ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kikuchi T.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Saeung,A. 4
2 Kunaviktikul W. 4
3 Choochote,W. 4
4 Suriya C. 4
5 Kasatpibal N. 4
6 Calle E. 3
7 Gapstur S. 3
8 Talamini R. 3
9 Rohan T. 3
10 Patel A. 3
11 Pardthaisong T. 3
12 Theetranont C. 3
13 Chantarakul N. 3
14 Collins R. 3
15 Lee N. 3
16 Bull D. 3
17 Hermon C. 3
18 Reeves G. 3
19 Doll R. 3
20 Green J. 3
21 Goodill A. 3
22 Beral V. 3
23 Martin N. 3
24 Crossley B. 3
25 Rachawat D. 3
26 Callaghan K. 3
27 Wongsrichanalai C. 3
28 Baimai,V. 3
29 Thongsahuan,S. 3
30 Tjonneland A. 3
31 Virutamasen P. 3
32 Chutivongse S. 3
33 Koetsawang S. 3
34 Silpisornkosol S. 3
35 Boosiri B. 3
36 Weiderpass E. 3
37 Jimakorn P. 3
38 Marchbanks P. 3
39 Otsuka,Y. 3
40 Magnusson C. 3
41 Somboon,P. 3
42 Peto R. 3
43 Gonzalez C. 3
44 Hankinson S. 3
45 Peterson H. 3
46 Wingo P. 3
47 Ory H. 3
48 Palli D. 2
49 van den Brandt P. 2
50 Schouten L. 2
51 Manosroi J. 2
52 Akihisa T. 2
53 Wolk A. 2
54 Freedman D. 2
55 Black A. 2
56 Tworoger S. 2
57 Clavel-Chapelon F. 2
58 Manosroi A. 2
59 Riboli E. 2
60 Cramer D. 2
61 Franceschi S. 2
62 Negri E. 2
63 La Vecchia C. 2
64 Riman T. 2
65 Siskind V. 2
66 Min,G. 2
67 Webb P. 2
68 Purdie D. 2
69 Park,M. 2
70 Fukuda,M. 2
71 Weiss N. 2
72 Sitas F. 2
73 Green A. 2
74 Bain C. 2
75 Lacey J. 2
76 Hsing A. 2
77 Hoover R. 2
78 Schairer C. 2
79 Selmer R. 2
80 Graff-Iversen S. 2
81 Hartge P. 2
82 Brinton L. 2
83 Wongcharoen W. 2
84 Lubin F. 2
85 Lertwattanasakul N. 2
86 Sadetzki S. 2
87 Udyavar A.R. 2
88 Gaitskell K. 2
89 Chang S.-L. 2
90 Chetrit A. 2
91 Thomas D. 2
92 Murata M. 2
93 Suprayogi 2
94 Rossing M. 2
95 Rodrussamee N. 2
96 Limtong S. 2
97 Adami H. 2
98 Yamada M. 2
99 Moser K. 2
100 Hirsh-Yechezkel G. 2
101 Kaaks R. 2
102 Chen S.-A. 2
103 Freudenheim J. 2
104 Anderson K. 2
105 Folsom A. 2
106 Robien K. 2
107 Lin Y.-J. 2
108 Yeates D. 2
109 Chang-Claude J. 2
110 Byers T. 2
111 Hu Y.-F. 2
112 Titus-Ernstoff L. 2
113 Tuan T.-C. 2
114 Lo L.-W. 2
115 Mosgaard B. 2
116 Vessey M. 2
117 Sumretprasong J. 1
118 Sor-suwan,S. 1
119 Ohgaki H. 1
120 Phattanawiboon,B. 1
121 Sathanawongs A. 1
122 Chanmol,W. 1
123 Oranratnachai A. 1
124 Jariyapan,N. 1
125 Buschur S. 1
126 Nurcholis M. 1
127 Srisuka,W. 1
128 McMullen-Jackson C. 1
129 Suwonkerd,W. 1
130 Suphakul S. 1
131 Intakhan,N. 1
132 Damminsek K. 1
133 Sochanta,T. 1
134 Zen H. 1
135 Halue G. 1
136 Nomura A. 1
137 Tipkantha,W. 1
138 Siriaroonrat,B. 1
139 Pongpiachan,P. 1
140 Hamajima N. 1
141 Techapornroong M. 1
142 Hirose K. 1
143 Timpone J. 1
144 Miller A. 1
145 Kongphoemphun,A. 1
146 Thitaram,C. 1
147 Chao P. 1
148 Rojanasthien,S. 1
149 Khonmee,J. 1
150 Brown,J.L. 1
151 Hu J. 1
152 Thumasanukul,D. 1
153 Punyapornwithaya,V. 1
154 Bates,P.A. 1
155 De Melo M. 1
156 Eliassen H. 1
157 Kim S. 1
158 Ness R. 1
159 Moonrungsee N. 1
160 Peeters P. 1
161 Maso L. 1
162 Shimamura T. 1
163 Kampuansai J. 1
164 Jakmunee J. 1
165 Hopper J. 1
166 Binns C. 1
167 Zilfalil B.A. 1
168 Tajima K. 1
169 Srikummool M. 1
170 Nishan P. 1
171 Wang Y. 1
172 Zhang M. 1
173 Higuchi K. 1
174 Kangwanpong D. 1
175 Gajalakshmi V. 1
176 Rios J. 1
177 Montalban E. 1
178 Rosas F. 1
179 Chokephaibulkit J. 1
180 Rasri W. 1
181 Mattiucci S. 1
182 Weinman R. 1
183 Cajahuaringa V. 1
184 Infante R. 1
185 Bonhomme J. 1
186 Bishop T. 1
187 Allen N. 1
188 Ukeda H. 1
189 De Cassia Alves Lira R. 1
190 Fentiman I. 1
191 De Sanjosé S. 1
192 Aristhomene L. 1
193 Kumar P. 1
194 Omoz-Oarhe A. 1
195 Bullo M. 1
196 Horn-Ross P. 1
197 Shapiro D. 1
198 John E. 1
199 Ogwu A. 1
200 Ghiasvand R. 1
201 Asmelash A. 1
202 Kolonel L. 1
203 Lissowska J. 1
204 Coletti A. 1
205 Yang P. 1
206 Weinberg A. 1
207 Hislop T. 1
208 Gnanashanmugam D. 1
209 Cummings S. 1
210 Browning R. 1
211 Canfell K. 1
212 Chakhtoura N. 1
213 Kunde D. 1
214 Johnson K. 1
215 Liu B. 1
216 Costamilan S. 1
217 Lindgard I. 1
218 Fernandes L. 1
219 Pirie K. 1
220 Coelho D. 1
221 Kreitchmann R. 1
222 Mpreira L. 1
223 Sperhacke R. 1
224 Coutinho C. 1
225 MacHado E. 1
226 Mao Y. 1
227 Hofer C. 1
228 Menezes J. 1
229 Sidi L. 1
230 Duarte G. 1
231 Ferreira F. 1
232 Pinto J. 1
233 Pierre M. 1
234 Gallagher R. 1
235 Anekthananon T. 1
236 Tongprasert F. 1
237 Mofenson L. 1
238 Marcou Y. 1
239 Sugandhavesa P. 1
240 Duffy S. 1
241 Santos B. 1
242 Kakouri E. 1
243 Kantipong P. 1
244 Liff J. 1
245 Yuthavisuthi P. 1
246 Friedenreich C. 1
247 Achalapong J. 1
248 Prommas S. 1
249 Chotivanich N. 1
250 Aurpibul L. 1
251 Coates R. 1
252 Layangool P. 1
253 Klingman K. 1
254 Morabia A. 1
255 Rosenberg L. 1
256 Brummel S. 1
257 Palmer J. 1
258 Masheto G. 1
259 Band P. 1
260 Losso M. 1
261 Coldman A. 1
262 Joao E. 1
263 Hoffman R. 1
264 Coogan P. 1
265 Pilotto J. 1
266 Schuman L. 1
267 Ivalo S. 1
268 Stewart W. 1
269 Currier J. 1
270 Britto P. 1
271 Szklo M. 1
272 Bowonwatanuwong C. 1
273 Padilla C.D. 1
274 Jha P. 1
275 Fukui H. 1
276 Lee A. 1
277 Dal Maso L. 1
278 Nonomura A. 1
279 Kennedy G.C. 1
280 Patumanond J. 1
281 Jinam T.A. 1
282 Inoko H. 1
283 Uemura M. 1
284 Oobayashi K. 1
285 Persson I. 1
286 Han J. 1
287 Ho S.-F. 1
288 Matsumoto S. 1
289 Huang W. 1
290 Kongkarnka S. 1
291 Hoh B.P. 1
292 Sukkasem U. 1
293 Khurana P. 1
294 Higa S. 1
295 Lee J.-Y. 1
296 Lai P.S. 1
297 Liu E.T. 1
298 Ueng K.-C. 1
299 Tsai W.-C. 1
300 Mandapati K.K. 1
301 Majumder P.P. 1
302 Tsao H.-M. 1
303 Kumar V. 1
304 Banks E. 1
305 Kim K. 1
306 Kim H.-L. 1
307 Kim W.-Y. 1
308 Tai C.-T. 1
309 Kulawonganunchai S. 1
310 Kimura R. 1
311 Kimm K. 1
312 Shimazaki Y. 1
313 Gojobori T. 1
314 Baines C. 1
315 Brahmachari S.K. 1
316 Santella R. 1
317 Calacal G.C. 1
318 Kreiger N. 1
319 Chen C.-H. 1
320 Wall C. 1
321 Chaurasia A. 1
322 Bhak J. 1
323 Neugut A. 1
324 Palittapongarnpim P. 1
325 Berrington de Gonzalez A. 1
326 Jin L. 1
327 Seielstad M. 1
328 Chen J. 1
329 Ahmed I. 1
330 Abdulla M.A. 1
331 Lee S. 1
332 Chen Y.-T. 1
333 Jorgensen T. 1
334 Edo J. 1
335 Bunyaratavej P. 1
336 Hakansson N. 1
337 Cauley J. 1
338 Saito T. 1
339 Murakami M. 1
340 Heuch I. 1
341 Ghang H. 1
342 Delfin F.C. 1
343 Hataitip Trisomboon 1
344 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
345 Stahlberg C. 1
346 Chu J. 1
347 Pedersen A. 1
348 Suchinda Malaivijitnond 1
349 Flesch-Janys D. 1
350 De Ungria M.C.A. 1
351 Marzuki S. 1
352 Chang C.-J. 1
353 Suzuki T. 1
354 Villamor L.P. 1
355 Tabata K. 1
356 Wang E. 1
357 Choopun S. 1
358 Wu J.-Y. 1
359 Mangkorntong P. 1
360 Wang H. 1
361 Urban M. 1
362 Tokunaga K. 1
363 Suzuki Y. 1
364 Yasukawa K. 1
365 Suryadi H. 1
366 Tokuda H. 1
367 Tabbada K.A. 1
368 Akazawa H. 1
369 Tan A. 1
370 Masters E.T. 1
371 Subjareon P. 1
372 Xiao H. 1
373 Yuan W. 1
374 Fuchareon S. 1
375 McCann S. 1
376 Hannaford P. 1
377 Niikawa N. 1
378 Kay C. 1
379 Zhao G. 1
380 Ebeling K. 1
381 Yoo H.-S. 1
382 Tongsima S. 1
383 Tabata H. 1
384 Xu S. 1
385 Mangkorntong N. 1
386 Yang J.O. 1
387 Assawamakin A. 1
388 Moysich K. 1
389 Shugart Y.Y. 1
390 Kojima N. 1
391 Sugano S. 1
392 Khantawa B. 1
393 Oh S. 1
394 Sirisanthana T. 1
395 Ohashi J. 1
396 Maneekarn N. 1
397 Ong R. 1
398 Tharavichitkul P. 1
399 Oka A. 1
400 Oh B. 1
401 Tso H.-W. 1
402 Naritomi K. 1
403 Mukerji M. 1
404 Mitchell W. 1
405 Hampton J. 1
406 Ngamphiw C. 1
407 Nishida N. 1
408 Tai C.-. 1
409 Newcomb P. 1
410 Watanabe H. 1
411 Sanchai T. 1
412 Hamada N. 1
413 Sandraling Y. 1
414 Imamura Y. 1
415 Scaria V. 1
416 Khositsakulchai W. 1
417 Sudoyo H. 1
418 Sinha A. 1
419 Sidek M.R. 1
420 Salvador J.M. 1
421 Nakazono Y. 1
422 Phipps M.E. 1
423 Hara K. 1
424 Perdigon H.B. 1
425 Yahara K. 1
426 Png E. 1
427 Sakaki Y. 1
428 Gotoh K. 1
429 Jung J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Randomized trial of stopping or continuing ART among postpartum women with pre-ART CD4 ≥ 400 cells/mm3
ปี พ.ศ. 2559
2 Characteristics of kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus
3 Beam Dynamics Investigation for the Compact Seeded THz-FEL Amplifier
4 The goat semen quality after being frozen using albumin and cholesterol substituted for egg yolk in semen extender
ปี พ.ศ. 2557
5 Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological races of Anopheles crawfordi (Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia
6 Exsheathment and midgut invasion of nocturnally subperiodic Brugia malayi microfilariae in a refractory vector, Aedes aegypti (Thailand strain)
7 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
ปี พ.ศ. 2556
8 Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042
9 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand.
10 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand
ปี พ.ศ. 2555
11 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
12 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
13 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
14 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
15 Ovarian cancer and smoking: Individual participant meta-analysis including 28 114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies
16 Ovarian cancer and body size: Individual participant meta-analysis including 25,157 women with ovarian cancer from 47 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
17 3-O-(E)-p-coumaroyl tormentic acid from Eriobotrya japonica leaves induces caspase-dependent apoptotic cell death in human leukemia cell line
18 Clinical study concerning the relationship between community-acquired pneumonia and viral infection in northern Thailand
19 The regional distribution and correlation between complex fractionated atrial electrograms and dominant frequency during atrial fibrillation
20 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
21 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
22 Anti-inflammatory and chemopreventive effects of triterpene cinnamates and acetates from shea fat
ปี พ.ศ. 2552
23 Mapping human genetic diversity in Asia
24 Empirical accuracy of fine needle aspiration cytology (FNAC) for preoperative diagnoses of malignant breast lumps in hospitals with restricted health resources
25 Predicting factors for atrial fibrillation acute termination during catheter ablation procedures: Implications for catheter ablation strategy and long-term outcome
26 Non-alcoholic steatohepatitis in Nara Medical University Hospital between 2003 and 2008; retrospective study with clinicopathologic analysis
ปี พ.ศ. 2548
27 ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน :
ปี พ.ศ. 2547
28 Orthorhombic Molybdenum Trioxide Whiskers by Vapor Transport Method
29 Periodontitis determined by alveolar bone loss may be associated with elevated serum C-reactive protein in Japanese men
ปี พ.ศ. 2546
30 Acute and long-term effects of white kwao krua Pueraria mirifica, Airy Shaw & Suvantabandhu on reproductive system, serum calcium level and related hormones in female cynomolgus monkeys Macaca Fascicularis