ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Key T.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Choochote,W. 4
2 Kunaviktikul W. 4
3 Saeung,A. 4
4 Suriya C. 4
5 Kasatpibal N. 4
6 Ory H. 3
7 Peterson H. 3
8 Hankinson S. 3
9 Hermon C. 3
10 Wingo P. 3
11 Crossley B. 3
12 Callaghan K. 3
13 Silpisornkosol S. 3
14 Goodill A. 3
15 Green J. 3
16 Jimakorn P. 3
17 Magnusson C. 3
18 Baimai,V. 3
19 Thongsahuan,S. 3
20 Weiderpass E. 3
21 Tjonneland A. 3
22 Chutivongse S. 3
23 Bull D. 3
24 Wongsrichanalai C. 3
25 Boosiri B. 3
26 Virutamasen P. 3
27 Otsuka,Y. 3
28 Somboon,P. 3
29 Koetsawang S. 3
30 Martin N. 3
31 Marchbanks P. 3
32 Peto R. 3
33 Beral V. 3
34 Reeves G. 3
35 Doll R. 3
36 Theetranont C. 3
37 Gonzalez C. 3
38 Talamini R. 3
39 Chantarakul N. 3
40 Pardthaisong T. 3
41 Rachawat D. 3
42 Gapstur S. 3
43 Patel A. 3
44 Calle E. 3
45 Lee N. 3
46 Rohan T. 3
47 Collins R. 3
48 Folsom A. 2
49 Anderson K. 2
50 Kaaks R. 2
51 Rossing M. 2
52 Riboli E. 2
53 Yamada M. 2
54 Clavel-Chapelon F. 2
55 Robien K. 2
56 Yeates D. 2
57 Vessey M. 2
58 Cramer D. 2
59 Suprayogi 2
60 Murata M. 2
61 Rodrussamee N. 2
62 Limtong S. 2
63 Freudenheim J. 2
64 Chang-Claude J. 2
65 Brinton L. 2
66 Wongcharoen W. 2
67 Freedman D. 2
68 Black A. 2
69 Hartge P. 2
70 Udyavar A.R. 2
71 Mosgaard B. 2
72 Hsing A. 2
73 Palli D. 2
74 van den Brandt P. 2
75 La Vecchia C. 2
76 Franceschi S. 2
77 Negri E. 2
78 Riman T. 2
79 Schouten L. 2
80 Wolk A. 2
81 Tworoger S. 2
82 Weiss N. 2
83 Graff-Iversen S. 2
84 Tuan T.-C. 2
85 Min,G. 2
86 Selmer R. 2
87 Hu Y.-F. 2
88 Green A. 2
89 Bain C. 2
90 Schairer C. 2
91 Lin Y.-J. 2
92 Fukuda,M. 2
93 Park,M. 2
94 Lertwattanasakul N. 2
95 Sitas F. 2
96 Chang S.-L. 2
97 Hoover R. 2
98 Lacey J. 2
99 Purdie D. 2
100 Lo L.-W. 2
101 Gaitskell K. 2
102 Sadetzki S. 2
103 Hirsh-Yechezkel G. 2
104 Moser K. 2
105 Titus-Ernstoff L. 2
106 Byers T. 2
107 Chen S.-A. 2
108 Chetrit A. 2
109 Lubin F. 2
110 Manosroi J. 2
111 Thomas D. 2
112 Siskind V. 2
113 Akihisa T. 2
114 Webb P. 2
115 Manosroi A. 2
116 Adami H. 2
117 Sugano S. 1
118 Sudoyo H. 1
119 Wall C. 1
120 Jorgensen T. 1
121 Kojima N. 1
122 Suryadi H. 1
123 Stahlberg C. 1
124 Sinha A. 1
125 Imamura Y. 1
126 Santella R. 1
127 Sandraling Y. 1
128 Neugut A. 1
129 Hamada N. 1
130 Scaria V. 1
131 Sidek M.R. 1
132 Khositsakulchai W. 1
133 Baines C. 1
134 Kreiger N. 1
135 Wang E. 1
136 Villamor L.P. 1
137 Tabata K. 1
138 Cauley J. 1
139 Heuch I. 1
140 Suzuki T. 1
141 Wang H. 1
142 Choopun S. 1
143 Salvador J.M. 1
144 Tokunaga K. 1
145 Akazawa H. 1
146 Tokuda H. 1
147 Pedersen A. 1
148 Suzuki Y. 1
149 Tabbada K.A. 1
150 Flesch-Janys D. 1
151 Hakansson N. 1
152 Tan A. 1
153 Masters E.T. 1
154 Yasukawa K. 1
155 Oka A. 1
156 Hopper J. 1
157 Oh B. 1
158 Zhang M. 1
159 Sirisanthana T. 1
160 Ness R. 1
161 Khantawa B. 1
162 Eliassen H. 1
163 Oh S. 1
164 Tso H.-W. 1
165 Nishan P. 1
166 Kay C. 1
167 Ebeling K. 1
168 Persson I. 1
169 Ngamphiw C. 1
170 Kunde D. 1
171 Nishida N. 1
172 Binns C. 1
173 Tai C.-. 1
174 Peeters P. 1
175 Ohashi J. 1
176 Hara K. 1
177 Perdigon H.B. 1
178 Sanchai T. 1
179 Phipps M.E. 1
180 Yahara K. 1
181 Sakaki Y. 1
182 Gotoh K. 1
183 Png E. 1
184 Padilla C.D. 1
185 Berrington de Gonzalez A. 1
186 Gajalakshmi V. 1
187 Maso L. 1
188 Maneekarn N. 1
189 Tharavichitkul P. 1
190 Allen N. 1
191 Watanabe H. 1
192 Ong R. 1
193 Nakazono Y. 1
194 Shimazaki Y. 1
195 Bunyaratavej P. 1
196 Delfin F.C. 1
197 Hataitip Trisomboon 1
198 Edo J. 1
199 Saito T. 1
200 Gojobori T. 1
201 Murakami M. 1
202 Ghang H. 1
203 De Ungria M.C.A. 1
204 Suchinda Malaivijitnond 1
205 Chaurasia A. 1
206 Hampton J. 1
207 Calacal G.C. 1
208 Newcomb P. 1
209 Chen C.-H. 1
210 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
211 Chu J. 1
212 Chen Y.-T. 1
213 Naritomi K. 1
214 Han J. 1
215 Patumanond J. 1
216 Jinam T.A. 1
217 Nonomura A. 1
218 Kennedy G.C. 1
219 Sukkasem U. 1
220 Kim K. 1
221 Kim H.-L. 1
222 Khurana P. 1
223 Jha P. 1
224 Fukui H. 1
225 Matsumoto S. 1
226 Ho S.-F. 1
227 Oobayashi K. 1
228 Hoh B.P. 1
229 Kongkarnka S. 1
230 Inoko H. 1
231 Uemura M. 1
232 Huang W. 1
233 Brahmachari S.K. 1
234 Bhak J. 1
235 Yoo H.-S. 1
236 Tongsima S. 1
237 Dal Maso L. 1
238 Fuchareon S. 1
239 Yuan W. 1
240 Jung J. 1
241 Zhao G. 1
242 Niikawa N. 1
243 Shugart Y.Y. 1
244 Assawamakin A. 1
245 Xiao H. 1
246 Subjareon P. 1
247 Wu J.-Y. 1
248 Mangkorntong N. 1
249 Xu S. 1
250 Lee A. 1
251 Yang J.O. 1
252 Tabata H. 1
253 Zilfalil B.A. 1
254 Srikummool M. 1
255 Palittapongarnpim P. 1
256 Jin L. 1
257 Ukeda H. 1
258 Seielstad M. 1
259 Chen J. 1
260 Ahmed I. 1
261 Abdulla M.A. 1
262 Lee S. 1
263 Kangwanpong D. 1
264 Shimamura T. 1
265 Wang Y. 1
266 Banks E. 1
267 Higuchi K. 1
268 Jakmunee J. 1
269 Kim S. 1
270 Kampuansai J. 1
271 Moonrungsee N. 1
272 Mangkorntong P. 1
273 Band P. 1
274 Thumasanukul,D. 1
275 Punyapornwithaya,V. 1
276 Brown,J.L. 1
277 Hu J. 1
278 Kongphoemphun,A. 1
279 Tipkantha,W. 1
280 Siriaroonrat,B. 1
281 Miller A. 1
282 Khonmee,J. 1
283 Thitaram,C. 1
284 Sathanawongs A. 1
285 Phattanawiboon,B. 1
286 Sumretprasong J. 1
287 Chanmol,W. 1
288 Oranratnachai A. 1
289 Chao P. 1
290 Rojanasthien,S. 1
291 Bates,P.A. 1
292 Nomura A. 1
293 Pongpiachan,P. 1
294 Coates R. 1
295 Layangool P. 1
296 Chotivanich N. 1
297 Aurpibul L. 1
298 Liff J. 1
299 Tongprasert F. 1
300 Mofenson L. 1
301 Kantipong P. 1
302 Prommas S. 1
303 Yuthavisuthi P. 1
304 Hirose K. 1
305 Halue G. 1
306 Hamajima N. 1
307 Techapornroong M. 1
308 Tajima K. 1
309 Friedenreich C. 1
310 Achalapong J. 1
311 Bowonwatanuwong C. 1
312 Sor-suwan,S. 1
313 Ohgaki H. 1
314 Aristhomene L. 1
315 Fentiman I. 1
316 De Cassia Alves Lira R. 1
317 De Sanjosé S. 1
318 Bonhomme J. 1
319 Montalban E. 1
320 Rosas F. 1
321 Infante R. 1
322 Bishop T. 1
323 De Melo M. 1
324 Liu B. 1
325 Costamilan S. 1
326 Lindgard I. 1
327 Fernandes L. 1
328 Pirie K. 1
329 Coelho D. 1
330 Kreitchmann R. 1
331 Mpreira L. 1
332 Rios J. 1
333 Chokephaibulkit J. 1
334 Suphakul S. 1
335 Suwonkerd,W. 1
336 Nurcholis M. 1
337 Sochanta,T. 1
338 Damminsek K. 1
339 Jariyapan,N. 1
340 Zen H. 1
341 Intakhan,N. 1
342 Srisuka,W. 1
343 Buschur S. 1
344 Weinman R. 1
345 Cajahuaringa V. 1
346 Rasri W. 1
347 Mattiucci S. 1
348 Kumar P. 1
349 McMullen-Jackson C. 1
350 Timpone J. 1
351 Anekthananon T. 1
352 Marcou Y. 1
353 Duarte G. 1
354 Ferreira F. 1
355 Pinto J. 1
356 Coutinho C. 1
357 Sperhacke R. 1
358 Kimm K. 1
359 Tai C.-T. 1
360 Kim W.-Y. 1
361 Sidi L. 1
362 Menezes J. 1
363 Ghiasvand R. 1
364 Asmelash A. 1
365 Kolonel L. 1
366 Omoz-Oarhe A. 1
367 Johnson K. 1
368 MacHado E. 1
369 Mao Y. 1
370 Hofer C. 1
371 Kimura R. 1
372 Urban M. 1
373 Marzuki S. 1
374 Tsai W.-C. 1
375 Mandapati K.K. 1
376 Chang C.-J. 1
377 Moysich K. 1
378 Mukerji M. 1
379 McCann S. 1
380 Mitchell W. 1
381 Majumder P.P. 1
382 Ueng K.-C. 1
383 Tsao H.-M. 1
384 Kumar V. 1
385 Kulawonganunchai S. 1
386 Lai P.S. 1
387 Lee J.-Y. 1
388 Liu E.T. 1
389 Higa S. 1
390 Ogwu A. 1
391 John E. 1
392 Britto P. 1
393 Szklo M. 1
394 Currier J. 1
395 Coogan P. 1
396 Hoffman R. 1
397 Rosenberg L. 1
398 Brummel S. 1
399 Palmer J. 1
400 Stewart W. 1
401 Pilotto J. 1
402 Santos B. 1
403 Kakouri E. 1
404 Sugandhavesa P. 1
405 Duffy S. 1
406 Klingman K. 1
407 Schuman L. 1
408 Ivalo S. 1
409 Morabia A. 1
410 Masheto G. 1
411 Joao E. 1
412 Browning R. 1
413 Canfell K. 1
414 Chakhtoura N. 1
415 Coletti A. 1
416 Lissowska J. 1
417 Bullo M. 1
418 Horn-Ross P. 1
419 Shapiro D. 1
420 Cummings S. 1
421 Gnanashanmugam D. 1
422 Gallagher R. 1
423 Losso M. 1
424 Coldman A. 1
425 Pierre M. 1
426 Hislop T. 1
427 Yang P. 1
428 Weinberg A. 1
429 Hannaford P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Randomized trial of stopping or continuing ART among postpartum women with pre-ART CD4 ≥ 400 cells/mm3
ปี พ.ศ. 2559
2 Characteristics of kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus
3 Beam Dynamics Investigation for the Compact Seeded THz-FEL Amplifier
4 The goat semen quality after being frozen using albumin and cholesterol substituted for egg yolk in semen extender
ปี พ.ศ. 2557
5 Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological races of Anopheles crawfordi (Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia
6 Exsheathment and midgut invasion of nocturnally subperiodic Brugia malayi microfilariae in a refractory vector, Aedes aegypti (Thailand strain)
7 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
ปี พ.ศ. 2556
8 Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042
9 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand.
10 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand
ปี พ.ศ. 2555
11 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
12 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
13 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
14 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
15 Ovarian cancer and smoking: Individual participant meta-analysis including 28 114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies
16 Ovarian cancer and body size: Individual participant meta-analysis including 25,157 women with ovarian cancer from 47 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
17 3-O-(E)-p-coumaroyl tormentic acid from Eriobotrya japonica leaves induces caspase-dependent apoptotic cell death in human leukemia cell line
18 Clinical study concerning the relationship between community-acquired pneumonia and viral infection in northern Thailand
19 The regional distribution and correlation between complex fractionated atrial electrograms and dominant frequency during atrial fibrillation
20 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
21 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
22 Anti-inflammatory and chemopreventive effects of triterpene cinnamates and acetates from shea fat
ปี พ.ศ. 2552
23 Mapping human genetic diversity in Asia
24 Empirical accuracy of fine needle aspiration cytology (FNAC) for preoperative diagnoses of malignant breast lumps in hospitals with restricted health resources
25 Predicting factors for atrial fibrillation acute termination during catheter ablation procedures: Implications for catheter ablation strategy and long-term outcome
26 Non-alcoholic steatohepatitis in Nara Medical University Hospital between 2003 and 2008; retrospective study with clinicopathologic analysis
ปี พ.ศ. 2548
27 ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน :
ปี พ.ศ. 2547
28 Orthorhombic Molybdenum Trioxide Whiskers by Vapor Transport Method
29 Periodontitis determined by alveolar bone loss may be associated with elevated serum C-reactive protein in Japanese men
ปี พ.ศ. 2546
30 Acute and long-term effects of white kwao krua Pueraria mirifica, Airy Shaw & Suvantabandhu on reproductive system, serum calcium level and related hormones in female cynomolgus monkeys Macaca Fascicularis