ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kanokvate Tungpimolrut
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kanokvate Tungpimolrut
- Kanokvate Tungpimolrat
- Kanokvate, Tungpimolrut
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 20
2 Itthisek Nilkhamhang 8
3 Pakasit Somsiri 7
4 ปกาศิต สมศิริ 6
5 Niyom Nulek 5
6 Prapon Jitkreeyarn 5
7 Waree Kongprawechnon 5
8 ประพนธ์ จิตรกรียาน 5
9 สืบสรวง คชาภรณ์กุล 5
10 นิยม หนูเล็ก 5
11 Seubsuang Kachapornkul 5
12 กิตติพงศ์ เอกไชย 4
13 Kittipong Ekkachai 4
14 ณัฐพล ชโยพิทักษ์ 3
15 Ruchao Pupadubsin 3
16 Nattapon Chayopitak 3
17 ฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป์ 3
18 Apicit Tantaworrasilp 3
19 อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ 3
20 Sumeth Yuenyong 3
21 Hiroaki Hayashi 2
22 Kensaku Nakamura 2
23 Tadashi Fukao 2
24 มงคล กงศ์หิรัญ 2
25 Akira Chiba 2
26 Mongkol Konghirun 2
27 อิทธิเศก นิลกำแหง 2
28 Pipatthana Phatiwuttipat 2
29 วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล 2
30 ธีรเดช พิญญพงษ์ 2
31 Wuttikorn Chaopramualkul 2
32 อุดม โกมินทร์ 2
33 ประสิทธิ์ จำปา 1
34 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
35 Pathompong Jaiwat 1
36 Toshiaki Kondo 1
37 Akinori Nishihara 1
38 Prasit Champa 1
39 Thanarat Sirijuntanan 1
40 พงศกร สีขาว 1
41 Wanlaya Laungnarutai 1
42 Udom Lewlomphaisarl 1
43 เจษฎา ขัดทองงาม 1
44 Santipong Karukanan 1
45 ชลลดา ธีระวร 1
46 ภานุพันธ์ ขวัญสุด 1
47 Adisorn Tuantranont 1
48 M. Azizur Rahman 1
49 Siripong Varongkriengkrai 1
50 Pakpoom Patompak 1
51 Jirayut Phontip 1
52 Sittichai Munggonrit 1
53 Pichai Aree 1
54 ประกอบ โกเมศวรากุล 1
55 สิทธิชัย มังกรฤทธิ์ 1
56 Jadesada Maneeratanaporn 1
57 จิรายุส ผลทิพย์ 1
58 Shinya Ito 1
59 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
60 Mitsunobu Yoshida 1
61 David Dorrell 1
62 Natchpong Hatti 1
63 ณัชพงศ์ หัตถิ 1
64 Suthee Phoojaruenchanachai 1
65 วุฒิภัทร คอวนิช 1
66 Chatunapalak, I 1
67 Waree Kongprawechon 1
68 Nishihara, Akinori 1
69 Thitipong Sansanayuth 1
70 Srivises, W. 1
71 นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ 1
72 W. Srivises 1
73 Waree, Kongprawechnon 1
74 Thanarat, Sirijuntanun 1
75 Supawan Kumpituck 1
76 Weerasak Chaichan 1
77 Toshiaki, Kondo 1
78 Kondo, T. 1
79 Nishihara, Akinoki 1
80 Pathompong, Jaiwat 1
81 Nuntawat Thitichaiworakorn 1
82 ธีรพงศ์ ฟองจันทร์ 1
83 สันติพงศ์ ครุกานันต์ 1
84 อุดม ลิ่วลมไพศาล 1
85 วัลยา เหลืองนฤทัย 1
86 คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ 1
87 ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ 1
88 อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล 1
89 ทรงกรด ธิราชัย 1
90 กนกวรรณ ตันไถง 1
91 Udom Komin 1
92 Wutthiphat Covanich 1
93 Theerapong Fongjun 1
94 Sirichai Nithi-Uthai 1
95 Kamonwan Tanta-ngai 1
96 สิริชัย นิธิอุทัย 1
97 ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 6
3 2553 7
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 2
9 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Childhood musical murmur classification with support vector machine technique
2 Teleoperation with inverse dynamics control for PHANToM Omni haptic device
3 Design of a smart shoe for reliable gait analysis using fuzzy logic
4 A novel approach to model magneto-rheological dampers using EHM with a feed-forward neural network
5 Design of a smart shoe for reliable gait analysis using state transition theory
ปี พ.ศ. 2554
6 A framework for automatic heart sound analysis without segmentation
7 Cardiac auscultation analysis system with neural network and SVM technique
8 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
9 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
10 A framework for automatic heart sound analysis without segmentation
11 Instantaneous Torque Control of Microstepping Bipolar PWM Drive of Two-Phase Stepping Motor
ปี พ.ศ. 2553
12 Adaptive inverse dynamics control for triple rotary joint mainipulator
13 ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ ระยะที่ 2
14 ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
15 Image enhancement techniques for tele-slit lamp microscopy
16 Total Sliding Mode Position Control of a Linear Variable Reluctance Motor
17 Implementation of Speed Controlled Permanent-Magnet Synchronous Motor Drive Using Low-Resolution Encoder for Low-Cost Applications
18 Image enhancement techniques for tele-slit lamp microscopy
ปี พ.ศ. 2552
19 Stereo based vision system for cardiac auscultation tele-diagnostic system
20 การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
21 ระบบตรวจวัดการทำงานแผงเซลล์แสงอาทิตย์
22 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด
23 Efficiency Improvements of Switched Reluctance Motors With High-Quality Iron Steel and Enhanced Conductor Slot Fill
24 กระบวนการหาค่าตัวแปรของลิเนียร์มอเตอร์แบบมีแม่เหล็กถาวรสำหรับ การควบคุมแรงอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2551
25 Test Result of an SRTest Result of an SRM made From a Layered Block of Heat Treated Amorphous AlloysM made From a Layered Block of Heat Treated Amorphous Alloys
26 การจำลองควบคุมมอเตอร์แบบสวิตซ์รีลัคแตนซ์ด้วยวิธีการควบคุมแรงบิดที่เกิดขึ้นโดยตรงแบบ 4 ควอดแรนท์
ปี พ.ศ. 2550
27 Three-phase full-bridge converters applied to switched reluctance motor drives with a modified switching strategy
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนามอเตอร์และระบบขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแบบสวิทช์รีลัคแตนซ์
ปี พ.ศ. 2548
29 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
30 เครื่องชารจ์แบตเตอรี่แบบรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2546
31 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (บทเรียนจากเพื่อนบ้าน)