ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Khanchana Tisayaatikhom
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Kanjana Tisayatikom
- Kanjana Tisayathikom
- Kanjana Tisayaticom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Viroj Tangcharoensathien 10
2 กัญจนา ติษยาธิคม 10
3 วลัยพร พัชรนฤมล 9
4 Walaiporn Patcharanarumol 8
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 7
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
7 Supon Limwattananon 5
8 จิตปราณี วาศวิท 4
9 Phusit Prakongsai 4
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
11 Chulaporn Limwattananon 4
12 Chitpranee Vasavid 3
13 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
15 ภูษิต ประคองสาย 2
16 Thananan Rattanachodpanich 2
17 International Health Policy Program 2
18 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
19 Kanitta Bundhamcharoen 2
20 Tin, Keith 1
21 Tao, Sihai 1
22 Laksono Trisnantoro 1
23 Odton P 1
24 Sirinya Phulkerd 1
25 Brown DW 1
26 Racelis, Rachel 1
27 Zhao, Yuxin 1
28 Pande, Badri Raj 1
29 Herrin, Alejandro N 1
30 Harbianto, Deni 1
31 Garg, Charu C. 1
32 Huq, Mohammed Nazmul 1
33 Ibragimova, Shamsia 1
34 Ng, Chiu Wan 1
35 Anup Karan 1
36 Suwanna Mugem 1
37 Sataporn Julchoo 1
38 นารีรัตน์ ผุดผ่อง 1
39 Kanitta Budhamcharoen 1
40 พัชรี เพชรทองหยก 1
41 Patcharee Phetthongyok 1
42 Nareerut Pudpong 1
43 Cichon, Michael 1
44 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
45 Chitpranee Vasvid 1
46 Aparnaa Somanathan 1
47 Pigunkaew Sinam 1
48 Rapeepong Suphanchaimat 1
49 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
50 Krisada Sawaengdee 1
51 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
52 Nithiwat Saengruang 1
53 สตพร จุลชู 1
54 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
55 กฤษดา แสวงดี 1
56 Chompoonut Topothai 1
57 Rangsan Sripirom 1
58 ภานุมาศ ภูมาศ 1
59 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
60 Panumas Phumas 1
61 Kornkaew Chantapasa 1
62 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
63 ชาฮีดา วิริยาทร 1
64 Sumon Sakolchai 1
65 สุมนต์ สกลไชย 1
66 Walaiporn Phacharanarumol 1
67 Chipanee Wasawit 1
68 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
69 Wiroj Tangcharoesathien 1
70 Atitaya Thiemphaiwan 1
71 กรแก้ว จันทภาษา 1
72 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
73 Yaowaluk Wanwong 1
74 Shaheda Viriyathorn 1
75 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
76 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
77 Nucharapon Liangruenrom 1
78 Kunakorn Ieawsuwan 1
79 Shiva Raj Adhikari 1
80 Van Doorslaer, Eddy 1
81 O'Donnell O 1
82 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
83 Thitikorn Topothai 1
84 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
85 Surasak Chaiyasong 1
86 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
87 Amonrat Manawatthanawong 1
88 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
89 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
90 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
91 Rannan-Eliya, Ravi P 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 5
3 2551 2
4 2549 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2560
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
7 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
8 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2549
9 Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data