ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kobkeatthawin, Thawanrat
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chantrapromma, Suchada 2
2 Ruanwas, S Pumsak 1
3 Chidan Kumar, C. S. 1
4 Hoong, Kun Fun 1
5 Ruanwas, Pumsak 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2