ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Karnik, Tanay
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- ธนวรรณ การะเวก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Shi, Yiyu 1
2 He, Lei 1
3 Yu, Hao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2548 1