ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kjelleberg, Staffan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rice, Scott A. 8
2 McDougald, Diane 6
3 Thomas, Torsten 5
4 Yang, Liang 5
5 Barraud, Nicolas 5
6 Rice, Scott Alan 5
7 Webb, Jeremy S. 4
8 Kelso, Michael J. 3
9 Zhang, Jinsong 2
10 Zhuang, Guoqiang 2
11 Woo, Jerry K. K. 2
12 Yepuri, Nageshwar Rao 2
13 Cohen, Yehuda 2
14 Tan, Xiaohui 2
15 Song, Hao 2
16 Kardak, Bharat G. 2
17 Fan, Lu 2
18 Givskov, Michael 2
19 Hui, Janice G. K. 2
20 Chen, William Wei Ning 1
21 Madhaiyan, Munusamy 1
22 Zhang, Jianhua 1
23 Mohanty, Anee 1
24 Ji, Lianghui 1
25 Hadfield, Michael G. 1
26 Domazet-Lošo, Tomislav 1
27 Sivakumar, Krishnakumar 1
28 Carey, Hannah V. 1
29 Bosch, Thomas C. G. 1
30 McFall-Ngai, Margaret 1
31 Kathawala, Mustafa Hussain 1
32 Wollherr, Antje 1
33 Daniel, Rolf 1
34 Simon, Meinhard 1
35 Douglas, Angela E. 1
36 Liesegang, Heiko 1
37 Engelhardt, Tim 1
38 Brinkhoff, Thorsten 1
39 Fagerlind, Magnus G. 1
40 Mohammadi, Nasim Shah 1
41 Harlén, Mikael 1
42 Nilsson, Patric 1
43 Jansson, Andreas 1
44 Ng, Chun Kiat 1
45 Metcalf, Jessica L. 1
46 Tautz, Diethard 1
47 Huynh, Tran T. 1
48 Sanders, Jon G. 1
49 Rumpho, Mary 1
50 Ruby, Edward G. 1
51 Wernegreen, Jennifer J. 1
52 Penesyan, Anahit 1
53 Daim, Malak 1
54 Qarni, Budoor Al 1
55 Ballestriero, Francesco 1
56 Klebensberger, Janosch 1
57 Reid, Ann 1
58 Rawls, John F. 1
59 Hentschel, Ute 1
60 King, Nicole 1
61 Gilbert, Scott F. 1
62 Fukami, Tadashi 1
63 Eberl, Gerard 1
64 Knoll, Andrew H. 1
65 Kremer, Natacha. 1
66 Pierce, Naomi E. 1
67 Nealson, Kenneth 1
68 Berger, Martine 1
69 Mazmanian, Sarkis K. 1
70 Dubilier, Nicole 1
71 Fredrickson, Jim K. 1
72 Liu, M. 1
73 Tay, Qi Xiang Martin 1
74 Purbojati, Rikky Wenang 1
75 Arumugam, Krithika 1
76 Marsili, Enrico 1
77 Williams, Rohan Benjamin Hugh 1
78 Reynolds, D. 1
79 Luk, Alison W. S. 1
80 Webster, N. S. 1
81 Stark, M. 1
82 McElroy, Kerensa E. 1
83 Xie, Chao 1
84 Nesatyy, Victor J. 1
85 Steinberg, Peter 1
86 Chua, Song-Lin 1
87 Schleheck, David 1
88 Fernandes, Neil 1
89 Egan, Suhelen 1
90 Rusch, Doug 1
91 Appanna, Vasu D. 1
92 Mukherjee, Manisha 1
93 Wang, Victor Bochuan 1
94 Periasamy, Saravanan 1
95 Tolker-Nielsen, Tim 1
96 Thomas, T. 1
97 Teo, Jeanette 1
98 Barnes, Robert J. 1
99 Beyenal, Haluk 1
100 Ahmed, Bulbul 1
101 Mai-Prochnow, Anne 1
102 Mark, Alan E. 1
103 Majors, Paul D. 1
104 Silvia, Crystal P. 1
105 Kalhoefer, Daniela 1
106 Thole, Sebastian 1
107 Zhong, Ling 1
108 Kirov, Sylvia M. 1
109 Doyle, Patrick 1
110 Malde, Alpeshkumar K. 1
111 Ding, Yichen 1
112 Howlin, Robert P. 1
113 Tay, Martin 1
114 Tan, Sean Yang-Yi 1
115 Lin, Raymond T. P. 1
116 Faust, Saul N. 1
117 Van der Maarel, Johan R. C. 1
118 Yuan, Zhiguo 1
119 Kundukad, Binu 1
120 Chew, Su Chuen 1
121 Voget, Sonja 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 6
3 2556 8
4 2555 9
5 2554 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Nitric oxide : a key mediator of biofilm dispersal with applications in infectious diseases
2 The application of nitric oxide to control biofouling of membrane bioreactors
ปี พ.ศ. 2557
3 Biofilm development and enhanced stress resistance of a model, mixed-species community biofilm
4 Strain-specific parallel evolution drives short-term diversification during Pseudomonas aeruginosa biofilm formation
5 Comparative genomic analysis of malaria mosquito vector-associated novel pathogen Elizabethkingia anophelis
6 Dynamic remodeling of microbial biofilms by functionally distinct exopolysaccharides
7 Environmental cues and genes involved in establishment of the superinfective Pf4 phage of pseudomonas aeruginosa
8 Characterization of the archaeal community fouling a membrane bioreactor
ปี พ.ศ. 2556
9 Relative contributions of vibrio polysaccharide and quorum sensing to the resistance of vibrio cholerae to predation by heterotrophic protists
10 Engineering PQS biosynthesis pathway for enhancement of bioelectricity production in pseudomonas aeruginosa microbial fuel cells
11 Synthesis of cephalosporin-3′-diazeniumdiolates : biofilm dispersing NO-donor prodrugs activated by β-lactamase
12 Influence of outer membrane c-type cytochromes on particle size and activity of extracellular nanoparticles produced by Shewanella oneidensis
13 Biogenic tellurium nanorods as a novel antivirulence agent inhibiting pyoverdine production in Pseudomonas aeruginosa
14 Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences
15 Assessing the effectiveness of functional genetic screens for the identification of bioactive metabolites
16 Draft genome sequence of Klebsiella pneumoniae strain KP-1
ปี พ.ศ. 2555
17 Glucose starvation-induced dispersal of pseudomonas aeruginosa biofilms is cAMP and energy dependent
18 Functional equivalence and evolutionary convergence in complex communities of microbial sponge symbionts
19 Cephalosporin-3′-diazeniumdiolates : targeted NO-donor prodrugs for dispersing bacterial biofilms
20 Molecular dynamics unlocks atomic level self-assembly of the exopolysaccharide matrix of water-treatment granular biofilms
21 Biofilm shows spatially stratified metabolic responses to contaminant exposure
22 Biofilm dispersal cells of a cystic fibrosis Pseudomonas aeruginosa isolate exhibit variability in functional traits likely to contribute to persistent infection
23 Metaproteogenomic analysis of a community of sponge symbionts
24 Phaeobacter gallaeciensis genomes from globally opposite locations reveal high similarity of adaptation to surface life
25 Community structure and functional gene profile of bacteria on healthy and diseased Thalli of the red seaweed Delisea pulchra
ปี พ.ศ. 2554
26 Dynamic modelling of cell death during biofilm development