ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kakhu T.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Saeung,A. 4
2 Kunaviktikul W. 4
3 Choochote,W. 4
4 Suriya C. 4
5 Kasatpibal N. 4
6 Otsuka,Y. 3
7 Somboon,P. 3
8 Wongsrichanalai C. 3
9 Marchbanks P. 3
10 Virutamasen P. 3
11 Doll R. 3
12 Reeves G. 3
13 Tjonneland A. 3
14 Peto R. 3
15 Gonzalez C. 3
16 Ory H. 3
17 Boosiri B. 3
18 Chutivongse S. 3
19 Jimakorn P. 3
20 Silpisornkosol S. 3
21 Hankinson S. 3
22 Magnusson C. 3
23 Hermon C. 3
24 Wingo P. 3
25 Weiderpass E. 3
26 Peterson H. 3
27 Pardthaisong T. 3
28 Collins R. 3
29 Lee N. 3
30 Rohan T. 3
31 Theetranont C. 3
32 Martin N. 3
33 Green J. 3
34 Koetsawang S. 3
35 Baimai,V. 3
36 Calle E. 3
37 Thongsahuan,S. 3
38 Callaghan K. 3
39 Crossley B. 3
40 Gapstur S. 3
41 Goodill A. 3
42 Beral V. 3
43 Bull D. 3
44 Rachawat D. 3
45 Talamini R. 3
46 Chantarakul N. 3
47 Patel A. 3
48 Franceschi S. 2
49 Tworoger S. 2
50 Cramer D. 2
51 Negri E. 2
52 Wolk A. 2
53 Clavel-Chapelon F. 2
54 Schouten L. 2
55 La Vecchia C. 2
56 Folsom A. 2
57 Kaaks R. 2
58 van den Brandt P. 2
59 Chang-Claude J. 2
60 Anderson K. 2
61 Robien K. 2
62 Weiss N. 2
63 Rossing M. 2
64 Riboli E. 2
65 Selmer R. 2
66 Green A. 2
67 Bain C. 2
68 Graff-Iversen S. 2
69 Purdie D. 2
70 Siskind V. 2
71 Freudenheim J. 2
72 Webb P. 2
73 Schairer C. 2
74 Hoover R. 2
75 Brinton L. 2
76 Black A. 2
77 Freedman D. 2
78 Hartge P. 2
79 Lacey J. 2
80 Hsing A. 2
81 Palli D. 2
82 Riman T. 2
83 Tuan T.-C. 2
84 Lo L.-W. 2
85 Lertwattanasakul N. 2
86 Hu Y.-F. 2
87 Chen S.-A. 2
88 Manosroi J. 2
89 Sitas F. 2
90 Chang S.-L. 2
91 Udyavar A.R. 2
92 Murata M. 2
93 Suprayogi 2
94 Yeates D. 2
95 Rodrussamee N. 2
96 Limtong S. 2
97 Wongcharoen W. 2
98 Yamada M. 2
99 Akihisa T. 2
100 Lin Y.-J. 2
101 Titus-Ernstoff L. 2
102 Moser K. 2
103 Sadetzki S. 2
104 Byers T. 2
105 Mosgaard B. 2
106 Vessey M. 2
107 Manosroi A. 2
108 Lubin F. 2
109 Gaitskell K. 2
110 Fukuda,M. 2
111 Hirsh-Yechezkel G. 2
112 Min,G. 2
113 Adami H. 2
114 Park,M. 2
115 Thomas D. 2
116 Chetrit A. 2
117 Suzuki Y. 1
118 Kreitchmann R. 1
119 Yasukawa K. 1
120 Tokuda H. 1
121 Coelho D. 1
122 Tabbada K.A. 1
123 Masters E.T. 1
124 Suryadi H. 1
125 Lindgard I. 1
126 Sudoyo H. 1
127 Costamilan S. 1
128 Sinha A. 1
129 Liu B. 1
130 Fernandes L. 1
131 Kojima N. 1
132 Pirie K. 1
133 Sugano S. 1
134 Mpreira L. 1
135 Wang H. 1
136 Wang E. 1
137 Bonhomme J. 1
138 Suzuki T. 1
139 Choopun S. 1
140 Infante R. 1
141 Rosas F. 1
142 Mangkorntong P. 1
143 Sperhacke R. 1
144 De Sanjosé S. 1
145 Villamor L.P. 1
146 Akazawa H. 1
147 Bishop T. 1
148 Tan A. 1
149 De Cassia Alves Lira R. 1
150 Tokunaga K. 1
151 Aristhomene L. 1
152 Tabata K. 1
153 Fentiman I. 1
154 De Melo M. 1
155 Menezes J. 1
156 Padilla C.D. 1
157 Omoz-Oarhe A. 1
158 Watanabe H. 1
159 Johnson K. 1
160 Sanchai T. 1
161 Mao Y. 1
162 Perdigon H.B. 1
163 Hofer C. 1
164 Ghiasvand R. 1
165 Ong R. 1
166 Maneekarn N. 1
167 John E. 1
168 Wu J.-Y. 1
169 Ogwu A. 1
170 Oka A. 1
171 Asmelash A. 1
172 Tharavichitkul P. 1
173 Kolonel L. 1
174 Hara K. 1
175 MacHado E. 1
176 Sandraling Y. 1
177 Ferreira F. 1
178 Imamura Y. 1
179 Hamada N. 1
180 Duarte G. 1
181 Coutinho C. 1
182 Khositsakulchai W. 1
183 Scaria V. 1
184 Salvador J.M. 1
185 Pinto J. 1
186 Png E. 1
187 Yahara K. 1
188 Phipps M.E. 1
189 Gotoh K. 1
190 Sidi L. 1
191 Nakazono Y. 1
192 Sakaki Y. 1
193 Sidek M.R. 1
194 Hampton J. 1
195 Cauley J. 1
196 Hakansson N. 1
197 Flesch-Janys D. 1
198 Heuch I. 1
199 Persson I. 1
200 Banks E. 1
201 Dal Maso L. 1
202 Lee A. 1
203 Pedersen A. 1
204 Stahlberg C. 1
205 Neugut A. 1
206 Ukeda H. 1
207 Sochanta,T. 1
208 Santella R. 1
209 Baines C. 1
210 Jorgensen T. 1
211 Wall C. 1
212 Kreiger N. 1
213 Ohashi J. 1
214 Newcomb P. 1
215 Eliassen H. 1
216 Ness R. 1
217 Hopper J. 1
218 Peeters P. 1
219 Maso L. 1
220 Berrington de Gonzalez A. 1
221 Allen N. 1
222 Gajalakshmi V. 1
223 Zhang M. 1
224 Nishan P. 1
225 McCann S. 1
226 Moysich K. 1
227 Urban M. 1
228 Hannaford P. 1
229 Ebeling K. 1
230 Binns C. 1
231 Kunde D. 1
232 Kay C. 1
233 Suphakul S. 1
234 Kangwanpong D. 1
235 Cajahuaringa V. 1
236 Tongsima S. 1
237 Shugart Y.Y. 1
238 Yoo H.-S. 1
239 Fuchareon S. 1
240 Niikawa N. 1
241 Yuan W. 1
242 Weinman R. 1
243 Rasri W. 1
244 Assawamakin A. 1
245 Mangkorntong N. 1
246 Xiao H. 1
247 Montalban E. 1
248 Rios J. 1
249 Xu S. 1
250 Yang J.O. 1
251 Chokephaibulkit J. 1
252 Tabata H. 1
253 Mattiucci S. 1
254 Zhao G. 1
255 Srisuka,W. 1
256 Buschur S. 1
257 Kim S. 1
258 Moonrungsee N. 1
259 Kampuansai J. 1
260 Shimamura T. 1
261 Suwonkerd,W. 1
262 Nurcholis M. 1
263 Jakmunee J. 1
264 McMullen-Jackson C. 1
265 Zilfalil B.A. 1
266 Kumar P. 1
267 Jung J. 1
268 Srikummool M. 1
269 Timpone J. 1
270 Wang Y. 1
271 Higuchi K. 1
272 Subjareon P. 1
273 Kimm K. 1
274 Techapornroong M. 1
275 Saito T. 1
276 Hirose K. 1
277 Ghang H. 1
278 Tajima K. 1
279 Gojobori T. 1
280 Bowonwatanuwong C. 1
281 Murakami M. 1
282 Edo J. 1
283 Halue G. 1
284 Nomura A. 1
285 De Ungria M.C.A. 1
286 Tipkantha,W. 1
287 Hataitip Trisomboon 1
288 Pongpiachan,P. 1
289 Bunyaratavej P. 1
290 Hamajima N. 1
291 Delfin F.C. 1
292 Shimazaki Y. 1
293 Achalapong J. 1
294 Layangool P. 1
295 Uemura M. 1
296 Huang W. 1
297 Inoko H. 1
298 Coates R. 1
299 Jha P. 1
300 Aurpibul L. 1
301 Fukui H. 1
302 Chotivanich N. 1
303 Kongkarnka S. 1
304 Oobayashi K. 1
305 Friedenreich C. 1
306 Han J. 1
307 Yuthavisuthi P. 1
308 Ho S.-F. 1
309 Hoh B.P. 1
310 Prommas S. 1
311 Matsumoto S. 1
312 Suchinda Malaivijitnond 1
313 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
314 Lee S. 1
315 Phattanawiboon,B. 1
316 Sumretprasong J. 1
317 Sathanawongs A. 1
318 Chanmol,W. 1
319 Bates,P.A. 1
320 Oranratnachai A. 1
321 Abdulla M.A. 1
322 Chen J. 1
323 Sor-suwan,S. 1
324 Intakhan,N. 1
325 Damminsek K. 1
326 Jin L. 1
327 Palittapongarnpim P. 1
328 Zen H. 1
329 Ohgaki H. 1
330 Seielstad M. 1
331 Jariyapan,N. 1
332 Ahmed I. 1
333 Rojanasthien,S. 1
334 Chen Y.-T. 1
335 Thumasanukul,D. 1
336 Chen C.-H. 1
337 Hu J. 1
338 Kongphoemphun,A. 1
339 Siriaroonrat,B. 1
340 Miller A. 1
341 Chu J. 1
342 Punyapornwithaya,V. 1
343 Chaurasia A. 1
344 Thitaram,C. 1
345 Chao P. 1
346 Bhak J. 1
347 Brahmachari S.K. 1
348 Khonmee,J. 1
349 Brown,J.L. 1
350 Calacal G.C. 1
351 Liff J. 1
352 Nonomura A. 1
353 Chang C.-J. 1
354 Gallagher R. 1
355 Marzuki S. 1
356 Pierre M. 1
357 Mitchell W. 1
358 Mukerji M. 1
359 Weinberg A. 1
360 Hislop T. 1
361 Losso M. 1
362 Tsai W.-C. 1
363 Masheto G. 1
364 Ueng K.-C. 1
365 Rosenberg L. 1
366 Majumder P.P. 1
367 Band P. 1
368 Coldman A. 1
369 Mandapati K.K. 1
370 Joao E. 1
371 Yang P. 1
372 Gnanashanmugam D. 1
373 Lissowska J. 1
374 Oh B. 1
375 Coletti A. 1
376 Sirisanthana T. 1
377 Shapiro D. 1
378 Khantawa B. 1
379 Horn-Ross P. 1
380 Oh S. 1
381 Tso H.-W. 1
382 Nishida N. 1
383 Chakhtoura N. 1
384 Cummings S. 1
385 Naritomi K. 1
386 Ngamphiw C. 1
387 Canfell K. 1
388 Browning R. 1
389 Tai C.-. 1
390 Liu E.T. 1
391 Brummel S. 1
392 Kim K. 1
393 Sugandhavesa P. 1
394 Marcou Y. 1
395 Kakouri E. 1
396 Santos B. 1
397 Tai C.-T. 1
398 Duffy S. 1
399 Kim W.-Y. 1
400 Kim H.-L. 1
401 Anekthananon T. 1
402 Patumanond J. 1
403 Jinam T.A. 1
404 Kantipong P. 1
405 Mofenson L. 1
406 Kennedy G.C. 1
407 Khurana P. 1
408 Tongprasert F. 1
409 Sukkasem U. 1
410 Klingman K. 1
411 Morabia A. 1
412 Lai P.S. 1
413 Britto P. 1
414 Tsao H.-M. 1
415 Coogan P. 1
416 Hoffman R. 1
417 Higa S. 1
418 Palmer J. 1
419 Lee J.-Y. 1
420 Szklo M. 1
421 Kumar V. 1
422 Schuman L. 1
423 Kimura R. 1
424 Ivalo S. 1
425 Pilotto J. 1
426 Kulawonganunchai S. 1
427 Currier J. 1
428 Stewart W. 1
429 Bullo M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Randomized trial of stopping or continuing ART among postpartum women with pre-ART CD4 ≥ 400 cells/mm3
ปี พ.ศ. 2559
2 Characteristics of kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus
3 Beam Dynamics Investigation for the Compact Seeded THz-FEL Amplifier
4 The goat semen quality after being frozen using albumin and cholesterol substituted for egg yolk in semen extender
ปี พ.ศ. 2557
5 Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological races of Anopheles crawfordi (Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia
6 Exsheathment and midgut invasion of nocturnally subperiodic Brugia malayi microfilariae in a refractory vector, Aedes aegypti (Thailand strain)
7 Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoring
ปี พ.ศ. 2556
8 Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042
9 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand.
10 Genetic compatibility between Anopheles lesteri from Korea and Anopheles paraliae from Thailand
ปี พ.ศ. 2555
11 Sequential injection spectrophotometric system for evaluation of mushroom tyrosinase-inhibitory activity
12 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
13 Development of a simplified diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in a developing country
14 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
15 Ovarian cancer and smoking: Individual participant meta-analysis including 28 114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies
16 Ovarian cancer and body size: Individual participant meta-analysis including 25,157 women with ovarian cancer from 47 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
17 3-O-(E)-p-coumaroyl tormentic acid from Eriobotrya japonica leaves induces caspase-dependent apoptotic cell death in human leukemia cell line
18 Clinical study concerning the relationship between community-acquired pneumonia and viral infection in northern Thailand
19 The regional distribution and correlation between complex fractionated atrial electrograms and dominant frequency during atrial fibrillation
20 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
21 Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
22 Anti-inflammatory and chemopreventive effects of triterpene cinnamates and acetates from shea fat
ปี พ.ศ. 2552
23 Mapping human genetic diversity in Asia
24 Empirical accuracy of fine needle aspiration cytology (FNAC) for preoperative diagnoses of malignant breast lumps in hospitals with restricted health resources
25 Predicting factors for atrial fibrillation acute termination during catheter ablation procedures: Implications for catheter ablation strategy and long-term outcome
26 Non-alcoholic steatohepatitis in Nara Medical University Hospital between 2003 and 2008; retrospective study with clinicopathologic analysis
ปี พ.ศ. 2548
27 ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน :
ปี พ.ศ. 2547
28 Orthorhombic Molybdenum Trioxide Whiskers by Vapor Transport Method
29 Periodontitis determined by alveolar bone loss may be associated with elevated serum C-reactive protein in Japanese men
ปี พ.ศ. 2546
30 Acute and long-term effects of white kwao krua Pueraria mirifica, Airy Shaw & Suvantabandhu on reproductive system, serum calcium level and related hormones in female cynomolgus monkeys Macaca Fascicularis