ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jittiporn Kruenate
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตติ์พร เครือเนตร 17
2 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 7
3 ชวนชม อ่วมเนตร 7
4 Chuanchom Aumnate 6
5 Wonnop Visessanguan 3
6 Soottawat Benjakul 3
7 รุ้งนภา ทองพูล 3
8 Thammarak Sooksomsong 3
9 Rungnapa Tongpool 3
10 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 3
11 ธนาวดี ลี้จากภัย 3
12 Uthai Wichai 3
13 อุทัย วิชัย 3
14 Suntaree Siraratprapa 3
15 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 3
16 Thanawadee Leejarkpai 3
17 Kingcha, Yutthana 2
18 Amonphanpokin, Pannawit 2
19 Wiroj Limtrakarn 2
20 Woraprayote, Weerapong 2
21 Kenji Sonomoto 2
22 Sakchai Wittaya-areekul 2
23 นิสภา ศีตะปันย์ 2
24 Nispa Seetapan 2
25 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
26 Takeshi Zendo 2
27 Nantavat Tangchantra 1
28 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
29 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
30 นันทวัฒน์ แตงจันทรา 1
31 Wanaporn Tapingkae 1
32 วรรณพ วิเศษสงวน 1
33 Chaiwut Gamonpilas 1
34 Kirk L. Parkin 1
35 วรัญญา ผมพันธ์ 1
36 Piatip Boonmongkol 1
37 A. Chompupoung 1
38 K. Rungprateepthaworn 1
39 Pramote Dechaumphai 1
40 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
41 Waranya Phompan 1
42 Suebpong Kongniam 1
43 Chuanchom Aumnete 1
44 Supannee Pathumarak 1
45 Katanchalee Mai-ngam 1
46 กตัญชลี ไม้งาม 1
47 Vanee Chonhenchob 1
48 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
49 พงษ์สุดา ผ่องธัญญา 1
50 Chureerat Prahsarn 1
51 จุรีรัตน์ ประสาร 1
52 วาณี ชนเห็นชอบ 1
53 กฤตภาส คงรัตน์ 1
54 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
55 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
56 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
57 Teerapon Yamwong 1
58 Grittabhad Kongrath 1
59 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 1
60 Somboon Tanasupawat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 3
4 2552 6
5 2551 5
6 2550 1
7 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
2 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
ปี พ.ศ. 2555
3 Computational fluid dynamics modeling to improve natural flow rate and sweet pepper productivity in greenhouse
ปี พ.ศ. 2553
4 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
5 The Effect of Surface Modification of TiO2 on Mechanical Properties of Polyethylene Composite Film
6 Effect of ethylene vinyl acetate on the rheological and mechanical behavior of low-density polyethylene-based greenhouse film
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาและออกแบบวัสดุและระบบโครงการสร้างโรงเรือนเพาะชำแบบครบวงจร
8 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
9 การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช
10 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
11 The Synthesis of Titanium Dioxide Emulsion as UV Blocking
12 Development of Composite Film for Improving Gas Permeable Properties
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม
14 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
15 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
16 การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม
17 การพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสด
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
20 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร