ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kao T.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Choochote,W. 4
2 Suriya C. 4
3 Kunaviktikul W. 4
4 Kasatpibal N. 4
5 Saeung,A. 4
6 Silpisornkosol S. 3
7 Boosiri B. 3
8 Jimakorn P. 3
9 Somboon,P. 3
10 Chutivongse S. 3
11 Gonzalez C. 3
12 Peto R. 3
13 Virutamasen P. 3
14 Marchbanks P. 3
15 Otsuka,Y. 3
16 Weiderpass E. 3
17 Hankinson S. 3
18 Baimai,V. 3
19 Thongsahuan,S. 3
20 Wingo P. 3
21 Peterson H. 3
22 Tjonneland A. 3
23 Doll R. 3
24 Ory H. 3
25 Wongsrichanalai C. 3
26 Magnusson C. 3
27 Lee N. 3
28 Rohan T. 3
29 Calle E. 3
30 Gapstur S. 3
31 Collins R. 3
32 Theetranont C. 3
33 Reeves G. 3
34 Koetsawang S. 3
35 Martin N. 3
36 Patel A. 3
37 Pardthaisong T. 3
38 Goodill A. 3
39 Green J. 3
40 Talamini R. 3
41 Hermon C. 3
42 Callaghan K. 3
43 Crossley B. 3
44 Bull D. 3
45 Rachawat D. 3
46 Beral V. 3
47 Chantarakul N. 3
48 Selmer R. 2
49 Graff-Iversen S. 2
50 Schairer C. 2
51 Green A. 2
52 Siskind V. 2
53 Hoover R. 2
54 Webb P. 2
55 Bain C. 2
56 Brinton L. 2
57 Palli D. 2
58 Lertwattanasakul N. 2
59 van den Brandt P. 2
60 Black A. 2
61 Freedman D. 2
62 Hsing A. 2
63 Hartge P. 2
64 Lacey J. 2
65 Tuan T.-C. 2
66 Chen S.-A. 2
67 Hu Y.-F. 2
68 Lo L.-W. 2
69 Manosroi J. 2
70 Akihisa T. 2
71 Schouten L. 2
72 Manosroi A. 2
73 Lin Y.-J. 2
74 Chang S.-L. 2
75 Rodrussamee N. 2
76 Murata M. 2
77 Limtong S. 2
78 Yamada M. 2
79 Udyavar A.R. 2
80 Wongcharoen W. 2
81 Suprayogi 2
82 Purdie D. 2
83 Moser K. 2
84 Gaitskell K. 2
85 Sitas F. 2
86 Titus-Ernstoff L. 2
87 Byers T. 2
88 Vessey M. 2
89 Mosgaard B. 2
90 Lubin F. 2
91 Hirsh-Yechezkel G. 2
92 Park,M. 2
93 Min,G. 2
94 Wolk A. 2
95 Fukuda,M. 2
96 Adami H. 2
97 Chetrit A. 2
98 Thomas D. 2
99 Yeates D. 2
100 Sadetzki S. 2
101 Franceschi S. 2
102 Tworoger S. 2
103 Clavel-Chapelon F. 2
104 La Vecchia C. 2
105 Negri E. 2
106 Riman T. 2
107 Freudenheim J. 2
108 Riboli E. 2
109 Cramer D. 2
110 Anderson K. 2
111 Weiss N. 2
112 Chang-Claude J. 2
113 Folsom A. 2
114 Kaaks R. 2
115 Robien K. 2
116 Rossing M. 2
117 Kennedy G.C. 1
118 Patumanond J. 1
119 Jinam T.A. 1
120 Sukkasem U. 1
121 Khurana P. 1
122 Kim H.-L. 1
123 Kim K. 1
124 Nonomura A. 1
125 Ho S.-F. 1
126 Hoh B.P. 1
127 Matsumoto S. 1
128 Oobayashi K. 1
129 Kongkarnka S. 1
130 Huang W. 1
131 Fukui H. 1
132 Inoko H. 1
133 Uemura M. 1
134 Jha P. 1
135 Chang C.-J. 1
136 Mandapati K.K. 1
137 Majumder P.P. 1
138 Ueng K.-C. 1
139 Tsai W.-C. 1
140 Marzuki S. 1
141 Mukerji M. 1
142 Mitchell W. 1
143 Han J. 1
144 Liu E.T. 1
145 Higa S. 1
146 Kimura R. 1
147 Kimm K. 1
148 Tai C.-T. 1
149 Kulawonganunchai S. 1
150 Kumar V. 1
151 Lee J.-Y. 1
152 Lai P.S. 1
153 Tsao H.-M. 1
154 Kim W.-Y. 1
155 Calacal G.C. 1
156 Allen N. 1
157 Gajalakshmi V. 1
158 Maso L. 1
159 Jin L. 1
160 Palittapongarnpim P. 1
161 Lee S. 1
162 Chen J. 1
163 Seielstad M. 1
164 Peeters P. 1
165 Eliassen H. 1
166 Kunde D. 1
167 Kay C. 1
168 Naritomi K. 1
169 Binns C. 1
170 Nishan P. 1
171 Ness R. 1
172 Hopper J. 1
173 Zhang M. 1
174 Abdulla M.A. 1
175 Ahmed I. 1
176 Bunyaratavej P. 1
177 Delfin F.C. 1
178 Hataitip Trisomboon 1
179 Edo J. 1
180 Saito T. 1
181 Gojobori T. 1
182 Murakami M. 1
183 Ghang H. 1
184 De Ungria M.C.A. 1
185 Suchinda Malaivijitnond 1
186 Chaurasia A. 1
187 Brahmachari S.K. 1
188 Bhak J. 1
189 Chen C.-H. 1
190 Chen Y.-T. 1
191 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
192 Chu J. 1
193 Shimazaki Y. 1
194 Assawamakin A. 1
195 Subjareon P. 1
196 Wu J.-Y. 1
197 Mangkorntong P. 1
198 Xiao H. 1
199 Mangkorntong N. 1
200 Yang J.O. 1
201 Tabata H. 1
202 Xu S. 1
203 Wang H. 1
204 Choopun S. 1
205 Akazawa H. 1
206 Tan A. 1
207 Masters E.T. 1
208 Tokunaga K. 1
209 Tabata K. 1
210 Wang E. 1
211 Suzuki T. 1
212 Villamor L.P. 1
213 Ebeling K. 1
214 Shugart Y.Y. 1
215 Kim S. 1
216 Jakmunee J. 1
217 Wang Y. 1
218 Moonrungsee N. 1
219 Kampuansai J. 1
220 Ukeda H. 1
221 Kangwanpong D. 1
222 Shimamura T. 1
223 Higuchi K. 1
224 Srikummool M. 1
225 Fuchareon S. 1
226 Yoo H.-S. 1
227 Tongsima S. 1
228 Yuan W. 1
229 Niikawa N. 1
230 Zilfalil B.A. 1
231 Jung J. 1
232 Zhao G. 1
233 Tabbada K.A. 1
234 Tokuda H. 1
235 Watanabe H. 1
236 Ong R. 1
237 Tharavichitkul P. 1
238 Padilla C.D. 1
239 Sanchai T. 1
240 Phipps M.E. 1
241 Hara K. 1
242 Perdigon H.B. 1
243 Oka A. 1
244 Maneekarn N. 1
245 Tso H.-W. 1
246 Nishida N. 1
247 Tai C.-. 1
248 Oh B. 1
249 Sirisanthana T. 1
250 Ohashi J. 1
251 Khantawa B. 1
252 Oh S. 1
253 Yahara K. 1
254 Png E. 1
255 Sudoyo H. 1
256 Sinha A. 1
257 Sidek M.R. 1
258 Sugano S. 1
259 Kojima N. 1
260 Suzuki Y. 1
261 Yasukawa K. 1
262 Suryadi H. 1
263 Khositsakulchai W. 1
264 Scaria V. 1
265 Nakazono Y. 1
266 Sakaki Y. 1
267 Gotoh K. 1
268 Salvador J.M. 1
269 Imamura Y. 1
270 Hamada N. 1
271 Sandraling Y. 1
272 Ngamphiw C. 1
273 Mpreira L. 1
274 Coogan P. 1
275 Britto P. 1
276 Szklo M. 1
277 Hoffman R. 1
278 Palmer J. 1
279 Masheto G. 1
280 Rosenberg L. 1
281 Brummel S. 1
282 Currier J. 1
283 Stewart W. 1
284 Duffy S. 1
285 Santos B. 1
286 Kakouri E. 1
287 Klingman K. 1
288 Morabia A. 1
289 Pilotto J. 1
290 Schuman L. 1
291 Ivalo S. 1
292 Band P. 1
293 Joao E. 1
294 Coletti A. 1
295 Browning R. 1
296 Canfell K. 1
297 Lissowska J. 1
298 Shapiro D. 1
299 John E. 1
300 Bullo M. 1
301 Horn-Ross P. 1
302 Chakhtoura N. 1
303 Cummings S. 1
304 Gallagher R. 1
305 Losso M. 1
306 Coldman A. 1
307 Pierre M. 1
308 Hislop T. 1
309 Gnanashanmugam D. 1
310 Yang P. 1
311 Weinberg A. 1
312 Sugandhavesa P. 1
313 Marcou Y. 1
314 Kongphoemphun,A. 1
315 Hu J. 1
316 Thumasanukul,D. 1
317 Miller A. 1
318 Siriaroonrat,B. 1
319 Pongpiachan,P. 1
320 Nomura A. 1
321 Tipkantha,W. 1
322 Punyapornwithaya,V. 1
323 Brown,J.L. 1
324 Oranratnachai A. 1
325 Chanmol,W. 1
326 Sathanawongs A. 1
327 Bates,P.A. 1
328 Rojanasthien,S. 1
329 Khonmee,J. 1
330 Thitaram,C. 1
331 Chao P. 1
332 Hamajima N. 1
333 Halue G. 1
334 Aurpibul L. 1
335 Coates R. 1
336 Layangool P. 1
337 Liff J. 1
338 Kantipong P. 1
339 Anekthananon T. 1
340 Tongprasert F. 1
341 Mofenson L. 1
342 Chotivanich N. 1
343 Prommas S. 1
344 Tajima K. 1
345 Techapornroong M. 1
346 Hirose K. 1
347 Bowonwatanuwong C. 1
348 Achalapong J. 1
349 Yuthavisuthi P. 1
350 Friedenreich C. 1
351 Ogwu A. 1
352 Kolonel L. 1
353 Sor-suwan,S. 1
354 Ohgaki H. 1
355 Jariyapan,N. 1
356 Sumretprasong J. 1
357 Phattanawiboon,B. 1
358 Santella R. 1
359 Neugut A. 1
360 Berrington de Gonzalez A. 1
361 Zen H. 1
362 Intakhan,N. 1
363 Srisuka,W. 1
364 Buschur S. 1
365 McMullen-Jackson C. 1
366 Nurcholis M. 1
367 Suwonkerd,W. 1
368 Damminsek K. 1
369 Sochanta,T. 1
370 Suphakul S. 1
371 Baines C. 1
372 Kreiger N. 1
373 Banks E. 1
374 Dal Maso L. 1
375 Lee A. 1
376 Hampton J. 1
377 Newcomb P. 1
378 McCann S. 1
379 Moysich K. 1
380 Urban M. 1
381 Persson I. 1
382 Heuch I. 1
383 Stahlberg C. 1
384 Jorgensen T. 1
385 Wall C. 1
386 Pedersen A. 1
387 Flesch-Janys D. 1
388 Cauley J. 1
389 Hakansson N. 1
390 Timpone J. 1
391 Kumar P. 1
392 Coutinho C. 1
393 Duarte G. 1
394 Ferreira F. 1
395 Sperhacke R. 1
396 Lindgard I. 1
397 Fernandes L. 1
398 Liu B. 1
399 Costamilan S. 1
400 Pinto J. 1
401 Sidi L. 1
402 Omoz-Oarhe A. 1
403 Ghiasvand R. 1
404 Asmelash A. 1
405 Johnson K. 1
406 Hofer C. 1
407 Menezes J. 1
408 MacHado E. 1
409 Mao Y. 1
410 Pirie K. 1
411 Kreitchmann R. 1
412 Rios J. 1
413 Montalban E. 1
414 Rosas F. 1
415 Chokephaibulkit J. 1
416 Rasri W. 1
417 Mattiucci S. 1
418 Weinman R. 1
419 Cajahuaringa V. 1
420 Infante R. 1
421 Bonhomme J. 1
422 Bishop T. 1
423 De Melo M. 1
424 Coelho D. 1
425 De Cassia Alves Lira R. 1
426 Fentiman I. 1
427 De Sanjosé S. 1
428 Aristhomene L. 1
429 Hannaford P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Randomized trial of stopping or continuing ART among postpartum women with pre-ART CD4 ≥ 400 cells/mm3
ปี พ.ศ. 2559
2 Characteristics of kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus
3 Beam Dynamics Investigation for the Compact Seeded THz-FEL Amplifier
4 The goat semen quality after being frozen using albumin and cholesterol substituted for egg yolk in semen extender
ปี พ.ศ. 2557
5 Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological races of Anopheles crawfordi (Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia
6 Exsheathment and midgut invasion of nocturnally subperiodic Brugia malayi microfilariae in a refractory vector, Aedes aegypti (Thailand strain)
7 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
ปี พ.ศ. 2556
8 Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042
9 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand.
10 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand
ปี พ.ศ. 2555
11 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
12 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
13 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
14 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
15 Ovarian cancer and smoking: Individual participant meta-analysis including 28 114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies
16 Ovarian cancer and body size: Individual participant meta-analysis including 25,157 women with ovarian cancer from 47 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
17 3-O-(E)-p-coumaroyl tormentic acid from Eriobotrya japonica leaves induces caspase-dependent apoptotic cell death in human leukemia cell line
18 Clinical study concerning the relationship between community-acquired pneumonia and viral infection in northern Thailand
19 The regional distribution and correlation between complex fractionated atrial electrograms and dominant frequency during atrial fibrillation
20 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
21 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
22 Anti-inflammatory and chemopreventive effects of triterpene cinnamates and acetates from shea fat
ปี พ.ศ. 2552
23 Mapping human genetic diversity in Asia
24 Empirical accuracy of fine needle aspiration cytology (FNAC) for preoperative diagnoses of malignant breast lumps in hospitals with restricted health resources
25 Predicting factors for atrial fibrillation acute termination during catheter ablation procedures: Implications for catheter ablation strategy and long-term outcome
26 Non-alcoholic steatohepatitis in Nara Medical University Hospital between 2003 and 2008; retrospective study with clinicopathologic analysis
ปี พ.ศ. 2548
27 ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน :
ปี พ.ศ. 2547
28 Orthorhombic Molybdenum Trioxide Whiskers by Vapor Transport Method
29 Periodontitis determined by alveolar bone loss may be associated with elevated serum C-reactive protein in Japanese men
ปี พ.ศ. 2546
30 Acute and long-term effects of white kwao krua Pueraria mirifica, Airy Shaw & Suvantabandhu on reproductive system, serum calcium level and related hormones in female cynomolgus monkeys Macaca Fascicularis