ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kawichai S.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kulich M. 3
2 Celentano D. 3
3 Richter L. 2
4 Chariyalertsak S. 2
5 Srithanaviboonchai K. 2
6 Morin S. 2
7 Gray G. 2
8 Coates T. 2
9 Mbwambo J. 2
10 Tsai Y. 2
11 Sweat M. 2
12 Chingono A. 2
13 Khumalo-Sakutukwa G. 2
14 Sopajaree K. 2
15 Genberg B. 2
16 Beyrer C. 2
17 Chariyalertsak C. 2
18 Mulawa M. 2
19 Prapamontol T. 2
20 Singh B. 2
21 Sadowski A. 2
22 Wiriya W. 1
23 Ganranoo L. 1
24 Chantara S. 1
25 Lapanantnoppakhun S. 1
26 Pathom-Aree W. 1
27 Salrasee W. 1
28 Grudpan K. 1
29 Lin N. 1
30 Khamkaew C. 1
31 Srinual N. 1
32 Ohtake,N. 1
33 Anuwong,C. 1
34 Cheeptham N. 1
35 Pani S. 1
36 Janta R. 1
37 Okitsu S. 1
38 Ruamrungsri,S. 1
39 Hlubinka D. 1
40 Hlavka Z. 1
41 Khamrin P. 1
42 Takebe Y. 1
43 Hausler H. 1
44 Maneekarn N. 1
45 McGrath N. 1
46 Ushijima K. 1
47 Naksen W. 1
48 Hidaka S. 1
49 McIntyre J. 1
50 Ushijima H. 1
51 Jakmunee J. 1
52 Akasaki H. 1
53 Shimoyamada M. 1
54 Visaruratana S. 1
55 Tsuji M. 1
56 Phromraksa P. 1
57 Nagano H. 1
58 Yu S. 1
59 Wichajarn M. 1
60 Donnell D. 1
61 Karim S. 1
62 Frohlich J. 1
63 Szekeres G. 1
64 van Rooyen H. 1
65 Eshleman S. 1
66 Salazar-Austin N. 1
67 Han X. 1
68 Suzuki T. 1
69 Silsupadol,P. 1
70 Sano N. 1
71 Ikeda H. 1
72 Hawkes,T.D. 1
73 Ohyama,T. 1
74 Mawatari T. 1
75 Woollacott,M.H. 1
76 Mitsui H. 1
77 Khamboonruang C. 1
78 Nokeaingtong K. 1
79 Khuwuthyakorn V. 1
80 Robertson G. 1
81 Visrutaratna P. 1
82 Saekhow P. 1
83 Tanaka A. 1
84 Cressey T.R. 1
85 Mickalian J. 1
86 Lane T. 1
87 Lallemant M. 1
88 Kevany S. 1
89 Kawamura, Tsuneo 1
90 Green H. 1
91 Morfit S. 1
92 Visrutaratna S. 1
93 Gibb D.M. 1
94 Saidi Y. 1
95 Compagnucci A. 1
96 Treluyer J.-M. 1
97 Steward W. 1
98 Chatchai Marnadee 1
99 Carrico A. 1
100 Pettifor A. 1
101 Bamanyisa C. 1
102 Maman S. 1
103 Abler L. 1
104 Joseph P. 1
105 Ngubani T. 1
106 Chovenye L. 1
107 Kilonzo G. 1
108 Link B. 1
109 Zelaya C. 1
110 Mrumbi K. 1
111 Lema F. 1
112 Hogan N. 1
113 Jubenkanda T. 1
114 Burger D.M. 1
115 Piwowar-Manning E. 1
116 Mori T. 1
117 Laeyendecker O. 1
118 Shimizu N. 1
119 Apichartpiyakul C. 1
120 Johnson-Lewis L. 1
121 Fritz K. 1
122 Hoshino H. 1
123 Hoque A. 1
124 Modiba P. 1
125 Mhlongo S. 1
126 Ohtsuki T. 1
127 Gregowski A. 1
128 Celentano D.D. 1
129 Razak M.H. 1
130 Murima O. 1
131 Go V.F. 1
132 Wiewel E.W. 1
133 Machinda T. 1
134 Sendah M. 1
135 Suriyanon V. 1
136 Timbe A. 1
137 Woelk G. 1
138 Curran K. 1
139 Jittiwutitikarn J. 1
140 Srirak N. 1
141 Fiamma A. 1
142 Vongchak T. 1
143 Jinno-Oue A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 3
7 2554 1
8 2553 2
9 2551 2
10 2549 1
11 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Rubber Blend (ENR25/NBR) Based Pressure-Sensitive Adhesives
2 Age-Related Differences in Socio-demographic and Behavioral Determinants of HIV Testing and Counseling in HPTN 043/NIMH Project Accept
3 First evidence of high urinary 1-hydroxypyrene level among rural school children during smoke haze episode in Chiang Mai Province, Thailand
ปี พ.ศ. 2559
4 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
5 Emission characteristics of carboxylates in PM2.5 from incense burning with the effect of light on acetate
6 Coincidental detection of genomes of porcine parvoviruses and porcine circovirus type 2 infecting pigs in Japan
ปี พ.ศ. 2558
7 Sirenomelia type VI (sympus apus) in one of dizygotic twins at Chiang Mai University Hospital
8 Potential PM2.5 impacts of festival-related burning and other inputs on air quality in an urban area of southern Taiwan
ปี พ.ศ. 2557
9 Characterisation of proteins in the storage organs of Curcuma alismatifolia Gagnep
ปี พ.ศ. 2556
10 Screening of volcanic cave actinomycetes for antimicrobial activity against Paenibacillus larvae, a honey bee pathogen
ปี พ.ศ. 2555
11 Development of driving and steering unit of orchard sprinkler boat using fluidics - Switching characteristics, bow thrust of the model fluidics and boat turning radius
12 Why does older adults' balance become less stable when walking and performing a secondary task? Examination of attentional switching abilities
13 Hydrolysis of soybean 7S and 11S globulins using bacillus subtilis
ปี พ.ศ. 2554
14 Community-based intervention to increase HIV testing and case detection in people aged 16-32 years in Tanzania, Zimbabwe, and Thailand (NIMH Project Accept, HPTN 043): A randomised study
ปี พ.ศ. 2553
15 Molecular detection of kobuvirus sequences in stool samples collected from healthy pigs in Japan
16 Awareness about antiretroviral treatment, intentions to use condoms, and decisions to have an HIV test among rural northern lowland Thai and ethnic minority young adults
ปี พ.ศ. 2551
17 A formylpeptide receptor, FPRL1, acts as an efficient coreceptor for primary isolates of human immunodeficiency virus
18 Plasma drug concentrations and virologic evaluations after stopping treatment with nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitors in HIV type 1-infected children
ปี พ.ศ. 2549
19 Simple spectrophotometric flow injection system with an in-valve minicolumn for enhancement during the determination of chromium(III) using EDTA
ปี พ.ศ. 2548
20 Injection prevalence and risks among male ethnic minority drug users in northern Thailand