ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kjelleberg, Staffan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rice, Scott A. 8
2 McDougald, Diane 6
3 Thomas, Torsten 5
4 Yang, Liang 5
5 Barraud, Nicolas 5
6 Rice, Scott Alan 5
7 Webb, Jeremy S. 4
8 Kelso, Michael J. 3
9 Zhang, Jinsong 2
10 Zhuang, Guoqiang 2
11 Woo, Jerry K. K. 2
12 Yepuri, Nageshwar Rao 2
13 Cohen, Yehuda 2
14 Tan, Xiaohui 2
15 Song, Hao 2
16 Kardak, Bharat G. 2
17 Fan, Lu 2
18 Givskov, Michael 2
19 Hui, Janice G. K. 2
20 Thomas, T. 1
21 Stark, M. 1
22 Luk, Alison W. S. 1
23 Teo, Jeanette 1
24 Webster, N. S. 1
25 Howlin, Robert P. 1
26 Faust, Saul N. 1
27 McElroy, Kerensa E. 1
28 Lin, Raymond T. P. 1
29 Ding, Yichen 1
30 Tay, Martin 1
31 Tan, Sean Yang-Yi 1
32 Mukherjee, Manisha 1
33 Nesatyy, Victor J. 1
34 Xie, Chao 1
35 Chew, Su Chuen 1
36 Wang, Victor Bochuan 1
37 Periasamy, Saravanan 1
38 Marsili, Enrico 1
39 Arumugam, Krithika 1
40 Williams, Rohan Benjamin Hugh 1
41 Tay, Qi Xiang Martin 1
42 Liu, M. 1
43 Purbojati, Rikky Wenang 1
44 Reynolds, D. 1
45 Barnes, Robert J. 1
46 Voget, Sonja 1
47 Berger, Martine 1
48 Kalhoefer, Daniela 1
49 Thole, Sebastian 1
50 Zhong, Ling 1
51 Engelhardt, Tim 1
52 Liesegang, Heiko 1
53 Brinkhoff, Thorsten 1
54 Simon, Meinhard 1
55 Daniel, Rolf 1
56 Wollherr, Antje 1
57 Kirov, Sylvia M. 1
58 Silvia, Crystal P. 1
59 Doyle, Patrick 1
60 Mark, Alan E. 1
61 Malde, Alpeshkumar K. 1
62 Van der Maarel, Johan R. C. 1
63 Yuan, Zhiguo 1
64 Mai-Prochnow, Anne 1
65 Ahmed, Bulbul 1
66 Majors, Paul D. 1
67 Beyenal, Haluk 1
68 Tolker-Nielsen, Tim 1
69 Fredrickson, Jim K. 1
70 Kundukad, Binu 1
71 Ballestriero, Francesco 1
72 Carey, Hannah V. 1
73 Domazet-Lošo, Tomislav 1
74 Bosch, Thomas C. G. 1
75 Hadfield, Michael G. 1
76 McFall-Ngai, Margaret 1
77 Douglas, Angela E. 1
78 Dubilier, Nicole 1
79 Hentschel, Ute 1
80 Gilbert, Scott F. 1
81 Fukami, Tadashi 1
82 Eberl, Gerard 1
83 Kathawala, Mustafa Hussain 1
84 Mohanty, Anee 1
85 Harlén, Mikael 1
86 Mohammadi, Nasim Shah 1
87 Nilsson, Patric 1
88 Jansson, Andreas 1
89 Fagerlind, Magnus G. 1
90 Ng, Chun Kiat 1
91 Sivakumar, Krishnakumar 1
92 Chen, William Wei Ning 1
93 Zhang, Jianhua 1
94 Ji, Lianghui 1
95 Madhaiyan, Munusamy 1
96 King, Nicole 1
97 Knoll, Andrew H. 1
98 Qarni, Budoor Al 1
99 Daim, Malak 1
100 Klebensberger, Janosch 1
101 Penesyan, Anahit 1
102 Wernegreen, Jennifer J. 1
103 Egan, Suhelen 1
104 Fernandes, Neil 1
105 Rusch, Doug 1
106 Chua, Song-Lin 1
107 Steinberg, Peter 1
108 Schleheck, David 1
109 Huynh, Tran T. 1
110 Tautz, Diethard 1
111 Nealson, Kenneth 1
112 Metcalf, Jessica L. 1
113 Mazmanian, Sarkis K. 1
114 Kremer, Natacha. 1
115 Pierce, Naomi E. 1
116 Rawls, John F. 1
117 Sanders, Jon G. 1
118 Rumpho, Mary 1
119 Ruby, Edward G. 1
120 Reid, Ann 1
121 Appanna, Vasu D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 6
3 2556 8
4 2555 9
5 2554 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Nitric oxide : a key mediator of biofilm dispersal with applications in infectious diseases
2 The application of nitric oxide to control biofouling of membrane bioreactors
ปี พ.ศ. 2557
3 Biofilm development and enhanced stress resistance of a model, mixed-species community biofilm
4 Strain-specific parallel evolution drives short-term diversification during Pseudomonas aeruginosa biofilm formation
5 Comparative genomic analysis of malaria mosquito vector-associated novel pathogen Elizabethkingia anophelis
6 Dynamic remodeling of microbial biofilms by functionally distinct exopolysaccharides
7 Environmental cues and genes involved in establishment of the superinfective Pf4 phage of pseudomonas aeruginosa
8 Characterization of the archaeal community fouling a membrane bioreactor
ปี พ.ศ. 2556
9 Relative contributions of vibrio polysaccharide and quorum sensing to the resistance of vibrio cholerae to predation by heterotrophic protists
10 Engineering PQS biosynthesis pathway for enhancement of bioelectricity production in pseudomonas aeruginosa microbial fuel cells
11 Synthesis of cephalosporin-3′-diazeniumdiolates : biofilm dispersing NO-donor prodrugs activated by β-lactamase
12 Influence of outer membrane c-type cytochromes on particle size and activity of extracellular nanoparticles produced by Shewanella oneidensis
13 Biogenic tellurium nanorods as a novel antivirulence agent inhibiting pyoverdine production in Pseudomonas aeruginosa
14 Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences
15 Assessing the effectiveness of functional genetic screens for the identification of bioactive metabolites
16 Draft genome sequence of Klebsiella pneumoniae strain KP-1
ปี พ.ศ. 2555
17 Glucose starvation-induced dispersal of pseudomonas aeruginosa biofilms is cAMP and energy dependent
18 Functional equivalence and evolutionary convergence in complex communities of microbial sponge symbionts
19 Cephalosporin-3′-diazeniumdiolates : targeted NO-donor prodrugs for dispersing bacterial biofilms
20 Molecular dynamics unlocks atomic level self-assembly of the exopolysaccharide matrix of water-treatment granular biofilms
21 Biofilm shows spatially stratified metabolic responses to contaminant exposure
22 Biofilm dispersal cells of a cystic fibrosis Pseudomonas aeruginosa isolate exhibit variability in functional traits likely to contribute to persistent infection
23 Metaproteogenomic analysis of a community of sponge symbionts
24 Phaeobacter gallaeciensis genomes from globally opposite locations reveal high similarity of adaptation to surface life
25 Community structure and functional gene profile of bacteria on healthy and diseased Thalli of the red seaweed Delisea pulchra
ปี พ.ศ. 2554
26 Dynamic modelling of cell death during biofilm development