ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kim H.T.
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- เควิน ไฮด์
- Htut, Kyaw Zin
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kang J.H. 1
2 Kim S.-W. 1
3 Walzer S. 1
4 Ahn M.-J. 1
5 Tsang K. 1
6 Kim J.-H. 1
7 Chang J.W.-C. 1
8 Wright E. 1
9 Thongprasert S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Application of gis to traffic accident analysis: case study of Naypyitaw-Mandalay expressway in Myanmar
ปี พ.ศ. 2554
2 An indirect comparison of bevacizumab plus cisplatin-gemcitabine and cisplatin plus pemetrexed treatment for patients with advanced first-line non-squamous non-small cell lung cancer in East Asia
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 The molecular phylogeny of freshwater Dothideomycetes
4 A re-evaluation of the evolutionary relationships within the Xylariaceae based on ribosomal and protein-coding gene sequences
5 Molecular phylogeny of Magnaporthaceae (Sordariomycetes) with a new species Ophioceras chiangdaoense from Dracaena loureiroi in Thailand
6 Phyllosticta citriasiana sp nov., the cause of Citrus tan spot of Citrus maxima in Asia
7 Phylogenetic relationships of Chalara and allied species inferred from ribosomal DNA sequences
8 Molecular phylogenetic identification of endophytic fungi isolated from three Artemisia species
9 Diversity and abundance of nematode-trapping fungi from decaying litter in terrestrial, freshwater and mangrove habitats
10 A monograph of Marasmius (Basidiomycota) from Northern Thailand based on morphological and molecular (ITS sequences) data
11 Molecular diversity of myxomycetes associated with decaying wood and forest floor leaf litter
12 Towards a phylogenetic clarification of Lophiostoma/Massarina and morphologically similar genera in the Pleosporales
13 Phylogenetic and morphological assessment of two new species of Amniculicola and their allies (Pleosporales)
14 Freshwater trichomycetes from northern Thailand
15 Colletotrichum anthracnose of Amaryllidaceae.
16 Characterization of Colletotrichum species associated with coffee berries in northern Thailand
17 Proposals 117-119: To make the pre-publication deposit of key nomenclatural information in a recognized repository a requirement for valid publication of organisms treated as fungi under the CODE
18 HKU(M) moves to IFRDC Kunming
19 Studies on Microthyriaceae: some excluded genera
20 Fungal diversity on fallen leaves of Ficus in northern Thailand
21 Epitypification: should we epitypify ?
22 Whole rDNA analysis reveals novel and endophytic fungi in Bletilla ochracea (Orchidaceae)
23 The fungal endophyte dilemma
24 Are Melanomma pulvis-pyrius and Trematosphaeria pertusa congeneric?
25 Biodiversity of endophytic fungi associated with 29 traditional Chinese medicinal plants
26 A new species of bird's nest fungi: characterisation of Cyathus subgloblisporus sp nov based on morphological and molecular data
27 Species of Mycosphaerella and related anamorphs on Eucalyptus leaves from Thailand
28 Transfer of Pseudoparodia pseudopeziza to Patellariaceae (Patellariales)
29 Endophytic Fungi from Calamus kerrianus and Wallichia caryotoides (Arecaceae) at Doi Suthep-Pui National Park,Thailand
30 Biodiversity of Fungi on Calamus (Palmae) in Thailand
31 Cercospora and allied genera from Laos-1: Notes on Zasmidium (Stenella s. lat.)
32 Genetic variation among isolates of Rigidoporus microporus causing white root disease of rubber trees in Southern Thailand revealed by ISSR markers and pathogenicity
33 Four species of Oudemansiella and Xerula newly recorded from Thailand
34 Dictyosporium zhejiangense sp nov., a new freshwater anamorphic fungus from China
35 Two new hyphomycetes from submerged wood collected in China
36 Morphological and moleclar characterization of a new anamorphic genus Cheirosporium, from freshwater in China
37 Taxonomy and molecular phylogeny of Arthrobotrys mangrovispora, a new marine nematode-trapping fungal species
38 Multi-gene phylogeny and morphotaxonomy of Amniculicola lignicola: a novel freshwater fungus from France and its relationships to the Pleosporales
39 New and rare lignicolous hyphomycetes from Zhejiang Province, China
40 Epitypification and phylogeny of Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds
41 Distribution and occurrence of myxomycetes on agricultural ground litter and forest floor litter in Thailand
42 Thailandiomyces bisetulosus gen. et sp nov (Diaporthales, Sordariomycetidae, Sordariomycetes) and its anamorph Craspedodidymum, is described based on nuclear SSU and LSU rDNA sequence
43 Diversity of entomopathogenic fungi in rainforests of Chiang Mai Province, Thailand
44 Fungal succession on senescent leaves of Castanopsis diversifolia in Doi Suthep-Pui National Park, Thailand
45 Diversity of saprobic fungi on Magnoliaceae
46 Fungal succession on woody litter of Magnolia liliifere (Magnoliaceae)
47 Morphology: still essential in a molecular world
48 Guignardia/Phyllosticta species on banana
49 Four new freshwater fungi associated with submerged wood from Southwest Asia
50 Myxomycetes of Thailand
51 Quintaria microsporum sp nov., from a stream in France
52 Nematode-Trapping fungi from mangrove habitats
53 The diversity of coprophilous fungi from Dahuadian and Zhongdian grasslands, Yunnan, China
54 Achroceratosphaeria, a new ascomycete genus in the Sordariomycetes and re-evaluation of Ceratospaeria incolorata (June 2010)
55 Response of endophytic fungi of Stipa gandis to experimental plant function group removal in Inner Mongolia steppe, China
56 Morphological and molecular characterization of Mariannaea aquaticola sp nov collected from freshwater habitats
57 Neotypification of Colletotrichum falcatum, the causative agent of red-rot disease in sugarcane
58 The new genus Rostrohypoxylon and two new Annulohypoxylon species from Northern Thailand
59 Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in Thailand
60 Can leaf degrading enzymes provide evidence that endophytic fungi becoming saprobes?
61 Wood-inhabiting filamentous fungi in 12 high-altitude streams of the Western Ghats by damp incubation and bubble chamber incubation
62 Muscodor cinnamomi, a new endophytic species from Cinnamomum bejolghota
63 A case for re-inventory of Australia's plant pathogens
64 Occurrence and distribution of fungi in a mangrove forest on Siargao Island, Philippines
65 Re-evaluation of Cryptosporiopsis eucalyphi and cryptosporiopsis-like species occurring on Eucalyptus leaves.
66 Diversity and ecological distribution of macrofungi in the Laojun Mountain region, Southwestern China
67 Patterns of occurrence of myxomycetes on lianas
68 Fungal diversity on submerged wood in a tropical stream and an artificial lake
69 Actinomycetes and fungi isolated from plant-parasitic nematode infested soil: screening of the effective biocontrol potential, indole-3 acetic acid and siderophore production
70 Issues of anamorphic fungi
71 Sequence data reveals phylogenetic affinities of fungi anamorphs Bahusutrabeeja, Diplococlum, Natarajanla, Paliphora, Polychema, Rattania and Spadicoides.
72 Mycotoxin-producing fungi occurring in sorghum grains from Saudi Arabia.
73 Microcyclospora and Microcyclosporella: novel genera accommodating epiphytic fungi causing sooty blotch on apple
74 Mushroom diversity in sustainable shade tea forest and the effect of fire damage
75 Chilli anthracnose disease caused by Colletotrichum species
76 Characterization and pathogenicity of Colletotrichum species associated with anthracnose on chilli (Capsicum spp.) in Thailand
77 Fungal saprobes and pathogens occurring on tissues of Dracaena lourieri and Pandanus spp. in Thailand
78 Issues of basidiomycetes
79 A monograph of Micropsalliota in Northern Thailand based on morphological and molecular data
80 Advances in the phylogenesis of Agaricales and its higher ranks and strategies for establishing phylogenetic hypotheses