ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Khamkaew C.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Boonsriwong W. 5
2 Bunchu N. 5
3 Sukontason K. 5
4 Siriwattanarungsee S. 5
5 Sripakdee D. 5
6 Chaiwong T. 5
7 Piangjai S. 5
8 Sukontason K.L. 5
9 Liu, Huan Huan 4
10 Kuntalue B. 4
11 Zhang, Yue Ping 4
12 Narongchai P. 3
13 Yang, Y. 3
14 Vichairat K. 3
15 Wai, L. L. 3
16 Sun, Mei 3
17 Kim, Ye Seul 2
18 Williams, Chris 2
19 Lumyong S. 2
20 Lyu, Ha-Na 2
21 Rerkasem B. 2
22 Teaumroong N. 2
23 Liu, Duixian 2
24 Kim, Kyong-Tai 2
25 Zakaria, N A 2
26 Ab Ghani, A 2
27 Zakaria, Nor Azazi 2
28 Yoon, Ho Sup 2
29 Methanitikorn R. 1
30 Sinha, Rajiv D. 1
31 Olson J.K. 1
32 MeowKeong Thong 1
33 Yong V. 1
34 Samai W. 1
35 Kurahashi H. 1
36 Bawazir, Waleed M. 1
37 Ogle, Graham D. 1
38 Yip L. 1
39 Unwin, Robert John 1
40 Ngern-Klun R. 1
41 Leuenberger E. 1
42 Sohn Y. 1
43 Salmon J. 1
44 Fea A. 1
45 Lai J. 1
46 Bhoopat T. 1
47 Thapa S. 1
48 Kurimoto Y. 1
49 Makornwattana M. 1
50 Wiyogo W. 1
51 SKumar R. 1
52 Tello C. 1
53 Trinh T. 1
54 Klanke, Stefan 1
55 Ikeda Y. 1
56 Focke F. 1
57 Vijayakumar, Sethu 1
58 Perez-Grossmann R. 1
59 Tantisevi V. 1
60 Dao T. 1
61 Saito Y. 1
62 Lettieri T. 1
63 SChan A. 1
64 Schuermann D. 1
65 Azhany Y. 1
66 Day A. 1
67 Tam P. 1
68 Sookkasem Khositseth 1
69 Pornchai Kingwatanakul 1
70 Somkiat Vasuvattakul 1
71 Bruce, Lesley J. 1
72 Aljasim L. 1
73 Chew P. 1
74 Storkey, Amos 1
75 Ayub H. 1
76 Akhtar F. 1
77 Micheal S. 1
78 Walsh, Stephen B. 1
79 Jaikang C. 1
80 Rudin C. 1
81 Naver L. 1
82 Tookey P. 1
83 Giaquinto C. 1
84 Dada T. 1
85 Amador J. 1
86 Rojo P. 1
87 Galli L. 1
88 Marques L. 1
89 Voronin E. 1
90 Okhonskaia L. 1
91 Luu T. 1
92 Awadalla M. 1
93 Jap A. 1
94 Husain R. 1
95 Baskaran M. 1
96 Goh D. 1
97 Su D. 1
98 Sarangapani S. 1
99 Vijayan S. 1
100 Kitnarong N. 1
101 Wanichwecharungruang B. 1
102 Aung Y. 1
103 Mohamed-Noor J. 1
104 Tostevin A. 1
105 Childs T. 1
106 Vernon S. 1
107 Reyes R. 1
108 Fang S. 1
109 Xie Z. 1
110 Foo J. 1
111 Ramli N. 1
112 Martinez J. 1
113 Fan S. 1
114 Wu R. 1
115 Meng H. 1
116 Ueno M. 1
117 Sastraruji T. 1
118 Nongpiur M. 1
119 Marczynska M. 1
120 Ene L. 1
121 Valerius N. 1
122 Bailey H. 1
123 Noguera-Julian A. 1
124 Goetghebuer T. 1
125 Rotsisen N. 1
126 Jourdain G. 1
127 Collins I. 1
128 Judd A. 1
129 Tang G. 1
130 Baek, Nam-In 1
131 Ahmad Tajudin, Liza Sharmini 1
132 Ji, Wen Bin 1
133 Lim, Anthony 1
134 Ismail, Shatriah 1
135 Gao, Lei 1
136 Ainan, A 1
137 Tjin, Swee Chuan 1
138 Hasan, A M M 1
139 Xiong, Qihua 1
140 A , Ainan 1
141 A, Ainan 1
142 Salim, Nurul Laila 1
143 Wang, Jinjun 1
144 Woodward, R. I. 1
145 Wiriya W. 1
146 Janta R. 1
147 Liu, Huanhuan 1
148 Pani S. 1
149 Mamidala, Venkatesh 1
150 Chantara S. 1
151 Prapamontol T. 1
152 Pan, Chong 1
153 Kawichai S. 1
154 Lian, Qi-Xiang 1
155 Zhao, Yanyuan 1
156 S, H Lai 1
157 Vongvivach S. 1
158 Wrong, Oliver M. 1
159 Srimuangwong C. 1
160 Wang, Jun Jun 1
161 Hanterdsith B. 1
162 Chockjamsai M. 1
163 Pa Thai Yenchitsomanus 1
164 Wattana Chartapisak 1
165 Vogtsberger R.C. 1
166 Achra Sumboonnanonda 1
167 Sribanditmongkol P. 1
168 Lu, Albert Chee Wai 1
169 Chaiwan K. 1
170 Yusof, M F 1
171 Lam, Yeng Ming 1
172 Ayub, K R 1
173 Xi, Lifei 1
174 Zhang, Jun 1
175 Gaucher, B. P. 1
176 Srisuwan C. 1
177 Guo, Y. X. 1
178 Upakut S. 1
179 Moopayak K. 1
180 Lin N. 1
181 Chakraborty, Goutam 1
182 Lim, Jong-Kwan 1
183 Perera S. 1
184 George R. 1
185 Jung, Youngseob 1
186 Chen X. 1
187 Kim, Seong-Hoon 1
188 Jonas J. 1
189 Zarnowski T. 1
190 Shin, Joon 1
191 Park K. 1
192 Harikishore, Amaravadhi 1
193 Jia H. 1
194 Amin, A. R. M. Ruhul 1
195 Ashwath, Nanjappa. 1
196 Khor C. 1
197 Nakano M. 1
198 Selfridge J. 1
199 Duvesh R. 1
200 Duan, Kai. 1
201 Wong H. 1
202 Qiao C. 1
203 Wu, Wen-Chieh. 1
204 De Melo M. 1
205 Suntharavadivel, T. G. 1
206 van Zandvoort, Marc 1
207 Li Z. 1
208 Chen L. 1
209 Do T. 1
210 Lee, Kyung-Ha 1
211 Nguyen T. 1
212 Kim, Do-Yeon 1
213 Kwon, Hyun-Sook 1
214 Wang H. 1
215 Pathanapitoon K. 1
216 Kim, Wanil 1
217 Tran T. 1
218 Sakai H. 1
219 Kim C. 1
220 Tearney, Guillermo J. 1
221 Nakano S. 1
222 Tanaka, Atsushi 1
223 Abu-Amero K. 1
224 Gardecki, Joseph A. 1
225 Sun, Chen-Hsin 1
226 Mizoguchi T. 1
227 Ozaki M. 1
228 Kashiwagi, Manabu 1
229 Lee M. 1
230 Liu, Linbo 1
231 Schar P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 4
4 2557 3
5 2556 4
6 2555 6
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 3
10 2551 4
11 2550 3
12 2549 5
13 2548 2
14 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The Effectiveness Of Nanoscience Activities In Improving Secondary School Students’ Attitude, Relevance, And Understanding Of Chemistry Concepts
ปี พ.ศ. 2560
2 Kingella kingae Keratitis in a Child with Underlying Vernal Keratoconjunctivitis
ปี พ.ศ. 2559
3 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
4 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
5 Screening of ochratoxin A and B contaminated in dried chili using HPLC-fluorescence and liquid-liquid extraction
6 Safety of darunavir and atazanavir in HIV-infected children in Europe and Thailand
ปี พ.ศ. 2557
7 Graphene-based passively mode-locked bidirectional fiber ring laser
8 Feasibility of the assessment of cholesterol crystals in human macrophages using micro optical coherence tomography
9 Luteolin suppresses cancer cell proliferation by targeting vaccinia-related kinase 1
ปี พ.ศ. 2556
10 Enhancement of thermal damage threshold of carbon-nanotube-based saturable absorber by evanescent-field interaction on fiber end
11 Formation, growth and instability of vortex pairs in an axisymmetric stagnation flow
12 Obtusilactone B from Machilus Thunbergii targets barrier-to-autointegration factor to treat cancer
13 Use of coal fly ash in concrete mix
ปี พ.ศ. 2555
14 Tropical distal renal tubular acidosis: clinical and epidemiological studies in 78 patients
15 Controlled synthesis of CdE (E=S, Se and Te) nanowires
16 Optical deposition of nano carbon materials for fiber-based saturable absorbers
17 Optically-driven deposition of carbon nanotubes on erbium-doped fibers for short-cavity passively mode-locked fiber lasers
18 High average power super-continuum generation using 1 [micro sign]m noise burst and highly-nonlinear photonic crystal fibre
19 Ultrahigh sensitivity refractive index sensor based on optical microfiber
ปี พ.ศ. 2554
20 Effect Of The Organic Loading Rate On The Performance Of Mesophilic And Thermophilic Anaerobic Digestion Of Palm Oil Mill Effluent
ปี พ.ศ. 2553
21 Multi-task learning with Gaussian processes
ปี พ.ศ. 2552
22 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
23 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
24 Base Excision by Thymine DNA Glycosylase Mediates DNA-Directed Cytotoxicity of 5-Fluorouracil
ปี พ.ศ. 2551
25 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
26 Multi-task Gaussian Process Learning of Robot Inverse Dynamics
27 Rehabilitation Of Ex-Mining Pond And Existing Wetland For Integrated Stormwater Management.
28 Sustainable Urban Drainage System (SUDS) – Malaysian Experiences.
ปี พ.ศ. 2550
29 Forensic entomology cases in Thailand: A review of cases from 2000 to 2006
30 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
31 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
32 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
33 The proximity-based retailing model case studies in Taiwan
34 Morphological observation of puparia of Chrysomya nigripes (Diptera: Calliphoridae) from human corpse
35 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
36 Morphological comparison between Chrysomya rufifacies (Macquart) and Chrysomya villeneuvi Patton (Diptera: Calliphoridae) puparia, forensically important blow flies
ปี พ.ศ. 2548
37 Circuit model of microstrip patch antenna on ceramic land grid array package for antenna-chip codesign of highly integrated RF transceivers
38 Boundary element techniques for some two-dimensional anisotropic heat conduction problems
ปี พ.ศ. 2539
39 AMIC Conference on Asian Communications : the Next Twenty-five Years, Singapore, Jun 1-3, 1996 : [opening speech]
40 Pengajian Bahasa Melayu pada abad ke-21.