ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kim J.-H.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Jia, Kun
- Kim J.-K.
- Kim J.-Y.
- Kim J.-W.
- Kim J.
- Kuhakan J.
- Khonmee J.
- Keenan J.
- Koon J.
- Kiyono J.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thitaram C. 6
2 Margolis T. 5
3 Jirawison C. 5
4 Ausayakhun S. 5
5 Rojanasthien S. 5
6 Punyapornwithaya V. 5
7 Tipkantha W. 4
8 Kongphoemphun A. 4
9 Thumasanukul D. 4
10 Siriaroonrat B. 4
11 Chaiwarith R. 4
12 Brown J.L. 4
13 Wu P. 3
14 Ku W. 3
15 Bantique R. 3
16 Lee L. 3
17 Chumla L. 3
18 Sanmeema N. 3
19 Uy E. 3
20 Ohnmar P. 3
21 Widhani A. 3
22 Nishijima T. 3
23 Kambua P. 3
24 Wirawan D. 3
25 Na S. 3
26 Gani Y. 3
27 Ponnampalavanar S. 3
28 David R. 3
29 Azwa I. 3
30 Ng O. 3
31 Pujari S. 3
32 Kamarulzaman A. 3
33 Wong W. 3
34 Oka S. 3
35 Ditangco R. 3
36 Choi J. 3
37 Merati T. 3
38 Sim B. 3
39 Cuong D. 3
40 Petersen B. 3
41 Ha H. 3
42 Bui V. 3
43 Cooper D. 3
44 Law M. 3
45 Yunihastuti E. 3
46 Joshi K. 3
47 Sriondee R. 3
48 Yuliana F. 3
49 Imran D. 3
50 Ezhilarasi C. 3
51 Ratanasuwan W. 3
52 Jiamsakul A. 3
53 Kumarasamy N. 3
54 Durier N. 3
55 Zhang F. 3
56 Pham T. 3
57 Kiertiburanakul S. 3
58 Kotarathititum W. 3
59 Saphonn V. 3
60 Sungkanuparph S. 3
61 Sirisanthana T. 3
62 Ruxrungtham K. 3
63 Kantipong P. 3
64 Praparattanapan J. 3
65 Chusut P. 3
66 Saghayam S. 3
67 Zhao H. 3
68 Tanuma J. 3
69 Kamphaengkham S. 3
70 Liu Y. 3
71 Mean C. 3
72 Han N. 3
73 Avihingsanon A. 3
74 Li P. 3
75 Chen J. 3
76 Lam W. 3
77 Boettiger D. 3
78 Chan Y. 3
79 Heiden D. 3
80 Sohn A. 3
81 Phanuphak P. 3
82 Leenasirimakul P. 3
83 Lim P. 3
84 Lee M. 3
85 De Souza M. 2
86 Nitayaphan S. 2
87 Pitisuttithum P. 2
88 Brown A.E. 2
89 Park M.-H. 2
90 Pakawanit P. 2
91 Thapinta D. 2
92 Min G.-S. 2
93 Joshi D. 2
94 Gaikwad S. 2
95 Syed Omar S. 2
96 Van Nguyen K. 2
97 Choochote W. 2
98 Chitalikar A. 2
99 Nguyen T. 2
100 Vohith K. 2
101 Wong K. 2
102 Polonis V. 2
103 Marks, Robert S. 2
104 Pasaja N. 2
105 Sansongsiri S. 2
106 Mustafa M. 2
107 Medhisuwakul M. 2
108 Intarasiri S. 2
109 Ratto-Kim S. 2
110 Srisombat L. 2
111 Yu L.D. 2
112 Aunsusin A. 2
113 Sirivichayakul S. 2
114 Yen M. 2
115 Pongpiachan P. 2
116 Lee Y. 2
117 Ionescu, Rodica E. 2
118 Eltzov, Evgeni 2
119 Holland G. 2
120 Taya K. 2
121 Ong L. 1
122 Huda N. 1
123 Tanabe K. 1
124 Kozuma K. 1
125 Garner R.P. 1
126 Cao T. 1
127 Makane A. 1
128 Omar S. 1
129 Khol V. 1
130 Lee H. 1
131 Chuenchitra T. 1
132 Torumkuney D. 1
133 Park Y. 1
134 Lee K. 1
135 Kerr S. 1
136 Nordin N. 1
137 Nguyen K. 1
138 Foin N. 1
139 Serruys P. 1
140 Birx D.L. 1
141 Tateishi H. 1
142 Onuma Y. 1
143 Jung J.-W. 1
144 Cavalcante R. 1
145 Lee D.-J. 1
146 Collet C. 1
147 Wykrzykowska J. 1
148 McNeil J.G. 1
149 Thongcharoen P. 1
150 Jonker H. 1
151 Stone G. 1
152 Dijkstra J. 1
153 Khamboonruang C. 1
154 Reechaipichitkul W. 1
155 De Winter R. 1
156 Popma J. 1
157 Heng Y. 1
158 Chankrachang S. 1
159 Wang Y. 1
160 Chen C. 1
161 Shinohara Y. 1
162 Singtoroj T. 1
163 Tangmonkongvoragul C. 1
164 Li Y. 1
165 Hankey G. 1
166 Crimmins D. 1
167 Navarro J. 1
168 Yoon B. 1
169 Yoon J.-P. 1
170 Misbach J. 1
171 Merican J. 1
172 Frayne J. 1
173 Liou C. 1
174 Huy B. 1
175 Ahn J. 1
176 Anandan S. 1
177 Kanakapura S. 1
178 Tan T. 1
179 Dias M. 1
180 Chitins D. 1
181 Chareonphaibul V. 1
182 Rodrigues C. 1
183 Mukherjee P. 1
184 Morrissey I. 1
185 Somgird C. 1
186 Vorawattanatham N. 1
187 Nguyen V. 1
188 Pinyopummin A. 1
189 Brown J. 1
190 Wu S. 1
191 Charatpangoon B. 1
192 Malatham K. 1
193 Garner R. 1
194 Wang J. 1
195 Seesuriyachan P. 1
196 Kuntiya A. 1
197 Surayot U. 1
198 Watanachai N. 1
199 Patikulsila D. 1
200 Toury, Timothée 1
201 Guadanant S. 1
202 Tabarsa M. 1
203 Tuntiwechapikul W. 1
204 Jin S. 1
205 Lee T.-C. 1
206 Han J. 1
207 You S. 1
208 Park W. 1
209 Leksakul K. 1
210 Kunavisarut P. 1
211 McNeil J. 1
212 Duliege A.-M. 1
213 Karnasuta C. 1
214 Gurunathan S. 1
215 Chiu J. 1
216 Chanbancherd P. 1
217 Kimura T. 1
218 Khienprasit N. 1
219 Eamsila C. 1
220 Morgan P. 1
221 El Habib R. 1
222 Heyward W. 1
223 Birx D. 1
224 Singharaj P. 1
225 Bussaratid V. 1
226 Benenson M. 1
227 VanCott T. 1
228 Wen L. 1
229 Chen P.-C. 1
230 Byun H. 1
231 Kim S.-W. 1
232 Hu J. 1
233 Kang J.H. 1
234 Songsasen N. 1
235 Chaisongkram C. 1
236 Ahn M.-J. 1
237 Walzer S. 1
238 Chen A. 1
239 Oh C.-W. 1
240 Sotomi Y. 1
241 Oh J.-K. 1
242 Suwannasom P. 1
243 Apivatthakakul T. 1
244 Lee H.-J. 1
245 Zeng Y. 1
246 Kim H.T. 1
247 Sumretprasong J. 1
248 Suwonkerd W. 1
249 Thongthai K. 1
250 Chanlek N. 1
251 Lee T.R. 1
252 Ananta S. 1
253 Premphet P. 1
254 Lai T.-Y. 1
255 Surasit K. 1
256 Kim T.-S. 1
257 Wright E. 1
258 Acharya N. 1
259 Tsang K. 1
260 Gonzales J. 1
261 Chang J.W.-C. 1
262 Maningding E. 1
263 Thongprasert S. 1
264 Tenekecioglu E. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 9
3 2558 2
4 2557 5
5 2556 4
6 2555 2
7 2554 2
8 2553 1
9 2552 1
10 2551 1
11 2547 1
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Ag/Au/Pt trimetallic nanoparticles with defects: Preparation, characterization, and electrocatalytic activity in methanol oxidation
2 Fundus findings in a series of patients with extrapulmonary tuberculosis in Thailand
3 Non-invasive endocrine monitoring indicates seasonal variations in gonadal hormone metabolites in dholes (cuon alpinus)
4 Polymer particles filled with multiple colloidal silica via in situ sol-gel process and their thermal property
ปี พ.ศ. 2559
5 Diagnostic utility of ocular symptoms and vision for cytomegalovirus retinitis
6 Is quantitative coronary angiography reliable in assessing the lumen gain after treatment with the everolimus-eluting bioresorbable polylactide scaffold?
7 Risk factors for CMV retinitis among individuals with HIV and low CD4 count in Northern Thailand: Importance of access to healthcare
8 Renal dysfunction during tenofovir use in a regional cohort of HIV-infected individuals in the Asia-Pacific
9 Effects of unplanned treatment interruptions on HIV treatment failure - results from TAHOD
10 Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2012-14 in Thailand, India, South Korea and Singapore
11 Numerical Synthesis Method of Ground Motions for Seismic Design of Near-Fault Bridge Engineering
12 Assessment of faecal glucocorticoid metabolite excretion in captive female fishing cats (Prionailurus viverinus) in Thailand
13 Incidence of syphilis seroconversion among HIV-infected persons in Asia: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2558
14 Telemedicine screening for cytomegalovirus retinitis at the point of care for human immunodeficiency virus infection
15 Low temperature, high conductivity Al-doped ZnO film fabrication using modified facing target sputtering
ปี พ.ศ. 2557
16 Gender, season and management affect fecal glucocorticoid metabolite concentrations in captive goral (naemorhedus griseus) in Thailand
17 Exopolysaccharides from lactic acid bacteria: Structural analysis, molecular weight effect on immunomodulation
18 Seasonality of fecal androgen and glucocorticoid metabolite excretion in male goral (Naemorhedus griseus) in Thailand
19 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
20 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
ปี พ.ศ. 2556
21 Development and application of cathodic vacuum arc plasma for nanostructured and nanocomposite film deposition
22 Bioluminescence enhancement through an added washing protocol enabling a greater sensitivity to carbofuran toxicity
23 Development and application of cathodic vacuum arc plasma for nanostructured and nanocomposite film deposition
24 Minimally invasive plate osteosynthesis for humeral shaft fracture: a reproducible technique with the assistance of an external fixator
ปี พ.ศ. 2555
25 A lower limit of detection for atrazine was obtained using bioluminescent reporter bacteria via a lower incubation temperature
26 Incidence of cytomegalovirus retinitis in patients with human immunodeficiency virus following negative initial screening examination results
ปี พ.ศ. 2554
27 An indirect comparison of bevacizumab plus cisplatin-gemcitabine and cisplatin plus pemetrexed treatment for patients with advanced first-line non-squamous non-small cell lung cancer in East Asia
28 Preliminary vivax malaria vector competence for three members of the anopheles hyrcanus group in the republic of Korea
ปี พ.ศ. 2553
29 Management of cholesterol to reduce the burden of stroke in Asia: Consensus statement
ปี พ.ศ. 2552
30 The susceptibility of Anopheles lesteri to infection with Korean strain of Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2551
31 Aliphatic dithiocarboxylic acids: New adsorbates for soft lithographic patterning
ปี พ.ศ. 2547
32 Safety and immunogenicity of an HIV subtype B and E prime-boost vaccine combination in HIV-negative Thai adults
ปี พ.ศ. 2546
33 Safety and immunogenicity of combinations of recombinant subtype E and B human immunodeficiency virus type 1 envelope glycoprotein 120 vaccines in healthy Thai adults