ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Junya Pattara-Archachai
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yawarat Porapakkham 7
2 Komsun Suwannarurk 6
3 Yenrudee Poomtavorn 5
4 Karicha Mairaing 5
5 Lopez, Alan D. 4
6 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 4
7 Warangkana Polprasert 4
8 Rao, Chalapati 4
9 Yuthadej Thaweekul 3
10 Sombat Muengtaweepongsa 3
11 โครงการทางเชิงนโยบายต่อภาระโรค(SPICE project)กระทรวงสาธารณสุข 2
12 จรรยา ภัทราอาชาชัย 2
13 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยมหิดล 2
14 Faculty of Medicine, Thammasat University 2
15 Permphan Dharmasaroja 2
16 Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness-SPICE Project, Ministry of Public Health 2
17 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
18 Wichai Aekplakorn 2
19 Sutatip Bhamarapravati 2
20 Pornpatr A. Dharmasaroja 2
21 Pornpatr Dharmasaroja 2
22 Adair, Timothy 2
23 Pakpoom Kheolamai 2
24 Konkarn Bhamarapravatana 2
25 Masanori Yoshikawa 1
26 จรรยา ภัทรอาชาชัย 1
27 Thanawit Pothsree 1
28 Guogang G. Xie 1
29 Martijn A. Spruit 1
30 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
31 Maria Gonik 1
32 Borja G. Cosio 1
33 Emiel F.M. Wouters 1
34 Ciro Casanova 1
35 Marc Miravitlles 1
36 Dionne E. Smid 1
37 Frits M.E. Franssen 1
38 Pakavalee Poomsu-tat 1
39 Ioanna G. Tsiligianni 1
40 Baykal Tulek 1
41 La Or Chailurkit 1
42 Boonsong Ongphiphadhanakul 1
43 Pilar de Lucas-Ramos 1
44 Natthinee Charatcharoenwitthaya 1
45 Nikolaos Tzanakis 1
46 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
47 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
48 Katherine A. Webb 1
49 Henrik Watz 1
50 Pawadee Methacanon 1
51 Lowie E.G.W. Vanfleteren 1
52 Malinee Prasitsilp 1
53 Selina Dürr 1
54 Sarah Houben-Wilke 1
55 Kandavasee Maleevong 1
56 Nobuyuki Horita 1
57 Nicholas S. Hopkinson 1
58 Karel Hejduk 1
59 Victoria Higgins 1
60 Daisy J.A. Janssen 1
61 E. Wasantawisut 1
62 Mandhana Pradipasen 1
63 Annika Karch 1
64 Rudolf Joerres 1
65 Somchai Durongdej 1
66 Melissa Jehn 1
67 Miguel Guimarães 1
68 Miriam T.J. Groenen 1
69 Nart B. Atalay 1
70 Julia Billington 1
71 Alvar Agusti 1
72 Joan B. Soriano 1
73 Cristina Martinez 1
74 Isabel Mir 1
75 Afroditi K. Boutou 1
76 Stefanie Brighenti-Zogg 1
77 Rebecca J. Tanner 1
78 Alberto Fernandez-Villar 1
79 James W. Dodd 1
80 Samantha Coster 1
81 Emma Chaplin 1
82 Jose M. Marin 1
83 Natya Raghavan 1
84 William D-C Man 1
85 Yaowarat Porapakkham 1
86 Vos, Theo 1
87 José L. Lopez-Campos 1
88 Noppcha Singwerathum 1
89 Nicholas Locantore 1
90 Lana Maricic 1
91 Laura Mendoza 1
92 Thys van der Molen 1
93 Trevor J. Murrells 1
94 Seigo Minami 1
95 Florin Mihaltan 1
96 David Miedinger 1
97 Joerg D. Leuppi 1
98 Wansa Pao-in 1
99 Hiroshi Kimura 1
100 Pairath Tapanadechopol 1
101 Yu Il Kim 1
102 Julia L. Kelly 1
103 Sangsom Sinawat 1
104 Vladimir Koblizek 1
105 Janwillem H. Kocks 1
106 Inês Ladeira 1
107 Sang Do Lee 1
108 Narumol Swampunyalert 1
109 Namhee Kwon 1
110 Samantha S.C. Kon 1
111 Chutima Lechawanich 1
112 Nienke Nakken 1
113 Dimitar Sajkov 1
114 Nijsiri Ruangrungsi 1
115 Somboon Kietinun 1
116 Thomas Ringbaek 1
117 Chaicharn Pothirat 1
118 Kronkarn Bhamarapravatana 1
119 Naseh Sigari 1
120 Kusuma Sriyakul 1
121 Charintip Somprasit 1
122 Guilherme F. da Silva 1
123 Mark Small 1
124 Athita Chanthasenanont 1
125 Sally Singh 1
126 Anusorn Panyanupap 1
127 David Price 1
128 Barbora Novotna 1
129 Prasert Assantachai 1
130 Yuttadej Thaweekul 1
131 Ian J. Norman 1
132 Yu Nishijima 1
133 Denis E. O'Donnell 1
134 Yoshitaka Ogata 1
135 James Piercy 1
136 Yudthadej Thaweekul 1
137 Pranee Khaengkhor 1
138 Eanes D. Pereira 1
139 Kornkarn Bhamarapravatana 1
140 Tongta Nanthakomon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 11
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2547 1
10 2546 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Redefining Cut-Points for High Symptom Burden of the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Classification in 18,577 Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease
ปี พ.ศ. 2556
2 Maternal vitamin D status, its associated factors and the course of pregnancy in Thai women
3 Stroke outcomes in thai elderly patients treated with and with-out intravenous thrombolysis
ปี พ.ศ. 2555
4 Intracerebral hemorrhage following intravenous thrombolysis in Thai patients with acute ischemic stroke
5 A comparative double-blinded randomized study: The efficacy of prasaplai herbal extract versus mefenamic acid in relieving pain among primary dysmenorrhea patients
ปี พ.ศ. 2554
6 Causes of ischemic stroke in young adults in Thailand : a pilot study
7 Factors associated with insomnia in older people with a mild to moderate degree of poor cognitive ability in Thailand
8 Low vs standard dose of recombinant tissue plasminogen activator in treating East Asian patients with acute ischemic stroke
9 Prevalence of abnormal cervical cytology by liquid based cytology in the antenatal care clinic, Thammasat University Hospital
10 Prevalence of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in the patients with atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) pap smears : hospital based, dynamic population area
ปี พ.ศ. 2553
11 Cause-of-death ascertainment for deaths that occur outside hospitals in Thailand: Application of verbal autopsy methods
12 Cause-specific mortality patterns among hospital deaths in Thailand: Validating routine death certification
13 Estimated causes of death in Thailand 2005: Implications for health policy
14 Verifying causes of death in Thailand : rationale and methods for empirical investigation
15 Cause-specific mortality patterns among hospital deaths in Thailand : validating routine death certification
16 Cause-of-death ascertainment for deaths that occur outside hospitals in Thailand : application of verbal autopsy methods
17 Estimated causes of death in Thailand, 2005 : implications for health policy
18 Do health care providers have a lower prevalence of abnormal pap smears than the general public?
19 Can self vaginal douching for high risk HPV screening replace or assist efficacy of cervical cancer screening?.
20 Verifying causes of death in Thailand: Rationale and methods for empirical investigation
21 Estimated causes of death in Thailand, 2005: Implications for health policy
ปี พ.ศ. 2552
22 Hospital-based prevalence and sensitivity of high-risk human papillomavirus in Thai urban population
23 The accuracy of cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasia diagnosis with loop electrosurgical excisional procedure under colposcopic vision
ปี พ.ศ. 2551
24 Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension and diabetes mellitus among the elderly : the 2004 National Health Examination Survey III, Thailand
ปี พ.ศ. 2550
25 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547
26 The longitudinal study of chronic musculoskeletal pain in relation to depression
ปี พ.ศ. 2547
27 Development of screening indicators for ranking areas at risk of vitamin A deficiency in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
28 Heterogeneous N-deacetylation of squid chitin in alkaline solution