16 Ethanol-induced changes in expression profiles of cell growth, fatty acid and desaturase genes of Mucor rouxii
17 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2550
18 Identification of Flux Regulation Coefficients From Elementary Flux Modes: A Systems Biology Tool for Analysis of Metabolic Networks
ปี พ.ศ. 2549
19 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
20 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
ปี พ.ศ. 2548
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2547
24 การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2544
25 การปรับแต่งองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในยีสต์ Hansenula polymorpha CBS1976 โดยใช้ยีน ?6-desaturase ของ Mucor rouxii ATCC24905
ปี พ.ศ. 2541
26 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลีโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905: 1. การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก (delta 9 และ delta 12 desaturase)