ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kamwanna T.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dararutana P. 6
2 Promarak V. 5
3 Jungsuttiwong S. 5
4 Thongleurm C. 5
5 Intarasiri S. 5
6 Won-In K. 5
7 Sirithip K. 4
8 Namuangruk S. 4
9 Yu L.D. 4
10 Kungwan N. 4
11 Sudyoadsuk T. 4
12 Tancharakorn S. 3
13 Dhanmanonda W. 3
14 Singkarat S. 3
15 Tarsang R. 3
16 Tohno Y. 3
17 Thongkam Y. 3
18 Minami T. 3
19 Mahakkanukrauh P. 2
20 Azuma C. 2
21 Tohno S. 2
22 Prachumrak N. 2
23 Jeynes C. 2
24 Tantanuch W. 2
25 Moriwake Y. 2
26 Jakmunee J. 2
27 Chu P.K. 2
28 Grudpan K. 2
29 Kantaputra P.N. 2
30 Niikawa N. 2
31 Kirkby K. 2
32 Khamsuwan J. 2
33 Panyarat K. 1
34 Bunupuradah T. 1
35 Hansudewechakul R. 1
36 Buranasiri B. 1
37 Oberdorfer P. 1
38 Rujiwatra A. 1
39 Chokephaibulkit K. 1
40 Kariminia A. 1
41 Roncali J. 1
42 Lumbiganon P. 1
43 Prior T. 1
44 Surinwong S. 1
45 Saosaovaphak A. 1
46 Saphonn V. 1
47 Thumachai C. 1
48 Oishi T. 1
49 Chaiboonsri C. 1
50 Chinnakum W. 1
51 Kang S.-Y. 1
52 Nallusamy R. 1
53 Somboot W. 1
54 Hayashi M. 1
55 Piboonrungroj P. 1
56 Azuma A.S.C. 1
57 Chawalit P. 1
58 Suwanahoy P. 1
59 Sangkakorn K. 1
60 Laowatthanaphong S. 1
61 Nishiwaki F. 1
62 Katewongsa P. 1
63 Konharn K. 1
64 Purakom A. 1
65 for the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. 1
66 Choosakul C. 1
67 Shen L.-Y. 1
68 Sohn AH. 1
69 Santiworakul A. 1
70 Sriramatr S. 1
71 Surakhot Y. 1
72 Aukkaravittayapun S. 1
73 Sudyodsuk T. 1
74 Bull F. 1
75 Rosenberg M. 1
76 Rattanatwan R. 1
77 Wati DK. 1
78 Nakornkhet K. 1
79 Viet DC. 1
80 Sansongsiri S. 1
81 Yu L. 1
82 Kumarasamy N. 1
83 Khanhdung KT. 1
84 Thongtem S. 1
85 Kurniati N. 1
86 Yankai A. 1
87 Amornsriwatanakul A. 1
88 Fong SM. 1
89 Razali K. 1
90 Sitilertpisan P. 1
91 Yusoff NK. 1
92 Boonyawan D. 1
93 Takakura Y. 1
94 Dasgupta P.K. 1
95 Ishida T. 1
96 Yamasaki K. 1
97 Nagul Cooharojananone 1
98 Suphakant Phimoltares 1
99 Wongrat E. 1
100 Brown I.G. 1
101 Kondoh S. 1
102 Ohashi H. 1
103 Sato M. 1
104 Matsumoto N. 1
105 Harada N. 1
106 Sugawara H. 1
107 Hongsith N. 1
108 Chairuangsri T. 1
109 Lei H. 1
110 Kondo T. 1
111 Hoshi Y. 1
112 Onai Y. 1
113 Dangtip S. 1
114 Wang M.H. 1
115 Uchida T. 1
116 Nishide T. 1
117 Mangkorntong P. 1
118 Mangkorntong N. 1
119 Choopun S. 1
120 Sawada Y. 1
121 Tokiwa S. 1
122 Vilaithong T. 1
123 Ogino T. 1
124 Yamada M.-O. 1
125 Krit W.-I. 1
126 Leelawathanasuk T. 1
127 Vaidhayakarn P. 1
128 Ongkana N. 1
129 Pongkrapan S. 1
130 Maruyama H. 1
131 Suksawang S. 1
132 Chitpakdee C. 1
133 Gan X.-X. 1
134 Hong S.-J. 1
135 Tanthanuch W. 1
136 Sukontason K. 1
137 Fuekhad P. 1
138 Nishi M. 1
139 Fukushima Y. 1
140 Yoshiura K.-I. 1
141 Ohta T. 1
142 Songsiriritthigul P. 1
143 Thongbai C. 1
144 Tomita H. 1
145 Pansay S. 1
146 Shinohara Y. 1
147 Tanaka Y. 1
148 Namuangrak S. 1
149 Saengsuwan S. 1
150 Higashiyama I. 1
151 Yakhantip T. 1
152 Suttisintong K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 5
3 2559 2
4 2558 1
5 2557 2
6 2556 4
7 2555 3
8 2554 6
9 2553 2
10 2552 2
11 2551 2
12 2548 1
13 2546 1
14 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The Determinants Of Long And Medium Haul International Tourists’ Length Of Stay In Malaysia
ปี พ.ศ. 2560
2 An exploiting of cost-effective direct current conductivity detector in gas diffusion flow injection system
3 A supply chain analysis of incentive travels: A case of Thailand
4 Crystal structures and gas adsorption behavior of new lanthanide-benzene-1,4-dicarboxylate frameworks
5 Significant enhancement in the performance of porphyrin for dye-sensitized solar cells: Aggregation control using chenodeoxycholic acid
6 Anchoring number-performance relationship of zinc-porphyrin sensitizers for dye-sensitized solar cells: A combined experimental and theoretical study
ปี พ.ศ. 2559
7 Effect of titanium dioxide blocking layer deposited by cathodic arc plasma on the energy conversion efficiency of dye-sensitized solar cells
8 Results from Thailand's 2016 report card on physical activity for children and youth
ปี พ.ศ. 2558
9 Effects of π-linker, anchoring group and capped carbazole at meso-substituted zinc-porphyrins on conversion efficiency of DSSCs
ปี พ.ศ. 2557
10 Theoretical investigation of the charge-transfer properties in different meso-linked zinc porphyrins for highly efficient dye-sensitized solar cells
11 Differences in Elements Between Intact and Disrupted Human Ligamenta Capitum Femorum
ปี พ.ศ. 2556
12 Micro coulometric titration in a liquid drop
13 Characterizing HIV Manifestations and Treatment Outcomes of Perinatally Infected Adolescents in Asia
14 Can Market Integration Explain Informational Efficiency Of Malaysian Listed Firms?
15 Characterization on mosaic glass found at Phu Khao Thong, southern area of Thailand
ปี พ.ศ. 2555
16 Characterization of enameled glass excavated from Laem Pho, southern Thailand
17 Corrosion of ancient glass beads found in Southern Thailand
18 Characterization of enameled glass excavated from Laem Pho, southern Thailand
ปี พ.ศ. 2554
19 Raman spectroscopic study on archaeological glasses in Thailand: Ancient Thai Glass
20 High-energy heavy ion beam annealing effect on ion beam synthesis of silicon carbide
21 Accelerators and related R & D activities in Thailand
22 Characterization of Thai amulets: A PIXE study
23 Theoretical investigation of carbazole-based D-D-π-A organic dyes for efficient dye-sensitized solar cell
24 High-energy heavy ion beam annealing effect on ion beam synthesis of silicon carbide
ปี พ.ศ. 2553
25 Doped soap membranes selectively permeate a chiral isomer
26 Age-related changes of elements in the tendons of the peroneus longus muscles in Thai, Japanese, and Monkeys
ปี พ.ศ. 2552
27 The low-energy ion range in DNA
28 A new prototype of automated teller machine transaction service of banks in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
29 Growth kinetic and characterization of RF-Sputtered ZnO:Al Nanostructures
30 Thermal change of amorphous indium tin oxide films sputter-deposited in water vapor atmosphere
ปี พ.ศ. 2548
31 Age-dependent increases of calcium and phosphorus in human epiglottal cartilage
ปี พ.ศ. 2546
32 Sejarah sosioekonomi Daerah Yan dari 1909 hingga 1957
ปี พ.ศ. 2545
33 A novel gene is disrupted at a 14q13 breakpoint of t(2;14) in a patient with mirror-image polydactyly of hands and feet
34 A dominantly inherited malformation syndrome with short stature, upper limb anomaly, minor craniofacial anomalies, and absence of TBX5 mutations: Report of a Thai family
35 Clonorchis sinensis: Glutathione S-transferase as a serodiagnostic antigen for detecting IgG and IgE antibodies