ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kanjana Tisayaticom
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Kanjana Tisayatikom
- Kanjana Tisayathikom
- Khanchana Tisayaatikhom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Viroj Tangcharoensathien 10
2 กัญจนา ติษยาธิคม 10
3 วลัยพร พัชรนฤมล 9
4 Walaiporn Patcharanarumol 8
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 7
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
7 Supon Limwattananon 5
8 จิตปราณี วาศวิท 4
9 Phusit Prakongsai 4
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
11 Chulaporn Limwattananon 4
12 Chitpranee Vasavid 3
13 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
15 ภูษิต ประคองสาย 2
16 Thananan Rattanachodpanich 2
17 International Health Policy Program 2
18 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
19 Kanitta Bundhamcharoen 2
20 Zhao, Yuxin 1
21 Laksono Trisnantoro 1
22 Odton P 1
23 Sirinya Phulkerd 1
24 กฤษดา แสวงดี 1
25 Suwanna Mugem 1
26 Tin, Keith 1
27 Brown DW 1
28 Tao, Sihai 1
29 Ibragimova, Shamsia 1
30 Huq, Mohammed Nazmul 1
31 Herrin, Alejandro N 1
32 Anup Karan 1
33 Ng, Chiu Wan 1
34 Racelis, Rachel 1
35 Pande, Badri Raj 1
36 Krisada Sawaengdee 1
37 Kanitta Budhamcharoen 1
38 Nareerut Pudpong 1
39 Patcharee Phetthongyok 1
40 นารีรัตน์ ผุดผ่อง 1
41 Chitpranee Vasvid 1
42 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
43 Chipanee Wasawit 1
44 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
45 Cichon, Michael 1
46 Harbianto, Deni 1
47 พัชรี เพชรทองหยก 1
48 Nithiwat Saengruang 1
49 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
50 Rapeepong Suphanchaimat 1
51 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
52 สตพร จุลชู 1
53 Sataporn Julchoo 1
54 Pigunkaew Sinam 1
55 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
56 Nucharapon Liangruenrom 1
57 Kornkaew Chantapasa 1
58 Panumas Phumas 1
59 Rangsan Sripirom 1
60 ชาฮีดา วิริยาทร 1
61 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
62 Shaheda Viriyathorn 1
63 Yaowaluk Wanwong 1
64 ภานุมาศ ภูมาศ 1
65 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
66 Atitaya Thiemphaiwan 1
67 Wiroj Tangcharoesathien 1
68 Walaiporn Phacharanarumol 1
69 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
70 กรแก้ว จันทภาษา 1
71 Sumon Sakolchai 1
72 สุมนต์ สกลไชย 1
73 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
74 Surasak Chaiyasong 1
75 Shiva Raj Adhikari 1
76 Kunakorn Ieawsuwan 1
77 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
78 O'Donnell O 1
79 Van Doorslaer, Eddy 1
80 Aparnaa Somanathan 1
81 Rannan-Eliya, Ravi P 1
82 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
83 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
84 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
85 Amonrat Manawatthanawong 1
86 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
87 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
88 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
89 Chompoonut Topothai 1
90 Thitikorn Topothai 1
91 Garg, Charu C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 5
3 2551 2
4 2549 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2560
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
7 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
8 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2549
9 Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data